Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.4/translations/Estonian.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translated by: Madis Listak hide@address.com
# Last update: 14.03.2003
#
# $Id: Estonian.txt,v 1.26.2.1 2008/09/05 17:59:20 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: iso-8859-4

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: access.php
#
Database error: Andmebaasi viga
Go: Mine
Save: Salvestame
Public Access: Avalik ligipääs
Calendar: Kalender
Public: Avalik
Confidential: Isiklik
Private: Isiklik

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Järgmine
Previous: Eelmine

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: isiklik
private: isiklik
Error adding event: Viga sündmuse lisamisel

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Vali
Day: päev
Week: nädal
Month: kuu
Year: aasta
Settings: Seaded
Groups: Grupid
Colors: Värvid
Document background: Dokumendi taust
Document title: Dokumendi pealkiri
Document text: Dokumendi tekst
Table grid color: Tabeli joonte värv
Table header background: Tabeli päise taust
Table header text: Tabel päise tekst
Table cell background: Tabeli ruudu taust
Table cell background for current day: Tabeli ruudu taust jooksval päeval
Table cell background for weekends: Tabeli ruudu taust nädalavahetuseks
Event popup background: Sündmuse akna taust
Event popup text: Sündmuse tekst
System Settings: Süsteemi seaded
Help: Abiks
app-name-help: Määrab ära rakenduse nime mis ilmub edaspidi lehitseja tiitli ribale
Application Name: Rakenduse nimi
server-url-help: määrab ära baasaadressi (URL-i) rakendusele. See lisatakse email meeldetuletustele.
Server URL: Serveri URL
language-help: Määrab ära kasutuskeele
Language: Keel
Your browser default language is: Sinu lehitseja kodukeel on
None: pole
tz-help: Määrab kui palju erineb kohalik aeg serveri ajast
date-format-help: Määrab eelistatud kuupäeva seaded.
Date format: Kuupäeva seaded
display-week-starts-on: Määrab kas nädal algab pühapäeval või esmaspäeval. Kui esmaspäeval, siis on nädala numbrid ISO standardi järgi.
Week starts on: Nädal algab
time-format-help: Määrab kasutatava aja eelistused :<br /><i>12 tundi:</i> Näita aega nii: 3am, 8:30pm, etc.<br /><i>24 tundi:</i> Näita aega nii: 300, 2030, jne.
Time format: Aja eelistused
12 hour: 12 tundi
24 hour: 24 tundi
Duration: Kestvus
work-hours-help: Määrab näidatava tööaja vahemiku päeva vaates.
Work hours: Töö aeg
From: Alates
to: kuni
preferred-view-help: Määrab ära vaikimisi valitud vaate (päev, nädal, kuu, aasta).
Preferred view: Eelistatud vaade
fonts-help: Määrab ära missuguseid kirjatüüpe kasutada (näiteks "Arial, Helvetica")
Fonts: Kirjatüübid
display-weekends-help: lisa ka nädalavahetused kui vaatad nädalat
display-week-number-help: Määrab kas nädala number (1-52) tuleb näidata kuu- ja nädala vaates.
Display week number: Näita nädala numbrit
allow-view-add-help: '+' ikoon on lisatud vaadetesse lubamaks kasutajal kiiresti lisada sündmusi teiste kasutajate kalendritesse.
Include add event link in views: Kaasa lisa sündmus viide vaadetesse
allow-view-other-help: Määrab kas kasutaja saab näha teiste kalendreid.
Allow viewing other users calendars: Luba näha teiste kalendreid
require-approvals-help: Kui on lubatud siis peab kasutaja sündmuse heaks kiitma enne kui seda näidatakse kalendris (kehtib, kui 'Näita heakskiitmatuid' on keelatud). Märkus - seade 'Ei' ei keela näitamist Avalikult Ligipääsetavas kalendris kui see on lubatud.
Require event approvals: Nõua sündmuse heakskiitu
display-unapproved-help: Määrab kas heakskiitmata sündmused näidatakse kalendris.<br /> Kui on 'Jah', siis näidatakse heakskiitmata sündmusi kalendris (erineva teksti värviga).<br /> Kui on 'Ei', siis peab heakskiitmata sündmused enne kalendris näitamist lubama.
Display unapproved: Näita heakskiitmatuid
conflict-check-help: Kontrolli sündmuste vastuolulisust (mitu sündmust samal ajal ühele isikule). Kui ütled "jah" siis saad siiski samaaegseid sündmusi planeerida kui kinnitad hoiatus teateid. Kui ütled "ei", siis mingeid kontrolle ei tehta. Arvatavasti tahad öelda "jah", et vastuolusid kontrollida.
Check for event conflicts: Kontrolli sündmuste vastuolulisust
Yes: jah
No: ei
conflict-months-help: Kui sündmuste vastuolulisuse kontrollimine on lubatud siis määrame kui mitu kuud ette peame kontrollima. Kui leiad, et kontrollimine võtab liiga kaua aega, siis vähenda seda numbrit
Conflict checking months: Vastuolulisuse kontrollimise kuud
conflict-check-override-help: Lubame kasutajal määrata mitmeid sündmusi samale ajale.
Allow users to override conflicts: Lubame kasutajal samaaegseid sündmusi
limit-appts-help: Lubab administraatoril seada kogu kalendrisüsteemi hõlmavat piiri kui mitu sündmust üks inimene päeavas saab omada.
Limit number of timed events per day: Piira ajastatud sündmuste arvu päevas
limit-appts-number-help: Määrab suurima ajastatud sündmuste arvu mida kasutaja saab päeavas omada.
Maximum timed events per day: Suurim ajastatud sündmuste arv päeavas
disable-priority-field-help: Valides "Jah" kaob "Tähtsuse" väli sündmuse lehelt ja algajatel on lihtsam lehekülg.
Disable Priority field: Keela Tähtsuse väli
disable-access-field-help: Valides "Jah" kaob "Juurdepääs" väli sündmuse lehelt ja algajatel on lihtsam lehekülg.
Disable Access field: Keela Juurdepääsu väli
disable-participants-field-help: Valides "Jah" kaob "Osalejate" väli sündmuse lehelt ja pole võimalust kutsuda teisi kasutajaid oma sündmustele. Kui lubad selle võimaluse, siis tahad võib-olla keelata "Luban näha teiste kalendreid" ka.
Disable Participants field: Keela Osalejate väli
disable-repeating-field-help: Valides "Jah" kaob "Korduv" väli kui lisad sündmusi ja algajatel on lihtsam lehekülg.
Disable Repeating field: Keela Korduv väli
remember-last-login-help: Kui on lubatud, siis näidatakse kasutaja registreerimisandmed ilma salasõnata sisenemise lehel ja kasutaja seaded koos värvide ja keeltega laetakse automaatselt.
Remember last login: Mäleta viimast sisenemist
allow-public-access-help: Kui on lubatud, siis saab kalendrit kasutada kirjutamise keeluga avaliku kalendrina kuhu ei nõuta sisse registreerimist.
Allow public access: Lubame avaliku ligipääsu
public-access-view-others-help: Kui kalendrile saab avalikult ligi, siis määrab kas kasutaja saab ka teiste kalendreid näha.
Public access can view other users: Avalik ligipääs näeb teisi kasutajaid
public-access-can-add-help: Kui on lubatud, siis avalik kasutaja saab lisada sündmusi kuid neid ei ole näha enne administraatori heakskiitu.
Public access can add events: Avalik kasutaja saab lisada sündmusi
public-access-add-requires-approval-help: Määrab kas avaliku ligipääsu kaudu lisatud sündmused vajavad heakskiitu.
Public access new events require approval: Avaliku kasutuse uued sündmused vajavad heakskiitu:
groups-enabled-help: Lubab gruppide toe. Kasutajaid võib valida gruppide järgi.
Groups enabled: Grupid lubatud
user-sees-his-group-help: Kui on lubatud, siis kasutaja ei näe teisi kalendri kasutajaid kes ei kuulu vähemalt ühte nende gruppi.
User sees only his groups: Kasutaja näeb ainult oma gruppi
Enabled: Lubatud
categories-enabled-help: Lubame sündmuste kategooriad
Categories enabled: Kategooriad lubatud
allow-external-users-help: Määrab kas kalendri mitte kasutajaid saab kutsuda sündmustele. See lubab kalendri mittekasutajaid loetleda kui sündmusel osalejaid.
Allow external users: Lubame välised kasutajad
external-can-receive-notification-help: Kui välised kasutajad ja emaili kasutamine on lubatud, siis saavad välised kasutajad (nende emaili aadressi olemasolul) teateid kui sündmus on lisatud, uuendatud või kustutatud
External users can receive email notifications: Välised kasutajad võivad saada emaili teateid
external-can-receive-reminder-help: Kui välised kasutajad ja emaili kasutamine on lubatud, siis saavad välised kasutajad (nende emaili aadressi olemasolul) meeldetuletusi.
External users can receive email reminders: Välised kasutajad võivad saada emaili meeldetuletusi
email-enabled-help: Luba või keela kõik emaili meeldetuletused või teated. Sea "ei" kui sinu server ei oska maili saata.
Email enabled: Email lubatud
email-default-sender: Määrab emaili saatja aadressi meeldetuletustele.
Default sender address: Vaikimisi määratud saatja aadress
Default user settings: Vaikimisi kasutaja määrangud
email-event-reminders-help: Määrab kas saata sündmuste meeldetuletusi
Event reminders: Sündmuste meeldetuletajad
email-event-added: Määrab kas saata emaili teadet kui sündmus on kalendrisse lisatud.
Events added to my calendar: Minu kalendrisse lisatud sündmused
email-event-updated: Määrab kas saata emailiga teade kui sündmust on kalendrist uuendatud.
Events updated on my calendar: Minu kalendri uuendatud sündmused
email-event-deleted: Määrab kas saata emailiga teade kui sündmus on kalendrist kustutatud.
Events removed from my calendar: Minu kalendrist eemaldatud sündmused
email-event-rejected: Määrab kas saata emailiga teade kui kutsutu lükkab sündmuse tagasi
Event rejected by participant: Osaleja poolt tagasi lükatud sündmus
Allow user to customize colors: Lubame kasutajal muuta värve

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Abilised
Preferences: Eelistused
Users: Kasutajaid
Account: Konto
Categories: Kategooriad
Layers: Kihid
Activity Log: Kasutamise ajalugu

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Halloo
The subject was: Teema oli
The description is: Kirjeldus on
Date: Kuupäev
Time: Aeg

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Your assistants: Sinu abiline

########################################
# Page: category.php
#
Global: Üleüldine
Category Name: Kategooria nimi
Color: Värv
Add: Lisa
Delete: Kustuta
Make New Category: Lisa uus kategooria

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Eemalda
Cancel: Loobu

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Sinu kokkusaamise jättis ära

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Kirjeldus

########################################
# Page: edit_entry.php
#
days: päevi
hours: tunnid
minutes: minutid
Edit Entry: Muuda kannet
Add Entry: Lisa kannet
Participants: Osalejad
Brief Description: Lühikirjeldus
full-description-help: See lõpetab sündmuse kirjelduse. Neid andmeid näeb kui kasutaja vaatab sündmust.
Full Description: Täiskirjeldus
access-help: Määrab sündmuse ligipääsetavuse.<br /> <i>Avalik</i>: Kõik võivad sündmust täielikult näha.<br /><i>Isiklik</i>: Teised näevad et see aeg on kinni kuid ei näe detaile.
Access: Ligipääsetavus
priority-help: Määrab sündmuse tähtsuse. Suure tähtsusega sündmused näidatakse esile tõstetult.
Priority: Tähtsus
High: Suur
Medium: Keskmine
Low: Madal
category-help: Määrab sündmuse kategooria
Category: Kategooria
date-help: Määrab sündmuse kuupäeva.
Untimed event: Ajastamata sündmus
Timed event: Ajastatud sündmus
All day event: Kogu päeva sündmus
Timezone Offset: Ajavööndi erinevus
time-help: Määrab sündmuse aja.<br />Vali kas "Ajastatud sündmus" (sündmuse jaoks mis on määratud kindlale ajale), "Ajastamata sündmus" (sündmuse jaoks millel pole kindlat kellaaega (nägu pühad) või "Kogu päeva sündmus" (sündmusele mis kestab kogu päeva (olen kontorist väljas).
duration-help: Määrab sündmuse kestvuse (tunnid:minutid).<br /><i>Selle välja võib jätta tühjaks.</i>
participants-help: Näita selle kande osalejaid.
external-participants-help: Määrab ära kalendi mittekasutajatest osalejad. Osalejad tuleb loetleda üks rea kohta ja lisada võib emaili aadressi. Kui email on määratud, siis võib inimene saada teadustusi ja meeldetuletusi.
External Participants: Välised osalejad
repeat-type-help: Vali kui tihti sündmust korrata.<i>Kuiselt (päeva järgi)</i> lubab korrata sündmust kuu esimesel esmaspäeval jne. <i>Kuiselt (kuupäeva järgi)</i> lubab sündmusel korduda iga kuu samal kuupäeval.
Daily: päeviti
Weekly: nädalati
Monthly: kuiselt
by day: päeva järgi
by date: kuupäeva järgi
Yearly: aastati
repeat-end-date-help: Määrab kuupäeva milleni sündmust korrata.
Use end date: Kasutuse lõppkuupäev
repeat-frequency-help: Määrab kui tihti sündmust korrata. 1 näitab et peab korduma igas ajaühikus, 2 näitab et peab korduma igal teisel nädalal (kui <i>Korduse tüüp</i> on <i>nädalati</i>), igal teisel kuul (kui <i>Korduse tüüp</i> on <i>kuiselt</i>), jne.
Frequency: Sagedus
All: Kõik
Send Reminder: Saada meeldetuletus
Delete entry: Kustuta kanne
You are not authorized to edit this entry.: Sul ei ole lubatud muuta seda kannet

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Sulle on määratud uus kohtumine
The following conflicts with the suggested time: Järgmised sündmused on vastuolus soovitud ajaga
Please look on: Palun vaata
to accept or reject this appointment: kohtumise heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks
to view this appointment: kohtumise nägemiseks
Scheduling Conflict: Kavandame vastuolu
Your suggested time of: Sinu soovitud aeg
conflicts with the following existing calendar entries: on vastuolus järgmiste kalendri kannetega

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Lisa kiht
Edit Layer: Muuda kihti
Source: Allikas
Duplicates: Kordused
Show layer events that are the same as your own: Näita sündmuste kihte mis on samased sinu omadega
Add to My Calendar: Lisa minu kalendrisse
Delete layer: Kustuta kiht

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Sa ei saa ise kihti kustutada
You can only create one layer for each user.: Saad teha vaid ühe kihi kasutaja kohta

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
Add User: Lisa kasutaja
Edit User: Muuda kasutajat
First Name: Eesnimi
Last Name: Perenimi

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Viga

########################################
# Page: edit_report.php
#
User: Kasutaja
Current User: Käesolev kasutaja

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Kasutajanimi
E-mail address: E-mail aadress
Password: Salasõna
again: uuesti
Disabled for demo: Keelatud näidise jaoks
Change Password: Muuda salasõna
New Password: Uus salasõna
Set Password: Sea salasõna

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Kasutajate kustutamine pole lubatud
The passwords were not identical.: Salasõnad pole samased
You have not entered a password.: Salasõna sisestamata

########################################
# Page: export.php
#
Export: Eksport
Export format: Ekspordi määrangud
Export all dates: Ekspordi kõik kuupäevad
Start date: Algus kuupäev
End date: Lõpp kuupäev
Modified since: Muudetud alates

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Lisa uus grupp

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Nimeta grupp
Add Group: Lisa grupp
Edit Group: Muuda gruppi
Group name: Grupi nimi
Updated: Uuendatud
Created by: Loodud

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Pead määrama grupi nime

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Automaatne kalendri värskendus
auto-refresh-help: Kui on lubatud, siis päeva, nädala ja kuu vaated, samuti nimekiri heakskiitma lehtedest värskendavad ise.
Auto-refresh time: Automaatse värskenduse aeg
auto-refresh-time-help: Kui automaatne värskendus on lubatud, siis määrame värskenduste sageduse.
Display weekends in week view: näita nädalavahetusi nädala vaates
Time interval: Aja vahemik
time-interval-help: Määrab kui pikad on aja vahemikud nädala- ja päeva vaates
colors-help: Kõik värvid tuleb näidata kaheksandsüsteemis kujul "#RRGGBB" kus "RR" on kaheksandsüsteemi väärtus punasele, "GG" rohelisele ja "BB" sinisele.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Teata veast

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Lisame/Muudame kalendri kirjeid
Repeat Type: Korduse tüüp
Repeat End Date: Korduse lõppkuupäev
Repeat Day: Korduse päev
repeat-day-help: Määrab missugustel nädalapäevadel sündmust korrata. Kehtib vaid siis kui <i>Korduse tüüp</i> on <i>nädalati</i>.

########################################
# Page: help_import.php
#
Enabling: Lubame

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Abiinfo sisu

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Lisa/Muuda/Kustuta
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Klõpsates 'Muuda kiht' viitel admin osas lehe all saad lisada/muuta/kustutada kihte.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Uue kihi teksti värv mida sinu kalendris näidatakse.
Disabling: Keelame
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Vajuta 'Keela kihid' viidet admin osas lehe all kihtide eemaldamiseks.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Kui on valitud, siis näidatakse samaseid sündmuseid.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Vajuta 'Luba kihid' viidet admin osas lehe all kihtide näitamiseks
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Määrab kasutaja keda tahad oma kalendris näha.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Vaikimisi kategooria
default-category-help: Määrab kategooria kuhu uus sündmus väikimisi kuulub.

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Keelatud

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Kiht
Edit layer: Muuda kihti
Layers are currently: Kihid on praegu
Disable Layers: Keela kihid
Click here: Klõpsi siia
to modify the layers settings for the: et muuta kihtide seadeid
Add layer: Lisa kiht

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Kiidan heaks/Kinnitan
Reject: Hülgame
View this entry: Vaata seda kannet
Approve this entry?: Kiida see kanne heaks?
Reject this entry?: Lükkame kande tagasi?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Pead sisestama kasutajanime ja salasõna
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Salvesta kasutajatunnused küpsisesse et ma ei peaks enam neid sisestama
Login: Sisenemine
Access public calendar: Kasuta avalikku kalendrit
cookies-note: <b>Märkus:</b> See rakendus nõuab küpsiste kasutamise lubamist.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Ebasobiv kasutaja

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Salvesta eelistused
hour: tund

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: Kohtumise lükkas tagasi

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Sündmus on isiklik
cont.: jätkub.
Deleted: Kustutatud
Rejected: Tagasi lükatud
Waiting for approval: Ootab heakskiitu

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Keerulisem otsing
Search: Otsi
Keywords: Võtmesõnad

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Pead sisestama ühe või mitu võtmesõna
Search Results: Otsingu tulemused
match found: vaste leitud
matches found: vasteid leitud
No matches found: Ühtegi vastet ei leitud

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Olukord

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Vaata teise kasutaja kalendrit

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
You have not added any categories.: Ssa pole lisanud ühtegi kategooriat
Set Category: Määra kategooria

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: määrab administratiivse kasutaja
Add New User: Lisa uus kasutaja

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: Tühista

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Lisa uus vaade

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Nimeta vaade
Add View: Lisa vaade
Edit View: Muuda vaadet
View Name: Vaata vaadet
View Type: Vaata tüüpi

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Pead näitama vaate nime

########################################
# Page: view_entry.php
#
Assistant mode: Abistav olek
External User: Väline kasutaja
Approve/Confirm entry: Kiida heaks/kinnita kanne
Reject entry: Hülga kanne
Set category: Määra kategooria
This will delete this entry for all users.: See kustutab kande kõikide kasutajate jaoks
Edit entry: Muuda kannet
Edit repeating entry for all dates: Muuda korduvat kannet kõikidel kuupäevadel
Delete repeating event for all dates: Kustuta korduv kanne kõikidel kuupäevadel
Edit entry for this date: Muuda kanne sellel kuupäeval
Delete entry only for this date: Kustuta kanne ainult sellel kuupäeval
This will delete the entry from your calendar.: See kustutab kande sinu kalendrist
Do you want to add this entry to your calendar?: Kas tahad lisada kande oma kalendrisse?
This will add the entry to your calendar.: See lisab kande sinu kalendrisse.
Email all participants: Saada email kõigile osalejaile
Hide activity log: Peida kasutamise ajalugu
Show activity log: Näita kasutamise ajalugu

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: uus kanne

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Teise kasutaja kalender
Manage Views: Tegele vaadetega

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: detsember
Dec: dets

########################################
# Page: includes/functions.php
#
exceeds limit of XXX events per day: ületab päeva piiri XXX sündmust päevas
Event approved: Sündmus heaks kiidetud
Event created: Sündmus loodud
Event deleted: Sündmus kustutatud
Notification sent: Teade saadetud
Event rejected: Sündmus tagasi lükatud
Reminder sent: Meeldetuletus saadetud
Event updated: Sündmus muudetud
Event: Sündmus
Action: Tegevus
Printer Friendly: Trükkali sõbralik
Generate printer-friendly version: Tee trükkalisõbralik leht
January: jaanuar
February: veebruar
March: märts
April: aprill
May_: mai
June: juuni
July: juuli
August: august
September: september
October: oktoober
November: november
Jan: jaan
Feb: veeb
Mar: märts
Apr: apr
May: mai
Jun: juuni
Jul: juuli
Aug: aug
Sep: sept
Oct: okt
Nov: nov
The following error occurred: Järgmine viga on juhtunud
You are not authorized.: Sa ei ole siis lubatud
Add N hours to: Lisa N tundi
Subtract N hours from: Lahuta N tundi
same as: sama kui
server time: serveri aeg
Error approving event: Viga sündmuse heakskiidul
Sunday: pühapäev
Monday: esmaspäev
Tuesday: teisipäev
Wednesday: kolmapäev
Thursday: neljapäev
Friday: reede
Saturday: laupäev
Sun: P
Mon: E
Tue: T
Wed: K
Thu: N
Fri: R
Sat: L

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Minu kalender
Add New Entry: Lisa uus kanne
Logout: Väljume
Back to My Calendar: Tagasi minu kalendrisse
Go to: Mine
Manage calendar of: Tegele kalendriga

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Ebasobiva kasutaja sisenemine

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
MO: E
TU: T
WE: K
TH: N
FR: R
SA: L
SU: P
Unnamed Event: Nimetu sündmus

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Teadustus

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Serveri URL on puudu
Server URL must end with /.: Serveri URL peab lõppema '/' märgiga
Invalid color for document background.: Vigane värv dokumendi tausta jaoks
Invalid color for document title.: Vigane värv dokumendi tiitli jaoks
Invalid color for table cell background.: Vigane värv tabeli ruudu tausta jaoks
Invalid color for table grid.: Vigane värv tabeli piirjoonte jaoks
Invalid color for table header background.: Vigane värv tabeli päise tausta jaoks
Invalid color for table text background.: Vigane värv tabeli teksti tausta jaoks
Invalid color for event popup background.: Vigane värv sündmuse akna tausta jaoks
Invalid color for event popup text.: Vigane värv sündmuse akna teksti jaoks
Invalid color for table cell background for today.: Vigane värv tänase päeva tabeli ruudu tausta jaoks
Color format should be RRGGBB.: Värvi esitusviis peab olema kujul '#RRGGBB'

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Sa ei ole kirjutanud lühikirjeldust
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Sisestatud aeg algab enne tööpäeva. Kas see on õige?
You have not entered a valid time of day: Sa ei ole kirjutanud õiget kellaaega

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Vale värv

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Heakskiitmata sündmused

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Meeldetuletus
Return current item: WebCalendar