Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.4/translations/Catalan.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translated by:
#    Traduït
#    traduit.com
#    hide@address.com
# Last update: 12 May 2004
#
# Translations for page: includes/classes/WebCalMailer.class
# By Ivan: web AT microstudi DOT com
# loaded from PHPMailer, https://sourceforge.net/projects/phpmailer
#
# Additional translations 'borrowed' from SourceForge project
# 'The Coolest DHTML Calendar',
# http://sourceforge.net/projects/jscalendar/
#
# $Id: Catalan.txt,v 1.21.2.1 2008/09/05 17:59:19 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: =

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: access.php
#
Database error: Error de base de dades
Go: Vés
Save: Desa
Public Access: Accés públic
Admin: Administrador
Calendar: Calendari
Edit: Edita
Public: Públic
Confidential: Confidencial
Private: Privat

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Següent
Previous: Anterior

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: confidencial
private: privat
Error adding event: Error en afegir un esdeveniment

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Selecciona
Day: Dia
Week: Setmana
Month: Mes
Year: Any
Bottom: Final
Top: Inici
Settings: Paràmetres
Groups: Grups
NonUser Calendars: Calendaris no d'usuari
Email: Correu electrònic
Document background: Fons del document
Document title: Títol del document
Document text: Text del document
Table grid color: Color de la taula
Table header background: Color del fons de la capçalera de la taula
Table header text: Text capçalera taula
Table cell background: Fons de la cel·la de la taula
Table cell background for current day: Fons de la cel·la del dia actual
Table cell background for weekends: Fons de les cel·les de caps de setmana
Event popup background: Fons del requadre emergent de l'esdeveniment
Event popup text: Text del missatge emergent de l'esdeveniment
System Settings: Configuració del sistema
Help: Ajuda
app-name-help: Especifica el nom de l'aplicació que es mostrarà a la barra de títol del navegador a totes les pàgines i a la pàgina d'entrada. A l'arxiu de traduccions es mirarà el valor que s'especifiqui aquí per poder oferir títols diferents per a diverses llengües.
Application Name: Nom de l'aplicació
server-url-help: Especifica la URL principal de l'aplicació. Això s'inclourà en enviar recordatoris i notificacions per correu electrònic.
Server URL: URL del servidor
language-help: Especifica l'idioma que s'utilitza.
Language: Idioma
Your browser default language is: L'idioma per defecte del teu navegador és
None: Cap
custom-script-help: Permet introduir JavaScript o text de full d'estil personalitzats que s'incerirà a la capçalera HTML de cada pàgina.
Custom script/stylesheet: Script/full d'estil personalitzat
custom-header-help: Permet incloure un fragment HTML personalitzat a l'inici de cada pàgina.
Custom header: Capçalera personalitzada
custom-trailer-help: Permet incloure un fragment HTML personalitzat al peu de cada pàgina.
Custom trailer: Peu personalitzat
tz-help: Especifica les hores de diferència per ajustar l'hora del servidor a l'hora local
date-format-help: Especifica el format preferit de la data.
Date format: Format de la data
display-week-starts-on: Especifica si la setmana comença diumenge o dilluns Si s'especifica dilluns, aleshores els números de setmana seran un número de setmana ISO.
Week starts on: La setmana comença
time-format-help: Especifica el format d'hora que s'utilitza:<br /><i>12 hores:</i> Mostra les hores com a 3am, 8:30pm, etc.<br /><i>24 hores:</i> Mostra les hores com a 300, 2030, etc.
Time format: Format d'hora
12 hour: 12 hores
24 hour: 24 hores
Duration: Durada
work-hours-help: Especifica l'interval de temps que es mostrarà a la visualització de dia.
Work hours: Horari laboral
From: Des de les
to: a les
preferred-view-help: Especifica la visualització per defecte (Dia, Setmana, Mes, o Any).
Preferred view: Visualització preferida
fonts-help: Especifica una llista de tipus de lletra del sistema que es vol fer servir (com ara "Arial,Helvetica")
Fonts: Tipus de lletra
display-weekends-help: Inclou caps de setmana quan es visualitzen les setmanes.
display-week-number-help: Especifica si el número de setmana (1-52) es mostra a la visualització de mes i a la de setmana.
Display week number: Mostra número de setmana
display-desc-print-day-help: Inclou la descripció dels esdeveniments a la versió per imprimir de la visualització de dia.
Display description in printer day view: Descripció a la versió per imprimir de la visualització de dia
yearly-shows-events-help: En la visualització d'any, mostra en negreta els dies amb esdeveniments.
allow-view-add-help: S'inclourà una icona '+' a les visualitzacions, permetent als usuaris afegir esdeveniments ràpidament als calendaris d'altres usuaris.
Include add event link in views: Inclou a les visualitzacions enllaç per afegir esdeveniment
allow-view-other-help: Especifica si un usuari pot visualitzar el calendari d'un altre usuari.
Allow viewing other users calendars: Permet veure els calendaris d'altres usuaris
require-approvals-help: Si està activat, l'usuari ha d'aprovar l'esdeveniment abans que es mostri en el seu ( llevat que s'hagi activat Mostrar pendents d'aprovar). Fixeu-vos que configurar-ho a "No", no ocultarà les aprovacions per al calendari d'Accés Públic (si el calendari d'Accés Públic està habilitat).
Require event approvals: Requereix aprovació d'esdeveniments
display-unapproved-help: Especifica si els esdeveniments pendents d'aprovació es mostren al calendari.<br /> Si s'ajusta a "Sí", els esdeveniments pendents d'aprovació es mostraran al calendari (amb el text en un color diferent).<br /> Si s'ajusta a "No", aleshores cal aprovar abans els esdeveniments pendents abans que no es mostrin al calendari.
Display unapproved: Mostra pendents d'aprovar
conflict-check-help: Comprova els conflictes entre esdeveniments (dos esdeveniments programats per a la mateixa hora i la mateixa persona). Si ho configures com a "Sí", podràs planificar igualment dos esdeveniments alhora després de confirmar un avís. Si ho configures com a "no", no es comprovaran els possibles conflictes entre esdeveniments. Probablement vulguis posar "Sí", a fi que es produeixin les comprovacions.
Check for event conflicts: Comprova conflictes entre esdeveniments
Yes: Sí
conflict-months-help: Si està posada la comprovació de conflictes ("Comprova conflictes entre esdeveniments" està configurat com a "No"), aquí s'especifica el nombre de mesos endavant que cal fer aquesta comprovació. Si trobes que afegir esdeveniments triga molt a processar-se, redueix aquest número.
Conflict checking months: Mesos de comprovació de conflictes
conflict-check-override-help: Permet als usuaris sobreescriure conflictes i programar dos o més esdeveniments alhora.
Allow users to override conflicts: Permet els usuaris sobreescriure conflictes
limit-appts-help: Permet que l'administrador del sistema pugui marcar a tot el sistema un límit per al nombre d'esdeveniments que cada usuari pugui tenir en un sol dia.
Limit number of timed events per day: Nombre límit d'esdeveniments amb hora en un dia
limit-appts-number-help: Especifica el nombre màxim d'esdeveniments amb hora que un usuari pot tenir en un sol dia.
Maximum timed events per day: Màxim d'esdeveniments amb hora en un dia
disable-priority-field-help: Si es selecciona "Sí", s'eliminarà el camp "Prioritat" de les pàgines d'informació de l'esdeveniment, tot oferint una interfície més simple per als novells.
Disable Priority field: Desactiva el camp Prioritat
disable-access-field-help: Si es selecciona "Sí", s'eliminarà el camp "Accés" de les pàgines d'informació de l'esdeveniment, tot oferint una interfície més simple per als novells.
Disable Access field: Desactiva el camp Accés
disable-participants-field-help: Si es selecciona "Sí", s'eliminarà el camp "Participants" de les pàgines d'informació de l'esdeveniment, tot oferint una interfície més simple per als novells. Si habiliteu aquesta opció, potser també vulgueu desactivar el camp "Permet visualitzar els calendaris d'altres usuaris".
Disable Participants field: Desactiva el camp Participants
disable-repeating-field-help: Si es selecciona "Sí", s'eliminarà el camp "Repetició" en afegir esdeveniments. Això facilitarà una interfície més simple per als novells.
Disable Repeating field: Desactiva el camp Repetició
allow-html-description-help: Si està habilitat, els usuaris poden introduir HTML al camp de descripció de l'esdeveniment. Si no s'habilita, s'ignoraran les etiquetes HTML i es mostrarà com a text net. Avís: Activar aquesta opció permet els usuaris vincular imatges d'altres llocs web.
Allow HTML in Description: Permet HTML a la Descripció
popup-includes-siteextras-help: Si està habilitat, als missatges emergents es mostrarà la configuració de permetre personalitzar camps d'esdeveniment al fitxer site_extras.php.
Display Site Extras in popup: Mostra els Extres del Lloc al requadre emergent
remember-last-login-help: Quan està habilitat, la identificació de l'usuari s'omplirà automàticament a la pàgina d'entrada (però no la contrasenya), i es carregaran les preferències de l'usuari (incloent-hi les preferències de colors i idioma).
Remember last login: Recorda la darrera identificació
allow-public-access-help: Si està activat, el calendari es pot fer servir com un calendari públic només de lectura que no requereix identificació d'usuaris.
Allow public access: Permetre l'accés públic
public-access-view-others-help: En cas d'accés públic, s'especifica si l'usuari pot veure el calendari d'un altre usuari.
Public access can view other users: L'accés públic pot visualitzar altres usuaris
public-access-can-add-help: Si està habilitat, els usuaris que accedeixen al sistema mitjançant l'Accés Públic podran afegir nous esdeveniments, però no es mostraran al calendari fins que un administrador l'aprovi.
Public access can add events: Accés Públic pot afegir esdeveniments
public-access-add-requires-approval-help: Especifica si els esdeveniments afegits a través del compte d'accés públic requereix aprovació abans de mostrar-se.
Public access new events require approval: Cal aprovar els esdeveniments nous d'accés públic
public-access-sees-participants-help: Si està habilitat, els usuaris que accedeixen al calendari des del compte públic podran veure els participants de l'esdeveniment si en visualitzen els detalls.
Public access can view participants: L'accés públic pot veure els participants
groups-enabled-help: Habilita el suport de grups, permetent que els usuaris seleccionin usuaris per grups.
Groups enabled: Grups habilitats
user-sees-his-group-help: Si està habilitat, els usuaris no veuran els usuaris de calendari que no estiguin almenys en un dels seus grups.
User sees only his groups: L'usuari només veu els seus grups
nonuser-enabled-help: Si està habilitat, els administradors tindran l'opció d'afegir calendaris no d'usuari
Nonuser enabled: Calendaris No d'Usuari Habilitats
nonuser-list-help: On mostrar els calendaris no d'usuari a la llista de participants
Nonuser list: Mostra la llista de participants a
Enabled: Habilitat
reports-enabled-help: Si està habilitat, els usuaris veuran una secció "Informes" al peu de cada pàgina i podran crear informes personalitzats. Addicionalment, els usuaris administradors poden crear informes globals que es mostraran al peu de les pàgines de tots els usuaris.
Reports enabled: Informes habilitats
subscriptions-enabled-help: Especifica si els usuaris remots es poden subscriure al calendari d'un usuari de WebCalendar, permetent-los veure els esdeveniments de l'usuari WebCalendar a la seva aplicació d'iCal (com ara l'iCal d'Apple o el Mozilla Calendar).
Allow remote subscriptions: Permet subscripcions remotes
categories-enabled-help: Habilita el suport per a les categories d'esdeveniments
Categories enabled: Categories habilitades
allow-external-users-help: Especifica si es pot afegir a un esdeveniment un no-usuari de calendari. Permet incloure com a participants d'un esdeveniment no-usuaris de calendari.
Allow external users: Permet usuaris externs
external-can-receive-notification-help: Quan s'habiliten els usuaris externs i l'ús de correu electrònic, els usuaris externs poden rebre notificacions per correu electrònic en afegir, actualitzar o esborrar un esdeveniment (si se'n facilita l'adreça electrònica).
External users can receive email notifications: Els usuaris externs poden rebre notificacions per correu electrònic
external-can-receive-reminder-help: Quan els usuaris externs i l'ús de correu electrònic estan habilitats, els usuaris externs poden rebre recordatoris per correu electrònic (si es facilita l'adreça electrònica de l'usuari extern).
External users can receive email reminders: Els usuaris externs poden rebre recordatoris per correu electrònic
email-enabled-help: Activa o desactiva tots els enviaments de correu electrònic per a notificacions o recordatoris. Posa "No" si el teu servidor no està configurat adequadament per enviar correu.
Email enabled: Correu electrònic habilitat
email-default-sender: Especifica l'adreça electrònica que constarà com a remitent en enviar recordatoris.
Default sender address: Adreça remitent per defecte
Default user settings: Paràmetres usuari per defecte
email-event-reminders-help: Especifica si s'envien o no recordatoris d'esdeveniments.
Event reminders: Recordatoris d'esdeveniment
email-event-added: Especifica si s'envien o no notificacions per correu electrònic quan s'afegeixi un esdeveniment al teu calendari.
Events added to my calendar: Esdeveniments afegits al meu calendari
email-event-updated: Especifica si s'envien o no notificacions per correu electrònic quan s'actualitzi un esdeveniment al teu calendari.
Events updated on my calendar: Esdeveniments actualitzats al meu calendari
email-event-deleted: Especifica si s'envien o no notificacions per correu electrònic quan s'esborra un esdeveniment del teu calendari.
Events removed from my calendar: Esdeveniments esborrats del meu calendari
email-event-rejected: Especifica si s'envien o no notificacions per correu electrònic quan un participant rebutgi un esdeveniment del teu calendari.
Event rejected by participant: Esdeveniment rebutjat pel participant
Allow user to customize colors: Permet que l'usuari personalitzi els colors

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Assistents
Preferences: Preferències
Users: Usuaris
Account: Compte
Views: Visualitzacions
Layers: Capes
Reports: Informes
Delete Events: Suprimeix esdeveniments
Activity Log: Registre d'activitats
Public Preferences: Preferències públiques
Unapproved Public Events: Esdeveniments públics pendents d'aprovar
Administrative Tools: Eines administratives

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Hola
The subject was: L'assumpte era
The description is: La descripció és
Date: Data
Time: Hora

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Mode administrador
Your assistants: Els vostres assistents

########################################
# Page: category.php
#
Category Name: Nom de categoria
Add: Afegeix
Delete: Suprimeix
Make New Category: Afegir nova categoria

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Elimina
Cancel: Cancel·la

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: S'ha cancel·lat una cita cancel·la per a tu per

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Descripció

########################################
# Page: edit_entry.php
#
days: dies
hours: hores
minutes: minuts
Edit Entry: Edita Entrada
Add Entry: Afegeix una entrada
brief-description-help: Aquest camp permet una descripció breu (d'uns 20 caràcters) de l'esdeveniment. Així és com es mostrarà l'esdeveniment en visualitzar el calendari.
Brief Description: Descripció breu
full-description-help: Aquí cal completar els detalls de l'esdeveniment. Es pot veure aquesta informació quan un usuari visualitza l'esdeveniment.
Full Description: Descripció completa
access-help: Especifica el nivell d'accés de l'esdeveniment.<br /> <i>Públic</i>: Tothom pot veure tots els detalls de l'esdeveniment.<br /><i>Confidencial</i>: Els altres poden veure la teva entrada per a aquella data i hora, però no poden veure'n els detalls.
Access: Accés
priority-help: Especifica la prioritat de l'esdeveniment. Els esdeveniments de prioritat alta es mostraran en negreta.
Priority: Prioritat
High: Alta
Medium: Mitjana
Low: Baixa
category-help: Especifica la categoria de l'esdeveniment.
Category: Categoria
date-help: Especifica la data de l'esdeveniment.
Untimed event: Esdeveniment sense hora
Timed event: Esdeveniment amb hora
All day event: Esdeveniment de dia complet
Timezone Offset: Franja horària
time-help: Especifica l'hora de l'esdeveniment.<br />Seleccioneu "Esdeveniment amb hora" (per a un esdeveniment programat per a una hora determinada del dia), o bé "Esdeveniment sense hora" (per a un esdeveniment sense hora determinada (com ara un festiu), o bé "Esdeveniment dia complet" (per a un esdeveniment que ocupa tot el dia, com ara haver de sortir fora de l'oficina).
duration-help: Especifica la durada (en hores:minuts) de l'esdeveniment.<br /><i>Aquest camp es pot deixar en blanc.</i>
participants-help: Mostra la llista de participants en aquesta entrada.
external-participants-help: Especifica una llista de participants per a l'esdeveniment que no són usuaris de calendari. S'indicaran un usuari per línia i s'en pot incloure una adreça de correu electrònic. Si s'especifica una adreça electrònica, l'usuari podrà rebre notificacions i recordatoris
External Participants: Participants externs
repeat-type-help: Seleccioneu amb quina assiduïtat caldria repetir l'esdeveniment. <i>Mensualment (per dia)</i> permet repetir un esdeveniment cada primer dilluns de mes, 3r dijous de mes, etc. <i>Mensualment (per data)</i> permet repetir un esdeveniment el mateix dia de cada mes.
Daily: Diàriament
Weekly: Setmanalment
Monthly: Mensualment
by day: per dia
by date: per data
Yearly: Anualment
repeat-end-date-help: Especifica la data fins a la qual cal repetir l'esdeveniment.
Use end date: Utilitza data final
repeat-frequency-help: Especifica amb quina assiduïtat cal repetir l'esdeveniment. El valor per defecte 1 indica que es repetirà cada vegada. Si s'especifica 2, l'esdeveniment es repetirà cada dues setmanes (si el <i>Tipus de repetició</i> està configurat com a <i>Setmanalment</i>), cada dos mesos (si el <i>Tipus de repetició</i> està configurat com a <i>Mensualment</i>), etc.
Frequency: Freqüència
All: Totes
Send Reminder: Envia recordatori
Delete entry: Suprimeix l'entrada
You are not authorized to edit this entry.: No tens autorització per editar aquesta entrada

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: T'ha estat assignada una nova cita per
An appointment has been updated by: Una cita ha estat actualitzada per
The following conflicts with the suggested time: Hi ha un conflicte amb l'hora suggerida
Please look on: Sisplau comprova
to accept or reject this appointment: per acceptar o rebutjar aquesta cita
to view this appointment: per visualitzar aquesta cita
Scheduling Conflict: Conflicte en la planificació
Your suggested time of: La teva hora suggerida de
conflicts with the following existing calendar entries: provoca un conflicte amb les següents entrades actuals del calendari

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Afegeix una capa
Edit Layer: Edita la capa
Source: Font
Duplicates: Duplicats
Show layer events that are the same as your own: Mostra els esdeveniments de capa que coincideixen amb els teus
Add to My Calendar: Afegeix al meu Calendari
Delete layer: Suprimeix la capa

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: No pots crear una capa per a tu mateix
You can only create one layer for each user.: Només es pot crear una capa per usuari

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: No s'ha configurat NONUSER_PREFIX a config.php.
Add User: Afegir usuari
Edit User: Edita usuari
Calendar ID: ID de Calendari
First Name: Nom
Last Name: Cognom

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Import Results: Importar resultats
Events successfully imported: Esdeveniments importats correctament
There was an error parsing the import file or no events were returned: S'ha produït un error en processar el fitxer d'importació o no s'ha recuperat cap esdeveniment

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: Demà
Today: Avui
Yesterday: Ahir
Day before yesterday: Abans d'ahir
Next week: Propera setmana
This week: Aquesta setmana
Last week: Setmana passada
Week before last: Setmana abans de la darrera
Next week and week after: Propera setmana i la següent
This week and next week: Aquesta setmana i la següent
Last week and this week: Setmana passada i aquesta
Last two weeks: Les darreres dues setmanes
Next month: Mes vinent
This month: Aquest mes
Last month: Mes passat
Month before last: Mes abans de l'últim
Next year: Any vinent
This year: Aquest any
Last year: Any passat
Year before last: Any abans de l'últim
Invalid report id.: Id d'informe invàlida
Unnamed Report: Informe sense nom
Add Report: Afegir Informe
Edit Report: Edita Informe
Report name: Informe Program class as used by the window manager
User: Usuari
Current User: Usuari actual
Include standard header/trailer: Inclou encapçalament/peu estàndard
Include previous/next links: Inclou enllaços anterior/següent
Include empty dates: Inclou dates buides
Date range: Abast de data
Template variables: Variables de plantilla
Page template: Plantilla de pàgina
Day template: Plantilla de dia
Event template: Plantilla d'esdeveniment

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
Variable N not found: No s'ha trobat la variable N

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Edita Encapçalament Personalitzat
Edit Custom Script/Stylesheet: Edita Script/Full d'estil personalitzat
Edit Custom Trailer: Edita Peu Personalitzat

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Nom d'usuari
E-mail address: Adreça electrònica
Password: Contrasenya
again: una altra vegada
Disabled for demo: Inhabilitat per a la demo
Change Password: Canvia la contrasenya
New Password: Nova contrasenya
Set Password: Defineix la contrasenya

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: L'eliminació d'usuaris no està suportada
The passwords were not identical.: Les contrasenyes no eren idèntiques
You have not entered a password.: No has introduït cap contrasenya

########################################
# Page: export.php
#
Export: Exporta
Export format: Format d'exportació
Export all dates: Exporta totes les dates
Start date: Data inicial
End date: Data final
Modified since: Modificat des de

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: format d'exportació no definit o incorrecte

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Afegeix grup nou

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Grup sense nom
Add Group: Afegeix un grup
Edit Group: Edita Grup
Group name: Nom de grup
Updated: Actualitzat
Created by: Creat per

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Cal especificar un nom de grup

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Auto-refrescament de calendaris
auto-refresh-help: Si està activat, les pàgines per a visualització de dia, setmana, mes, i amb la llista de pendents d'aprovar es refrescaran totes periòdicament.
Auto-refresh time: Interval d'auto-refrescament
auto-refresh-time-help: Si l'auto Auto-refrescament està habilitat, aquí s'especifica l'interval entre cada refrescament.
Display days with events in bold in year view: Mostra en negreta els esdeveniments en la visualització d'any
Display weekends in week view: Caps de setmana a la visualització de setmana
Time interval: Interval de temps
time-interval-help: Especifica la durada dels blocs horaris en la visualització de setmana.
Nonuser: Calendaris no d'usuari
colors-help: Cal especificar tots els colors en format hexadecimal "#RRGGBB" en què "RR" és el valor hexadecimal per al vermell, "GG" el valor per al verd, i "BB" per al blau.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Notifica l'error

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Afegir/Editar entrades de calendari
Repeat Type: Tipus de repetició
Repeat End Date: Data final de repetició
Repeat Day: Dia de repetició
repeat-day-help: Especifica quins dies de la setmana cal repetir l'esdeveniment Aquest camp només s'ha de fer servir quan <i>Tipus de repetició</i> està configurat com a <i>Setmanalment</i>.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: Importa
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Aquest formulari et permet importar entrades des del Palm Desktop Datebook.
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Hauria d'estar en el teu directori Palm a <tt>datebook/datebook.dat</tt> en un subdirectori amb el teu nom d'usuari.
The following entries will not be imported: Les entrades següents no s'importaran
Entries older than the current date: Entrades anteriors a la data actual
Entries created in the Palm Desktop...: Entrades creades al Palm Desktop que no han estat sincronitzades mitjançant HotSync
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Qualsevol cosa importada des del Palm quedarà sobreescrita durant la propera importació (llevat que ja s'hagi superat la data de l'esdeveniment).
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Per tant, caldria realitzar les actualitzacions al Palm Desktop.
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Aquest formulari importa esdeveniments de vCalendar 1.0 (.vcs).
The following formats have been tested: S'han comprovat els formats següents
This form will import iCalendar (.ics) events: Aquest formulari importa esdeveniments d'iCalendar (.ics)
Enabling: Activa
Overwrite Prior Import: Sobreescriu Importació Prèvia

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Índex de l'ajuda

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Afegeix/Edita/Suprimeix
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: En clicar l'enllaç Edita Capes a la secció d'administració al peu de la pàgina podràs afegir/editar/suprimir capes.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: El color de text de la nova capa que es mostrarà al teu calendari.
Disabling: Desactiva
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Pitja l'enllaç Desactivar Capes a la secció d'administració al peu de la pàgina a fir de desactivar les capes.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Si està activat, es mostraran els esdeveniments coincidents.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Pitja l'enllaç Activar Capes a la secció d'administració al peu de la pàgina a fir de activar les capes.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Especifica l'usuari que t'agradaria que es mostrés al teu calendari.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Categoria per defecte
default-category-help: Especifica la categoria per defecte de cada nou esdeveniment.
When I am the boss: Quan sóc <i>qui talla el bacallà</i>
Email me event notification: Notificació per correu electrònic
I want to approve events: Vull aprovar els esdeveniments
Subscribe/Publish: Subscriu-te/Publica
allow-remote-subscriptions-help: Especifica si els usuaris remots es poden subscriure al teu calendari, permetent-los de veure el teu calendari amb una aplicació habilitada per a iCal (com ara l'Ical d'Apple o el Mozilla Calendar).
remote-subscriptions-url-help: Mostra la URL que haurien de fer servir els usuaris remots per subscriure's al teu calendari.

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Inhabilitat
Exclude private records: Exclou registres privats

########################################
# Page: import_handler.php
#
Events from prior import marked as deleted: Esdeveniments de la importació anterior marcats com a eliminats
Conflicting events: Esdeveniments en conflicte
The import file contained no data: El fitxer d'importació no conté cap dada

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Capa
Edit layer: Edita capa
Layers are currently: Les capes ara estan
Disable Layers: Desactiva les capes
Click here: Fes clic
to modify the layers settings for the: per modificar la configuració de les capes per a
Add layer: Afegeix capa

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Aprova/Confirma
Reject: Rebutja
View this entry: Visualitza aquesta entrada
Approve this entry?: Vols aprovar aquesta entrada?
Reject this entry?: Rebutges aquesta entrada?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Cal introduir un usuari i contrasenya
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Desa la identificació mitjançant galetes per no haver d'introduir-ho la propera vegada
Login: Entrada
Access public calendar: Calendari d'accés públic
cookies-note: <b>Nota:</b>: Aquesta aplicació requereix tenir les galetes habilitades.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Usuari invàlid

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Afegeix Nou Calendari de No-Usuari

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Desa Preferències
hour: hora

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Depura els esdeveniments per a
Finished: Ha finalitzat
Check box to delete ALL events for a user: Marca la casella per suprimir <b>TOTS</b> els esdeveniments d'un usuari
Delete all events before: Suprimeix tots els esdeveniments abans de
Are you sure you want to delete events for: Esteu segur que voleu suprimir els esdeveniments per a

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: Una cita ha estat rebutjatda per

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Aquest esdeveniment és confidencial
Approved: Aprovat
Deleted: Suprimit
Rejected: Rebutjat
Waiting for approval: Pendent d'aprovació
Unknown: Desconegut
to manage reports for the Public Access calendar: per gestionar informes per al calendari d'Accés Públic
Add new report: Afegir informe nou
Manage Reports: Gestiona informes

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Recerca avançada
Search: Cerca
Keywords: Mots clau

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Cal introduir un o més mots clau de cerca
Search Results: Resultats de la cerca
match found: coincidència trobada
matches found: coincidències trobades
No matches found: No s'han trobat coincidències

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Estat

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Visualitza el calendari d'un altre usuari

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
You have not added any categories.: No has afegit cap categoria
Set Category: Fixa Categoria

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: vol dir usuari administratiu
Add New User: Afegeix usuari nou

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: Reinicialitza

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Afegeix Visualització Nova

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Visualització sense nom
Add View: Afegeix visualització
Edit View: Edita visualització
View Name: Nom de visualització
View Type: Tipus de visualització
Week (Users horizontal): Setmana (Usuaris horitzontal)
Week (Users vertical): Setmana (Usuaris vertical)
Week (Timebar): Setmana (Línia del temps)
Month (side by side): Mes (de costat)
Month (on same calendar): Mes (del mateix calendari)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Cal especificar un nom de visualització

########################################
# Page: view_entry.php
#
Assistant mode: Mode assistent
External User: Usuari extern
Approve/Confirm entry: Aprova/Confirma entrada
Reject entry: Rebutja entrada
Set category: Fixa categoria
This will delete this entry for all users.: Això suprimirà aquesta entrada per a tots els usuaris.
Edit entry: Edita entrada
Edit repeating entry for all dates: Edita entrada amb repetició per a totes les dates
Delete repeating event for all dates: Suprimeix l'esdeveniment per a totes les dates
Edit entry for this date: Edita entrada per a aquesta data
Delete entry only for this date: Suprimeix l'entrada només per a aquesta data
This will delete the entry from your calendar.: Suprimeix l'entrada del teu calendari.
Do you want to add this entry to your calendar?: Vols afegir aquesta entrada al teu calendari?
This will add the entry to your calendar.: Afegeix l'entrada al teu calendari.
Email all participants: Envia un correu electrònic a tots els participants
Hide activity log: Oculta el registre d'activitat
Show activity log: Mostra el registre d'activitat
Export this entry to: Exporta aquesta entrada a

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Nova Entrada

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Calendari d'un altre usuari
Manage Views: Gestiona Visualitzacions

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: Desembre
Dec: Des

########################################
# Page: includes/functions.php
#
exceeds limit of XXX events per day: excedeix el límit de XXX esdeveniments per dia.
Event approved: Esdeveniment aprovat
Event created: Esdeveniment creat
Event deleted: Esdeveniment eliminat
Notification sent: Notificació enviada
Event rejected: Esdeveniment rebutjat
Reminder sent: Recordatori enviat
Event updated: Esdeveniment actualitzat
WK: st
Event: Esdeveniment
Action: Acció
Printer Friendly: Versió per a impressora
Generate printer-friendly version: Generar versió per a impressora
January: Gener
February: Febrer
March: Març
April: Abril
May_: Maig
June: Juny
July: Juliol
August: Agost
September: Setembre
October: Octubre
November: Novembre
Jan: Gen
Apr: Abr
May: Mai
Aug: Ago
Sep: Set
The following error occurred: S'ha produït un error
You are not authorized.: No tens autorització
Add N hours to: Afegir N hores a
Subtract N hours from: Restar N hores de
same as: igual que
server time: hora del servidor
Error approving event: Error en aprovar esdeveniment
Sunday: Diumenge
Monday: Dilluns
Tuesday: Dimarts
Wednesday: Dimecres
Thursday: Dijous
Friday: Divendres
Saturday: Dissabte
Sun: Dg
Mon: Dl
Tue: Dm
Wed: Dx
Thu: Dj
Fri: Dv
Sat: Ds

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: El meu Calendari
Add New Entry: Afegeix entrada nova
Logout: Sortida
Back to My Calendar: Endarrere al meu Calendari
Go to: Vés a
Manage calendar of: Gestiona calendari de

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Identificació d'usuari invàlida

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: Esdeveniment sense nom
Event Imported: Esdeveniment importat

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Notificació
authenticate: Error SMTP: No s\'hapogut autenticar.
connect_host: Error SMTP: No es pot connectar al servidor SMTP.
data_not_accepted: Error SMTP: Dades no acceptades.
encoding: Codificació desconeguda:
execute: No es pot executar:
file_access: No es pot accedir a l\'arxiu:
file_open: Error d\'Arxiu: No es pot obrir l\'arxiu:
from_failed: La(s) següent(s) adreces de remitent han fallat:
instantiate: No s\'ha pogut crear una instància de la funció Mail.
mailer_not_supported: mailer no està suportat
provide_address: S\'ha de proveir almenys una adreça d\'email com a destinatari.
recipients_failed: Error SMTP: Els següents destinataris han fallat:

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Cal URL de Servidor
Server URL must end with /.: La URL del Servidor ha d'acabar amb '/'
Invalid color for document background.: Color invàlid per al fons del document
Invalid color for document title.: Color invàlid per al títol del document
Invalid color for table cell background.: Color invàlid per al fons de cel·les de taula
Invalid color for table grid.: Color invàlid per a la graella de la taula
Invalid color for table header background.: Color invàlid per al fons de la capçalera de la taula
Invalid color for table text background.: Color invàlid per al fons del text de la taula
Invalid color for event popup background.: Color invàlid per al fons d'un missatge emergent
Invalid color for event popup text.: Color invàlid per al text del missatge emergent
Invalid color for table cell background for today.: Color invàlid per al fons de la cel·la d'avui
Color format should be RRGGBB.: El format del color hauria de ser '#RRGGBB'

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: No has introduït cap Descripció Breu
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: L'hora introduïda comença abans de les teves hores laborals indicades a les preferències És correcte?
You have not entered a valid time of day: No has introduït cap hora vàlida

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Color invàlid

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Esdeveniments pendents d'aprovar

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Recordatori
Return current item: WebCalendar