Location: PHPKode > scripts > phpMyEdit > phpMyEdit-5.7.1/phpMyEdit-5.7.1/lang/PME.lang.SE-UTF8.inc
<?php

/*
 * phpMyEdit language file
 *
 * language: swedish
 * encoding: utf-8
 * date: 2004-01-21, 2004-02-07
 * authors:
 *  Björn Hammarbäck <hide@address.com>
 *  Stefan Lindmark <hide@address.com>
 */

/* $Platon: phpMyEdit/lang/PME.lang.SE-UTF8.inc,v 1.1 2007-09-16 12:57:13 nepto Exp $ */

/*
 *  å = &aring;
 *  ä = &auml;
 *  ö = &ouml;
 *  Ä = &Auml;
 */

return Array(
		'Add'      	=>'Lägg till',
		'Copy'      	=>'Kopiera',
		'Change'    	=>'Ändra',
		'Delete'    	=>'Ta bort',
		'View' 	  		=>'Visa detaljer',
		'Prev'     	=>'Föregående',
		'Next'     	=>'Nästa',
		'First'     	=>'Första',
		'Last'     	=>'Sista',
		'Go to'     	=>'GÃ¥ till sida',
		'Page'     	=>'Sida',
		'Records'    	=>'Poster',
		'Save'     	=>'Spara',
		'More'     	=>'Mer',
		'Apply'     	=>'Verkställ',
		'Cancel'    	=>'Avbryt',
		'Search'			=>'Sök',
		'Hide'			=>'Dölj',
		'Clear'			=>'Rensa',
		'Query'			=>'Sök',
		'Current Query'		=>'Nuvarande fråga',
		'Sorted By'			=>'Sorterad efter',
		'ascending'			=>'stigande',
		'descending'		=>'fallande',
		'hidden'			=>'gömd',
		'of'				=>'av',
		'record added' 	=>'post adderad',
		'record changed'	=>'post ändrad',
		'record deleted'	=>'post borttagen',
		'Please enter' 	=>'Fyll i fältet',
		'months' => Array(
				'01'=>'Januari',
				'02'=>'Februari',
				'03'=>'Mars',
				'04'=>'April',
				'05'=>'Maj',
				'06'=>'Juni',
				'07'=>'Juli',
				'08'=>'Augusti',
				'09'=>'September',
				'10'=>'Oktober',
				'11'=>'November',
				'12'=>'December'),
		// phpMyEdit-report
		'Make report'			=> 'Skapa rapport',
		'Select fields'			=> 'Välj fält',
		'Records per screen'	=> 'Poster per skärm',
		);
		
?>
Return current item: phpMyEdit