Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.4/translations/Finnish.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Finnish translation by Juha-Matti Åberg (hide@address.com)
# Updated for WebCal 1.0RC2 by Jussi Siponen (hide@address.com)
#
# Translations for page: includes/classes/WebCalMailer.class
# By Jyry Kuukanen
# loaded from PHPMailer, https://sourceforge.net/projects/phpmailer
#
# Additional translations 'borrowed' from SourceForge project
# 'The Coolest DHTML Calendar',
# http://sourceforge.net/projects/jscalendar/
#
# $Id: Finnish.txt,v 1.35.2.1 2008/09/05 17:59:20 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: =

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: access.php
#
Database error: Tietokantavirhe
Go: Mene
Save: Talleta
Public Access: Yleinen käyttö
Admin: Ylläpito
Calendar: Kalenteri
Edit: Muokkaa
Public: Julkinen
Confidential: Luottamuksellinen
Private: Yksityinen

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Seuraava
Previous: Edellinen

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: luottamuksellinen
private: yksityinen
Error adding event: Virhe merkintää lisättäessä

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Valitse
Day: Päivä
Week: Viikko
Month: Kuukausi
Year: Vuosi
Bottom: Alhaalla
Top: Ylhäällä
Settings: Yleisasetukset
Groups: Ryhmät
NonUser Calendars: Ei-kenenkään kalenterit
Other: Muut
Email: Sähköposti-ilmoitukset
Colors: Värit
Document background: Sivun pohja
Document title: Sivun otsikko
Document text: Sivun teksti
Table grid color: Sivun taulukoiden viivat
Table header background: Taulukon otsikon tausta
Table header text: Taulukon otsikko
Table cell background: Taulukon tausta
Table cell background for current day: Kuluvan päivän tausta
Table cell background for weekends: Taulukon solut viikonlopuille
Event popup background: Tapahtuma-popupin tausta
Event popup text: Tapahtuma-popupin teksti
System Settings: Järjestelmän asetukset
Help: Ohjeita
app-name-help: Asettaa kalenterisovelluksen "titlen" joka näkyy sivulla, kun kalenteria käytetään
Application Name: Sovelluksen nimi
server-url-help: Asettaa perus-URL -osoitteen kalenterisovellukselle. Tätä käytetään lähetettäessä sähköpostia tapahtuman osallistujille.
Server URL: Palvelimen URL
language-help: Määrittelee käytettävän kielen.
Language: Kieli
Your browser default language is: Selaimen oletuskieli on
None: Ei toistuva
Custom script/stylesheet: Oma skripti/tyylisivu
Custom header: Oma ylätunniste
Custom trailer: Oma alatunniste
tz-help: Määrittää aikavyöhykkeen
date-format-help: Määrittää päivän esitysmuodon.
Date format: Päiväyksen muoto
display-week-starts-on: Määrittelee viikon alkamispäiväksi joko sunnuntai tai maanantai. Jos maanantai valittu, niin viikonnumero lasketaan ISO-järjestelmän mukaisesti.
Week starts on: Viikon ensimmäinen päivä
time-format-help: Määrittelee ajan esitysmuodon,<br /><i>12 tuntia</i><br /><i>24 tuntia</i>
Time format: Ajan esitystapa
12 hour: 12 tuntia
24 hour: 24 tuntia
Specify timed event length by: Määritä tapahtuman kesto ilmoittamalla
Duration: Kesto
End Time: Päättymisaika
work-hours-help: Määrittelee päivänäkymässä esitettävät tunnit.
Work hours: Työtunnit
From: Alkaen
to: ulottuen
preferred-view-help: Määrittelee oletusnäkymän (Päivä, Viikko, Kuukausi tai Vuosi).
Preferred view: Oletusnäkymä
fonts-help: Määrittää käytettävät järjestelmäfontit (esim. "Arial, Helvetica")
Fonts: Fontit
display-weekends-help: Näytä viikonloput viikkoa katseltaessa.
display-week-number-help: Määrittelee näytetäänkö viikonnumero (1-52) kuukausi- ja viikkonäkymässä.
Display week number: Näytä viikonnumero
Display description in printer day view: Näytä kuvaus päivän tulostusnäkymässä
allow-view-add-help: Asettaa '+'-merkin ilmestymään näkymiin, jolloin käyttäjä voi helposti lisätä uuden tapahtuman toisen(kin) käyttäjän kalenteriin.
Include add event link in views: Lisää linkki "Lisää tapahtuma" kaikkiin näkymiin
allow-view-other-help: Määrittää, salliiko kalenteri käyttäjän tarkastella toisen käyttäjän kalenteria.
Allow viewing other users calendars: Salli muiden henkilöiden kalenterien tarkastelu
require-approvals-help: Jos päällä, käyttäjän on vahvistettava tapahtuma ennenkuin se näkyy kalenterissa.
Require event approvals: Vaadi tapahtumien vahvistus
display-unapproved-help: Määrittelee näytetäänkö hyväksymättömät tapahtumat kalenterissa.<br />Jos valittu "Kyllä", niin hyväksymättömät tapahtumat näytetään (eri värillä).<br />Jos valittu "Ei", niin tapahtumat tulee hyväksyä ennenkuin ne näkyvät kalenterissa.
Display unapproved: Näytä hyväksymättömät tapahtumat
conflict-check-help: Tarkista tapahtumien konfliktit
Check for event conflicts: Tarkista tapahtumien konfliktit
Yes: Kyllä
No: Ei
conflict-months-help: Kuinka monen kuukauden päähän tarkistetaan konfliktit.
Conflict checking months: Konfliktit, montako kuukautta tarkistetaan
conflict-check-override-help: Salli konfliktien ylikirjoitus.
Allow users to override conflicts: Salli konfliktien ylikirjoitus
limit-appts-help: Asettaa maksimiarvon päivän tapahtumien lukumäärälle.
Limit number of timed events per day: Salli max # tapahtumaa / päivä
limit-appts-number-help: Asettaa maksimimäärän päivän ajoitetuille tapahtumille päivässä
Maximum timed events per day: Salli max # ajoitettua tapahtumaa / päivä
disable-priority-field-help: Poistaa tärkeys-kentän käytöstä.
Disable Priority field: Poista tärkeys-kenttä käytöstä
disable-access-field-help: Poistaa access-kentän käytöstä, jolloin näkymä on noviiseille selkeämpi
Disable Access field: Poista access-kenttä (selkeämpi aloittelijoille)
disable-participants-field-help: Poistaa mahdollisuuden lisätä muita henkilöitä tapahtumaan osallisiksi.
Disable Participants field: Poista muiden henkilöiden lisäys tapahtumaan
disable-repeating-field-help: Poistaa toistettavien tapahtumien mahdollisuuden.
Disable Repeating field: Poista toistettavat tapahtumat käytöstä.
Allow HTML in Description: Salli HTML kuvauksissa
Display Site Extras in popup: Näytä palvelukohtaiset lisukkeet ponnahdusikkunassa
remember-last-login-help: Muistaa edellisen kirjauksesi ja asetuksesi.
Remember last login: Muista edellinen kirjaus
allow-public-access-help: Sallii tapahtuman näkymisen kaikille
Allow public access: Salli yleinen käyttö
public-access-view-others-help: Määrittää, voiko käyttäjä katsella toisen henkilön tapahtumia.
Public access can view other users: Salli tapahtuman tarkastelu kaikille
public-access-can-add-help: Sallii yleisten käyttäjien lisätä tapahtumia, mutta kalenteri ei näytä tapahtumaa, ennenkuin pääkäyttäjä on vahvistanut sen.
Public access can add events: Yleiset käyttäjät voivat lisätä tapahtumia
public-access-add-requires-approval-help: Yleisten käyttäjien tapahtumalisäykset vaativat vahvistuksen
Public access new events require approval: Yleisten käyttäjien uudet tapahtumat vaativat vahvistuksen
Public access can view participants: Yleiset käyttäjät näkevät osallistujat
groups-enabled-help: Sallii ryhmien käytön.
Groups enabled: Ryhmät käytössä
user-sees-his-group-help: Käyttäjä näkee vain käyttäjät omissa ryhmissään.
User sees only his groups: Vain käyttäjät omissa ryhmissä
nonuser-enabled-help: Jos käytössä, pääkäyttäjä voi lisätä kalentereita, jotka eivät kuulu kenellekään käyttäjälle
Nonuser enabled: Ei-kenenkään kalenterit käytössä
Nonuser list: Näytä osallistujaluettelossa
Enabled: Käytössä
Reports enabled: Raportit käytössä
Allow remote subscriptions: Salli ulkopuoliset tilaukset
categories-enabled-help: Salli tapahtumaluokkien käyttö.
Categories enabled: Tapahtumaluokat käytössä
allow-external-users-help: Määrittää salliiko kalenteri sellaisen henkilön lisäämisen tapahtumaan, joka ei käytä kalenteria.
Allow external users: Salli ulkopuoliset käyttäjät lisättäväksi tapahtumiin
external-can-receive-notification-help: Sallii tiedotteen lähetyksen kalenterin ulkopuolisille henkilöille.
External users can receive email notifications: Ulkopuoliset käyttäjät saavat tiedotteita tapahtumasta
external-can-receive-reminder-help: Ulkopuoliset käyttäjät saavat sähköpostimuistutuksia tapahtumista.
External users can receive email reminders: Ulkopuoliset käyttäjät saavat muistutuksia
email-enabled-help: Salli sähköpostitiedotteiden lähetys
Email enabled: Sähköpostitiedotteet käytössä
email-default-sender: Lähettäjä sähköpostiviesteissä
Default sender address: Lähettäjän oletusosoite
Default user settings: Käyttäjän oletusasetukset
email-event-reminders-help: Määrittelee lähetetäänkö tapahtumamuistutuksia vai ei
Event reminders: Tapahtumamuistutukset
email-event-added: Määrittelee lähetetäänkö sähköpostilla tiedote lisätyistä kalenterimerkinnöistä.
Events added to my calendar: Kalenterimerkintöjä lisätty
email-event-updated: Määrittelee lähetetäänkö sähköpostilla tiedote muutetuista kalenterimerkinnöistä.
Events updated on my calendar: Kalenterimerkintöjä muutettu
email-event-deleted: Määrittelee lähetetäänkö sähköpostilla tiedote poistetuista kalenterimerkinnöistä.
Events removed from my calendar: Kalenterimerkintöjä poistettu
email-event-rejected: Määrittelee lähetetäänkö sähköpostilla tiedote ryhmän jäsenten hylkäämistä kalenterimerkinnöistä.
Event rejected by participant: Ryhmän jäsen hylkäsi tapahtuman
Allow user to customize colors: Salli käyttäjien muokata värejä

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Avustajat
Preferences: Asetukset
Users: Käyttäjät
Account: Käyttäjän tiedot
Categories: Tapahtumaluokat
Views: Näkymät
Layers: Tasoja
Reports: Raportit
Delete Events: Poistetut tapahtumat
Activity Log: Käyttökirjanpito
Public Preferences: Julkiset asetukset
Unapproved Public Events: Hyväksymättömiä julkisia tapahtumia
Administrative Tools: Hallintatyökalut

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Hei
The subject was: Otsikko
The description is: Puuttuva kuvaus on
Date: Pvm
Time: Klo

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Pääkäyttäjä-tila

########################################
# Page: category.php
#
Global: Globaali
Category Name: Tapahtumaluokan nimi
Color: Väri
Add: Lisää
Delete: Poista
Make New Category: Lisää uusi tapahtumaluokka

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Poista
Cancel: Kumoa

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Kalenterimerkintäsi poisti

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Kuvaus

########################################
# Page: edit_entry.php
#
days: päivää
hours: tuntia
minutes: minuuttia
Edit Entry: Muokkaa merkintää
Add Entry: Lisää merkintä
Details: Tiedot
Participants: Ryhmän jäsenet
Repeat: Toistuvuus
brief-description-help: Kalenterimerkinnän otsikko (noin 20 merkkiä). Näytetään kalenteritaulukossa.
Brief Description: Selite
full-description-help: Sisältää tapahtuman tiedot. Nämä näytetään kun käyttäjä katsoo kalenterimerkinnän tietoja.
Full Description: Selitys
access-help: Määrittelee tapahtuman näkyvyyden.<br /> <i>Julkinen</i>: Kaikki näkevät kaikki tapahtuman tiedot.<br /><i>Luottamuksellinen</i>: Muut näkevät vain tapahtuman päivämäärän ja ajan, mutta ei muita tietoja.
Access: Saantioikeus
priority-help: Määrittelee tapahtuman tärkeyden. Tärkeimmät näytetään lihavoituna.
Priority: Tärkeys
High: Tärkeä
Medium: Normaali
Low: Vähäinen
category-help: Määrittää tapahtumalle tapahtumaluokan.
Category: Tapahtumaluokka
date-help: Määrittelee tapahtuman päivämäärän.
Untimed event: Ajoittamaton tapahtuma
Timed event: Ajoitettu tapahtuma
All day event: Koko päivän kestävä tapahtuma
Timezone Offset: Aikaero
time-help: Määrittelee tapahtuman ajan.<br /><i>(Voidaan jättää tyhjäksi)</i>
duration-help: Määrittelee tapahtuman keston (tunteina ja minuutteina).<br /><i>(Voidaan jättää tyhjäksi)</i>
participants-help: Luetteloi tapahtuman osanottajat.
external-participants-help: Määrittää listan ulkoisista tapahtuman osallistujista.
External Participants: Ulkoisia osallistujia
repeat-type-help: Valitaan kuinka usein tapahtuma toistetaan.<i>Kuukausittain (viikonpäivän mukaan)</i> mahdollistaa merkinnän toistamisen
Daily: Päivittäin
Weekly: Viikottain
Monthly: Kuukausittainen
by day: viikonpäivän mukaan
by date: päivän mukaan
Yearly: Vuosittain
repeat-end-date-help: Määrittelee päivämäärän mihin asti tapahtumaa toistetaan.
Use end date: Käytä lopetuspäivää
repeat-frequency-help: Määrittelee tapahtuman toistotiheyden. Oletusarvo 1 tarkoittaa toistoa joka kerta, 2 joka toinen kerta (esim. joka toinen viikko tai kuukausi), jne.
Frequency: Toistuvuus
All: Kaikki
Send Reminder: Lähetä muistutus
Delete entry: Poista merkintä
You are not authorized to edit this entry.: Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä merkintää

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Sinulle on lisätty uusi kalenterimerkintä -
An appointment has been updated by: Kalenterimerkintää on muutettu -
The following conflicts with the suggested time: Ehdotettuna aikana on seuraavat muut merkinnät
Please look on: Tarkista
to accept or reject this appointment: ja hyväksy tai hylkää merkintä
to view this appointment: tarkista kalenterimerkintä
Scheduling Conflict: Aikataulussa ristiriita
Your suggested time of: Ehdottamasi aika
conflicts with the following existing calendar entries: on ristiriidassa seuraavien merkintöjen kanssa

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Lisää taso
Edit Layer: Muokattava taso
Source: Lähde
Duplicates: Päällekkäisiä
Show layer events that are the same as your own: Näytä kaikki tason tapahtumat, jotka ovat samoja kuin omat
Add to My Calendar: Lisää kalenteriin
Delete layer: Poista taso

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Et voi luoda tasoa itsellesi
You can only create one layer for each user.: Voit luoda vain yhden tason käyttäjää kohti

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: NONUSER_PREFIX ei määritetty tiedostossa config.php.
Add User: Lisää käyttäjä
Edit User: Muokkaa käyttäjäntietoja
Calendar ID: Kalenterin nimi
First Name: Etunimi
Last Name: Sukunimi

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Virhe
Import Results: Tuonnin tulokset
Events successfully imported: Tuodut tapahtumat
Errors: Virheet
There was an error parsing the import file or no events were returned: Virhe luettaessa tuontitiedostoa tai ei tapahtumia

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: Huomenna
Today: Tänään
Yesterday: Eilen
Day before yesterday: Toissapäivänä
Next week: Ensi viikolla
This week: Tällä viikolla
Last week: Viime viikolla
Week before last: Toissaviikolla
Next week and week after: Ensi- ja sitä seuraava viikko
This week and next week: Tämä- ja ensiviikko
Last week and this week: Tämä ja edellinen viikko
Last two weeks: Viimeiset kaksi viikkoa
Next month: Ensi kuussa
This month: Tässä kuussa
Last month: Viimekuussa
Month before last: Toissakuussa
Next year: Seuraava vuosi
This year: Tämä vuosi
Last year: Viime vuosi
Year before last: Toissavuosi
Invalid report id.: Raportti-id ei kelpaa
Unnamed Report: Nimetön raportti
Add Report: Lisää raportti
Edit Report: Muokkaa raporttia
Report name: Raportin nimi
User: Käyttäjä
Current User: Käyttäjä
Include standard header/trailer: Lisää vakio ylä- ja alatunniste
Include previous/next links: Lisää edellinen/seuraava -linkit
Include empty dates: Näytä tyhjät päivät
Date range: Päivämäärärajaus
Template variables: Sivupohjan muuttujat
Page template: Sivupohja
Day template: Päiväraportin pohja
Event template: Tapahtumaraportin pohja

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
Variable N not found: Muuttujaa N ei löydy

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Muokkaa oma otsake
Edit Custom Script/Stylesheet: Muokkaa oma skripti/tyylisivu
Edit Custom Trailer: Muokkaa oma alatunniste

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Käyttäjätunnus
E-mail address: Sähköposti
Password: Salasana
again: uudestaan
Disabled for demo: Toiminto ei käytössä (demoversio)
Change Password: Vaihda salasana
New Password: Uusi salasana
Set Password: Aseta salasana

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Käyttäjien poisto ei ole tuettuna järjestelmässä
The passwords were not identical.: Salasanat eivät vastaa toisiaan
You have not entered a password.: salasanaa ei ole syötetty

########################################
# Page: export.php
#
Export: Talleta
Export format: Tallennusmuoto
Export all dates: Talleta kaikki päiväysmerkinnät
Start date: Alkupäivä
End date: Lopetustuspäivä
Modified since: Viimeksi muokattu

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: vientimuotoa ei määritelty tai se ei kelpaa

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Lisää uusi ryhmä

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Nimetön ryhmä
Add Group: Lisää ryhmä
Edit Group: Muokkaa ryhmää
Group name: Ryhmän nimi
Updated: Päivittänyt
Created by: Luonut

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Sinun täytyy määrittää ryhmälle nimi

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Päivitä kalenterit automaattisesti
auto-refresh-help: Päivittää näkymät automaattisesti.
Auto-refresh time: Tauko päivitysten välillä
auto-refresh-time-help: Tauko päivitysten välillä.
Display days with events in bold in year view: Näytä päivät, joilla on tapahtumia, lihavoituina vuosinäkymässä
Display weekends in week view: Näytä viikonloput viikkoa katseltaessa
Time interval: Aikajakso
time-interval-help: Määrittää viikko- sekä päivänäkymien aikablokit.
Nonuser: Ei-kenenkään kalenterit
colors-help: Kaikki värit määritellään koodaamalla ne heksadesimaalinumeroksi #RRGGBB-muotoon. (RR-punainen, GG-vihreä ja BB-sininen arvo (00-FF)).

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Ilmoita bugista

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Lisää/Muuta kalenterimerkintöjä
Repeat Type: Toiston tyyppi
Repeat End Date: Toiston lopetuspäivä
Repeat Day: Toista viikonpäivittäin
repeat-day-help: Määrittelee viikonpäivä, joina tapahtumaa toistetaan. Käytettävissä vain kun <i>Toistotyypiksi</i> on asetettu <i>Viikottain</i>.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: Tuo
Palm Desktop: Palm PDA
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Tällä lomakkeella voit tuoda tapahtumamerkintöjä Palm PDA:stasi.
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Sen pitäisi olla Palmissasi hakemistossa <tt>datebook/datebook.dat</tt> käyttäjätunnuksesi mukaisesti nimetyssä alihakemistossa.
The following entries will not be imported: Seuraavia tapahtumia ei tuoda
Entries older than the current date: Kuluvaa päivää vanhemmat tapahtumat
Entries created in the Palm Desktop...: Palmissa luodut tapahtumat, joita ei ole synkronoitu HotSync:llä
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Kaikki Palmista tuodut tapahtumat pyyhkiytyvät seuraavassa tuonnissa (ellei tapahtuma ole jo mennyt ohi).
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Siksi päivitykset tulisi tehdä Palmin kautta.
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Tuo vCalendar (.vcs) 1.0 tällä lomakkeella
The following formats have been tested: Seuraavat tiedostomuodot on testattu
This form will import iCalendar (.ics) events: Tuo iCalendar (.ics) tällä lomakkeella
Enabling: Otetaan käyttöön
Overwrite Prior Import: Tuo ylikirjoittaen

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Ohjehakemisto

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Lisää/Muokkaa/Poista
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Painamalla "Muokkaa tasoja"-painiketta pääkäyttäjä-osiossa sivun lopussa antaa sinulle mahdollisuuden lisätä/muokata/poistaa tasoja.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Uuden tason tekstin väri
Disabling: Poistetaan käytöstä
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Paina 'Poistetaan käytöstä'-linkkiä pääkäyttäjä-osassa sivun alareunassa asettaaksesi tasot pois käytöstä
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Jos valittuna, näyttää myös ne tapahtumat jotka ovat duplikaatteja omistasi.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Paina 'Otetaan käyttöön'-linkkiä pääkäyttäjä-kohdassa sivun alaosassa asettaaksesi tasot käyttöön
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Määrittää käyttäjän jonka haluat nähdä omassa kalenterissasi.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Oletusluokka
default-category-help: Määrittää tapahtumaluokan johon uusi tapahtuma lisätään
When I am the boss: Jos olen esimies
Email me event notification: Lähetä muistutus sähköpostilla
I want to approve events: Minä annan hyväksynnät tapahtumille
Subscribe/Publish: Tilaa/Julkaise

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Poistettu käytöstä
Import format: Tuontitiedon muoto
Exclude private records: Ei yksityisiä merkintöjä

########################################
# Page: import_handler.php
#
Events from prior import marked as deleted: Tuonnissa poistetut tapahtumat
Conflicting events: Päällekkäiset tapahtumat
The import file contained no data: Tuontitiedostossa ei ollut tapahtumia

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Taso
Edit layer: Muokkaa tasoa
Layers are currently: Tasot ovat
Disable Layers: Poista tasot käytöstä
Click here: Napsauta tästä
to modify the layers settings for the: muokataksesi tason asetuksia tasolle
Add layer: Lisättävä taso

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Hyväksy/Vahvista
Reject: Hylkää
View this entry: Näytä merkintä
Approve this entry?: Hyväksytäänkö merkintä?
Reject this entry?: Hylätäänkö merkintä?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Syötä käyttäjätunnus ja salasana
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Kirjaa minut automaattisesti sisään
Login: Kirjoittaudu
Access public calendar: Salli yleinen kalenteri
cookies-note: <b>Huom:</b> Tätä sovellusta käytettäessä (joulu)piparien pitää olla käytössä.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Kirjoittauminen järjestelmään ei onnistunut

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Lisää uusi ulkoinen käyttäjä

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Talleta asetukset
hour: tuntia

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Tuhotaan tapahtumia kohteesta
Finished: Valmis
Check box to delete ALL events for a user: Laita rasti ruutuun poistaaksesi <b>KAIKKI</b> käyttäjän tapahtumat
Delete all events before: Poista tapahtumat ennen
Are you sure you want to delete events for: Haluatko varmasti poistaa kaikki tapahtumat käyttäjältä

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: Kalenterimerkintä on hylätty

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Luottamuksellinen merkintä
cont.: jatk.
Approved: Hyväksytty
Deleted: Poistettu
Rejected: Hylätty
Waiting for approval: Odottaa hyväksymistä
Unknown: Ei tiedossa
to manage reports for the Public Access calendar: hallinnoidaksesi Julkisen kalenterin raportteja
Add new report: Lisää uusi raportti
Manage Reports: Hallinnoi raportteja

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Laajennettu haku
Search: Etsi
Keywords: Hakusanat

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Syötä yksi tai useampi hakusana
Search Results: Haun tulokset
match found: kohde löytyi
matches found: kohdetta löytyi
No matches found: Kohteita ei löytynyt

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Tila

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Näytä toisen käyttäjän kalenteri

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
You have not added any categories.: Et ole lisännyt tapahtumaluokkia
Set Category: Aseta luokka

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet
Add New User: Lisää uusi käyttäjä

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: Resetoi

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Lisää uusi näkymä

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Nimetön näkymä
Add View: Lisää näkymä
Edit View: Muokkaa näkymää
View Name: Näkymän nimi
View Type: Näkymän tyyppi
Week (Users horizontal): Viikko (käyttäjät vaaka-akselilla)
Week (Users vertical): Viikko (käyttäjät pystyakselilla)
Week (Timebar): Viikko (aikajana)
Month (side by side): Kuukausi (rinnakkain)
Month (on same calendar): Kuukausi (samassa kalenterissa)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Sinun täytyy määrittää näkymän nimi

########################################
# Page: view_entry.php
#
Assistant mode: Avustaja-tila
External User: Ulkoinen käyttäjä
Approve/Confirm entry: Hyväksy/Vahvista merkintä
Reject entry: Hylkää merkintä
Set category: Aseta luokka
This will delete this entry for all users.: Tämä merkintä poistetaan kaikilta käyttäjiltä.
Edit entry: Muokkaa merkintää
Edit repeating entry for all dates: Muokkaa toistuvaa entryä kaikille päiville
Delete repeating event for all dates: Poista toistuvat tapahtumat kaikilta päiviltä
Edit entry for this date: Muokkaa tämän päivän entryä
Delete entry only for this date: Poista vain tämän päivän entryt
This will delete the entry from your calendar.: Poistetaan merkintä kalenteristasi.
Do you want to add this entry to your calendar?: Haluatko lisätä tämän merkinnän kalenteriisi?
This will add the entry to your calendar.: Lisätään merkintä kalenteriisi.
Email all participants: Lähetä sähköpostia kaikille osallistujille
Hide activity log: Piilota aktiviteettiloki
Show activity log: Näytä aktiviteettiloki
Export this entry to: Lähetä tämä tapahtuma

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Uusi merkitä

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Toisen käyttäjän kalenteri
Manage Views: Hallitse näkymiä

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: Joulukuu
Dec: Joulu

########################################
# Page: includes/functions.php
#
exceeds limit of XXX events per day: ylittää sallitun tapahtumien määrän päivässä
Event approved: Tapahtuma hyväksytty
Event created: Tapahtuma luotu
Event deleted: Tapahtuma poistettu
Notification sent: Tiedote lähetetty
Event rejected: Tapahtuma hylätty
Reminder sent: Muistuttaja lähetetty
Event updated: Tapahtuma päivitetty
WK: Vko
Event: Tapahtuma
Action: Toiminto
Printer Friendly: Tulostusversio
Generate printer-friendly version: Luo tulostusversio
January: Tammikuu
February: Helmikuu
March: Maaliskuu
April: Huhtikuu
May_: Toukokuu
June: Kesäkuu
July: Heinäkuu
August: Elokuu
September: Syyskuu
October: Lokakuu
November: Marraskuu
Jan: Tammi
Feb: Helmi
Mar: Maalis
Apr: Huhti
May: Touko
Jun: Kesä
Jul: Heinä
Aug: Elo
Sep: Syys
Oct: Loka
Nov: Marras
The following error occurred: Tapahtui virhe
You are not authorized.: Käyttöoikeus puuttuu
Add N hours to: Lisää N tuntia
Subtract N hours from: vähennä N tuntia
same as: sama kuin
server time: palvelimen aika
Error approving event: Merkintää ei hyväksytty
Sunday: Sunnuntai
Monday: Maanantai
Tuesday: Tiistai
Wednesday: Keskiviikko
Thursday: Torstai
Friday: Perjantai
Saturday: Lauantai
Sun: Su
Mon: Ma
Tue: Ti
Wed: Ke
Thu: To
Fri: Pe
Sat: La

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Kalenteri
Add New Entry: Lisää uusi merkintä
Logout: Lopeta
Back to My Calendar: Palaa kalenterisivulle
Go to: Siirry
Manage calendar of: Hallitse henkilön kalenteria

########################################
# Page: includes/translate.php
#
event: tapahtuma

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Väärä käyttäjänimi

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: Nimetön merkintä
Event Imported: Tapahtuma tuotu

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Muistutus
authenticate: SMTP-virhe: k&auml;ytt&auml;j&auml;tunnistus ep&auml;onnistui.
connect_host: SMTP-virhe: yhteys palvelimeen ei onnistu.
data_not_accepted: SMTP-virhe: data on virheellinen.
encoding: Tuntematon koodaustyyppi:
execute: Suoritus ep&auml;onnistui:
file_access: Seuraavaan tiedostoon ei ole oikeuksia:
file_open: Tiedostovirhe: Ei voida avata tiedostoa:
from_failed: Seuraava l&auml;hett&auml;j&auml;n osoite on virheellinen:
instantiate: mail-funktion luonti ep&auml;onnistui.
mailer_not_supported: postiv&auml;litintyyppi&auml; ei tueta.
provide_address: Aseta v&auml;hint&auml;&auml;n yksi vastaanottajan s&auml;hk&ouml;postiosoite.
recipients_failed: SMTP-virhe: seuraava vastaanottaja osoite on virheellinen.

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Palvelimien URL on pakollinen
Server URL must end with /.: Palvelimen URL täytyy päättyä merkkiin '/'
Invalid color for document background.: Taustaväri on virheellinen
Invalid color for document title.: Otsikon väri on virheellinen
Invalid color for table cell background.: Ruudukon taustaväri on virheellinen
Invalid color for table grid.: Taulukon ruutuviivojen väri on virheellinen
Invalid color for table header background.: Otsikon taustaväri on virheellinen
Invalid color for table text background.: Tekstin taustaväri on virheellinen
Invalid color for event popup background.: Popup-ikkunan taustaväri on virheellinen
Invalid color for event popup text.: Popup-ikkunan tekstin väri on virheellinen
Invalid color for table cell background for today.: Kuluvan päivän taustaväri on virheellinen
Color format should be RRGGBB.: Värikoodin tulee olla muotoa '#RRGGBB'

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Selite puuttuu
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Alkuaika on ennen normaalin työajan alkua. Onko se oikein?
You have not entered a valid time of day: Kellonaika puuttuu

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Virheellinen värikoodi

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Hyväksymättömät tapahtumat

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Muistutus
Return current item: WebCalendar