Location: PHPKode > scripts > ontoProdukt > viewer.class.php
<?
 /**
 * Třída viewer
 * ______________ 
 * slouží pro zobrazení sady formulářů. Pokud jsou 
 * k dispozici data, tak je zobrazím
 * 
 * @version		1.0
 * @author 		Václav Mareš
 */


 class viewer {

 /**
 * Zobrazení formuláře pro popis společnosti.
 */ 
 var $translation;
 var $url_main_page;
 var $official_name;
 var $title;

 
 function CompanyDescription($translation) 
 {
 $this->translation = $translation;
 echo "
  <fieldset>
   <legend accesskey='d'>$translation[COMPANY_DESCRIPTION_LEGEND]</legend>
   <table>
   <tr>
    <td>$translation[URL_MAIN_PAGE]</td>
    <td>
     <input type='text' id='curl' name='url_main_page' size='25' class='required url' value='"; if ($this->url_main_page != "") echo $this->url_main_page; else echo "http://"; echo "'> 
     <a href='./index.php#link' style='text-decoration: none'>?</a>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>$translation[OFFICIAL_NAME]</td>
    <td>
     <input type='text' name='official_name' id='cname' size='25' class='required' minlength='2' value='$this->official_name'>
     <a href='./index.php#title' style='text-decoration: none'>?</a>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>$translation[COMPANY_EMAIL]</td>
    <td>    
     <input type='text' name='companyEmail' id='cemail' size='25' class='required email' value='$this->companyEmail'>
      <a href='./index.php#title' style='text-decoration: none'></a>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>$translation[COMPANY_STREET_ADRES]</td>
    <td>
     <input type='text' name='street_address' id='cnstreet' size='25' class='required' minlength='2' value='";echo $this->company_adres[0]; echo "'>
     <a href='./index.php#street_address' style='text-decoration: none'>?</a> 
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>$translation[COMPANY_CITY_ADRES]</td>
    <td>
     <input type='text' name='locality' id='cnlocality' size='25' class='required' minlength='2' value='";echo $this->company_adres[1]; echo "'>
      <a href='./index.php#street_address' style='text-decoration: none'>?</a>
    </td>
   <tr>
    <td>$translation[COMPANY_COUNTRY_ADRES]</td>
    <td>";
     require_once "req/listOfCountrys.php";
      echo " <a href='./index.php#country_name' style='text-decoration: none'>?</a>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>$translation[POSTAL_CODE]</td><td><input type='cePostalCode' size='10' name='postal_code' class='required postalCode' value='";echo $this->company_adres[3]; echo "'>
     <a href='./index.php#postal_code' style='text-decoration: none'>?</a>
    </td>
   </tr>
   <td colspan='2'>$translation[COMPANY_DESCRIPTION]<br>
    <textarea rows='10' cols='40' name='companyDescription' class='required' minlength2='20' maxlength='512'>$this->companyDescription
    </textarea>
   </td>
  </table>
  </fieldset>";
  } 
 
  
 /**
 * Zobrazení formuláře pro popis produktu.
 */
 
 function XMLProductDescription($translation) 
 { 
 if ($this->id == "") $id = $this->absent_id; //feed neobsahuje id (generované automaticky z parseru)
 if ($this->absent_id == "") $id = $this->id ; //id předané z feedu
  echo "
   <div id='$id'>  
   <fieldset>
    <legend accesskey='p'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION_NEXT_LEGEND]&nbsp;$id</legend> 
     <br>$translation[CATEGORY_TEXT]<br>"; 
      require 'req/category.php';
      echo "   
    <table>  
     <tbody>  
      <tr>
       <td>$translation[PRODUCTNAME_MAIN_NAME]</td>
       <td><input type='text' value='$this->title' name='name$id' class='required' minlength='3'></td> 
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[PRODUCTNAME_SHORT_NAME]</td>
       <td><input type='text' value='$this->productname' name='productname$id' minlength='3'></td> 
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[PRODUCTNAME_LONG_NAME]</td>
       <td><input type='text' value='$this->productnameext' name='productnameext$id' minlength='3'></td> 
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[PRICE]</td>
       <td><input type='text' value='$this->price' name='price$id' size='2' class='required price'></td>        
      </tr>
      <tr>
       <td>$translation[VAT]</td>
       <td><input type='text' value='$this->vat' name='vat$id' size='2' class='required price'></td>        
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[PRICE_VAT]</td>
       <td><input type='text' value='$this->price_vat' name='tax_rate$id' size='2' class='price'></td>        
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[DUES]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->dues' name='dues$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[DELIVERY_DATE]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->delivery_date' name='delivery_date$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[SHOP_DEPOT]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->shop_depots' name='shop_depots$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[FIRMY_CZ]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->firmy_cz' name='firmy_cz$id'/></td>
      </tr>
      <tr> 
       <td>$translation[MANUFACTURER]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->manufacturer' name='manufacturer$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[EAN]</td> <!--pro knihy např. ISBN -->  
       <td><input type='text' value='$this->ean' name='ean$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[VARIANT]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->variant' name='variant$id'/></td>
       <!-- <td>Přidat variantu</td> -->
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[PRODUCT_NUMBER]</td> 
       <td><input type='text' name='code$id' value='$this->code'></td>
      </tr> 
      <tr> 
       <td>$translation[PRODUCT_URL] *</td>  
       <td><input type='text' value='"; if ($this->link != "") echo $this->link; else echo "http://"; echo "' name='product_url$id' class='required url'></td>  <!-- v případě, že nedošlo k předání hodnoty URL zobrazím pouze http://-->
      </tr> 
      <tr>  
       <td>$translation[PRODUCT_IMAGE_URL]</td> <!-- formát XML zboží.cz nevyžaduje odkaz na obrázek produktu -->  
       <td><input type='text' value='"; if ($this->image_url != "") echo $this->image_url; else echo "http://"; echo "' name='image_url$id' class='url'></td>  
      </tr>
      <tr>
       <td>$translation[PRODUCT_CONDITION]</td>
       <td>
       <select name='quality$id' style='width:100px;'>
        <option value='new' ";if ($this->condition == "new") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_NEW]</option> 
        <option value='bazaar' ";if ($this->condition == "Bazaar" or $this->condition == "bazaar" or $this->condition == "Used" or $this->condition == "Refurbished") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_BAZAAR]</option> <!-- v případě, že parsruji feed v jiném formátu, než XML zbozi.cz, tak musím ušetřit položku condition => Used, Bazzar, bazzar..--->
       </select> 
       </td>
      </tr> 
      </tr>
       <td>$translation[TOLLFREE]</td>
       <td><input type='text' name='tollfree$id' size='2' value='$this->tollfree'></td>     
      </tr>  
      <tr>  
       <td colspan='2'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION]<br>
        <textarea rows='10' cols='40' name='productDescription$id' class='required' minlength2='20' maxlength='512'>$this->description</textarea>
       </td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
   </fieldset>
     <div align='right'>";
     if ($id != "1"){
     ?>      
       <a onclick="RemoveProdukt('<? echo $id; ?>')" href="javascript:;">odstranit</a><? }echo "
     </div> 
  </div>";
 }
 
 function Heureka_XMLProductDescription($translation) 
 { 
 if ($this->id == "") $id = $this->absent_id; //feed neobsahuje id (generované automaticky z parseru)
 if ($this->absent_id == "") $id = $this->id ; //id předané z feedu
  echo "
   <div id='$id'>  
   <fieldset>
    <legend accesskey='p'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION_NEXT_LEGEND]&nbsp;$id</legend> 
     <br>$translation[CATEGORY_TEXT]<br>"; 
      require 'req/category.php';
      echo "   
    <table>  
     <tbody>  
      <tr>
       <td>$translation[PRODUCTNAME_MAIN_NAME]</td>
       <td><input type='text' value='$this->title' name='name$id' class='required' minlength='3'></td> 
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[PRICE]</td>
       <td><input type='text' value='$this->price' name='price$id' size='2' class='required price'></td>        
      </tr>
      <tr>
       <td>$translation[VAT]</td>
       <td><input type='text' value='$this->vat' name='vat$id' size='2' class='required price'></td>        
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[PRICE_VAT]</td>
       <td><input type='text' value='$this->price_vat' name='tax_rate$id' size='2' class='price'></td>        
      </tr> 
      <tr>
       <td>$translation[DUES]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->dues' name='dues$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[DELIVERY_DATE]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->delivery_date' name='delivery_date$id'/></td>
      </tr>
      <tr> 
       <td>$translation[MANUFACTURER]</td>  
       <td><input type='text' value='$this->manufacturer' name='manufacturer$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[EAN]</td> <!--pro knihy např. ISBN -->  
       <td><input type='text' value='$this->ean' name='ean$id'/></td>
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[HEUREKA_VARIANT]</td> <!--více variant by šlo řešit pomocí nějakého oddělovače -->  
       <td><input type='text' value='$this->variant' name='variant$id'/></td>
       <!-- <td>Přidat variantu</td> -->
      </tr>
      <tr>  
       <td>$translation[VAL]</td>
         <td><input type='text' name='val$id' size='2' value='$this->val'></td>
        </td>
      </tr>  
      <tr> 
       <td>$translation[PRODUCT_URL] *</td>  
       <td><input type='text' value='"; if ($this->link != "") echo $this->link; else echo "http://"; echo "' name='product_url$id' class='required url'></td>  <!-- v případě, že nedošlo k předání hodnoty URL zobrazím pouze http://-->
      </tr> 
      <tr>  
       <td>$translation[PRODUCT_IMAGE_URL_NESSERY]</td> <!-- formát XML zboží.cz nevyžaduje odkaz na obrázek produktu -->  
       <td><input type='text' value='"; if ($this->image_url != "") echo $this->image_url; else echo "http://"; echo "' name='image_url$id' class='required url'></td>  
      </tr>
      <tr>
       <td>$translation[PRODUCT_CONDITION]</td>
       <td>
       <select name='quality$id' style='width:100px;'>
        <option value='new' ";if ($this->condition == "new") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_NEW]</option> 
        <option value='bazaar' ";if ($this->condition == "Bazaar" or $this->condition == "bazaar" or $this->condition == "Used" or $this->condition == "Refurbished") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_BAZAAR]</option> <!-- v případě, že parsruji feed v jiném formátu, než XML zbozi.cz, tak musím ušetřit položku condition => Used, Bazzar, bazzar..--->
       </select> 
       </td>
      </tr> 

      <tr>  
       <td>$translation[ISBN]</td>
         <td><input type='text' name='isbn$id' value='$this->isbn'></td>
        </td>
      </tr> 
      <tr>  
       <td colspan='2'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION]<br>
        <textarea rows='10' cols='40' name='productDescription$id' class='required' minlength2='20' maxlength='512'>$this->description</textarea>
       </td>
      </tr>   
     </tbody>
    </table>
   </fieldset>
     <div align='right'>";
     if ($id != "1"){
     ?>      
       <a onclick="RemoveProdukt('<? echo $id; ?>')" href="javascript:;">odstranit</a><? }echo "
     </div> 
  </div>";
 }

 function RSS2ProductDescription($translation) 
 {
 if ($this->id == "") $id = $this->absent_id; //feed neobsahuje id (generované automaticky z parseru)
 if ($this->absent_id == "") $id = $this->id ; //id předané z feedu
 echo "
 <div id='$id '>  
 <fieldset>
   <legend accesskey='p'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION_NEXT_LEGEND] &nbsp;$id </legend> 
    <br>$translation[CATEGORY_TEXT]<br>";
     require "req/category.php";
     echo "  
   <table>  
    <tbody>  
     <tr>
      <td>$translation[PRODUCTNAME_MAIN_NAME]</td>
      <td><input type='text' value='$this->title' name='name$id' class='required' minlength='3'></td> 
     </tr> 
     <tr>
      <td>$translation[PRICE]</td>
      <td><input type='text' value='$this->price' name='price$id' size='2' class='required price'></td>        
     </tr> 
     <tr>  
      <td>$translation[MANUFACTURER]</td>  
      <td><input type='text' value='$this->manufacturer' name='manufacturer$id'/></td>
     </tr>
     <tr>  
      <td>$translation[PRODUCT_NUMBER]</td>  
      <td><input type='text' value='$this->code' name='upc$id'/></td>
     </tr>
     <tr> 
      <td>$translation[ISBN]</td> 
      <td><input type='text' value='$this->mpn' name='code$id'/></td>
     </tr> 
     <tr> 
      <td>$translation[PRODUCT_URL]</td>  
      <td><input type='text' value='"; if ($this->link != "") echo $this->link; else echo "http://"; echo "' name='product_url$id' class='url'></td>  
     </tr> 
     <tr>  
      <td>$translation[PRODUCT_IMAGE_URL] *</td>  
      <td><input type='text' value='"; if ($this->image_url != "") echo $this->image_url; else echo "http://"; echo "' name='image_url$id' class='required url'></td>  
     </tr>
     <tr> 
      <td>$translation[QUANTITY]</td>  
      <td><input type='text' name='quantity$id' size='2' value='$this->quantity'></td>  
     </tr> 
     <tr> 
      <td>$translation[PRODUCT_CONDITION]</td>
      <td>
      <select name='quality$id' style='width:100px;'>  
       <option value='New'";if ($this->condition == "New") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_NEW]</option> 
       <option value='Used'";if ($this->condition == "Bazaar" or $this->condition == "bazaar" or $this->condition == "Used") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_BAZAAR]</option>
       <option value='Refurbished'";if ($this->condition == "Refurbished") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_REFURBISHED]</option> 
      </select> 
      </td>
     </tr>  
     <tr>  
      <td colspan='2'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION]<br>
       <textarea rows='10' cols='40' name='productDescription$id' class='required' minlength2='20' maxlength='512'>$this->description</textarea>
      </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </fieldset>
     <div align='right'>";
     if ($id != "1"){
     ?>      
       <a onclick="RemoveProdukt('<?echo $id;?>')" href="javascript:;">odstranit</a><? }echo "
     </div> 
  </div>
   ";
 }
 

 
 function RDF_OPProductDescription($translation) 
 {
 if ($this->id == "") $id = $this->absent_id; //feed neobsahuje id (generované automaticky z parseru)
 if ($this->absent_id == "") $id = $this->id ; //id předané z feedu
 echo "
 <div id='$id'>  
 <fieldset>
   <legend accesskey='p'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION_NEXT_LEGEND]&nbsp; $id</legend> 
    <br>$translation[CATEGORY_TEXT]<br>"; 
     require "req/category.php";
     echo " 
   <table>  
    <tbody>  
     <tr>
      <td>$translation[PRODUCTNAME]</td>
      <td><input type='text' value='$this->title' name='name$id' class='required' minlength='3'></td> 
     </tr> 
     <tr>
      <td>$translation[PRICE_CZ]</td>
      <td><input type='text' value='$this->price' name='price$id' size='2' class='required price'></td>        
     </tr>
     <tr>  
      <td>$translation[CODE]</td>  
      <td><input type='text' value='$this->code' name='code$id'></td>  
     </tr>  
     <tr> 
      <td>$translation[PRODUCT_URL] *</td>  
      <td><input type='text' value='"; if ($this->link != "") echo $this->link; else echo "http://"; echo "' name='product_url$id' class='required url'></td>  
     </tr> 
     <tr>  
      <td>$translation[PRODUCT_IMAGE_URL]</td>  
      <td><input type='text' value='"; if ($this->image_url != "") echo $this->image_url; else echo "http://"; echo "' name='image_url$id' class='url'></td>  
     </tr>
 
     <tr>  
      <td>$translation[QUANTITY]</td>  
      <td><input type='text' value='$this->quantity' name='quantity$id' size='2'></td>  
     </tr>
     <tr> 
      <td>$translation[PRODUCT_CONDITION]</td>
      <td>
      <select name='quality$id' style='width:100px;'>  
       <option value='New'";if ($this->condition == "New") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_NEW]</option> 
       <option value='Bazaar'";if ($this->condition == "Bazaar" or $this->condition == "bazaar" or $this->condition == "Used") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_BAZAAR]</option>
       <option value='Refurbished'";if ($this->condition == "Refurbished") echo "selected"; echo "> $translation[PRODUCT_CONDITION_REFURBISHED]</option> 
      </select>
      </td>
     </tr>  
     <tr>  
      <td colspan='2'>$translation[PRODUCT_DESCRIPTION]<br>
       <textarea rows='10' cols='40' name='productDescription$id' class='required' minlength2='20' maxlength='512'>$this->description</textarea>
      </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </fieldset>
  </div>";
 }
 
 function AddProduktLabel($type)
 { 
  echo "<div id='myDiv'></div>  <!--v případě kliknutní na přidat produkt sem bude vloženo nového pole s popisem produktu-->
      <input type='hidden' name='value' value='";if ($this->id == "") echo $this->absent_id; else echo $this->id; echo "' id='theValue' />  <!--předání posledního vypsaného ID produktu-->
      <input type='hidden' name='product_count' id='theValue' />
     <p><a href='javascript:;' onclick='AddProdukt$type();'>Přidat produkt</a></p>";
 }  
 
  
 function BusinessDescription($translation) 
 {
 echo "
  <fieldset>
    <legend accesskey='p'>$translation[BUSINESS_DESCRIPTION_LEGEND]</legend>
    <table>
      <tr>
       <td>$translation[BUSINESS_PARTNERS]</td>
       <td colspan='2'><input type='checkbox' class='checkbox' name='businessPartners[]' value='End_Users' validate='required:true, minlength:1' checked>$translation[BUSINESS_PARTNER_END_USERS]</td> 
      </tr>
      <tr>
        <td></td> 
        <td colspan='2'> 
         <input type='checkbox' class='checkbox' name='businessPartners[]' value='Business'>$translation[BUSINESS_PARTNER_BUSINESS]                     
         <input type='checkbox' class='checkbox' name='businessPartners[]' value='Public_Institutions'>$translation[BUSINESS_PARTNER_BUSINESS_PUBLIC_INSTITUTIONS] <!--Å¡koly, Å¡kolky...atd -->  
        </td>   
      </tr>
      <tr>
        <td>
        <label for='businessPartners[]' class='error'>$translation[BUSINESS_DESCRIPTION_ERROR_LEGEND]</label>
        </td>
      </tr> 
    </table>
   </fieldset>";
 }
  
  
 function DeliveryDescription($translation) 
 {
 echo "    
   <fieldset>
    <legend accesskey='p'>$translation[DELIVERY_DESCRIPTION_LEGEND]</legend>
    <table>
      <tr>
       <td>$translation[TYP_OF_DELIVERY]</td>
       <td colspan='2'>
        <input type='checkbox' class='checkbox' name='deliverer[]' value='CzechPost_office' validate='required:true, minlength:1' checked>$translation[CZECH_POST]<br> 
       </td>
      </tr>
       <td></td>
       <td colspan='2'>
        <input type='checkbox' class='checkbox' name='deliverer[]' value='UPS' >$translation[UPS]<br> 
        <input type='checkbox' class='checkbox' name='deliverer[]' value='DHL' >$translation[DHL]<br>                    
        <input type='checkbox' class='checkbox' name='deliverer[]' value='Personal_Pick_Up'>$translation[PERSONAL_PICK_UP] 
        <input type='checkbox' class='checkbox' name='deliverer[]' value='DeliverySeller'>$translation[DELIVERY_SELLER]   
       </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
         <label for='deliverer[]' class='error'>$translation[DELIVERY_DESCRIPTION_ERROR_LEGEND]</label>
        </td>
      </tr>  
    </table>
   </fieldset> 		
   </tr>  
  </table>
  </fieldset>";
 } 
 

}


?> 
Return current item: ontoProdukt