Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Danish.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translated by: Allan Thraen (hide@address.com)
# Updated by:
# Jørgen Thomsen (hide@address.com), 12-Feb-2001
# Jens Th (hide@address.com), Nov.25-2003
# (Nicolaj Rasmussen, drlandau <at> msn <dot> com), 15-Feb-2004
# (Morten Nielsen, mni <at> it <dot> dk), 21-Mar-2005
# (Leo Todaro, leotodaro <at> hotmail.com), 18-Jun-2005
# Last update: 18-Jun-2005
#
# Translations for page: includes/classes/WebCalMailer.class
# by: Mikael Stokkebro <hide@address.com>
# loaded from PHPMailer, https://sourceforge.net/projects/phpmailer
#
# Additional translations 'borrowed' from SourceForge project
# 'The Coolest DHTML Calendar',
# http://sourceforge.net/projects/jscalendar/
#
# $Id: Danish.txt,v 1.41.2.1 2008/09/05 17:59:19 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: =

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
Title: Web-kalenderen

########################################
# Page: access.php
#
Database error: Database fejl
Go: Gå til
Save: Gem
Public Access: Offentlig adgang
Calendar: Kalender
Edit: Redigér
Events: Aftaler
Public: Offentlig
Confidential: Fortrolig
Private: Privat

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Næste
Previous: Forrige

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: fortrolig
private: privat
Error adding event: Fejl ved tilføjelse af aftale

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Vælg
Day: Dag
Week: Uge
Month: Måned
Year: År
Bottom: Bund
Settings: Indstillinger
Groups: Grupper
NonUser Calendars: Ikke brugertilknyttede kalendere
Other: Diverse
Colors: Farver
Document background: Dokumentbaggrund
Document title: Dokumenttitel
Document text: Dokumenttekst
Table grid color: Farve for tabelrammer
Table header background: Baggrund for tabeloverskrift
Table header text: Tabeloverskrift
Table cell background: Baggrund for tabelcelle
Table cell background for current day: Baggrund for tabelcelle (idag)
Table cell background for weekends: Baggrund for tabelcelle (weekender)
Event popup background: Baggrund for aftale-popup
Event popup text: Tekst i aftale-popup
System Settings: System indstillinger
Help: Hjælp
app-name-help: Angiver navnet på kalenderen. Dette fremgår i browserens titellinie for samtlige sider samt på login-siden.
Application Name: Kalender navn
server-url-help: Angiver basis URL'en for applikationen. Denne bliver inkluderet når der udsendes email påmindelser og notifikationer.
language-help: Angiver hvilket sprog, der skal bruges.
Language: Sprog
Your browser default language is: Din browsers standardsprog er
None: Alle
Preview: Vis
custom-script-help: Tilføjelse af brugertilpasset Javascript eller stylesheet tekst som indsættes HTML "head" sektionen på hver side
Custom script/stylesheet: Bruger tilpasset script/stylesheet
custom-header-help: Tilføjelse af brugertilpasset HTML kode som indsættes i toppen af hver side
Custom header: Brugertilpasset sidehoved
custom-trailer-help: Tilføjelse af brugertilpasset HTML kode som indsættes i bunden af hver side
Custom trailer: Brugertilpasset sidefod
tz-help: Angiver hvor mange timer tiden skal justeres fra serverens tid til den lokale tid.
date-format-help: Angiver det foretrukne dato format.
Date format: Dato format
display-week-starts-on: Hvorvidt ugen starter mandag eller søndag.
Week starts on: Ugen starter på
time-format-help: Skal tiden vises pr 12 eller 24-timer.
Time format: Tidsformat
12 hour: 12 timer
24 hour: 24 timer
timed-evt-len-help: Angiver hvordan længden af en tidsbetemt aftale skal indtastes.
Specify timed event length by: Angiv længde af tidsbestemt aftale ved
Duration: Varighed
End Time: Sluttid
work-hours-help: Specificer den daglige arbejdstid.
Work hours: Arbejdstid
From: Fra
to: til
preferred-view-help: Angiver den foretrukne opstilling (dag, uge, måned eller år).
Preferred view: Foretrukken opstilling
fonts-help: Angiver en liste over skrifttyper systemet kan benytte (f.eks. "Arial, Helvetica")
Fonts: Skrifttyper
display-weekends-help: Inkluderer weekender i uge-visning
display-week-number-help: Angiver hvorvidt ugenumre skal vises i uge-visninger.
Display week number: Vis ugenummer
display-desc-print-day-help: Vis aftalebeskivelser i printervenlig version af dags-visning
Display description in printer day view: Vis beskrivelse i printervenlig dags-visning
yearly-shows-events-help: På års-visning, brug fed skrift for dage med aftaler
Display days with events in bold in month and year views: Brug fed skrift for dage med aftaler på måneds- og årsvisning
allow-view-add-help: A '+' ikon bliver inkluderet i visninger. Dette gøre brugere i stand til hurtigt at tilføje nye aftaler til andre brugeres kalendere.
Include add event link in views: Inkluder "Tilføj aftale" i visninger
allow-view-other-help: Angiver om en bruger må se i andre brugeres kalendere
Allow viewing other users calendars: Tillad visning af andres kalendere
require-approvals-help: Når dette er slået til skal brugere acceptere en aftale før den vises i deres kalender (pånær hvis "Vis ikke-accepterede aftaler" er slået til. Bemærk at hvis denne indstilling slåes fra, vil det samtidig slå acceptering i den offentlige kalender fra (hvis dette er slået til).
Require event approvals: Kræv acceptering af aftaler
display-unapproved-help: Specificér her hvorvidt din kalender skal vise ikke-accepterede aftaler.
Display unapproved: Vis ikke-accepterede aftaler
conflict-check-help: Kontroller aftale-konflikter (2 aftaler der er oprettet til samme tid for den samme person). Hvis denne sættes til "ja" kan du stadig oprettet flere aftaler på samme tid hvis du godkender advarslen. HVis denne sættes til "nej" bliver der ikke kontrolleret efter aftale konflikter. Du bør sætte denne til "ja" så der bliver tjekket efter konflikter.
Check for event conflicts: Check for aftale-konflikter
Yes: Ja
No: Nej
conflict-months-help: Hvis konflikt-kontrol er slået til ("Kontroller aftale konflikter"), angiver dette hvor mange måneder frem der skal tjekkes for konflikter. Hvis det tager lang tid at tilføje nye aftaler, så sæt denne værdi ned.
Conflict checking months: Kontroller månedskonflikter
conflict-check-override-help: Gør det muligt for brugere at ignorere konflikter og oprette flere aftaler på samme tidspunkt.
Allow users to override conflicts: Tillad brugere at ignorere aftale-konflikter
limit-appts-help: Gør det muligt for en administrator at sætte begrænsning på antallet af aftaler en bruger må have pr. dag.
Limit number of timed events per day: Begræns antal aftaler pr. dag
limit-appts-number-help: Angiver det maksimale antal aftaler en bruger kan have pr. dag.
Maximum timed events per day: Maximum antal aftaler pr. dag
disable-priority-field-help: Hvis der vælges "ja" fjernes feltet "Prioritet" fra sider med aftale-informationer. Dette giver en mere simpel brugerflade for begyndere.
Disable Priority field: Fjern Prioritets-felt
disable-access-field-help: Hvis der vælges "ja" fjernes feltet "Adgang" fra sider med aftale-informationer. Dette giver en mere simpel brugerflade for begyndere.
Disable Access field: Fjern Adgangs-felt
disable-participants-field-help: Hvis der vælges "ja" fjernes feltet "Deltagere" fra sider med aftale-informationer. Dette giver en mere simpel brugerflade for begyndere.
Disable Participants field: Fjern Deltagere-felt
disable-repeating-field-help: Hvis der vælges "ja" fjernes feltet "Gentagelse" fra sider med aftale-informationer. Dette giver en mere simpel brugerflade for begyndere.
Disable Repeating field: Fjern Gentagelses-felt
allow-html-description-help: Vis slået til, kan brugere indtaste HTML i aftalebeskrivelsen. Hvis ikke slået til, vil HTML-kode vises som alm. tekst. Advarsel: Hvis dette slåes til kan bruger linke til billeder på andre websider
Allow HTML in Description: Tillad HTML i beskrivelsen
popup-includes-siteextras-help: Hvis slået til, vis brugertilpasset aftale opsætning fra site_extras.php i aftale popup-besked.
Display Site Extras in popup: Vis Site Extras i popup-besked
remember-last-login-help: Når slået til bliver brugerens sidste login automatisk udfyldt på login-siden (ikke password) og brugerens indstillinger bliver automatisk hentet (inkl. deres foretrukne farver og sprogvalg).
Remember last login: Husk sidste login
allow-public-access-help: Når slået til kan kalenderen bruges som en offentlig kalender der ikke kræver login.
Allow public access: Tillad offentlig adgang
public-access-default-visible: Aftaler i den offentlige kalender vil automatisk optræde i alle brugeres kalendere
Public access visible by default: Offentlig adgang vises altid
public-access-default-selected: Når nye aftaler oprettes er brugen "Offentlig adgang" altid valgt som deltager.
Public access is default participant: Offentlig adgang deltager altid
public-access-view-others-help: Når kalenderen tilgåes med offentlig adgang, angiver dette om brugeren må se andre brugeres kalendere.
Public access can view other users: Offentlig adgang kan se andre brugere
public-access-can-add-help: Når slået til kan brugere, der tilgår kalenderen med offentlig adgang oprette nye aftaler, men disse vil ikke optræde i kalenderen før en administrator accepterer den nye aftale.
Public access can add events: Offentlig adgang kan tilføje aftaler
public-access-add-requires-approval-help: Angiver om aftaler tilføjet via en konto med offentlig adgang kræver godkendelse før den bliver vist.
Public access new events require approval: Nye offentlige aftaler kræver accept
public-access-sees-participants-help: Hvis slået til, kan brugere som tilgår kalenderen via offentlig adgang se aftale deltagere i detalje-visning
Public access can view participants: Offentlig adgang må se andre aftale-deltagere
groups-enabled-help: Slår understøttelse af grupper til, hvilket gør brugere i stand til at vælge brugere via gruppemedlemsskab.
Groups enabled: Grupper slået til
user-sees-his-group-help: Hvis slået til kan brugeren ikke se kalender-brugere der ikke er medlem af mindst én af sine egne grupper.
User sees only his groups: Bruger kan kun se sine egne grupper.
nonuser-enabled-help: Hvis slået til, har administrator-brugere mulighed for at tilføje ikke brugertilknyttede kalendere.
Nonuser enabled: Ikke brugertilknyttede kalendere slået til
nonuser-list-help: Hvor skal ikke brugertilknyttede kalendere vises i deltagerlisten
Nonuser list: Vis i deltagerliste i
Enabled: Slået til
reports-enabled-help: Hvis slået til kan brugere vælge "Rapporter" i bunden af hver side og har mulighed for at oprettet brugerdefinerede rapporter. Derudover kan administrator-brugere oprettet globale rapporter som vises i bunden af alle sider på alle brugere.
Reports enabled: Rapporter slået til
subscriptions-enabled-help: Angiver om eksterne brugere kan abonnere på en WebCalendar-bruger's kalender. Dette sætter dem i stand til at se brugerens aftaler i en Ical-applikation (fx. Apple's iCal eller Mozilla Calendar).
Allow remote subscriptions: Tillad eksterne abonnementer
categories-enabled-help: Slår understøttelse af aftale-kategorier til.
Categories enabled: Kategorier slået til
allow-external-users-help: Angiver om en ekstern bruger kan tilføjes til en aftale. Dette gør det muligt for brugere (uden for systemet) at blive angivet som deltagere til en aftale.
Allow external users: Tillad eksterne brugere
external-can-receive-notification-help: Når eksterne brugere er slået til samtidig med email udsendelse, så kan eksterne brugere modtage notifikationer når en aftale er tilføjet, opdateret eler slettet (hvis der er angivet en emailadresse for den eksterne bruger).
External users can receive email notifications: Eksterne brugere kan modtage email-notifikationer
external-can-receive-reminder-help: Når eksterne brugere er slået til samtidig med emailpåmindelser, så kan eksterne brugere modtage påmindelser når en aftale er tilføjet, opdateret eler slettet (hvis der er angivet en emailadresse for den eksterne bruger)
External users can receive email reminders: Eksterne brugere kan modtage emailpåmindelser
email-enabled-help: Slår email-afsendelse for notifikationer og påmindelser til/fra. Sæt til "nej" hvis din server ikke er konfigureret til at kunne sende email.
Email enabled: Email aktiveret
email-default-sender: Angiver email-adressen der skal benyttes når der afsendes påmindelser.
Default sender address: Standard afsender-adresse
Default user settings: Standard brugerindstillinger
email-event-reminders-help: Angiver om der skal sendes påmindelser
Event reminders: Aftale-påmindelser
email-event-added: Angiver om der skal sendes en email notofikation når en aftale tilføjes din kalender.
Events added to my calendar: Aftaler tilføjet til min kalender
email-event-updated: Angiver om der skal sendes en email notifikation når en aftale opdateres i din kalender.
Events updated on my calendar: Aftaler opdateret i min kalender
email-event-deleted: Angiver om der skal sendes en email notifikation når en aftale fjernes fra din kalender.
Events removed from my calendar: Aftaler fjernet fra min kalender
email-event-rejected: Angiver om der skal sendes en email notifikation når en deltager afviser en aftale der findes i din kalender.
Event rejected by participant: Aftale afvist af deltager
Allow user to customize colors: Tillad bruger at ændre farver
Enable gradient images for background colors: Slå farvegraduering til på baggrundsfarver
Not available: Ikke tilgængelig

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Assistenter
Preferences: Indstillinger
Users: Brugere
Account: Konto
Categories: Kategorier
Views: Visninger
Layers: Lag
Reports: Rapporter
Delete Events: Slet aftaler
Activity Log: Aktivitetslog
Public Preferences: Indstillinger offentlig adgang
Unapproved Public Events: Ikke-accepterede offentlige aftaler
Administrative Tools: Administrator værktøjer

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Hej
The subject was: Emnet var
The description is: Beskrivelsen er
Date: Dato
Time: Tidspunkt

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Administrator-tilstand
Your assistants: Dine assistenter

########################################
# Page: availability.php
#
day: dag

########################################
# Page: category.php
#
Category Name: Navn på kategori
Color: Farve
Add: Tilføj
Delete: Slet
Make New Category: Tilføj ny kategori

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Fjern
Cancel: Annullér

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: En aftale er blevet aflyst for dig af

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Beskrivelse

########################################
# Page: edit_entry.php
#
days: dage
hours: timer
minutes: minutter
Edit Entry: Redigér aftale
Add Entry: Tilføj aftale
Details: Detaljer
Participants: Deltagere
Repeat: Gentagelse
brief-description-help: Her skal der stå en kort beskrivelse af aftalen - det bliver vist når man står over aftalen i oversigtskalenderen.
Brief Description: Kort beskrivelse
full-description-help: Her kan der stå en komplet beskrivelse af aftalen.
Full Description: Komplet beskrivelse.
access-help: Angiv hvorvidt aftalen skal kunne ses af alle - eller om den er fortrolig.
Access: Adgang
priority-help: Angiv aftalens prioritet.
Priority: Prioritet
High: Høj
Low: Lav
category-help: Angiver aftalens kategori.
Category: Kategori
date-help: Angiver datoen for aftalen.
Untimed event: Ikke tidsbestemt aftale
Timed event: Tidsbestemt aftale
All day event: Aftale for hele dagen
Timezone Offset: Tidszone forskydning
time-help: Angiver tidspunktet for aftalen.<br /><i>Dette felt behøver ikke at være udfyldt.</i>
duration-help: I dette felt kan du angive varigheden af aftalen<br /><i>Dette felt behøver ikke at være udfyldt.</i>
end-time-help: Angiver sluttidspunktet for aftalen.
participants-help: Vis deltagerne i denne aftale.
Availability: Tlgængelighed
external-participants-help: Angiver en liste over deltagere som ikke er kalender-brugere. Disse brugere skal listes én pr. linie og kan godt inkludere email-adresser. Hvis en email-adresse specificeres kan brugeren modtage notifikationer og påmindelser.
External Participants: Eksterne deltagere
repeat-type-help: Hvor ofte skal aftalen gentages.
Daily: Dagligt
Weekly: Ugentligt
Monthly: Månedligt
by day: efter dag
by date: efter dato
Yearly: Årligt
repeat-end-date-help: Specificer slutdatoen for gentagelser af denne aftale.
Use end date: Benyt slutdato
repeat-frequency-help: Hvor ofte skal aftalen gentages ? Tallet 1 viser at det skal ske hver gang, 2 så er det hver anden gang...
Frequency: Hyppighed
All: Alle
Send Reminder: Send påmindelse
Delete entry: Slet aftale
You are not authorized to edit this entry.: Du har ikke ret til at slette denne aftale

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: En ny aftale er blevet aftalt for dig af
An appointment has been updated by: En aftale er blevet opdateret af
The following conflicts with the suggested time: Følgende aftaler er i konflikt med det foreslåede tidspunkt
Please look on: Se venligst på
to accept or reject this appointment: for at acceptere eller afvise denne aftale
to view this appointment: for at se denne aftale
Scheduling Conflict: Tidskonflikt
Your suggested time of: Din foreslåede tid for
conflicts with the following existing calendar entries: er i konflikt med eksisterende aftaler

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Tilføj lag
Edit Layer: Rediger lag
Source: Kilde
Duplicates: Gentagelser
Show layer events that are the same as your own: Vis lag-aftaler, der er de samme som dine egne
Add to My Calendar: Føj til min kalender
Delete layer: Slet lag

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Du kan ikke oprettet et lag for dig selv
You can only create one layer for each user.: Du kan kun oprettet ét lag pr. bruger

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: NONUSER_PREFIX er ikke udfyldt i config.php.
word characters only: må kun indeholde bogstaver og tal (a-zA-Z_0-9)
Add User: Tilføj bruger
Edit User: Redigér bruger
Calendar ID: Kalender ID
First Name: Fornavn
Last Name: Efternavn

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Fejl
Import Results: Import resultat
Events successfully imported: Aftaler importeret
Errors: Fejl
There was an error parsing the import file or no events were returned: Der skete en fejl under indlæsning af import-filen eller der kunne ikke findes nogen aftaler.

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: I morgen
Today: Idag
Yesterday: Igår
Day before yesterday: Forrige dag
Next week: Næste dag
This week: Denne uge
Last week: Sidste uge
Week before last: Forrige uge
Next week and week after: De næste 2 uger
This week and next week: Denne uge + næste
Last week and this week: Sidste + denne uge
Last two weeks: Sidste 2 uger
Next month: Næste måned
This month: Denne måned
Last month: Sidste måned
Month before last: Forrige måned
Next year: Næste år
This year: Dette år
Last year: Sidste år
Year before last: Forrige år
Invalid report id.: Ugyldig rapport ID
Unnamed Report: Unavngiven rapport
Add Report: Tilføj rapport
Edit Report: Rediger rapport
Report name: Navn på rapport
User: Bruger
Current User: Nuværende bruger
Include standard header/trailer: Inkluder standard sidehoved/fod
Include previous/next links: Medtag links til forrige/næste
Include empty dates: Medtag tomme datoer
Date range: Dato område
Template variables: Skabelon variabler
Page template: Side skabelon
Day template: Dags skabelon
Event template: Aftale skabelon

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
Variable N not found: Variabel N ikke fundet

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Redigér brugertilpasset sidehoved
Edit Custom Script/Stylesheet: Redigér brugertilpasset Script/Stylesheet
Edit Custom Trailer: Redigér brugertilpasset sidefod

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Brugernavn
E-mail address: Email-adresse
Password: Kodeord
again: igen
Disabled for demo: Slået fra i demo
Change Password: Skift kodeord
New Password: Nyt kodeord
Set Password: Skift kodeord

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Sletning af brugere er ikke understøttet
The passwords were not identical.: Kodeordene er ikke identiske
You have not entered a password.: Du har ikke indtastet et kodeord

########################################
# Page: export.php
#
Export: Eksporter
Export format: Eksport format
Include all layers: Inkludér alle lag
Export all dates: Eksporter alle dage
Start date: Startdato
End date: Slutdato
Modified since: Ændret siden

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Unavngiven gruppe
Add Group: Tilføj gruppe
Edit Group: Rediger gruppe
Group name: Gruppenavn
Updated: Opdateret
Created by: Lavet af

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Du skal angive navnet på en gruppe

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Auto-opdater kalender
auto-refresh-help: Når slået til bliver dags-, uge-, måneds-visning, samt listen over ikke-accepterede sider automatisk opdateret periodisk.
Auto-refresh time: Auto-opdater tid
auto-refresh-time-help: Angiver tiden imellem hver opdatering, hvis auto-opdatering er slået til.
Display days with events in bold in year view: Brug fed skrift for dage med aftaler på års-visning
Display weekends in week view: Vis weekender i uge-visning
Time interval: Tidsinterval
time-interval-help: Angiver hvor store tidsintervaller der benyttes i uge- og dags-visning.
Nonuser: Ikke brugertilknyttede kalendere
colors-help: Alle farver skal indtastes som #RRGGBB hvor RR er hexkoden for rød, GG er hexkoden for grøn og BB er hexkoden for den blå farve.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Rapportér fejl

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Tilføj/Redigér aftale
Repeat Type: Gentag type
Repeat End Date: Gentag slutdato
Repeat Day: Gentag dato
repeat-day-help: Hvilke ugedage skal aftalen gentages på.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: Importér
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Denne formular gør det muligt at importere aftaler fra Palm Desktop adressebog.
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Den bør ligge i din Palm mappe i <tt>datebook/datebook.dat</tt> i en undermappe med dit brugernavn.
The following entries will not be imported: Følgende aftaler importeres ikke
Entries older than the current date: Aftaler ældre end dags dato
Entries created in the Palm Desktop...: Aftaler oprettet på Palm Desktoppen som ikke er blevet HotSync&#39;d
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Alle data importeret fra Palm bliver overskrevet ved den næste import (hvis ikke datoen for aftalen er passeret).
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Derfor bør opdateringer blive lavet på Palm Desktoppen
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Denne formular importerer vCalandar (.vcs) 1.0 aftaler
The following formats have been tested: Følgende formater er testet
This form will import iCalendar (.ics) events: Denne formular importerer iCalendar (.ics) aftaler
Enabling: Slå til
Overwrite Prior Import: Overskriv tidligere import

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Hjælpeindex

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Tilføj/Rediger/Slet
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Hvis du vælger "Rediger lag" i Admin-delen i bunden af siden har du mulighed for at slå lag til/fra samt redigere dem.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Tekstfarven på den nye lag som vises i din egen kalender.
Disabling: Slå fra
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Vælg "Slå lag fra" i Admin-delen i bunden af siden for at slå lag fra.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Hvis valgt vises aftaler der er kopier af dine egne.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Vælg "Slå lag til" i Admin-delen i bunden af siden for at slå lag til.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Angiver den bruger du ønsker at vise i din egen kalender.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Standard kategori
default-category-help: Angiver den kategori som nye aftaler får som standard.
When I am the boss: Når jeg er ejer
Email me event notification: Email mig aftale notifikationer
I want to approve events: Jeg ønsker at acceptere aftaler
Subscribe/Publish: Abonnér/Udgiv
allow-remote-subscriptions-help: Angiver om eksterne brugere kan tilmelde sig din kalender. Dette giver dem mulighed for at se dine aftaler i en iCal-applikation (fx. Apple's iCal eller Mozilla Calendar)
remote-subscriptions-url-help: Viser den URL som eksterne brugere skal benytte for at tilmelde sig din kalender.

########################################
# Page: icalclient.php
#
Publishing Disabled (Admin): Udgivelse slået fra (Admin)
Publishing Disabled (User): Udgivelse slået fra (User)

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Slået fra
Exclude private records: Undlad import af private aftaler

########################################
# Page: import_handler.php
#
Events from prior import marked as deleted: Aftaler fra tidligere import er markeret som slettede
Conflicting events: Overlappende aftaler
The import file contained no data: Import-filen indeholder ingen data.

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Lag
Edit layer: Rediger lag
Layers are currently: Lag er aktuelt
Disable Layers: Slå lag fra
Click here: Tryk her
to modify the layers settings for the: for at redigere lag indstillingerne for
calendar: kalender
Add layer: Tilføj lag

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Godkend/bekræft
Reject: Afvis
View this entry: Se denne aftale
Approve this entry?: Godkend denne aftale?
Reject this entry?: Afvis denne aftale?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Du skal indtaste et brugernavn og kodeord
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Gem login-informationer i en cookie, så jeg ikke behøver indtaste dem næste gang
Login: Log ind
Access public calendar: Til offentlig kalender
cookies-note: <b>OBS:</b> Dette program kræver at cookies er slået til i browseren

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Ugyldig login

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Tilføj ny ikke brugertilknyttet kalender

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Gem indstillinger
hour: timer
minute: minutter

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Sletter aftaler for
Finished: Færdig
Check box to delete ALL events for a user: Afkryds for at slette <b>ALLE</b> aftaler for en bruger
Delete all events before: Slet alle aftaler før
Preview delete: Vis aftaler som slettes
Are you sure you want to delete events for: Er du sikker på du vil slette aftaler for
Records deleted from: Poster slettet fra

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: En aftale er blevet afslået af

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Denne aftale er fortrolig
Approved: Accepteret
Deleted: Slettet
Rejected: Afvist
Waiting for approval: Afventer acceptering
Unknown: Ukendt
to manage reports for the Public Access calendar: for at redigere rapporter i den offentlige kalender
Add new report: Tilføj ny rapport
Manage Reports: Rediger rapporter

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Avanceret søgning
Search: Søg
Keywords: Søgeord

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Du skal indtaste et eller flere søgeord
Search Results: Søgeresultater
match found: emne fundet
matches found: emner fundet
No matches found: Ingen emner fundet

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Se anden brugers kalender

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
You have not added any categories.: Du har ikke tilføjet nogen kategorier
Set Category: Vælg kategori

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: betyder administrativ bruger
Add New User: Tilføj ny bruger

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: Nulstil

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Tilføj ny visning

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Unavngivet visning
Add View: Tilføj visning
Edit View: Rediger visning
View Name: Navn på visning:
View Type: Visningstype
Week (Users horizontal): Uge (brugere opstilles horisontalt)
Week (Users vertical): Uge (brugere opstilles vertikalt)
Week (Timebar): Uge (tidslinie)
Month (Timebar): Måned (tidslinie)
Month (side by side): Måned (opstillet sidevis)
Month (on same calendar): Måned (på samme kalender)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Du skal angive et navn for visningen

########################################
# Page: view_d.php
#
No users for this view: Ingen brugere til denne visning

########################################
# Page: view_entry.php
#
Assistant mode: Assistent-tilstand
External User: Eksterne brugere
Approve/Confirm entry: Godkend/bekræft aftale
Reject entry: Afvis aftale
Set category: Vælg kategori
Copy entry: Kopiér aftale
This will delete this entry for all users.: Dette vil slette denne aftale for alle brugere.
Edit entry: Redigér aftale
Edit repeating entry for all dates: Rediger gentagne aftaler for alle datoer
Delete repeating event for all dates: Slet gentagne aftaler for alle datoer
Edit entry for this date: Rediger aftale for denne dag
Delete entry only for this date: Slet kun aftalen for denne dag
This will delete the entry from your calendar.: Dette vil slette aftalen fra din kalender.
Do you want to add this entry to your calendar?: Vil du tilføje denne aftale til din kalender?
This will add the entry to your calendar.: Dette vil tilføje aftalen til din kalender.
Email all participants: Send email til alle deltagere
Hide activity log: Skjul Aktivitetslog
Show activity log: Vis Aktivitetslog
Export this entry to: Eksporter denne visning til

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Ny aftale

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Anden brugers kalender
Manage Views: Definer Visninger

########################################
# Page: includes/functions.php
#
exceeds limit of XXX events per day: overskrider grænsen på XXX aftaler pr. dag
All Attendees: Alle deltagere
Busy: Optaget
Tentative: Afventende
Event approved: Aftale accepteret
Event created: Aftale oprettet
Event deleted: Aftale slettet
Notification sent: Notifikation afsendt
Event rejected: Aftale afvist
Reminder sent: Påmindelse afsendt
Event updated: Aftale opdateret
WK: Uge
Changes successfully saved: Ændringer gemt
Event: Aftale
Action: Handling
Printer Friendly: Printervenlig
Generate printer-friendly version: Vis printervenlig side
January: Januar
February: Februar
March: Marts
May_: Maj
June: Juni
July: Juli
October: Oktober
May: Maj
Oct: Okt
The following error occurred: Følgende fejl opstod
You are not authorized.: Du har ikke tilladelse til dette
Add N hours to: Tilføj N timer til
Subtract N hours from: Træk N timer fra
same as: samme som
server time: serverens tidsindstilling
Error approving event: Fejl ved godkendelse af aftale
Sunday: Søndag
Monday: Mandag
Tuesday: Tirsdag
Wednesday: Onsdag
Thursday: Torsdag
Friday: Fredag
Saturday: Lørdag
Sun: Søn
Mon: Man
Tue: Tir
Wed: Ons
Thu: Tor
Fri: Fre
Sat: Lør

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Min kalender
Add New Entry: Tilføj ny aftale
Logout: Log ud
Back to My Calendar: Tilbage til min kalender
Go to: Gå til
Manage calendar of: Administrér kalender for

########################################
# Page: includes/translate.php
#
English: Engelsk
Basque: Bastisk
Bulgarian: Bulgarsk
Catalan: Katalansk
Chinese (Simplified/GB2312): Kinesisk (Simplified/GB2312)
Chinese (Traditional/Big5): Kinesisk (Traditional/Big5)
Czech: Tjekkisk
Danish: Dansk
Dutch: Hollandsk
Estonian: Estonsk
Finnish: Finsk
French: Fransk
Galician: Galisisk
German: Tysk
Holo (Taiwanese): Holo (Taiwanesisk)
Hungarian: Ugngarsk
Icelandic: Islandsk
Italian: Italiensk
Japanese: Japansk
Korean: Koreansk
Norwegian: Norsk
Polish: Polsk
Portuguese: Portugisisk
Portuguese/Brazil: Portugisisk/Brasiliansk
Romanian: Rumænsk
Russian: Russisk
Spanish: Spansk
Swedish: Svensk
Turkish: Tykisk
event: aktivitet

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Ugyldig brugerlogin

########################################
# Page: includes/user-nis.php
#
no such user: bruger findes ikke

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: Unavngiven aftale
Event Imported: Aftaler importeret

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Påmindelse
authenticate: SMTP fejl: Kunne ikke logge på.
connect_host: SMTP fejl: Kunne ikke tilslutte SMTP serveren.
data_not_accepted: SMTP fejl: Data kunne ikke accepteres.
encoding: Ukendt encode-format:
execute: Kunne ikke køre:
file_access: Ingen adgang til fil:
file_open: Fil fejl: Kunne ikke åbne filen:
from_failed: Følgende afsenderadresse er forkert:
instantiate: Kunne ikke initialisere email funktionen.
mailer_not_supported: mailer understøttes ikke.
provide_address: Du skal indtaste mindst en modtagers emailadresse.
recipients_failed: SMTP fejl: Følgende modtagere er forkerte:

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Server URL er påkrævet
Server URL must end with /.: Server URL skal slutte med '/'
Invalid work hours.: Ugyldig arbejdstid
Invalid color for document background.: Ugyldig baggrundsfarve
Invalid color for document title.: Ugyldig titelfarve
Invalid color for table cell background.: Ugyldig farve for tabelbaggrund
Invalid color for table grid.: Ugyldig farve for tabelrammen.
Invalid color for table header background.: Ugyldig farve for baggrunden for tabeloverskrifter.
Invalid color for table text background.: Ugyldig farve for baggrunden for tabelteksten.
Invalid color for event popup background.: Ugyldig farve for baggrunden for aftale-popup.
Invalid color for event popup text.: Ugyldig farve for aftale-popup tekst.
Invalid color for table cell background for today.: Ugyldig farve for dagens tabelbaggrund
Color format should be RRGGBB.: Farven skal skrives som '#RRGGBB'

########################################
# Page: includes/js/availability.php
#
Change the date and time of this entry?: Skal dato og tid ændres for denne post?

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Du har ikke indtastet en kort beskrivelse
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Det valgte tidspunkt er før end din foretrukne arbejdstid. Er dette korrekt?
Please add a participant: Tilføj venligst en deltager:
You have not entered a valid time of day: Du har ikke indtastet et gyldigt tidspunkt

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Ugyldig farve

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Ikke-accepterede aftaler

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Påmindelse
Return current item: WebCalendar