Location: PHPKode > scripts > Secure PHP Form Mailer Script > lang/NorwegianBokmaal.php
<?php

// Dagon Design Form Mailer v5
// http://www.dagondesign.com

// Norwegian Bokmål Language Settings


define('DDFM_SUBMITBUTTON', 'Send e-post');

define('DDFM_CREDITS', 'Script av');

define('DDFM_CONFIRMPASS', 'Bekreft');

define('DDFM_REQUIREDTAG', '*');

define('DDFM_CHOOSESELECT', '(velg)');

define('DDFM_ERRORMSG', 'Feil!');

define('DDFM_MAXCHARLIMIT', 'Maks antall tegn for');

define('DDFM_MISSINGFIELD', 'Fyll ut feltet ');

define('DDFM_INVALIDINPUT', 'Feil inndata for');

define('DDFM_INVALIDEMAIL', 'Feil e-postadresse for');

define('DDFM_INVALIDURL', 'Feil URL for');

define('DDFM_NOMATCH', 'Feltene stemmer ikke med');

define('DDFM_MISSINGVER', 'Fyll inn verifikasjonskoden');

define('DDFM_NOVERGEN', 'Ingen verifikasjonskode er generert');

define('DDFM_INVALIDVER', 'Feil verifikasjonskode');

define('DDFM_MISSINGFILE', 'Mangler p&aring;krevde felt');

define('DDFM_FILETOOBIG', 'Filen er for stor:');

define('DDFM_ATTACHED', 'Vedlagt fil');

define('DDFM_INVALIDEXT', 'Feil filtype:');

define('DDFM_UPLOADERR', 'Feil ved opplasting:');

define('DDFM_SERVERERR', '<p>Feil ved sending av e-post!</p>');

define('DDFM_GDERROR', '<p>GD ble ikke funnet! GD m&aring; v&aelig;re tilgjengelig for &aring; kunne verifisere bildet.</p>');


?>
Return current item: Secure PHP Form Mailer Script