Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Basque.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# FitBak ( http://www.fitbak.com ) -ek itzulia
#
# Additional translations 'borrowed' from SourceForge project,
# 'The Coolest DHTML Calendar',
# http://sourceforge.net/projects/jscalendar/
#
# $Id: Basque.txt,v 1.22.2.1 2008/09/05 17:59:19 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: =

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
OK: Ados

########################################
# Page: access.php
#
Database error: Akatsa datu basean
Go: Joan
Save: Gorde
Public Access: Atzipen publikoa
Admin: Konfigurazioa
Calendar: Egutegia
Public: Publikoa
Confidential: Konfidentziala
Private: Pribatua

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Hurrengoa
Previous: Aurrekoa

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: konfidentziala
private: pribatua
Error adding event: Akatsa gertaera gehitzean

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Aukeratu
Day: Eguna
Week: Astea
Month: Hilabetea
Year: Urtea
Settings: Aukerak
Groups: Taldeak
Email: E-posta
Colors: Koloreak
Document background: Dokumentuaren atzea
Document title: Izenburua
Document text: Dokumentuaren testua
Table grid color: Taularen kolorea
Table header background: Taularen burukoaren atzea
Table header text: Taularen burukoaren testua
Table cell background: Taulako gelaxken atzea
Table cell background for current day: Gaurko egunaren gelaxkaren atzea
Table cell background for weekends: Astebukaerako gelaxken atzea
Event popup background: Gertaera popup-aren atzea
Event popup text: Gertaera popup-aren testua
System Settings: Sistemaren aukerak
Help: Laguntza
app-name-help: Izenburuan azalduko den testua adierazten du
Application Name: Aplikazioaren izena
server-url-help: Aplikazioaren oinarri URL-a adierazten du
Server URL: Zerbitzariaren URL-a
language-help: Erabili beharreko hizkuntza adierazten du.
Language: Hizkuntza
Your browser default language is: Zure nabigatzailearen hizkuntza lehenetsia da
None: Bat ere ez
date-format-help: Dataren formatua adierazten du
Date format: Data formatua
display-week-starts-on: Astea Igande edo Astelehenean asten den adierazteko
Week starts on: Astea hasten da
time-format-help: Erabiliko den ordu formatua adierazten du, 12 ordu edo 24 ordu
Time format: Ordu formatua
12 hour: 12 ordukoa
24 hour: 24 ordukoa
Specify timed event length by: Bileren iraupena nola zehaztu
Duration: Iraupena
End Time: Amaitzeko ordua
work-hours-help: Egutegi bakoitzean erakutsi beharreko orduak adierazten ditu.
Work hours: Lan orduak
From: Nork
to: Nori
preferred-view-help: Lehenetsitako ikus aukera (Eguna, Astea, Hilabetea, Urtea)
Preferred view: Lehenetsitako ikus aukera
fonts-help: Erabili beharreko tipografiak adierazten ditu ( Arial, Helvetica ...)
Fonts: Tipografiak
display-weekends-help: Astebukaerak erakusten ditu asteroko ikus aukeran
display-week-number-help: Asteari dagokion zenbakia erakutsiko den adierazten du
Display week number: Aste zenbakia erakutsi
Display description in printer day view: Egunaren inprimatzeko ikus eran deskribapena adierazi
allow-view-other-help: Beste erabiltzaileen egutegia ikusi daiteken ala ez adierazten du
Allow viewing other users calendars: Beste erabiltzaileen egutegiak ikustea baimendu
require-approvals-help: Aktibatu ez gero, onespena behar da.
Require event approvals: Gertaeraren onespena eskatu
display-unapproved-help: Onetsi gabeko gertaerak erakutsiko diren adierazten du.
Display unapproved: Onespengabekoak erakutsi
Check for event conflicts: Gertaera talkak antzeman
Yes: Bai
No: Ez
conflict-months-help: Hilak aztertzean talkak
Conflict checking months: Hilak aztertzean talkak
disable-priority-field-help: Lehentasun eremua azaldu ala ez
Disable Priority field: Desgaitu lehentasun eremua
disable-access-field-help: Atzipen informazioa azaldu ala ez
Disable Access field: Desgaitu atzipen eremua
disable-participants-field-help: Partaide eremua azaldu ala ez
Disable Participants field: Desgaitu partaide eremua
disable-repeating-field-help: Gertaera errepikatuak kentzea ekidin ala ez
Disable Repeating field: Desgaitu errepikapen ezabatzea
remember-last-login-help: Aukeratzen bada azken login informazioa gogoratuko du
Remember last login: Login informazioa gogoratu
allow-public-access-help: Egutegiak atzipen publikoa izan dezaken edo ez adierazten du.
Allow public access: Atzipen publikoa baimendu
public-access-view-others-help: Beste erabiltzaile batzuen egutegiak ikus daitezken adierazten du
Public access can view other users: Beste erabiltzaileen gertaerak ikus daitezke
public-access-can-add-help: Aukeratuz gero erabiltzaile publikoak gertaerak gehi ditzazke
Public access can add events: Erabiltzaile publikoak gertaerak gehi ditzazke
groups-enabled-help: Taldekako antolaketa ahalbideratzen du
Groups enabled: Taldeak gaituak
user-sees-his-group-help: Taldekideek bere taldearen gertaerak soilik ikusiko dituzte
User sees only his groups: Erabiltzaileak bere taldea ikusten du soilik
Enabled: Gaitua
Allow remote subscriptions: Urrutiko harpidetzak baimendu
categories-enabled-help: Kategori sistema gaitzen du
Categories enabled: Kategoriak gaituak
email-enabled-help: E-posta bidezko notifikazioak gaitzen edo desgaitzen ditu
Email enabled: E-posta gaitua
email-default-sender: Defektuz postak zeinek bidaliko dituen adierazten du.
Default sender address: Bidaltzailearen posta
Default user settings: Erabiltzailearen aukerak
email-event-reminders-help: Gertaerak e-posta bidez gogorarazten diren
Event reminders: Gertaeren gogoraraztea
email-event-added: Gertaeren gehitzea e-posta bidez jakinarazten den ala ez.
Events added to my calendar: Nire egutegira gehitutako gertaerak.
email-event-updated: Gertaeren eguneratzea e-posta bidez jakinarazten den ala ez.
Events updated on my calendar: Nire egutegian eguneratutako gertaerak
email-event-deleted: Gertaeren ezabatzea e-posta bidez jakinarazten den ala ez.
Events removed from my calendar: Egutegitik ezabatutako gertaerak.
email-event-rejected: Kide batek gertaera bati uko egiten dionean e-posta bidezko notifikazioa.
Event rejected by participant: Partaideak uko egindako gertaera
Allow user to customize colors: Erabiltzaileei kolore esleipena egitea baimendu

########################################
# Page: adminhome.php
#
Preferences: Lehenetsiak
Users: Erabiltzaileak
Account: Kontua
Categories: Kategoria
Views: Ikus erak
Layers: Geruzak
Activity Log: Jardunaren erregistroa
Administrative Tools: Konfigurazio-tresnak

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Kaixo
The subject was: Izeburua zen
The description is: Deskribapena da
Date: Data
Time: Ordua

########################################
# Page: category.php
#
Global: Orokorra
Category Name: Atalaren izena
Color: Kolorea
Add: Gehitu
Delete: Ezabatu
Make New Category: Atal berria gehitu

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Kendu
Cancel: Utzi

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Bilera bat bertan bera utzi dizu

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Deskribapena

########################################
# Page: edit_entry.php
#
days: egunak
hours: orduak
minutes: Minutuak
Edit Entry: Sarrera editatu
Add Entry: Sarrera gehitu
Details: Zehaztasunak
Participants: Partaideak
Repeat: Errepikatu
brief-description-help: Deskribapen motza ( 20 bat karaktere )
Brief Description: Deskribapen laburra
full-description-help: Gertaeraren deskribapen luze, zabal eta mamitsua.
Full Description: Deskribapen zabala
access-help: Gertaeraren atzigarritasun maila adierazten du.
Access: Atzitu
priority-help: Gertaeraren lehentasuna adierazten du-
Priority: Lehentasuna
High: Altua
Medium: Ertaina
Low: Baxua
Category: Atala
date-help: Gertaeraren data adierazten du.
Untimed event: Denbora-mugarik gabe
Timed event: Denboraz mugatua
All day event: Egun osokoa
time-help: Gertaeraren iraupena adierazten du ( hutsik utz liteke )
duration-help: Gertaeraren iraupena minutuetan adierazirik
participants-help: Gertaeran honetan partaide direnen lista.
Availability: Libre egotea
External Participants: Kanpo partaideak
repeat-type-help: Gertaera bat zenbatero errepikatzen den adierazi.
Daily: Egunero
Weekly: Astero
Monthly: Hilabetero
by day: eguneko
by date: dataren arabera
Yearly: Urtero
repeat-end-date-help: Gertaera noiz arte errepikatu behar den adierazten du.
Use end date: Bukaera data erabili
repeat-frequency-help: Gertaera zenbatero errepikatu behar den adierazten du.
Frequency: Maiztasuna
All: Denak
Send Reminder: Gogorarazteko abixua bidali
Delete entry: Sarrera ezabatu
You are not authorized to edit this entry.: Ez zaude baimenduta gertaera hau editatzeko

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Bilera bat ezartzen dizu
An appointment has been updated by: Bilera bat eguneratu du
The following conflicts with the suggested time: Hondokoa ez dator bat gomendatutako orduarekin
Please look on: Mesedez bilatu
to accept or reject this appointment: bilera hau onartzeko edo uko egiteko
to view this appointment: bilera hau ikusteko
Scheduling Conflict: Bilera arteko talka
Your suggested time of: Zure ordu gomendatua da
conflicts with the following existing calendar entries: hondoko sarrerekin egiten du talka

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Geruza gehitu
Edit Layer: Geruza editatu
Source: Iturburua
Duplicates: Bikoiztuak
Show layer events that are the same as your own: Zure gertaeren berdinak direnak erakutsi
Add to My Calendar: Egutegiari gehitu
Delete layer: Geruza ezabatu

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Ezin duzu zeuretzako geruza bat sortu
You can only create one layer for each user.: Erabiltzaile bakoitzeko geruza bakarra osa dezakezu

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
Add User: Erabiltzailea gehitu
Edit User: Erabiltzailea editatu
First Name: Izena
Last Name: Abizena

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Akatsa

########################################
# Page: edit_report.php
#
Today: Gaur
Next month: Hurrengo hilabetea
Next year: Hurrengo urtea
User: Erabiltzailea
Current User: Une hontako erabiltzailea

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Erabiltzaile izena
E-mail address: E-posta
Password: Pasahitza
again: berriz
Disabled for demo: Demoan desgaitua
Change Password: Pasahitza aldatu
New Password: Pasahitz berria
Set Password: Pasahitza jarri

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Erabiltzaileak ezabatzea debekatua
The passwords were not identical.: Pasahitza hauek ez dira berdinak
You have not entered a password.: Ez duzu pasahitz bat sartu

########################################
# Page: export.php
#
Export: Exportatu
Export format: Exportatzeko formatua
Export all dates: Data guztiak exportatu
Start date: Hasiera data
End date: Bukaera data
Modified since: Azken eguneratze data

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Talde berria gehitu

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Izengabeko taldea
Add Group: Taldea gehitu
Edit Group: Taldea editatu
Group name: Taldearen izena
Updated: Eguneratua
Created by: Sortzailea

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Egutegia automatikoki eguneratu
auto-refresh-help: Egutegiaren edukiak automakiko eguneratzeko
Auto-refresh time: Eguneratze automatiko denbora
auto-refresh-time-help: Aktibatu ez gero, eguneraketa zenbatero egingo den
Display weekends in week view: Astebukaerak erakusten ditu hilabeteroko ikus aukeran
Time interval: Denbora zatia
time-interval-help: Ikus aukeretan erabiliko den denbora zati minimoa adierazten du
colors-help: Kolore guztiak formatu hamaseitarrean adierazi behar dira "#RRG

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Bug informea

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Gehitu/Editatu egutegi sarrerak
Repeat Type: Mota errepikatu
Repeat End Date: Errepikapenen bukaera data
Repeat Day: Eguna errepikatu
repeat-day-help: Gertaera hilabetearen zein egunetan errepikatu behar den adierazten du.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: Inportatu
Enabling: Gaitzen

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Laguntza

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Gehitu/Editatu/Ezabatu
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Geruza berriaren textuaren kolorea
Disabling: Desgaitzen
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Gaitu ez gero zure gertaeren berdinak diren gertaerak ere erakutsi dira
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Zure egutegian azaltzea gustatuko litzaizuken erabiltzailea adierazten du

########################################
# Page: help_pref.php
#
When I am the boss: Bilera neuk sortzen dudanean
Email me event notification: Bidali e-posta neuri ere
I want to approve events: Bilera onartu nahi dut
Subscribe/Publish: Harpidetu/Zabaldu

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Desgaitua

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Geruza
Edit layer: Geruza editatu
Layers are currently: Geruzak orain
Disable Layers: Geruzak desgaitu
Click here: Hemen sakatu
Add layer: Geruza gehitu

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Onetsi/Konfirmatu
Reject: Gaitzetsi
View this entry: Sarrera hau ikusi
Approve this entry?: Sarrera hau onetsi
Reject this entry?: Gaitzetsi sarrera hau?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Erabiltzaile eta pasahitz bat sartu behar dituzu
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Datuak gorde
Login: Sartu
Access public calendar: Egutegi publikora joan
cookies-note: <b>Oharra:</b> Aplikazio honek cookiak gaituak egotea behar du.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Erabiltzaile/pasahitz desegokia

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Lehenetsiak gorde
hour: Ordua

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: Gertaera bat gaitzetsia izan da

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Gertaera hau konfidentziala da
Deleted: Ezabatuak
Rejected: Gaitzetsiak
Waiting for approval: Onespenaren zai

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Bilaketa aurreratua
Search: Bilatu
Keywords: Hitz gakoa

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Hitz gako bat edo gehiago sartu behar duzu
Search Results: Bilaketaren emaitzak
match found: asmatze topatua
matches found: asmatze topatuak
No matches found: Ez da asmatzerik topatu

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Egoera

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
You have not added any categories.: Ez duzu atalik gehitu
Set Category: Atala ezarri

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: erabiltzaile administraria adierazten du
Add New User: Erabiltzaile berria gehitu

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: Berhasieratu

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Ikus era berria

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Izen gabeko ikus era
Add View: Ikus era gehitu
Edit View: Ikus era editatu
View Name: Izena ikusi
View Type: Mota ikusi

########################################
# Page: view_entry.php
#
Approve/Confirm entry: Onetsi/Konfirmatu erregistroa
Reject entry: Erregistroa gaitzetsi
Set category: Atala ezarri
Copy entry: Sarrera kopiatu
This will delete this entry for all users.: Ekintza honek gertaera hau ezabatuko du egun baterako
Edit entry: Sarrera editatu
Edit repeating entry for all dates: Data guztietarako errepikatutako gertaera editatu
Delete repeating event for all dates: Errepikatutako gertaera data guztietarako ezabatu
Edit entry for this date: Egun honetarako sarrera editatu
Delete entry only for this date: Data honetako sarrera ezabatu
This will delete the entry from your calendar.: Ekintza honek sarrera ezabatuko du egutegitik
Do you want to add this entry to your calendar?: Sarrera hau gehitu nahi al duzu zure egutegian?
This will add the entry to your calendar.: Ekintza honek sarrera gehituko du zure egutegian
Email all participants: Partaide guztiei e-posta bidez jakinarazi
Hide activity log: Jardunaren erregistroa ezkutatu
Show activity log: Mostrar bitácora de actividad
Export this entry to: Sarrera hau exportatu

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Sarrera berria

########################################
# Page: includes/access.php
#
Manage Views: Ikus era administratu

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: Abendua
Dec: Abe

########################################
# Page: includes/functions.php
#
Event approved: Gertaera onetsia
Event created: Gertaera sortua
Event deleted: Gertaera ezabatua
Notification sent: Jakinarazpen mezua bidalia
Event rejected: Gertaera gaitzetsia
Reminder sent: Gogorarazteko mezua bidalia
Event updated: Gertaera eguneratua
WK: ast
Event: Gertaera
Action: Ekintza
Printer Friendly: Inprimatzeko egokia
Generate printer-friendly version: Formatu inprimagarria sortu
January: Urtarrila
February: Otsaila
March: Martxoa
April: Apirila
May_: Maiatza
June: Ekaina
July: Uztaila
August: Abuztua
September: Iraila
October: Urria
November: Azaroa
Jan: Urt
Feb: Ots
Apr: Api
May: Mai
Jun: Eka
Jul: Uzt
Aug: Abu
Sep: Ira
Oct: Urr
Nov: Aza
The following error occurred: Hondoko akatsa gertatu da
You are not authorized.: Ez zaude baimenduta
Error approving event: Akatsa gertaera onestean
Sunday: Igandea
Monday: Astelehena
Tuesday: Asteartea
Wednesday: Asteazkena
Thursday: Osteguna
Friday: Ostirala
Saturday: Larunbata
Sun: Iga
Mon: Atl
Tue: Atr
Wed: Azk
Thu: Otg
Fri: Otr
Sat: Lar

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Nire egutegia
Add New Entry: Sarrera berria gehitu
Logout: Irten
Back to My Calendar: Nire egutegira itzuli
Go to: Joan

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Erabiltzaile/pasahitz desegokia

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: Izengabeko gertaera

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Abixua

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Zerbitzariaren URL-a falta da
Server URL must end with /.: Zerbitzariaren URL-a '/'-z bukatu behar du
Invalid color for document background.: Kolore desegokia dokumentuaren atzerako
Invalid color for document title.: Kolore desegokia dokumentuaren izenbururako
Invalid color for table cell background.: Kolore desegokia taulako gelaxken atzerako
Invalid color for table grid.: Kolore desegokia taularentzako
Invalid color for table text background.: Kolore desegokia taularen textuaren atzerako
Invalid color for event popup background.: Kolore desegokia gertaera popup-aren atzerako
Invalid color for event popup text.: Kolore desegokia gertaera popup-aren texturako
Invalid color for table cell background for today.: Kolore desegokia gaurko egunaren atzerako
Color format should be RRGGBB.: Kolorearen formatua hamaseitarra izan beharko luke adibidez, '#RRGGB

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Ez duzu deskribapen laburrik sartu
You have not entered a valid time of day: Ez duzu ordu egoki bat sartu

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Kolore desegokia

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Gertaera ez onetsiak

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Oroigarria
Return current item: WebCalendar