Location: PHPKode > scripts > Simple Documenter > simple-documenter/file.htm
<html>
<head><title>file.php</title>
</head>
<body>
<table align='center' border='0' cellspacing='3' cellpadding='0' width='400'><tr><td><table border='0' cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td style='background-color:#DEB887'>Datei:</td><td style='background-color:#FAEBD7'>file.php</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'>Klasse zur Ueberpruefung von Formulardaten</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'>Variablen der Klasse</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'> $fehlerinhalt = array();  </td><td style='background-color:#FAEBD7'> Fehlerarray
</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'> $intern = array();  </td><td style='background-color:#FAEBD7'> Inhalt des Formulares
</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: formularkontrolle() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> uebernimmt die Variablen des Formulares </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> Speichert die Formularvariablen in ein Array 'intern' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#00FF00'>public</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$intern = Inhalt des Formulares</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: eingabe() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> Eingabe der zu ueberpruefenden Formularelemente </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> Kontrolliert auf minimale Laenge und Inhalt des betreffenden Formularfeldes </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#00FF00'>public</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes <br>$elementinhalt = Inhalt des Formularfeldes <br>$typ = Typ der Kontrolle <br>$minimal = minimale Laenge des Inhaltes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: minimal() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft Inhalt auf minimale Laenge </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> kontrolliert auf minimale Laenge ist die minimale Laenge nicht gegeben, dann verzweigt die Funktion auf fehler() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#FF0000'>privat</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes <br>$elementinhalt = Inhalt des Formularfeldes <br>$minimal = minimale Laenge des Inhaltes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: text() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'text' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'text' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#FF0000'>privat</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes <br>$elementinhalt = Inhalt des Formularfeldes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: zahl() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'zahl' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'zahl' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#FF0000'>privat</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes <br>$elementinhalt = Inhalt des Formularfeldes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: zeichen() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'zeichen' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'zeichen' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#FF0000'>privat</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes <br>$elementinhalt = Inhalt des Formularfeldes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: email() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'email' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'email' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#FF0000'>privat</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes <br>$elementinhalt = Inhalt des Formularfeldes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: strasse() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'strasse' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> ueberprueft den Inhalt eines Formularfeldes auf 'strasse' </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#FF0000'>privat</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes <br>$elementinhalt = Inhalt des Formularfeldes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: fehler() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> gibt Fehler in ein Array </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> Wenn ein Fehler auftritt dann wird das Array 'fehlerinhalt' um ein Element erweitert. Der Name des Array - Elementes ist 'color_' und der Elementname. Die Farbe 'rot' ist der Inhalt. </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#00FF00'>public</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Input:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$elementname = Name des Formularfeldes</td></tr></table></td></tr><tr><td><table cellpadding='2' cellspacing='2' style='background-color:#A9A9A9'><tr><td colspan='2' align='center' style='background-color:#DEB887'> Name der Funktion: ausgabe() </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Kurzbeschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> gibt Array der Fehler zurueck. </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Beschreibung:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> Das Array ist aufgebaut fuer SmartPhp. Der Inhalt ist die Farbe rot. </td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Typ:</td><td style='background-color:#00FF00'>public</td></tr><tr><td style='background-color:#DEB887'>Output:</td><td style='background-color:#FAEBD7'> <br>$this->fehlerinhalt = Fehlerarray</td></tr></table></td></tr><td><tr></table></body>
</html>
Return current item: Simple Documenter