Location: PHPKode > scripts > Secure PHP Form Mailer Script > lang/Slovak.php
<?php

// Dagon Design Form Mailer v5
// http://www.dagondesign.com

// Slovak Language Settings


define('DDFM_SUBMITBUTTON', 'Pošli e-mail');

define('DDFM_CREDITS', 'Script by');

define('DDFM_CONFIRMPASS', 'Odosla');

define('DDFM_REQUIREDTAG', '*');

define('DDFM_ERRORMSG', 'Chyba!');

define('DDFM_MAXCHARLIMIT', 'limit pre poèet znakov');

define('DDFM_MISSINGFIELD', 'Vyplòte povinné polia ');

define('DDFM_INVALIDINPUT', 'Nesprávne vyplnené pole');

define('DDFM_INVALIDEMAIL', 'Nesprávne vyplnená e-mailová adresa');

define('DDFM_INVALIDURL', 'Nesprávne vyplnené URL');

define('DDFM_NOMATCH', 'Polia nesúhlasia');

define('DDFM_MISSINGVER', 'Zadajte kód');

define('DDFM_NOVERGEN', 'Verifikaèný kód nebol vygenerovaný');

define('DDFM_INVALIDVER', 'Zle zadaný kód');

define('DDFM_MISSINGFILE', 'Chýba povinné pole');

define('DDFM_FILETOOBIG', 'Súbor je príliš ve¾ký:');

define('DDFM_ATTACHED', 'Súbor pripojený');

define('DDFM_INVALIDEXT', 'Chybný typ súboru:');

define('DDFM_UPLOADERR', 'Chyba uploadu:');

define('DDFM_SERVERERR', '<p>Chyba pri odosielaní!</p>');

define('DDFM_GDERROR', '<p>GD nebolo detekované! GD je požadované na vytvorenie verifikaèného kódu.</p>');


?>
Return current item: Secure PHP Form Mailer Script