Location: PHPKode > scripts > ontoProdukt > example/index.php
<?
//dodělat editaci feedu z absulutní url adresy

 /**
 * soubor index.php
 * ______________ 
 * slouží k domonstraci použití knihovny ontoprodukt. Knihovna lze 
 * využít k tvorbě a úpravě vlastního feedu zboží popř. k vzájemné 
 * přavádu mezi podoprovanými formáty (XML zbozi.cz, GoogleBase 
 * produkt a Ontoprodukt). 
 * @version		1.0
 * @author 		Václav Mareš
 * country  CZ
 * {Czech Republic} 
 */
?>

 <?
require_once ('configuration.php');      //nastavení jazykové sady, adresy specifikace, textů atd...
require_once ('head.php');          

if ($_POST['submit'])            //odšlo k odeslání formuláře? ANO => zobrazení formuláře
{
$generatedFormat = $_POST['generatedFormat'];
$new_feed = $_POST['new_feed'];
$old_feed_URL = $_POST['old_feed_URL'];
$url_feed = $_POST['url_feed'];

$absent_id = 0;               //$absent_id je použita v případě, že v old_feed chybí čílování produktů
require_once ('../parser.class.php');    //knihovna funkcí potřebných k parsrování feedu
require_once ('../generator.class.php');  
$NewFeed = new Generator($generatedFormat,$translation,$new_feed,$old_feed_URL,$url_feed); 
}
else {
?>
 <body> 
 <a href='http://www.phpclasses.org/browse/country/cz/'>PHP Classes</a><br>                                         
   <FORM class="cmxform" ACTION="#" METHOD="post" ENCTYPE="multipart/form-data" id="commentForm" name="setFormat" >
    <div id="text">
      <br> 
      <table>      
        <tr>
          <td><?echo $translation[NEW_FEED]?></td>
          <td>
           <input type="checkbox" name="new_feed" onclick="SetVisibleUpload()" checked><br />
          </td>
        </tr>
         <br>
        <tr>
          <td><?echo $translation[LOAD_FEED]?></td>
          <td> 
           <input type="checkbox" name="old_feed_file" onclick="SetVisibleUpload2()" value="old_feed_file" >   
          </td>
          <br>
          <td>
           <input type="file" name="file" size="30" disabled class="required" accept="xml|rss|owl">
          </td>
        </tr>
       
        <tr>
          <td>Zadat URL datového kanálu:</td>
          <td> 
           <input type="checkbox" name="old_feed_URL" onclick="SetVisibleUpload3()" value="URL" >   
          </td>
          <br>
          <td> 
           <input type="text" name="url_feed" disabled size="25" class="required url" value="http://">  
          </td> 
        </tr>
      
        <br>
        <br>
        <tr>
         <td><?echo $translation[RESULTING_FORMAT]?></td>
         <td colspan="2">
           <input type="radio" name="generatedFormat" value="RDF_OP" checked><?echo $translation[RDF_XML_FORMAT]?><a href="help.php" style="text-decoration: none"> [<?echo $translation[MORE]?>]</a><br />     
          </td>
        </tr>
        <tr>
         <td></td> 
         <td colspan="2">
         <!-- <input type="radio" name="generatedFormat" value="RSS1_OP"><?echo $translation[RSS1_OP_FORMAT]?><br />
          <input type="radio" name="generatedFormat" value="RSS2_OP"><?echo $translation[RSS2_OP_FORMAT]?><br />
          <input type="radio" name="generatedFormat" value="ATOM_OP"><?echo $translation[ATOM_OP_FORMAT]?><br /> -->
          <input type="radio" name="generatedFormat" value="RSS2"><?echo $translation[RSS2_FORMAT]?><a href="http://www.google.com/support/merchants/bin/answer.py?answer=160589&hl=en" style="text-decoration: none"> [<?echo $translation[MORE]?>]</a><br />
          <input type="radio" name="generatedFormat" value="XML"><?echo $translation[XML_FORMAT]?><a href="http://help.seznam.cz/cz/specifikace-xml.html" style="text-decoration: none"> [<?echo $translation[MORE]?>]</a><br />
          <input type="radio" name="generatedFormat" value="Heureka_XML"><?echo $translation[HEUREKA_XML_FORMAT]?><a href="http://sluzby.heureka.cz/napoveda/import/" style="text-decoration: none"> [<?echo $translation[MORE]?>]</a><br />
         </td>
        </tr>
        </tr>
      </table> 
      <br>
      <br>
      <div align="right">
       <input name="submit" id="submit" value="<?echo $translation[SUBMIT_LABEL]?>" type="submit">
      </div>
     </div>
    </form>
    <a href="../example/feeds/product_RDF_OP_feed.xml">Příklad RDF_OP feedu</a><br>   
    <a href="../example/feeds/product_RSS2_feed.xml">Příklad RSS feedu</a><br>
    <a href="../example/feeds/product_XML_feed.xml">Příklad XML feedu(zbozi.cz)</a><br>
    <a href="../example/feeds/productHeureka_XMLfeed.xml">Příklad XML feedu(heureka.cz)</a><br><br>
    <a href="../ontoProdukt.zip">Stažení knihovny</a><br>
   
 </body>
<?}


 
   


Return current item: ontoProdukt