Location: PHPKode > scripts > Secure PHP Form Mailer Script > lang/Estonian.php
// Estonian translation for Form Mailer v5
// by Erkki Teedla

// Dagon Design Form Mailer v5
// http://www.dagondesign.com

// Estonian Language Settings


define('DDFM_SUBMITBUTTON', 'Saada!');

define('DDFM_CREDITS', 'Skripti autor');

define('DDFM_CONFIRMPASS', 'Kinnita');

define('DDFM_REQUIREDTAG', '*');

define('DDFM_ERRORMSG', 'Ilmnesid vead!');

define('DDFM_MAXCHARLIMIT', 'maksimaalne tähtede arv');

define('DDFM_MISSINGFIELD', 'Nõutud väli täitmata: ');

define('DDFM_INVALIDINPUT', 'Ebakorrektselt täidetud ');

define('DDFM_INVALIDEMAIL', 'Ebakorrektne e-maili aadress');

define('DDFM_INVALIDURL', 'Ebakorrektne URL ');

define('DDFM_NOMATCH', 'Väljad ei klapi ');

define('DDFM_MISSINGVER', 'Palun sisesta kinnituskood!');

define('DDFM_NOVERGEN', 'Kinnituskoodi pole genereeritud');

define('DDFM_INVALIDVER', 'Ebakorreknte kinnituskood');

define('DDFM_MISSINGFILE', 'Nõutud fail puudu');

define('DDFM_FILETOOBIG', 'Fail on liiga suur:');

define('DDFM_ATTACHED', 'Lisatud fail');

define('DDFM_INVALIDEXT', 'Ebakorrektne failiformaat:');

define('DDFM_UPLOADERR', 'Üleslaadimise viga:');

define('DDFM_SERVERERR', '<p>Saatmisel ilmnes t&otilde;rge!</p>');

define('DDFM_GDERROR', '<p>Ei suudetud tuvastada GD-tuge! GD-tugi on vajalik selleks, et saaks genereerida inimtuvastuse koodi.</p>');

?>
Return current item: Secure PHP Form Mailer Script