Location: PHPKode > scripts > PHPTAL > phptal/PHPTAL-1.2.1/tests/TalCommentTest.php
<?php
/**
 * PHPTAL templating engine
 *
 * PHP Version 5
 *
 * @category HTML
 * @package PHPTAL
 * @author  Laurent Bedubourg <hide@address.com>
 * @author  Kornel Lesiński <hide@address.com>
 * @license http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html GNU Lesser General Public License
 * @version SVN: $Id: TalCommentTest.php 752 2009-10-24 22:21:16Z kornel $
 * @link   http://phptal.org/
 */

require_once dirname(__FILE__)."/config.php";


PHPTAL::setIncludePath();
require_once 'PHPTAL/Dom/DocumentBuilder.php';
require_once 'PHPTAL/Php/CodeWriter.php';
PHPTAL::restoreIncludePath();

if (!class_exists('DummyPhpNode',false)) {
  class DummyPhpNode extends PHPTAL_Dom_Element {
    function __construct() {}
    function generateCode(PHPTAL_Php_CodeWriter $codewriter) {}
  }
}

class TalCommentTest extends PHPTAL_TestCase
{
  function setUp()
  {
    parent::setUp();
    $state = new PHPTAL_Php_State($this->newPHPTAL());
    $this->_gen = new PHPTAL_Php_CodeWriter($state);
    $this->_tag = new DummyPhpNode();
    $this->_tag->codewriter = $this->_gen;
  }

  private function newComment($expr)
  {
    return $this->_att = new PHPTAL_Php_Attribute_TAL_Comment($this->_tag, $expr);
  }

  function testComment()
  {
    $this->newComment( 'my dummy comment');
    $this->_att->before($this->_gen);
    $this->_att->after($this->_gen);
    $res = $this->_gen->getResult();
    $this->assertEquals('<?php /* my dummy comment */; ?>', $res);
  }

  function testMultiLineComment()
  {
    $comment = "my dummy comment\non more than one\nline";
    $this->newComment($comment);
    $this->_att->before($this->_gen);
    $this->_att->after($this->_gen);
    $res = $this->_gen->getResult();
    $this->assertEquals("<?php /* $comment */; ?>", $res);
  }

  function testTrickyComment()
  {
    $comment = "my dummy */ comment\non more than one\nline";
    $this->newComment( $comment);
    $this->_att->before($this->_gen);
    $this->_att->after($this->_gen);
    $res = $this->_gen->getResult();
    $comment = str_replace('*/', '* /', $comment);
    $this->assertEquals("<?php /* $comment */; ?>", $res);
  }

  function testInTemplate()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL('input/tal-comment.01.html');
    $res = trim_string($tpl->execute());
    $exp = trim_file('output/tal-comment.01.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }

  function testMultilineInTemplate()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL('input/tal-comment.02.html');
    $res = trim_string($tpl->execute());
    $exp = trim_file('output/tal-comment.02.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }

  private $_tag;
  private $_gen;
  private $_att;
}
Return current item: PHPTAL