Location: PHPKode > scripts > ontoProdukt > example/configuration.php
<?
//ADRESA_SPECIFIKACE by měla být umístěna na veřejdě dostupné url (existuje portál s databází ontologií?)
 
$language = 'cs';   //kód jazyka dle normy ISO 639-1 => slouží pro následné volání souboru s překlady
$charset = 'UTF-8';

//!!!Zde prosím změnit aktulní adresu specifikace!!!!
define("ADRESA_SPECIFIKACE", "http://mmisw.org/ont/ontoProdukt/op1.owl");   //zde musí být doplněna cesta k produktové specifikaci (ontologii) - služí k rozpoznání formátu feedu! Důležité
$translation = parse_ini_file("language/".$language.".ini"); //Načtení popisků k formulářům, výsledkem je asociativní pole hodnot 	   
?>
 
 
Return current item: ontoProdukt