Location: PHPKode > scripts > PHPTAL > phptal/PHPTAL-1.2.1/tests/PhpTransformerTest.php
<?php
/**
 * PHPTAL templating engine
 *
 * PHP Version 5
 *
 * @category HTML
 * @package PHPTAL
 * @author  Laurent Bedubourg <hide@address.com>
 * @author  Kornel Lesiński <hide@address.com>
 * @license http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html GNU Lesser General Public License
 * @version SVN: $Id: PhpTransformerTest.php 579 2009-04-25 23:14:46Z kornel $
 * @link   http://phptal.org/
 */

require_once dirname(__FILE__)."/config.php";

PHPTAL::setIncludePath();
require_once 'PHPTAL/Php/Transformer.php';
PHPTAL::restoreIncludePath();

class PhpTransformerTest extends PHPTAL_TestCase
{
  function testBooleanOperators()
  {
    $this->assertEquals('! $a', PHPTAL_Php_Transformer::transform('not a'));
    $this->assertEquals('$a || $b', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a or b'));
    $this->assertEquals('($a || $b) && ($z && $x) && (10 < 100)', PHPTAL_Php_Transformer::transform('(a or b) and (z and x) and (10 < 100)'));
  }

  function testPathes()
  {
    $this->assertEquals('$a', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a'));
    $this->assertEquals('$a->b', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.b'));
    $this->assertEquals('$a->b->c', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.b.c'));
  }

  function testFunctionAndMethod()
  {
    $this->assertEquals('a()', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a()'));
    $this->assertEquals('$a->b()', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.b()'));
    $this->assertEquals('$a->b[$c]()', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.b[c]()'));
    $this->assertEquals('$a->b[$c]->d()', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.b[c].d()'));
  }

  function testArrays()
  {
    $this->assertEquals('$a[0]', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a[0]'));
    $this->assertEquals('$a["my key"]', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a["my key"]'));
    $this->assertEquals('$a->b[$c]', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.b[c]'));
  }

  function testConcat()
  {
    $this->assertEquals('$a . $c . $b', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a . c . b'));
    $this->assertEquals('"". $b', PHPTAL_Php_Transformer::transform('"". b'));
    $this->assertEquals('\'\'.$b', PHPTAL_Php_Transformer::transform('\'\'.b'));
  }

  function testStrings()
  {
    $this->assertEquals('"prout"', PHPTAL_Php_Transformer::transform('"prout"'));
    $this->assertEquals("'prout'", PHPTAL_Php_Transformer::transform("'prout'"));
    $this->assertEquals('"my string\" still in string"',
              PHPTAL_Php_Transformer::transform('"my string\" still in string"'));
    $this->assertEquals("'my string\' still in string'",
              PHPTAL_Php_Transformer::transform("'my string\' still in string'"));
  }

  function testStringParams()
  {
    $this->assertEquals('strtolower(\'AAA\')',
              PHPTAL_Php_Transformer::transform('strtolower(\'AAA\')')
              );
  }

  function testEvals()
  {
    $this->assertEquals('$prefix->{$prefix->a}', trim(PHPTAL_Php_Transformer::transform('$a','$prefix->'),'()'));
    $this->assertEquals('$a->{$b}->c', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.$b.c'));
    $this->assertEquals('$prefix->a->{$prefix->x->y}->z', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.{x.y}.z','$prefix->'));
    $this->assertEquals('$a->{$x->y}()', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.{x.y}()'));
  }

  function testEvals2()
  {
    $this->assertEquals('$prefix->{$prefix->var} + $prefix->{$prefix->var}', trim(PHPTAL_Php_Transformer::transform('${var} + ${var}','$prefix->'),'()'));
    $this->assertEquals('$prefix->{MyClass::CONSTANT}', trim(PHPTAL_Php_Transformer::transform('${MyClass::CONSTANT}','$prefix->'),'()'));
  }

  function testOperators()
  {
    $this->assertEquals('$a + 100 / $b == $d', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a + 100 / b == d'));
    $this->assertEquals('$a * 10.03', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a * 10.03'));
  }

  function testStatics()
  {
    $this->assertEquals('$prefix->x->{MyClass::CONSTANT_UNDER6}', trim(PHPTAL_Php_Transformer::transform('x.${MyClass::CONSTANT_UNDER6}','$prefix->'),'()'));
    $this->assertEquals('MyClass::method()', PHPTAL_Php_Transformer::transform('MyClass::method()'));
    $this->assertEquals('MyClass::CONSTANT', PHPTAL_Php_Transformer::transform('MyClass::CONSTANT'));
    $this->assertEquals('MyClass::CONSTANT_UNDER', PHPTAL_Php_Transformer::transform('MyClass::CONSTANT_UNDER'));
    $this->assertEquals('MyClass::CONSTANT_UNDER6', PHPTAL_Php_Transformer::transform('MyClass::CONSTANT_UNDER6'));
    $this->assertEquals('MyClass::ConsTant', PHPTAL_Php_Transformer::transform('MyClass::ConsTant'));
    $this->assertEquals('MyClass::$static', PHPTAL_Php_Transformer::transform('MyClass::$static','$prefix->'));
    $this->assertEquals('MyClass::$static->foo()', PHPTAL_Php_Transformer::transform('MyClass::$static.foo()','$prefix->'));
  }

  function testStringEval()
  {
    $this->assertEquals('"xxx {$prefix->a->{$prefix->b}->c[$prefix->x]} xxx"', PHPTAL_Php_Transformer::transform('"xxx ${a.$b.c[x]} xxx"','$prefix->'));
  }

  function testDefines()
  {
    $this->assertEquals('MY_DEFINE . $a->b', PHPTAL_Php_Transformer::transform('@MY_DEFINE . a.b'));
  }

  function testPrefix()
  {
    $this->assertEquals('$C->a->b->c[$C->x]', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.b.c[x]', '$C->'));
    $this->assertEquals('$C->a->{$C->b}->c[$C->x]', PHPTAL_Php_Transformer::transform('a.$b.c[x]', '$C->'));
    $this->assertEquals('"xxx {$C->a->{$C->b}->c[$C->x]} xxx"', PHPTAL_Php_Transformer::transform('"xxx ${a.$b.c[x]} xxx"', '$C->'));
  }

  function testKeywords()
  {
    $this->assertEquals('true != false', PHPTAL_Php_Transformer::transform('true ne false'));
    $this->assertEquals('$test == null', PHPTAL_Php_Transformer::transform('test eq null'));
  }

  function testTernaryOperator()
  {
    $this->assertEquals('($test)?true:false', PHPTAL_Php_Transformer::transform('(test)?true:false'));
  }

  function testInstanceOf()
  {
    $this->assertEquals('$test instanceOf Foo', PHPTAL_Php_Transformer::transform('test instanceOf Foo'));
  }

  function testTransformInString()
  {
    $src = '"do not tranform this ge string lt eq"';
    $this->assertEquals($src, PHPTAL_Php_Transformer::transform($src));
    $src = "'do not tranform this ge string lt eq'";
    $this->assertEquals($src, PHPTAL_Php_Transformer::transform($src));
  }
}

Return current item: PHPTAL