Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Hungarian.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translated by: Gyorgy Baffia <hide@address.com>, 05 Sep 2001
#
# Cleared, finished and polished by:
# Laszlo Csecsy <_boobaa_at_ajrg_point_hu_>
# Last updated on 2005-05-31
# Updated to 1.1 by Istvan Bubreg bubreg_at_freemail_hu
#
# $Id: Hungarian.txt,v 1.42.2.2 2008/09/05 17:59:21 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: UTF-8

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: __yyyy__/__mm__/__dd__
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: __yyyy__ __month__

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
Title: WebNaptár

########################################
# Page: access.php
#
Database error: Adatbázis hiba
DEFAULT CONFIGURATION: ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK
Go: Mehet
Save: Mentés
Public Access: Nyilvános naptár
Admin: Adminisztráció
Allow Access to Other Users Calendar: Hozzáférés engedélyezése más felhasználóknak
Grant This User Access to My Calendar: Hozzáférés engedélyezése a naptáramhoz
Type: Típus
Calendar: Naptár
View Event: Esemény megnézése
View: Megnéz
Edit: Szerkesztés
Approve/Reject: Elfogad/elutasít
Events: Események
Tasks: Feladatok
Journals: Naplók
Can Invite: Meghívhat
Can Email: Emailt küldhet
Can See Time Only: Csak az időt láthatja
Assistant: Titkár
Select All: Mindent kijelöl
Clear All: Mindent töröl
Public: Nyilvános
Confidential: Bizalmas
Private: Magán

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Következõ
Previous: Elõzõ

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: bizalmas
private: magán
Error adding event: Esemény hozzáadási hiba

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Válassz
Day: Nap
Week: Hét
Month: Hónap
Year: Év
Bottom: Alul
Top: Felül
Anyone: Bárki
Participant: Résztvevő
Settings: Beállítások
Groups: Csoportok
NonUser Calendars: Felhasználó nélküli naptárak
Other: Egyéb
Colors: Színek
Document background: Naptár háttér
Document title: Naptár címsor színe
Document text: Szöveg színe
My event text: Saját eseményeim szövege
Table grid color: Táblarács színe
Table header background: Táblafejléc háttere
Table header text: Táblafejléc szövegszíne
Table cell background: Táblacellák háttere
Table cell background for current day: Táblacella háttere a MAI napra
Table cell background for days with events: Táblacella háttere eseménnyel rendelkező napokra
Table cell background for weekends: Táblacellák háttere hétvégén
Table cell background for other month: Táblacella háttere más hónapokhoz
Event popup background: Felugró eseményablak háttere
Event popup text: Felugró eseményablak szövegszíne
System Settings: Rendszerbeállítások
Help: Súgó
app-name-help: Megadhatsz egy programnevet, ami a böngészõ címsorában jelenik meg, illetve a bejelentkezéskor. Az itt megadott érték lefordításra kerül, így a különbözõ nyelvekhez különbözõ programnevet adhatsz meg.
Application Name: Programnév
Translated Name: Lefordított név
server-url-help: A program alap URL-je, mely az email emlékeztetõkben és értesítésekben jelenik meg.
Server URL: Szerver URL
home-url-help: Az alkalmazás alap-URLjének beállítása. Abszolút vagy relatív útvonal lehet
Home URL: Alap URL
language-help: Megadja, hogy milyen nyelvet akarsz használni.
Language: Nyelv
Your browser default language is: A böngészõd alapértelmezett nyelve
Allow user to use themes: A felhasználó használhat témákat
themes-help: Beállítások tömeges módosítása. A kisbetűs cimkék csak felhasználó színtűek.
Themes: Témák
AVAILABLE THEMES: ELÉRHETŐ TÉMÁK
None: Nincs
Preview: Előnézet
custom-script-help: Egyedi Javascript vagy stíluslap megadását teszi lehetõvé, amely minden HTML oldal "head" részébe kerül.
Custom script/stylesheet: Egyedi szkript/stíluslap
custom-header-help: Egy csipetnyi egyedi HTML beszúrását teszi lehetõvé minden oldal tetejére.
Custom header: Egyedi fejléc
custom-trailer-help: Egy csipetnyi egyedi HTML beszúrását teszi lehetõvé minden oldal aljára.
Custom trailer: Egyedi lábléc
enable-external-header-help: Egyedi előzetes betöltése fájlból
Allow external file for header/script/trailer: Külső fájl engedélyezése a fejléchez/parancsokhoz/előzeteshez
tz-help: Megadja a szerver és a helyi idõzóna közötti eltérést órában.
Server Timezone Selection: Szerver időzóna választás
Display Common Use Date/Times as GMT: Dátumok/idők megjelenítése GMT szerint
date-format-help: Megadja a kívánt dátumformátumot.
Date format: Dátumformátum
display-week-starts-on: Megadja, hogy a hetek Vasárnap vagy Hétfõn kezdõdjenek. Hétfõ esetén a hetek számozása ISO szerint történik.
Week starts on: Hetek elsõ napja
time-format-help: Megadja, hogy melyik formátumot használod:<br /><i>12 órás:</i> Az idõpontok du 3:30 formában jelennek meg.<br /><i>24 órás:</i> Idõpontok 20:30 formában jelennek meg.
Time format: Idõpont formátum
12 hour: 12 órás
24 hour: 24 órás
timed-evt-len-help: Megadja az idõzített esemény hosszának beviteli módját
Specify timed event length by: Megadja az idõzített események hosszának lépésközét
Duration: Idõtartam
End Time: Befejezési idõ
work-hours-help: A napi nézetben megjelenõ idõintervallumot adja meg.
Work hours: Munkaidõ
From: Kezdete
to: vége
preferred-view-help: Az alapértelmezett nézetet adja meg (Napi, Heti, Havi vagy Éves).
Preferred view: Kedvenc nézet
Allow top menu: Felső menüsor bekapcsolása
menu-themes-help: A felső menü színének és stílusának beállítása
Menu theme: Menü téma
fonts-help: A használandó betûkészletek listája (például "Arial, Helvetica").
Fonts: Betûtípusok
display-sm_month-help: Ha engedélyezve van, rövid hónapok jelennek meg a hónap nézetben
Display small months: Rövid hónapok kiírása
display-weekends-help: Hétvégék megjelennek-e heti nézetben.
Display weekends: Hétvégék megjelenítése
display-alldays-help: Megjelennek az előző és a következő hónap napjai, minden cella ki lesz töltve
Display all days in month view: Minden nap megjelenítése hónap nézetben
display-week-number-help: Megadja, hogy a havi és a heti nézetben megjelenjenek-e a hetek számai (1-52).
Display week number: Hetek számának kiírása
display-desc-print-day-help: Eseményleírások megjelenítése a napi nyomtatási nézetben.
Display description in printer day view: Leírás megjelenítése napi nyomtatási nézetben
yearly-shows-events-help: Éves nézetben vastag betûvel jelennek meg azok a napok, amelyeken van valami esemény.
Display days with events in bold in month and year views: Eseménnyel rendelkező napok kiemelése havi és éves nézetben megjelenítése
allow-view-add-help: Minden nézetben megjelenik egy '+' ikon, mellyel másik felhasználók naptárába lehet gyorsan eseményeket felvenni.
Include add event link in views: Esemény hozzáadása link minden nézetben
lunar-help: A holdfázisok kis ikonok formájában jelennek meg
Display Lunar Phases in month view: Holdfázisok megjelenítése hónap nézetben
allow-view-other-help: Megadja, hogy egyik felhasználó láthatja-e a másik naptárát.
Allow viewing other users calendars: Más felhasználók naptárának megtekintése
require-approvals-help: Bekapcsolva a felhasználónak jóvá kell hagynia az eseményt, mielõtt megjelenne a naptárában (hacsak a jóváhagyás nélküliek megjelenítése nincs bekapcsolva). Megjegyzés: ha ezt kikapcsolod, attól még a nyilvános naptár eseményeit jóvá kell hagynod (már ha a nyilvános naptár be van kapcsolva).
Require event approvals: Események jóváhagyásának megkövetelése
display-unapproved-help: Megadja, hogy a jóváhagyatlan események megjelenjenek-e.<br /> Ha "Igen", a jóváhagyatlan események megjelennek (más színnel).<br /> Ha "Nem", az eseményeket jóvá kell hagyni ahhoz, hogy megjelenjenek a naptáradban.
Display unapproved: Jóváhagyás nélküliek megjelenítése
conflict-check-help: Esemény-ütközések ellenõrzése (ugyanazon felhasználó két eseménye idõben fedi egymást). Ha "Igen"-re állítod, csak egy jóváhagyás után vehetsz fel két eseményt ugyanarra az idõre. Ha "Nem"-re állítod, nem lesz ilyen ellenõrzés. Valószínûleg "Igen"-re akarod állítani, hogy legyen ellenõrzés.
Check for event conflicts: Esemény-ütközések ellenõrzése
Yes: Igen
No: Nem
conflict-months-help: Ha az esemény-ütközések ellenõrzése be van kapcsolva, itt adhatod meg, hogy hány hónapra elõre ellenõrizzük az ütközéseket. Ha túl sok idõt vesz igénybe egy esemény hozzáadása, csökkentsd ezt az idõt.
Conflict checking months: Ütközésellenõrzés hónapjai
conflict-check-override-help: Bekapcsolva a felhasználók felülbírálhatják az ütközéseket, és felvehetnek két vagy több eseményt ugyanarra az idõre.
Allow users to override conflicts: Felhasználók felülbírálhatják az ütközéseket
limit-appts-help: Lehetõvé teszi a rendszergazda számára, hogy mindenki számára korlátozza a felhasználónként felvehetõ napi találkozók számát.
Limit number of timed events per day: Idõzített események számának korlátozása
limit-appts-number-help: Megadja a felhasználónként felvehetõ napi események maximális számát.
Maximum timed events per day: Idõzített események maximális száma
disable-location-field-help: Ha Igen-re állítod, a Helyszín mező nem lesz elérhető
Disable Location field: Helyszín mező kikapacsolása
disable-priority-field-help: Bekapcsolása eltünteti a "prioritás" mezõt az esemény oldaláról, ezzel egyszerûbbé téve a felületet kezdõk számára.
Disable Priority field: Prioritás mezõ letiltása
disable-access-field-help: Bekapcsolása eltünteti az "elérés" mezõt az esemény oldaláról, ezzel egyszerûbbé téve a felületet kezdõk számára.
Disable Access field: Elérés mezõ letiltása
disable-participants-field-help: Bekapcsolása eltünteti a "résztvevõk" mezõt az esemény oldaláról, ezzel megakadályozva, hogy más felhasználókat rendelhess hozzá az eseményedhez. Ha bekapcsolod, valószínûleg a "Más felhasználók naptárának megtekintését" is ki akarod kapcsolni.
Disable Participants field: Résztvevõk mezõ letiltása
disable-repeating-field-help: Bekapcsolása eltünteti az "ismétlõdõ" mezõt az események hozzáadásakor. Ez egyszerûbbé teszi a felületet kezdõk számára.
Disable Repeating field: Ismétlõdõ mezõ letiltása
allow-html-description-help: Bekapcsolva a felhasználól az esemény leírása mezõbe HTML kódot is írhatnak. Kikapcsolva a HTML kódok sima szövegként jelennek meg. Figyelem: ha bekapcsolod, más weboldalakon levõ képekre is lehet hivatkozni.
Allow HTML in Description: HTML engedélyezése a leírásban
disable-popups-help: Felugró ablakok kikapcsolása naptár nézetben
Disable Pop-Ups: Felugró ablakok kikapcsolása
popup-includes-siteextras-help: Bekapcsolva az események felbukkanó ablakaiban a site_extras.php fájlban beállított egyedi mezõk is megjelennek.
Display Site Extras in popup: Helyi extrák megjelenítése a felbukkanó ablakban
popup-includes-participants-help: Résztvevők megjelenítése a felugrókban
Display Participants in popup: Résztvevők kiírása felugróban
remember-last-login-help: Bekapcsolva a bejelenkezési ablakban kitöltésre kerül a felhasználó neve (a jelszava nem), és a beállításai betöltõdnek (beleértve a színeket és a nyelvet).
Remember last login: Utolsó bejelentkezés megjegyzése
summary_length-help: A rövid leírás mező hossza a naptárban
Brief Description Length: Rövid leírás hossza
allow-public-access-help: Bekapcsolva megjelenik egy csak olvasható nyilvános naptár jelenik meg, melyhez be sem kell jelentkezni.
Allow public access: Nyilvános elérés
public-access-default-visible: A nyilvános naptár eseményei automatikusan megjelennek az összes felhasználó naptárában
Public access visible by default: Nyilvános naptár alapértelmezésben látható
public-access-default-selected: Új esemény hozzáadásakor az alapértelmezett résztvevő a nyilvános felhasználó lesz.
Public access is default participant: Alapértelmezett résztvevő a nyilvános felhasználó
public-access-view-others-help: Nyilvános naptár megtekintésekor megadja, hogy más felhasználók naptárába be lehet-e tekinteni.
Public access can view other users: Más felhasználók naptára nyilvános
public-access-can-add-help: Bekapcsolva a nyilvános eléréssel rendelkezõ felhasználók is hozzáadhatnak új eseményeket, bár ezek a naptárban egy adminisztrátor jóváhagyásáig nem jelennek meg.
Public access can add events: Események hozzáadása nyilvános módban
public-access-add-requires-approval-help: Megadja, hogy a nyilvános eléréskor hozzáadott eseményeket jóvá kell-e hagyni, mielõtt megjelennének.
Public access new events require approval: Nyilvános módban hozzáadott események jóváhagyandók
public-access-sees-participants-help: Bekapcsolva a nyilvános naptárat böngészõk láthatják az esemény résztvevõit, ha megnézik a részleteit.
Public access can view participants: Résztvevõk listája nyilvános
public-access-override-help: Események nevének és leírásának elrejtése a nyilvános naptárban
Override event name/description for public access: Események nevének és leírásának elrejtése a nyilvános naptárban
public-access-override-text-help: A megjelenő szöveg a fenti opció bekapcsolásakor. Ha 'Nem elérhető', le lesz fordítva.
Text to display to public access: Szöveg publikus hozzáféréshez
uac-enabled-help: Engedélyezi a felhasználónkénti hozzáférés-szabályozást
User Access Control enabled: Felhasználói jogok kezelésének bekapcsolása
groups-enabled-help: Csoporttámogatás engedélyezése, mely lehetõvé teszi felhasználók csoportonkénti kiválasztását.
Groups enabled: Csoportok engedélyezése
user-sees-his-group-help: Bekapcsolva nem láthatóak azon felhasználók, akik nincsenek benne legalább egy csoportodban.
User sees only his groups: Csak saját csoportok megjelenítése
nonuser-enabled-help: Bekapcsolva az adminisztrátorok létrehozhatnak felhasználó nélküli naptárakat.
Nonuser enabled: Felhasználó nélküli naptárak engedélyezése
nonuser-list-help: Megadja, hogy a felhasználó nélküli naptárak hol jelenjenek meg a résztvevõk listájában.
Nonuser list: Résztvevõk listájában való megjelenés
Enabled: Engedélyezve
reports-enabled-help: Bekapcsolva a felhasználók minden oldal alján látnak egy "Jelentések" részt és létrehozhatnak egyedi jelentéseket, továbbá az adminisztrátorok létrehozhatnak globális jelentéseket, melyek megjelennek minden felhasználó oldalainak alján.
Reports enabled: Jelentések engedélyezése
subscriptions-enabled-help: Megadja, hogy távoli felhasználók feliratkozhatnak-e egy WebCalendar felhasználó naptárjához, így lehetõvé téve számukra annak egy iCal-kompatibilis programban (mint például Apple iCal vagy Mozilla Calendar) való megtekintését.
Allow remote subscriptions: Távoli feliratkozás engedélyezése
rss-enabled-help: A fellhasználói naptárak elérése RSS-en
Enable RSS feed: RSS csatorna engedélyezése
categories-enabled-help: Eseménykategóriák támogatásának engedélyezése.
Categories enabled: Kategóriák engedélyezése
icon_upload-enabled-help: Ha bekapcsolod, a felhasználók feltölthetnek kategória-ikonokat
Category Icon Upload enabled: Kategória ikon feltöltés engedélyezése
display-tasks-help: Kis feladatlista megjelenítése havi és napi nézetben
Display small task list: Rövid feladatlista megjelenítése
display-tasks-in-grid-help: Feladatok megjelenítése naptárakban
Display tasks in Calendars: Feladatok megjelenítése naptárakban
allow-external-users-help: Megadja, hogy naptárrendszeren kívüli felhasználók felvehetõk-e egy esemény résztvevõjeként.
Allow external users: Külsõ felhasználók engedélyezése
external-can-receive-notification-help: Ha a külsõ felhasználók engedélyezése és az email engedélyezése be van kapcsolva, megadja, hogy a külsõ felhasználók kaphatnak-e email értesítést az esemény hozzáadásakor, módosításakor vagy törlésekor (ha a külsõ felhasználó email címe ismert).
External users can receive email notifications: Külsõ felhasználók kaphatnak email értesítést
external-can-receive-reminder-help: Ha a külsõ felfelhasználók engedélyezése és az email engedélyezése be van kapcsolva, megadja, hogy a külsõ felhasználók kaphatnak-e email emlékeztetõt(ha a címük ismert).
External users can receive email reminders: Külsõ felhasználók kaphatnak email emlékeztetõt
allow-self-registration-help: Az önregisztráció súgójának bekapcsolása
Allow self-registration: Önregisztárció engedélyezése
use-blacklist-help: A hozzáférés korlátozása IP cím alapján
Restrict self-registration to blacklist: A regisztráció korlátozása IP cím alapján
allow-self-registration-full-help: A felhasználók a teljes regisztrációt elvégezhetik
Use self-registration email notifications: Felhasználónevek és jelszavak küldése emailben
allow-attachment-help: Mellékletek csatolhatók az eseményekhez
Allow file attachments to events: Mellékletek csatolhatók az eseményekhez
Admin and owner can always add attachments if enabled.: Admin és a tulajdonos csatolhat mellékletet
allow-comments-help: Megjegyzések írhatók az eseményekhez
Allow comments to events: Megjegyzések engedélyezése
Admin and owner can always add comments if enabled.: Admin és a tulajdonos mindig írhat megjegyzést
email-enabled-help: Be- vagy kikapcsolhatod az összes email-értesítést és emlékeztetést. Kapcsold ki, ha a szervereden nincs rendesen beállítva a levélküldés.
Email enabled: Email engedélyezése
email-default-sender: Megadja a kimenõ emlékeztetõk feladójának email-címét.
Default sender address: Küldõ email címe
email-mailer: emailküldő:Válassz típust (SMTP, PHP mail, sendmail)
Email Mailer: Email levelező
email-smtp-host: SMTP kiszolgálók nevei vesszővel elválasztva
SMTP Host name(s): SMTP gépnevek
email-smtp-port: SMTP Port száma (általában 25)
SMTP Port Number: SMTP Port száma
email-smtp-auth: Use SMTP Authentikáció
SMTP Authentication: SMTP Authentikáció
email-smtp-username: SMTP felhasználónév ha van authentikáció
SMTP Username: SMTP Felhasználónév
email-smtp-password: SMTP jelszó ha van authentikáció
SMTP Password: SMTP Jelszó
Default user settings: Alapértelmezett felhasználói beállítások
Email format preference: Email formátum beállításai
Plain Text: Egyszerű szöveg
email-event-reminders-help: Kérsz-e email emlékeztetõt az eseményrõl.
Event reminders: Esemény emlékeztetõk
email-event-added: Kérsz-e email emlékeztetõt a saját naptáradba bejegyzett új eseményrõl.
Events added to my calendar: Esemény hozzáadása a saját naptárhoz
email-event-updated: Kérsz-e email emlékeztetõt a saját naptáradban módosított eseményekrõl.
Events updated on my calendar: Esemény módosítása a saját naptárban
email-event-deleted: Kérsz-e email emlékeztetõt a saját naptáradból törölt eseményekrõl.
Events removed from my calendar: Esemény törlése a saját naptárból
email-event-rejected: Kérsz-e email emlékeztetõt a saját naptáradból elutasított eseményekrõl.
Event rejected by participant: Esemény elutasítása a résztvevõk által
Allow user to customize colors: Felhasználók beállíthatják a színeket
gradient-colors: színátmenetek
Enable gradient images for background colors: Színátmenetek engedélyezése
Not available: Nem elérhető

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Titkárok
Preferences: Beállítások
Control Panel: Vezérlőpult
Users: Felhasználók
Account: Hozzáférés
Categories: Kategóriák
Views: Nézetek
Layers: Rétegek
Reports: Riportok
Delete Events: Események törlése
Activity Log: Tevékenységi napló
Public Preferences: Nyilvános beállítások
Unapproved Public Events: Jóváhagyás nélküli nyilvános események
Administrative Tools: Adminisztrációs eszközök

########################################
# Page: ajax.php
#
Username already exists.: A felhasználónév foglalt
Email address already exists.: Az Email cím már létezik

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Additional Comments (optional): További megjegyzések (opcionális)
Approve and Send: Elfogadás és küldés
Approve and Exit: Elfogadás és kilépés
(Your comments will be emailed to the event creator.): (az események benne lesznek a készítőnek küldendő emailben)
Hello: Szia
An appointment has been approved and comments added by: Egy találkozót elfogadott és megjegyzést írt
The subject was: A tárgy
The description is: Leírás
Date: Dátum
Time: Idõ
Comments: Megjegyzések

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Adminisztrációs mód
Your assistants: Titkáraid

########################################
# Page: availability.php
#
day: nap

########################################
# Page: category.php
#
Category Icon: Kategória ikon
Global: Globális
Category Name: Kategórianév
Color: Szín
Remove Icon: Ikon eltávolítása
Add Icon to Category: Ikon felvétele a kategóriába
Upload: Feltöltés
Search for existing icons: Keresés a létező ikonok között
Add: Hozzáadás
Delete: Törlés
Make New Category: Új kategória hozzáadása

########################################
# Page: category_handler.php
#
File size exceeds maximum.: A fájlméret túllépi a megengedettet
File is not a gif image.: A fájl nem gif kép

########################################
# Page: catsel.php
#
AVAILABLE CATEGORIES: ELÉRHETŐ KATEGÓRIÁK
ENTRY CATEGORIES: BEJEGYZÉS KATEGÓRIÁK
Remove: Törlés
Global Category: Globális kategória
Cancel: Mégsem

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Egy találkozót lemondott veled

########################################
# Page: docadd.php
#
Add Comment: Új megjegyzés
Add Attachment: Új melléklet
Subject: Tárgy
Comment: MEgjegyzés
Upload file: Fájl feltöltés
Description: Leírás

########################################
# Page: docdel.php
#
Removed: Eltávolítva

########################################
# Page: edit_entry.php
#
am: de
pm: du
days: nap
hours: óra
minutes: perc
You are not authorized to edit this task: Nem szerkesztheted ezt a feladatot
task: feladat
is in a different timezone than you are. Currently: más időzónában van mint te. Éppen
hours ahead of you: hátralévő órák
hours behind you: eltelt órák
Time entered here is based on your Timezone.: Az itt megadott idő az időzóna alapján
Edit Entry: Bejegyzés szerkesztése
Add Entry: Új bejegyzés
Details: Részletek
Participants: Résztvevők
Repeat: Ismétlődés
Reminders: Emlékeztetők
brief-description-help: Ez az esemény rövid leírása (kb. 20 karakter).
Brief Description: Rövid leírás
full-description-help: Ez az esemény teljes leírása. Ez fog megjelenni, ha valaki megnézni az eseményt.
Full Description: Teljes leírás
access-help: Specifies the access level of the event.<br /> <em>Public</em>: Everyone can see the full details of the event.<br /><em>Confidential</em>: Others can see that you have an entry for that date and time, but not the details of what it is.
Access: Hozzáférés
Priority: Prioritás
High: Magas
Medium: Közepes
Low: Alacsony
Category: Kategória
Percent Complete: Készültésgi fok
location-help: Esemény helyszíne
Location: Helyszín
date-help: Az esemény dátuma
Start Date: Kezdő dátum
Untimed event: Idő nélküli esemény
Timed event: Időzített esemény
All day event: Egész napos esemény
Timezone Offset: Idõzóna eltérés
duration-help: Specifies the duration (in hours;minutes) of the event.<br /><em>This field can be left blank.</em>
Start Time: Kezdő idő
Due Date: Esedékesség dátuma
Due Time: Esedékesség ideje
participants-help: Bejegyzés résztvevőinek listája
Availability: Elérhetőség
External Participants: Külső résztvevők
repeat-type-help: Select how often the event should repeat.<em>Monthly (by day)</em> allows an event to repeat on the 1st Monday of the month, 3rd Thursday of the month, etc. <em>Monthly (by date)</em> allows an event to repeat on the same day of the month.
Daily: Naponta
Weekly: Hetente
Monthly: Havonta
by day: naponként
by date: dátumonként
by position: pozíciónként
Yearly: Évente
Manual: Kézzel
Expert Mode: Haladó mód
Ending: Vége
Forever: Örökké
Use end date: Befejező dátum használata
Number of times: Ismétlődjön ennyiszer
Frequency: Gyakoriság
Weekdays Only: Csak munkanapokon
Week Start: Hét kezdete
All: Összes
ByMonth: Havonta
repeat-bysetpos-help: Allows date selection based on position within an another ByXXX set of dates.
Exclusions: Kivételek
Inclusions: Belefoglalások
Add Exception: Új kivétel
Add Inclusion: Új belefoglalás
Delete Selected: Kiválasztott törlése
Send Reminder: Emlékeztetõ küldése
When: Mikor
Use Date/Time: Dátum/idő használata
Use Offset: Eltolás használata
Before: Előtt
After: Után
Start: Kezdet
End/Due: Vége/Esedékes
Times: Hányszor
Every: Minden
Delete entry: Bejegyzés törlése
You are not authorized to edit this entry.: Nincs jogosultságod a szerkesztéshez

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Egy új tennivalót írt be számodra
An appointment has been updated by: Egy tennivalót módosított
The following conflicts with the suggested time: A következők ütköznek a tervezett idővel
Please look on: Légyszíves nézd meg
to accept or reject this appointment: -ban, hogy megfelelõ-e Neked ez az idõpont
to view this appointment: -ban a találkozó részleteit
Scheduling Conflict: Ütemezési ütközés
Your suggested time of: Az általad javasolt
conflicts with the following existing calendar entries: -es idõpont ütközik a következõ eseményekkel

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Réteg hozzáadása
Edit Layer: Réteg módosítása
Source: Forrás
Duplicates: Másolatok
Show layer events that are the same as your own: A sajátjaiddal megegyezõ események megmutatása
Add to My Calendar: Hozzáadás a saját naptárhoz
Delete layer: Réteg törlése

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Nem hozhatsz létre réteget saját magadnak
You can only create one layer for each user.: Csak egy réteget hozhatsz létre felhasználónként

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: A NONUSER_PREFIX-et nem állítottad be a config.php-ben.
word characters only: csak betűket és számokat tartalmazhat (a-zA-Z_0-9)
Add User: Új felhasználó
Edit User: Felhasználó szerkesztése
Calendar ID: Naptár azonosító
First Name: Vezetéknév
Last Name: Keresztnév
Is public calendar: Publikus naptár

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Hiba
Import Results: Import eredménye
Events successfully imported: események rendben importálva.
Errors: Hibák
There was an error parsing the import file or no events were returned: Hiba történt az importálandó fájl feldolgozásakor, vagy nem volt benne esemény

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: Holnap
Today: Mai nap
Yesterday: Tegnap
Day before yesterday: Tegnapelõtt
Next week: Következõ héten
This week: Ezen a héten
Last week: Múlt héten
Week before last: Két héttel ezelõtt
Next week and week after: Következõ és azutáni héten
This week and next week: Ezen és a következõ héten
Last week and this week: Ezen és a múlt héten
Last two weeks: Utolsó két héten
Next month: Következõ hónapban
This month: Ebben a hónapban
Last month: Múlt hónapban
Month before last: Két hónappal ezelõtt
Next year: Jövõre
This year: Idén
Last year: Tavaly
Year before last: Tavalyelõtt
Next 14 days: Következő 14 nap
Next 30 days: Következő 30 nap
Next 60 days: Következő 60 nap
Next 90 days: Következő 90 nap
Next 180 days: Következő 180 nap
Next 365 days: Következő 365 nap
Invalid report id.: Érvénytelen riport id
Unnamed Report: Névtelen jelentés
Add Report: Jelentés hozzáadása
Edit Report: Jelentés szerkesztése
Report name: Jelentés neve
User: Felhasználó
Current User: Felhasználó
Include standard header/trailer: Standard fejléc/lábléc beszúrása
Include previous/next links: Elõzõ/következõ linkek beszúrása
Include empty dates: Üres dátumok beszúrása
Date range: Dátumtartomány
Template variables: Sablonváltozók
Page template: Oldalsablon
Day template: Nap sablon
Event template: Eseménysablon

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
Variable N not found: N változót nem találom

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Egyedi fejléc szerkesztése
Edit Custom Script/Stylesheet: Egyedi szkript/stíluslap szerkesztése
Edit Custom Trailer: Egyedi lábléc szerkesztése

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Azonosító
E-mail address: E-mail cím
Password: Jelszó
again: újra
Disabled for demo: A demo-ban letiltva
Change Password: Jelszó változtatás
New Password: Új jelszó
Set Password: Jelszó beállítás

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Felhasználók törlése nem támogatott
The passwords were not identical.: A jelszavak nem egyeznek meg
You have not entered a password.: Nem írtad be a jelszót
Username cannot be blank.: A felhasználónév nem lehet üres

########################################
# Page: export.php
#
Export format: Exportálás formátuma
Include all layers: Tartlamazzon minden réteget
Export all dates: Minden dátum exportálása
Start date: Kezdõ dátum
End date: Befejezõ dátum
Modified since: Módosítva

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: nem adtál meg exportformátumot, vagy az hibás

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Új csoport hozzáadása

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Névtelen csoport
Add Group: Csoport hozzáadása
Edit Group: Csoport szerkesztése
Group name: Csoportnév
Updated: Frissítve
Created by: Létrehozta

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Meg kell adnod egy csoportnevet

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Kalendárium automatikus frissítése
auto-refresh-help: Bekapcsolva a napi, heti és havi nézet, valamint a jóváhagyásra váró események listájának oldala idõnként automatikusan frissíti magát.
Auto-refresh time: Automatikus frissítési idõ
auto-refresh-time-help: Megadja a frissítési idõközt, ha az automatikus frissítést be van kapcsolva.
Display days with events in bold in year view: Eseményt tartalmazó napok megjelenítése kiemelve év nézetben
Display weekends in week view: Hétvégék megjelenítése hét nézetben
Time interval: Idõköz
time-interval-help: Heti és napi nézetben megadja az idõblokkok hosszát.
Nonuser: Felhasználó nélküli naptárak
Manually entering color values: Színkódok megadása kézzel
colors-help: A színeket "#RRGGBB" hexadecimális formátumban kell megadni, ahol az "RR" a vörös, a "GG" a zöld, a "BB" a kék szín értékét adja meg.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Hibabejelentés

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Naptárbejegyzések hozzáadása/módosítása
Repeat Type: Ismétlés típusa
Repeat End Date: Ismétlés vége
Repeat Day: Ismétlés napja
repeat-day-help: Megadja, hogy a hét melyik napján ismétlődjön az esemény

########################################
# Page: help_import.php
#
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Ezen az ûrlapon tudsz Palm Desktop Datebook bejegyzéseket importálni.
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: A Palm könyvtáradban kell lennie <tt>datebook/datebook.dat</tt>-ként egy, a felhasználói nevedrõl elnevezett könyvtárban.
The following entries will not be imported: A következõ bejegyzések nem importálhatók
Entries older than the current date: Mainál régebbi bejegyzések
Entries created in the Palm Desktop...: A Palm Desktopon létrehozott bejegyzések, amiket még nem HotSync-eltél
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Minden Palm-ból importált adat felülíródik a következõ importálás során (hacsak az esemény dátuma el nem múlt).
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Tehát készíts frissítést a Palm Desktopon.
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Ezen az ûrlapon tudsz vCalendar (.vcs) 1.0 eseményeket importálni.
The following formats have been tested: A következõ formátumok lettek tesztelve
This form will import iCalendar (.ics) events: Ezen az ûrlapon tudsz iCalendar (.ics) eseményeket importálni.
Enabling: Engedélyezés
Overwrite Prior Import: Elõzõ import felülírása

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Súgó tartalomjegyzék

########################################
# Page: help_layers.php
#
Layers are useful for displaying...: A rétegek hasznosak mások eseményeinek megjelenítésekor. Megadhatod a felhasználót és az ő eseményeinek színét.
Add/Edit/Delete: Hozzáadás/Szerkesztés/Törlés
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: A lap alján az adminisztrációs részben a Rétegek szerkesztése linkre kattintva hozzáadhatsz/szerkeszthetsz/törölhetsz rétegeket.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: A naptáradban megjelenõ új réteg szövegszíne.
Disabling: Letiltás
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Az oldal alján az adminisztrációs részben kattints a Rétegek letiltása linkre a rétegek kikapcsolásához.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Bejelölve megjeleníti azokat az eseményeket, melyek a te eseményeid másolatai.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Az oldal alján az adminisztrációs részben kattints a Rétegek engedélyezése linkre a rétegek bekapcsolásához.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Megadja, hogy mely felhasználót szeretnéd megjeleníteni a naptáradban.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Alapértelmezett kategória
default-category-help: Megadja az új esemény alapértelmezett kategóriáját.
When I am the boss: Amikor én vagyok a fõnök
Email me event notification: Kérek értesítést az eseményrõl
email-boss-notifications-help: Megadja, hogy a főnökök kapjanak-e email értesítést
I want to approve events: Szeretném jóváhagyni az eseményeket
boss-approve-event-help: Megadja, hogy a főnöknek jóvá kell-e hagynia a titkárok által hozzáadott eseményeket.
Subscribe/Publish: Feliratkozás/közzététel
Allow remote publishing: Távoli publikálás engedélyezése
allow-remote-publishing-help: Távoli iCal ügyfél publikálhat-e a naptárba
remote-publishing-url-help: Az iCal ügyfélben használandó URL
allow-remote-subscriptions-help: Megadja, hogy távoli felhasználók feliratkozhatnak-e a naptáradhoz, és így megtekinthetik-e az eseményeidet iCal-kompatibilis programjaikban (mint például Apple iCal vagy Mozilla Calendar).
remote-subscriptions-url-help: Megmutatja az URL-t, amit a távoli felhasználóknak kell használniuk a naptáradhoz való feliratkozáshoz.
Enable FreeBusy publishing: Elfoglaltság publikálása
freebusy-enabled-help: Megadja, hogy a felhasználó foglaltsága elérhető legyen-e iCal-ból
freebusy-url-help: Az elfoglaltság URL címe
rss-feed-url-help: Az RSS elérés URL címe

########################################
# Page: help_uac.php
#
Allows for fine control of user access and permissions. Users can also grant default and per individual permission if authorized by the administrator.: A felhasználószintű hozzáférés-szabályozás részletesen beállíthatók a jogosultságok.A felhasználók is módosíthatják, ha az adminisztrátor engedélyezi.
If disabled, this user cannot send you emails.: Kikapcsolva nem fog tudni emailt küldeni.
If disabled, this user cannot see you in the participants list.: Kikapcsolva a felhasználó nem fog látni a résztvevők között.
If enabled, this user cannot view the details of any of your entries.: Bekapcsolva a felhasználó nem fogja látni a bejegyzéseid részleteit.

########################################
# Page: icalclient.php
#
Publishing Disabled (Admin): Publikálás kikapcsolva (Admin)
Publishing Disabled (User): Publikálás kikapcsolva (Felhasználó)

########################################
# Page: icons.php
#
Click to Select: Kattints a kiválasztáshoz
Current Icons on Server: Ikonok a szerveren

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Letiltva
Import format: Import formátum
Exclude private records: Saját rekordok kizárása
Repeated items are imported separately. Prior imports are not overwritten.: Az ismétlődő elemek külön importálódtak. A meglévő elemek nem lettek felülírva.

########################################
# Page: import_handler.php
#
Events from prior import marked as deleted: elõzõ importból származó eredmények töröltnek jelzése
Conflicting events: Ütközõ események
The import file contained no data: Az importálandó fájl nem tartalmaz adatot.

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Réteg
Edit layer: Réteg módosítása
Layers are currently: A rétegek megjelenítése jelenleg
Disable Layers: Rétegek tiltása
Click here: Itt
to modify the layers settings for the: módosíthatod a rétegek beállítását a következõhöz:
calendar: naptár
Add layer: Réteg hozzáadása

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Jóváhagyás/Beleegyezés
Reject: Elutasítás
View this entry: Bejegyzés megtekintése
No unapproved entries for: Nincs jóváhagyás nélküli bejegyzés
Unapproved Entries: Jóváhagyás nélküli bejegyzések
Not authorized: Nincs jogosultságod
Approve this entry?: Jóváhagyod ezt a bejegyzést?
Reject this entry?: Elutasítod ezt a bejegyzést?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Add meg az azonosítódat és jelszavadat
Save login via cookies so I dont have to login next time.: A bejelentkezési jelszó mentése, így errõl a géprõl legközelebb nem kell megadni
Login: Bejelentkezés
Access public calendar: Nyilvános naptár elérése
cookies-note: <b>Megjegyzés:</b> A sütiket engedélyezni kell a naptár használatához.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Érvénytelen azonosító
You have been logged out.: Sikeresen kijelentkeztél
Not yet registered? Register here!: Még nem regisztráltál ? Tedd meg itt!

########################################
# Page: minical.php
#
No such nonuser calendar: Nincs felhasználó nélküli naptár
This Calendar is not Public.: Ez a naptár nem nyilvános

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Új felhasználó nélküli naptár hozzáadása

########################################
# Page: nulogin.php
#
Illegal characters in login: Illegális karakter a felhasználónévben

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Beállítások mentése
Custom Scripts: Egyéni parancsfájlok
Timezone Selection: Időzóna kiválasztás
hour: óra
minute: perc
display_byproxy-help: Az eredeti szerző megjelenítése a view_entry oldalon
Display if created by Assistant: Megjelenítés, ha titkár hozta létre

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: A következõ eseményeinek törlése:
Finished: Kész
Check box to delete ALL events for a user: Jelöld be a felhasználó <b>ÖSSZES</b> eseményének törléséhez
Delete all events before: Az összes ezelõtti esemény törlése
Preview delete: Törlendők előnézete
Are you sure you want to delete events for: Biztosan törölni akarod a következõ felhasználó eseményeit:
Records deleted from: Rekordok törölve a következõbõl

########################################
# Page: register.php
#
Email address cannot be blank.: Az Email cím nem lehet üres
A new WebCalendar account has been set up for you.: Az új WebNaptár hozzáférés létrehozva
Your username is: A felhasználóneved
Your password is: A jelszavad
Please visit: Kérlek keresd fel
to log in and start using your account: a bejelentkezéshez
You may change your password after logging in the first time.: A jelszavad az első bejelentkezés után megváltoztathatod
If you received this email in error: Ha tévedésből kaptad ezt a levelet és nem íratkoztál fel WebNaptárba, hagyd figyelmen kívül, vagy írj rövid választ
Administrator: Adminisztrátor
Welcome: Üdvözöllek
Registration: Regisztráció
Welcome to WebCalendar: Üdvözöllek a WebNaptárban
Your email should arrive shortly.: Az emailed hamaorsan megérkezik
Return to Login screen: Vissza bejelentkezéshez
Your account information will be emailed to you.: A hozzáférésed adatait emailben kapod meg
Submit: Elküld

########################################
# Page: reject_entry.php
#
Continue: Folytatás
(Your comments will be emailed to the other participants.): (A megjegyzés el lesz küldve emailben a többi résztvevőnek)
An appointment has been rejected by: Egy találkozót elutasított

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Ez az esemény bizalmas
cont.: folyt.
Approved: Jóváhagyva
Deleted: Törölve
Rejected: Elutasítva
Waiting for approval: Jóváhagyásra vár
Unknown: Ismeretlen
to manage reports for the Public Access calendar: kezelheti a nyilvános naptár jelentéseit
Add new report: Új jelentés hozzáadása
Manage Reports: Jelentések kezelése

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Bõvített keresés
Search: Keresés
Keywords: Kulcsszavak

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Legalább egy kulcsszót meg kell adnod
Search Results: Találatok
match found: egyezést találtam
matches found: egyezést találtam
No matches found: Nincs találat

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Állapot

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Betekintés más felhasználók naptárába

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
You have not added any categories.: Még nem adtál hozzá kategóriát
Set Category: Kategória beállítása
Global Categories cannot be changed.: Globális kategóriát nem lehet módosításani

########################################
# Page: upcoming.php
#
more: tovább

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: adminisztrátor
Add New User: Új felhasználó hozzáadása

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: Alaphelyzet

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Új nézet hozzáadása

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Névtelen nézet
Add View: Nézet hozzáadása
Edit View: Nézet szerkesztése
View Name: Nézet neve
View Type: Nézet típusa
Day by Time: Nap idő szerint
Week (Users horizontal): Heti (Felhasználók vízszintesen)
Week by Time: Hét idő szerint
Week (Users vertical): Heti (Felhasználók függõlegesen)
Week (Timebar): Heti (Idõvonal)
Month (Timebar): Hónap (Idővonal)
Month (side by side): Havi (egymás mellett)
Month (on same calendar): Havi (ugyanazon naptáron)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Adj meg egy nézetnevet

########################################
# Page: view_d.php
#
No users for this view: Nincs felhasználó a nézethez

########################################
# Page: view_entry.php
#
Update Task Percentage: Készültségi fok frissítése
Completed: Kész
Assistant mode: Titkár mód
Percentage Complete: Készültségi fok
External User: Külső felhasználó
Attachments: Mellékletek
comments: megjegyzések
Show: Mutat
Hide: Elrejt
Approve/Confirm entry: Bejegyzés jóváhagyása/Beleegyezés
Reject entry: Bejegyzés elutasítása
Set category: Kategória beállítása
Copy entry: Bejegyzés másolása
This will delete this entry for all users.: Ez a bejegyzés minden felhasználó számára törölve lesz.
Edit entry: Bejegyzés módosítása
Edit repeating entry for all dates: Az összes dátum ismétlõdõ bejegyzésének szerkesztése
Delete repeating event for all dates: Az összes dátum ismétlõdõ bejegyzésének törlése
Edit entry for this date: Ezen dátum bejegyzésének szerkesztése
Delete entry only for this date: Ezen dátum bejegyzésének törlése
from calendar of: a következő naptárából
This will delete the entry from your calendar.: A bejegyzés törölve lesz a naptáradból.
Do you want to add this entry to your calendar?: Hozzá akarod adni ezt a bejegyzést a saját naptáradhoz?
This will add the entry to your calendar.: A bejegyzés hozzá lesz adva a saját naptáradhoz.
Email all participants: Email minden résztvevõnek
Hide activity log: Tevékenységi napló elrejtése
Show activity log: Tevékenységi napló megjelenítése
Export this entry to: Ezen esemény exportálása a következõbe

########################################
# Page: view_r.php
#
Double-click on empty cell to add new entry: Kattints duplán egy üres cellán új bejegyzés hozzáadásához

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Új bejegyzés

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Másik felhasználó naptára
Category Management: Kategória kezelés
Day View: Napi nézet
Edit Event: Esemény szerkesztése
Month View: Hónap nézet
Common Trailer: Általános előzetes
User Management: Felhasználó kezelés
Manage Views: Nézetek kezelése
Week View: Heti nézet
Year View: Év nézet

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
LANGUAGE DEFINED: NYELV ALAPJÁN

########################################
# Page: includes/formvars.php
#
Fatal Error: Súlyos hiba

########################################
# Page: includes/functions.php
#
This event is private: Ez privát esemény
Conf.: Biz.
exceeds limit of XXX events per day: túllépte a napi XXX esemény korlátját
All Attendees: Minden meghívott
Busy: Elfoglalt
Tentative: Esetleg
Event approved: Esemény jóváhagyva
Journal approved: Napló elfogadva
Task approved: Feladat elfogadva
Attachment: Melléklet
Event created: Esemény létrehozva
Journal created: Napló létrehozva
Task created: Feladat létrehozva
Event deleted: Esemény törölve
Journal deleted: Napló törölve
Task deleted: Feladat törölve
Notification sent: Értesítés elküldve
Event rejected: Esemény elutasítva
Journal rejected: Napló elutasítva
Task rejected: Feladat elutasítva
Reminder sent: Emlékeztetõ elküldve
Event updated: Esemény frissítve
Journal updated: Napló frissítve
Task updated: Feladat frissítve
WK: H
TASKS: FELADATOK
Task_Title: Cím
Due: Esedékes
Task Name: Feladat neve
Task Due Date: Feladat esedékes
You have XXX unapproved entries: Neked XXX nem jóváhagyott bejegyzésed van
Changes successfully saved: A módosítások mentése sikerült
Event: Esemény
Action: Tevékenység
Printer Friendly: Nyomtatóbarát
Generate printer-friendly version: Nyomtatóbarát verzió generálása
after: után
before: előtt
end: vége
start: kezdete
View this event: Esemény megnézése
View this task: Feladat megnézése
January: Január
February: Február
March: Március
April: Április
May_: Május
June: Június
July: Július
August: Augusztus
September: Szeptember
October: Október
Mar: Márc
Apr: Ápr
May: Máj
Jun: Jún
Jul: Júl
Sep: Szept
Oct: Okt
The following error occurred: A következõ hiba történt
You are not authorized.: Nincs jogosultságod
Add N hours to: adj N órát
Subtract N hours from: vonj ki N órát
same as: adj 0 órát
server time: a szerver idejéhez
Your current GMT offset is: Az aktuális eltolás a GMT-től
Error approving event: Hiba az esemény jóváhagyásakor
Sunday: Vasárnap
Monday: Hétfõ
Tuesday: Kedd
Wednesday: Szerda
Thursday: Csütörtök
Friday: Péntek
Saturday: Szombat
Sun: Vas
Mon: Hét
Tue: Ke
Wed: Sze
Thu: Csü
Fri: Pé
Sat: Szo

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Saját naptáram
Add New Entry: Új bejegyzés hozzáadása
Add New Task: Új feladat hozzáadása
Logout: Kijelentkezés
Home: Kezdőlap
Back to My Calendar: Vissza a Saját Naptáramhoz
Go to: Ugrás
Manage calendar of: A következõ naptárának kezelése

########################################
# Page: includes/translate.php
#
Browser Language Not Found: A böngésző nyelve nem található
not supported: nem támogatott
English: angol
English-US: Angol-US
Basque: baszk
Bulgarian: bolgár
Catalan: katalán
Chinese (Simplified/GB2312): kínai (GB2312)
Chinese (Traditional/Big5): kínai (tradicionális/Big5)
Czech: cseh
Danish: dán
Dutch: holland
Estonian: észt
Finnish: finn
French: francia
Galician: galíciai
German: német
Greek: Görög
Holo (Taiwanese): holo (taiwani)
Hungarian: magyar
Icelandic: izlandi
Italian: olasz
Japanese: japán
Korean: koreai
Norwegian: norvég
Polish: lengyel
Portuguese: portugál
Portuguese/Brazil: brazil portugál
Romanian: Román
Russian: orosz
Spanish: spanyol
Swedish: svéd
Turkish: török
Welsh: Welszi
event: esemény
journal: napló

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Sikertelen bejelentkezés

########################################
# Page: includes/user-nis.php
#
incorrect password: hibás jelszó
no such user: nincs ilyen felhasználó

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: Névtelen esemény
Event Imported: Esemény importálva

########################################
# Page: includes/classes/Doc.class
#
bytes: bájt

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Emlékeztető
authenticate: SMTP Hiba~ Sikertelen bejelentkezés
connect_host: SMTP Error~ Nem sikerült kapcsolódni az SMTPhez~
data_not_accepted: SMTP Error~ Hibás adat
encoding: Ismeretlen kódolás~
execute: Sikertelen végrehajtás~
file_access: Sikertelen fájlhozzáférés~
file_open: Fájl hiba sikertelen megnyitás~
from_failed: A következő feladó hibás~
mailer_not_supported: a levelező nem támogatott
provide_address: Legalább egy címzettet meg kell adnod
recipients_failed: SMTP Error~ A következő címzett hibás~

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Szerver URL-t meg kell adni
Server URL must end with /.: Szerver URL-nek '/'-rel kell végzõdnie
Invalid work hours.: Érvénytelen munkaidõ
Invalid color for document background.: Érvénytelen háttérszín
Invalid color for document title.: Érvénytelen címsorszín
Invalid color for table cell background.: Érvénytelen táblacella-háttérszín
Invalid color for table grid.: Érvénytelen táblarács-szín
Invalid color for table header background.: Érvénytelen táblafejléc-háttérszín
Invalid color for table text background.: Érvénytelen táblaszöveg-háttérszín
Invalid color for event popup background.: Érvénytelen felugró eseményablak-háttérszín
Invalid color for event popup text.: Érvénytelen felugró eseményablak-szövegszín
Invalid color for table cell background for today.: Érvénytelen táblacella-háttérszín a MAI napra
Color format should be RRGGBB.: A színeket '#RRGGBB' formátumban kell megadni

########################################
# Page: includes/js/availability.php
#
Change the date and time of this entry?: Változzon a bejegyzés dátuma és ideje?

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Nem írtál rövid leírást
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Az idõpont, amit megadtál, munkaidõn kívül van. Jó így?
Invalid Event Date: Érvénytelen esemény dátum
Please add a participant: Kérlek adj meg egy résztvevőt
Invalid Date: Érvénytelen dátum
You have not entered a valid time of day: Érvénytelen időt adtál meg

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Érvénytelen szín

########################################
# Page: includes/js/export_import.php
#
File type does not match Import Format: A fájl formátuma miatt nem importálható

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
This Week: Heti nézet
This Month: Hónap nézet
This Year: Egész év
Add New Event: Új esemény
Delete Entries: Bejegyzések törlése
My Views: Saját nézetek
Manage Calendar of: A következő naptárának kezelése
My Reports: Saját riportok
My Profile: Saját profil
Public Calendar: Nyilvános naptár
Unapproved Events: Jóváhagyás nélküli események
User Manager: Felhasználó karbantartás

########################################
# Page: install/index.php
#
Failure Reason: Hibaok
Successful Login: Sikeres bejelentkezés
Invalid Login: Érvénytelen bejelentkezés
Passwords do not match: A jelszavak különbözők
Password has been set: Jelszó beállítva
Connection Successful: Kapcsolódás sikeres
Update Database: Adatbázis frissítése

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Emlékeztetõ
Return current item: WebCalendar