Location: PHPKode > scripts > TinyWebGallery > tinywebgallery/admin/upload/lang/lt.xml
<!--
TWG Flash Uploader 2.10.x - default language file 

Please note - This is only the template for translation!
English, German and Spanisch are build into the flash already!

Only use this as template for you translation - the flash does not read this file!
All available language keys can be found here. If you find a not fully translated
file and you can translate it please complete the xml and send it back to me.

If you make any changes make sure to save the file as UTF-8! Otherwise special characters
are not displayed properly!

Translated/išvertė: Mindaugas Murza, 1:50 AM 12/9/2009
-->
<TFU>
	<!-- Menu items - - be carefull with the length - menu is not resized if the text is too long! -->
	<LANG><KEY>menu_refresh</KEY><VALUE>Atnaujinti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>menu_create_folder</KEY><VALUE>Sukurti apl.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>menu_delete_folder</KEY><VALUE>IÅ¡trinti apl.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>menu_rename_folder</KEY><VALUE>Pervadinti apl.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>menu_download_file</KEY><VALUE>Parsiųsti bylą</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>menu_rename_file</KEY><VALUE>Pervadinti bylą</VALUE></LANG>
	<!-- Buttons - be carefull with the lenght - buttons are not resized if the text is too long! -->
	<LANG><KEY>bt_login</KEY><VALUE>Prisijungti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_refresh</KEY><VALUE>Atnaujinti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_refresh_wait</KEY><VALUE>Palaukite...</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_rename</KEY><VALUE>Pervadinti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_delete</KEY><VALUE>IÅ¡trinti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_Upload</KEY><VALUE>Įkelti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_add</KEY><VALUE>Pasirinkti...</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_remove</KEY><VALUE>Pašalinti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_create</KEY><VALUE>Sukurti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_cancel</KEY><VALUE>Atšaukti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_extras</KEY><VALUE>Veiksmai...</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_download</KEY><VALUE>Parsiųsti</VALUE></LANG>
	<!-- Text in the frontend -->
	<LANG><KEY>status_txt</KEY><VALUE>Būklė:</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_folder</KEY><VALUE>Aplankas serveryje</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_resize</KEY><VALUE>Sumaž.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_progress</KEY><VALUE>Eiga</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_queue</KEY><VALUE>Įkeliamos bylos</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_create_folder</KEY><VALUE>Įveskite aplanko pavadinimą</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_delete_folder</KEY><VALUE>Ar norite ištrinti aplanką serveryje?</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_new_foldername</KEY><VALUE>Naujas aplanko pav.: </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_new_filename</KEY><VALUE>Naujas bylos pavadinimas: </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_preview</KEY><VALUE>Peržiūra</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_remote</KEY><VALUE>Serveryje</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_remote_files</KEY><VALUE>bylos</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>grid_name</KEY><VALUE>Pavadinimas</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>grid_size</KEY><VALUE>Dydis</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>grid_date</KEY><VALUE>Data/Laikas</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_files</KEY><VALUE>(%s)</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_file</KEY><VALUE>(1)</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_size</KEY><VALUE>Įkėlimo dydis: %s</VALUE></LANG>
	<!-- text of the login panel -->
	<LANG><KEY>login_titel</KEY><VALUE>Prisijungti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>login_username</KEY><VALUE>Prisijungimo vardas</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>login_password</KEY><VALUE>Slaptažodis</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>login_message</KEY><VALUE>Jūs bandote naudotis TWG Upload Flash neprisijungę, prisijungimas nepavyko, pasibaigė sesija arba neteisinga konfigūracija!</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>login_message_server</KEY><VALUE>Licenzijos byla naudojama šiame serveryje negalioja šiam domenui (%s). Prašome gauti licenzijos bylą šiam domenui. Kol kas - TWG Flash Uploader veiks nemokamu režimu (su apribojimais)!</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>login_message_lic</KEY><VALUE>Licenzijos byla naudojama šiame serveryje sugadinta arba nebegalioja. Prašome gauti licenzijos bylą domenui %s. Kol kas - TWG Flash Uploader veiks nemokamu režimu (su apribojimais)!</VALUE></LANG>
	<!-- info dialog -->
	<LANG><KEY>message</KEY><VALUE>Bylos kurias pasirinkote įkelti jau yra serveryje. Jei įkelsite - jos bus perrašytos vietoje esančių serveryje. Pasikartojančios įkeliamos bylos yra paryškintos. Jei paspausite 'Išmesti' jos bus pašalinos iš sąrašo.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>please_login</KEY><VALUE>Prašome prisijungti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>wrong_username</KEY><VALUE>Neteisingas prisijungimo vardas/slaptažodis.</VALUE></LANG>
	<!-- dropdown of the file select dialog -->
	<LANG><KEY>dropdown_all_supported</KEY><VALUE>Leistini bylų tipai</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>dropdown_all</KEY><VALUE>Visos bylos</VALUE></LANG>
	<!-- everything below here shows up in the status line! -->
	<!-- status messages - please keep all spaces because some text is merged sometimes -->
	<LANG><KEY>create_folder_savemode</KEY><VALUE>Draudžiama keisti šį aplanką (+ įjungtas saugus režimas). Jokie veiksmai negalimi.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>create_folder_permissions</KEY><VALUE>Draudžiama keisti šį aplanką. Jokie veiksmai negalimi.</VALUE></LANG>		
	<LANG><KEY>create_text_permissions</KEY><VALUE>Jums draudžiama kurti aplankus.</VALUE></LANG>		
	<LANG><KEY>max_file_size</KEY><VALUE>Didžiausias leidžiamas įkeliamos bylos dydis: %s. </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>select_files</KEY><VALUE>Prašome pasirinkti bylas kurias norite įkelti.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_started</KEY><VALUE>Įkėlimas prasidėjo. Prašome palaukti...</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_started_resize</KEY><VALUE>Įkėlimas prasidėjo. Nuotraukų mažinimas po įkėlimo galie užtrukti! Prašome palaukti...</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>download_completed</KEY><VALUE>Parsiuntimas baigtas.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>download_started</KEY><VALUE>Parsiuntimas prasidėjo. Prašome palaukti...</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_files_in_queue</KEY><VALUE>%s bylos(ų) jau buvo įkeliamųjų sąraše.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_file_in_queue</KEY><VALUE>1 byla jau buvo įkeliamųjų sąraše.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>delete_queue</KEY><VALUE>%s bylos(ų) pašalintos iš įkeliamųjų sąrašo.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>wrong_extension</KEY><VALUE>Neleistinas bylos tipas: %s. </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>smaller_size</KEY><VALUE>Prašome kelti mažesnes bylas! Didžiausias leidžiamas dydis: %s KB. </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>remote_updated</KEY><VALUE>Serverio bylų sąrašas atnaujintas.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>freeware</KEY><VALUE>Nemokamos versijos įkeliamų bylų dydžio apribojimas %s MB. Prašome pasirinkti mažiau bylų.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>max_upload_size</KEY><VALUE>Administratorius apribojo įkeliamų bylų dydį iki %s MB. Prašome pasirinkti mažiau bylų.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>max_upload_files</KEY><VALUE>Administratorius apribojo įkeliamų bylų dydį kiekį (%s). Prašome pasirinkti mažiau bylų.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_error</KEY><VALUE>Įkėlimas nepavyko. Neįkelta bylų: %s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_error_mem</KEY><VALUE>Nepavyko įkelti %s iš %s bylų. %s bylų sumažinimui nepakako serverio atminties!</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_completed</KEY><VALUE>Įkėlimas baigtas. </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_completed_note</KEY><VALUE>Pastaba: Didelėms byloms įkelti reikia daugiau laiko!</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>loading</KEY><VALUE>Keliama </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_selected</KEY><VALUE>Pasirinkta byla: '%s'. </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_selected_error</KEY><VALUE>Pasirinkta byla: '%s'. Peržiūra negalima.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_selected_url</KEY><VALUE>Tiesioginė nuoroda: %s</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_deleted</KEY><VALUE>IÅ¡trintas aplankas '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_not_deleted</KEY><VALUE>Nepavyko ištrinti aplanko '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_deleted</KEY><VALUE>IÅ¡trinta byla '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_not_deleted</KEY><VALUE>Nepavyko ištrinti bylos '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_deleted_permissions</KEY><VALUE>Nepavyko ištrinti bylos '%s'. Patikrinkite teises.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_created</KEY><VALUE>Sukurtas aplankas '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_exists</KEY><VALUE>Aplankas '%s' serveryje jau yra.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_not_created</KEY><VALUE>Nepavyko sukurti aplanko '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>action_cancled</KEY><VALUE>Veiksmas atšauktas.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>action_cancled_upload</KEY><VALUE>Veiksmas atšauktas. Prašome atnaujinti sąrašą serveryje. Gali tekti ištrinti nepilnai įkeltas bylas.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>files_added</KEY><VALUE>Pasirinkta įkelti bylų: %s </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_rename_to</KEY><VALUE>Nepavyko aplanko pervadinti į '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_rename</KEY><VALUE>Aplankas pervadintas į '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_rename_empty</KEY><VALUE>Naujas aplanko pavadinimas negali būti tuščias.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>folder_rename_root</KEY><VALUE>Aplankas negali būti pervadintas - nes jis šakninis.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_rename_exists</KEY><VALUE>Aplankas '%s' jau yra. Prašome pasirinkti kitą pavadinimą.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_rename_empty</KEY><VALUE>Naujas bylos vardas negali būti tuščias.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_rename_exists</KEY><VALUE>Byla '%s' jau yra. Prašome pasirinkti kitą pavadinimą.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_rename_error</KEY><VALUE>Nepavyko pervadinti bylos '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_rename_permissions</KEY><VALUE>Nepavyko pervadinti bylos '%s'. Patikrinkite teises.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_extension_error_rename</KEY><VALUE>Nepavyko pervadinti bylos - negalima keisti bylos išplėtimo!</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>file_rename_to</KEY><VALUE>Byla '%s' pervadinta į '%s'.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>dir_limit</KEY><VALUE>Aplanke negali būti bylų daugiau nei %s. Prašome ištrinti %s bylas(ų) iš įkeliamųjų sąrašo.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>dir_limit_2</KEY><VALUE>Aplanke negali būti bylų daugiau nei %s. Prašome ištrinti %s neegzistuojančias bylas iš įkeliamųjų sąrašo.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>loading_preview</KEY><VALUE>Kraunama '%s' peržiūra.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>loading_big_preview</KEY><VALUE>Kraunama didelė '%s' peržiūra.</VALUE></LANG>
	<!-- error messages -->
	<LANG><KEY>error</KEY><VALUE>Klaida</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>error_:</KEY><VALUE>Klaida: %s</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>error_http</KEY><VALUE>Klaida: %s - %s</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>error_406</KEY><VALUE>Klaida Http 403/406: Įkelkite pateiktą .htaccess bylą į aplanką su twg_flash_uploader.swf.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>download_progress</KEY><VALUE>Parsiųsta %s / %s</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>upload_progress</KEY><VALUE>%s / %s </VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>big_preview</KEY><VALUE>Spustelėkite ant peržiūros padidinti foto.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>download_wait</KEY><VALUE>Prašome palaukti. Ruošiama parsiuntimui</VALUE></LANG>
	<!-- new 2.6 -->
	<LANG><KEY>files_deleted</KEY><VALUE>ištrinta bylų: %s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>files_not_deleted</KEY><VALUE>Nepavyko ištrinti %s bylų.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>files_deleted_permissions</KEY><VALUE>Nepavyko ištrinti %s bylų. Patikrinkite teises.</VALUE></LANG>	
	<LANG><KEY>menu_copy_file</KEY><VALUE>Perkelti/kopijuoti bylas</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>menu_copy_folder</KEY><VALUE>Perkelti aplanką</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>select_copy_text</KEY><VALUE>Pasirinkite į kurį aplanką</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>copymove_copy</KEY><VALUE>nukopijuota</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>copymove_move</KEY><VALUE>perkelta</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>copymove_error</KEY><VALUE>%s bylų iš %s nepavyko %s. Patikrinkite aplanko teises.</VALUE></LANG> 
	<LANG><KEY>copymove_ok</KEY><VALUE>%s bylų sėkmingai %s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>copymove_some</KEY><VALUE>%s bylų iš %s %s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>copymove_exists</KEY><VALUE>%s bylų iš %s %s. %s bylų jau yra.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>copymove_dest</KEY><VALUE>Pasirinkta į aplanką: %s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_copy</KEY><VALUE>Kopijuoti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_move</KEY><VALUE>Perkelti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>ck_overwrite</KEY><VALUE>Perrašyti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>move_folder_ok</KEY><VALUE>Aplankas sėkmingai %s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>move_folder_error1</KEY><VALUE>Aplankas ne%s. Pasirinkta į tą patį aplanką.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>move_folder_error2</KEY><VALUE>Aplankas ne%s. Pasirinkta į to paties aplanko poaplankį.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>move_folder_error3</KEY><VALUE>Aplankas ne%s. Aplankas jau yra.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>move_folder_error4</KEY><VALUE>Aplankas ne%s. Prašome patikrinti aplanko teises.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>progress_time</KEY><VALUE>Užtruksime: %s</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>progress_time_m</KEY><VALUE>min.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>progress_time_s</KEY><VALUE>s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>copymove_dest</KEY><VALUE>Pasirinkta į: %s.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>menu_delete_file</KEY><VALUE>IÅ¡trinti bylas</VALUE></LANG>
	<!-- new 2.7 -->
	<LANG><KEY>bt_save</KEY><VALUE>Saugoti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_view</KEY><VALUE>Žiūrėti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>bt_edit</KEY><VALUE>Keisti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>loading</KEY><VALUE>Kraunama byla ...</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>saved</KEY><VALUE>Byla '%s' išsaugota.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>not_writable</KEY><VALUE>draudžiama rašyti</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>loaded</KEY><VALUE>Byla '%s' įkrauta.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>txt_delete_file</KEY><VALUE>Norite ištrinti šias bylas?</VALUE></LANG>
  <!-- new 2.7.4 - automatic retry -->
	<LANG><KEY>timeout</KEY><VALUE>Pakartotinas bandymas nepavyko. Patikrinkite ryšį.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>retry</KEY><VALUE>Bandymas %s iš </VALUE></LANG>
	 <!-- new 2.7.4.5 - optional description -->
	<LANG><KEY>grid_description</KEY><VALUE>Papildomas aprašymas</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>grid_description_default</KEY><VALUE>Įrašykite aprašymą</VALUE></LANG>
	<!-- new 2.7.5 -->
	<LANG><KEY>error_color</KEY><VALUE>Jūs nustatėte flash spalvas. Tai įmanoma tik jei turite professional arba aukštesnę licenziją. Prašome pašalinti spalvų nustatymus c_*.</VALUE></LANG>
  <!-- new 2.8.0.1 -->
	<LANG><KEY>dir_not_exists</KEY><VALUE>Nėra tokio aplanko serveryje. Prašome patikrinti nustatymus.</VALUE></LANG>
	<LANG><KEY>no_file_extensions</KEY><VALUE>Įkelti bylas neleidžiama. Rodomas tik serverio aplankas.</VALUE></LANG>
  <!-- new 2.9 --> 
  <LANG><KEY>message_not_overwrite</KEY><VALUE>Bent viena iš pasirinktų bylų jau yra serveryje. Perrašymas uždraustas todėl pasikartojančios bylos pašalintos iš įkeliamųjų sąrašo.</VALUE></LANG>
  <LANG><KEY>description_mandatory</KEY><VALUE>Prašome kiekvienai bylai pateikti aprašymą.</VALUE></LANG>	
  <!-- new 2.9.2 --> 
   <!-- special extensions - not documented yet -->
  <LANG><KEY>bt_finish</KEY><VALUE>Baigti</VALUE></LANG>
		<LANG><KEY>post_template</KEY><VALUE>Sveiki %name%. Prašome pateikti papildomas detales prieš įkeliant bylas.</VALUE></LANG>
  <!-- end extension -->
  <!--  new 2.10 -->
		<LANG><KEY>download_again</KEY><VALUE>Prašome paspausti 'Parsiųsti', kad parsiųstumėte sekančią bylą.</VALUE></LANG>	 
		<!--  new 2.10.2 -->
		<LANG><KEY>upload_cached</KEY><VALUE>Panašu, kad įkėlimas kešuojamas vietinio proxy serverio arba ugniasienės (firewall). Prašome perskaityti papildomą info.</VALUE></LANG>
		<!-- you have to use &lt; &lg; -->
  <LANG><KEY>upload_cached_box</KEY><VALUE>Panašu, kad įkėlimas kešuojamas vietinio proxy serverio arba ugniasienės (firewall). Prašome palaukti, kol pamatysite 'įkėlimas baigtas'. Jei įkėlimas nepavyksta - reikia keisti ugniasienės, proxy ar kitos naudojamos tinklo saugumo programinės įrangos nustatymus. &lt;a target="_blank" href="http://www.tinywebgallery.com/en/tfu/web_faq.php#18"&gt;&lt;b&gt;ČIA&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; galite paskaityti kaip tai padaryti.</VALUE></LANG>
</TFU>
Return current item: TinyWebGallery