Location: PHPKode > scripts > SVG Debug > svg-debug/testsvgdebug.php
<?

include ("svgdebug.php");

class CSimpleClass
{
	var $m_nInteger;
	var $m_strString;
	
	function CSimpleClass()
	{
		$this->m_nInteger =0;
		$this->m_strString ="";
	}
}

// We create a new svg debug object
$svgdebug = new CSVGDebug("C:\\TEMP\\","SIMPLE");
// Begin the test
$svgdebug->Open();

$simpleClass = new CSimpleClass();
// we can debug ourselves
$svgdebug->Debug($svgdebug,"SVGDEBUG");
// only specific information will be show because the method EvalCSVGEngine
// exists in the CSVGDebug class
$svgdebug->Debug($svgdebug->m_SVGEngine,"INITIAL VALUES");
$svgdebug->Debug($simpleClass,"BEGIN FOR");
for ($i=0;$i<100;$i++)
{
	$svgdebug->Debug($simpleClass,"NEW ITERATION " .$i);
	$simpleClass->m_nInteger++;
	$simpleClass->m_strString .=$simpleClass->m_nInteger;
	$svgdebug->Debug($simpleClass,"CLOSE ITERATION " .$i);
}
$svgdebug->Debug($simpleClass,"END FOR");

$svgdebug->Debug($svgdebug->m_SVGEngine,"END VALUES");
// Close the test
$svgdebug->Close();

echo "<p>You can go to $svgdebug->m_strDirectory$svgdebug->m_strTest.1.html to see the debug information...</p>";
?>
Return current item: SVG Debug