Location: PHPKode > scripts > ontoProdukt > example/head.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<? echo $language;?>" lang="<? echo $language;?>" dir="ltr"> 
 
<head> 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=<?echo $charset;?>" /> 
 <meta name="keywords" content="generátor, RDF, web ontology, shop" /> 
 <meta name="title" content="<?echo $translation[TITLE];?>" /> 
 <meta name="author" content="Václav Mareš - TUL" /> 
 <meta name="description" content="<?echo $translation[DESCRIPTION];?>" /> 
 <title><?echo $translation[TITLE];?></title> 
 <script type="text/javascript" src="../js/setProdukt.js"></script> <!--přidání, mazání formuláře s popisem produktu -->
 <script type="text/javascript" src="../js/visibilityElements.js"></script> <!--zviditelnění, skrytí checkboxů a file inputu v souboru index.php-->
 <script type='text/javascript' src='../js/category.js'></script> <!--volba kategorie-->
 <script type="text/javascript" src="../js/jQuery.js"></script>  <!--knihovna pro validaci vstupních hodnot formuláře-->
 <script type="text/javascript" src="../js/validator.js"></script> <!--plugin k validaci formuláře autor: Jörn Zaefferer-->


 <script>
 $(document).ready(function(){
  $("#commentForm").validate();
 });
 // ošetření validace chceboxů
 $.metadata.setType("attr", "validate");
 $(document).ready(function() {
 	$("#commentForm").validate();
 });
 </script>
 
 <meta http-equiv="content-language" content="cs" /> 
</head>
Return current item: ontoProdukt