Location: PHPKode > scripts > Sypex Dumper 2 > sypex-dumper-2/lang/lng_uk.php
<?php
// Language File for Sypex Dumper 2
$LNG = array(

// Информация о файле локализации
'ver'				=> 20005, // Для какой версии дампера предназначен файл
'translated'		=> 'dmytro (http://sypex.net/)', // Контакты переводчика
'name'				=> 'Українська', // Название языка

// Панель инструментов
'tbar_backup'		=> 'Експорт',
'tbar_restore'		=> 'Імпорт',
'tbar_files'		=> 'Файли',
'tbar_services'		=> 'Сервіси',
'tbar_options'		=> 'Опції',
'tbar_createdb'		=> 'Створити БД',
'tbar_connects'		=> 'З’єднання',
'tbar_exit'			=> 'Вихід',

// Названия объектов в дереве
'obj_tables'		=> 'Таблиці',
'obj_views'			=> 'Представлення',
'obj_procs'			=> 'Процедури',
'obj_funcs'			=> 'Функції',
'obj_trigs'			=> 'Тригери',
'obj_events'		=> 'Події',

// Экспорт
'zip_max'			=> 'максимум',
'zip_min'			=> 'мінімум',
'zip_none'			=> 'Без стиснення',
'default'			=> 'стандартно',
'combo_db'			=> 'База даних:', 
'combo_charset'		=> 'Кодування:',
'combo_zip'			=> 'Стиснення:',
'combo_comments'	=> 'Коментар:',
'del_legend'		=> 'Автовидалення, якщо:',
'del_date'			=> 'файлам більше %s днів',
'del_count'			=> 'кількість файлів понад %s',
'tree'				=> 'Виберіть об’єкти:',
'no_saved'			=> 'Немає збережених завдань',
'btn_save'			=> 'Зберегти',
'btn_exec'			=> 'Виконати',

// Импорт	
'combo_file'		=> 'Файл:',
'combo_strategy'	=> 'Стратегія відновлення:',
'ext_legend'		=> 'Додаткові опції:',
'correct'			=> 'Корекція кодування',
'autoinc'			=> 'Обнулити AUTO_INCREMENT',

// Лог
'status_current'	=> 'Поточний статус:',
'status_total'		=> 'Загальний статус:',
'time_elapsed'		=> 'Пройшло:',
'time_left'			=> 'Залишилося:',
'btn_stop'			=> 'Перервати',
'btn_pause'			=> 'Пауза',
'btn_resume'		=> 'Продовжити',
'btn_again'			=> 'Повторити',
'btn_clear'			=> 'Очистити лог',

// Файлы
'btn_delete'		=> 'Видалити',
'btn_download'		=> 'Завантажити',
'btn_open'			=> 'Відкрити',

// Сервисы
'opt_check'			=> 'Опції для Перевірити:',
'opt_repair'		=> 'Опції для Полагодити:',
'btn_delete_db'		=> 'Видалити БД',
'btn_check'			=> 'Перевірити',
'btn_repair'		=> 'Полагодити',
'btn_analyze'		=> 'Аналізувати',
'btn_optimize'		=> 'Оптимізувати',

// Опции
'cfg_legend'		=> 'Основні налаштування:',
'cfg_time_web'		=> 'Час виконання у web (сек.):',
'cfg_time_cron'		=> 'Час виконання у cron (сек.):',
'cfg_backup_path'	=> 'Шлях до каталогу backup:',
'cfg_backup_url'	=> 'URL до каталогу backup:',
'cfg_globstat'		=> 'Глобальна статистика:',
'cfg_extended'		=> 'Розширені налаштування:',
'cfg_charsets'		=> 'Фільтр для кодувань:',
'cfg_only_create'	=> 'Бекап лише структури:',
'cfg_auth'			=> 'Ланцюжок авторизації:',
'cfg_confirm'		=> 'Запитувати підтвердження для:',
'cfg_conf_import'	=> 'імпорту БД',
'cfg_conf_file'		=> 'видалення файлу',
'cfg_conf_db'		=> 'видалення БД',

// Соединение
'con_header'		=> 'Параметри з’єднання',
'connect'			=> 'З’єднання',
'my_host'			=> 'Хост:',
'my_port'			=> 'Порт:',
'my_user'			=> 'Користувач:',
'my_pass'			=> 'Пароль:',
'my_pass_hidden'	=> 'Пароль не відображається',
'my_comp'			=> 'Протокол із стисненням',
'my_db'				=> 'Бази даних:',
'btn_cancel'		=> 'Відміна',

// Сохранение задания
'sj_header'			=> 'Збереження завдання',
'sj_job'			=> 'Завдання',
'sj_name'			=> 'Ім’я (англ.):',
'sj_title'			=> 'Опис:',

// Создание БД
'cdb_header'		=> 'Створення бази даних',
'cdb_detail'		=> 'Деталі',
'cdb_name'			=> 'Назва:',
'combo_collate'		=> 'Порівняння',
'btn_create'		=> 'Створити',

// Авторизация
'js_required'		=> 'JavaScript має бути ввімкнено',
'auth'				=> 'Авторизація',
'auth_user'			=> 'Користувач:',
'auth_remember'		=> 'Запам’ятати',
'btn_enter'			=> 'Увійти',
'btn_details'		=> 'Деталі',

// Сообщения в логе
'not_found_rtl'		=> 'Відсутній RTL-файл',
'backup_begin'		=> 'Початок експорту БД `%s`',
'backup_TC'			=> 'Експорт таблиці `%s`',
'backup_VI'			=> 'Експорт представлення `%s`',
'backup_PR'			=> 'Експорт процедури `%s`',
'backup_FU'			=> 'Експорт функції `%s`',
'backup_EV'			=> 'Експорт події `%s`',
'backup_TR'			=> 'Експорт тригера `%s`',
'continue_from'		=> 'з позиції %s',
'backup_end'		=> 'Резервна копія БД `%s` створена.',
'autodelete'		=> 'Автовидалення старих файлів:',
'del_by_date'		=> '- `%s` - видалений (по даті)',
'del_by_count'		=> '- `%s` - видалений (по даті)',
'del_fail'			=> '- `%s` - видалити не вдалося',
'del_nothing'		=> '- немає файлів для видалення',
'set_names'			=> 'Встановлено кодування з’єднання: `%s`',
'restore_begin'		=> 'Початок імпорту БД `%s`',
'restore_TC'		=> 'Імпорт таблиці `%s`',
'restore_VI'		=> 'Імпорт представлення `%s`',
'restore_PR'		=> 'Імпорт процедури `%s`',
'restore_FU'		=> 'Імпорт функції `%s`',
'restore_EV'		=> 'Імпорт події `%s`',
'restore_TR'		=> 'Імпорт тригера `%s`',
'restore_keys'		=> 'Включення індексів',
'restore_end'		=> 'БД `%s` відновлена з резервної копії.',
'stop_1'			=> 'Виконання перервано користувачем', 
'stop_2'			=> 'Виконання зупинено користувачем',
'stop_3'			=> 'Виконання зупинено по таймеру',
'stop_4'			=> 'Виконання зупинено по таймауту',
'stop_5'			=> 'Виконання перервано із-за помилки',
'job_done'			=> 'Завдання успішно виконано',
'file_size'			=> 'Розмір файлу',
'job_time'			=> 'Часу витрачено',
'seconds'			=> 'сек.',
'job_freeze'		=> 'Процес не оновлювався більше 30 секунд. Натисніть Продовжити',
'stop_job'			=> 'Запит на зупинку',

// Надписи в JS
'js' => array(

	// Названия вкладок
	'backup'		=> 'Експорт бази даних',
	'restore'		=> 'Імпорт бази даних',
	'log'			=> 'Лог дій',
	'result'		=> 'Результат виконання',
	'files'			=> 'Файли резервних копій',
	'services'		=> 'Сервіси',
	'options'		=> 'Опції',

	// Заголовки таблиц
	'dt'			=> 'Дата і час',
	'action'		=> 'Дія',
	'db'			=> 'База даних',
	'type'			=> 'Тип',
	'tab'			=> 'Табл.',
	'records'		=> 'Записів',
	'size'			=> 'Розмір',
	'comment'		=> 'Коментар',

	// Статусы
	'load'			=> 'Завантаження',
	'run'			=> 'Виконання...',
	'sdb'			=> 'Створення бази даних',
	'sc'			=> 'Збереження з’єднання',
	'sj'			=> 'Збереження завдання',
	'so'			=> 'Збереження опцій',

	// Сообщения
	'pro'			=> 'Опція доступна лише у версії Pro',
	'err_fopen'		=> 'Не вдається відкрити файл',
	'err_sxd2'		=> 'Перегляд вмісту файлу доступний лише для файлів створених Sypex Dumper 2',
	'err_empty_db'	=> 'База даних порожня',
	'fdc'			=> 'Ви дійсно бажаєте видалити файл?',
	'ddc'			=> 'Ви дійсно бажаєте видалити базу даних?',
	'fic'			=> 'Ви дійсно бажаєте імпортувати файл?',

	// Сокращения размеров файла
	'sizes'			=> array('Б', 'КБ', 'МБ', 'ГБ'),
)
);
?>
Return current item: Sypex Dumper 2