Location: PHPKode > scripts > New DB Class > new-db-class/mysql_db_class.php
<?php
/* vim: set ts=2 sw=2: */
// +----------------------------------------------------------------------+
// | PHP version 4.0                           |
// +----------------------------------------------------------------------+
// | Copyright (c) 1997 - 2002 The PHP Group               |
// +----------------------------------------------------------------------+
// | This source file is subject to version 2.0 of the PHP license,    |
// | that is bundled with this package in the file LICENSE, and is    |
// | available at through the world-wide-web at              |
// | http://www.php.net/license/2_02.txt.                 |
// | If you did not receive a copy of the PHP license and are unable to  |
// | obtain it through the world-wide-web, please send a note to     |
// | hide@address.com so we can mail you a copy immediately.        |
// +----------------------------------------------------------------------+
// | Authors: Jiri Kocman <hide@address.com>             |
// +----------------------------------------------------------------------+

/**
* class mysql_db_class
*
* Trida urcena pro pristup k MySQL databazi. Obsahuje vsechny zname PHP
* funkce pro praci s MySQL + mnoho dalsich uzitecnych funkci, ktere jsou
* bud kopii jinych PHP funkci, nebo jsou vytvoreny z existujicich funkci
* a slouzi k ulehceni programatorske prace. Posledni aktualni verzi tridy
* naleznete na {@link http://www.komplikator.cz/db_class.php homepage tridy}.
*
* @package db_class
* @author Jiri Kocman - hide@address.com
* @version $Id: mysql_db_class.php,v 1.16 2003/02/24 05:09:50 cvsuser Exp $
*/
class db
{
	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- */
	/* ----------------------------------- v a r i a b l e s ----------------------------------- */
	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- */	/**
	* identifikator pripojeni k databazi
	* @access private
	* @var ResourceID
	*/
	var $CONN;

	/**
	* identifikator vysledku sql dotazu
	* @access private
	* @var ResourceID
	*/
	var $SQL;

	/**
	* DB server
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $SERVER;

	/**
	* DB uzivatel
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $USER;

	/**
	* DB heslo
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $PASS;

	/**
	* DB jmeno
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $DB;

	/**
	* vytvaret nove spojeni
	* @access private
	* @var bool
	*/
	var $NEW;

	/**
	* logovat chyby
	* @access private
	* @var bool
	*/
	var $LOG_ERROR;

	/**
	* logovat dotazy
	* @access private
	* @var bool
	*/
	var $ULOG;

	/**
	* debug mod
	* @access private
	* @var bool
	*/
	var $DEBUG;

	/**
	* zobrazovat chyby
	* @access private
	* @var bool
	*/
	var $SHOW_ERROR;

	/**
	* vypisovat userlog
	* @access private
	* @var bool
	*/
	var $SHOW_MESSAGE;

	/**
	* zapisovat userlog
	* @access private
	* @var bool
	*/
	var $LOG_MESSAGE;

	/**
	* pocet desetinnych mist pro cas v userlogu
	* @access private
	* @var integer
	*/
	var $PRECISION;

	/**
	* nazev errorlogu
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $ERRORLOG;

	/**
	* nazev userlogu
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $USERLOG;

	/**
	* dir pro userlog
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $ULOGDIR;

	/**
	* dir pro errorlog
	* @access private
	* @var string
	*/
	var $LOGDIR;

	/**
	* ciselna varianta verze PHP
	* @access private
	* @var int
	*/
	var $PHPVersion;

	/**
	* pole se strankovanim
	* @access public
	* @var array
	*/
	var $PAGING;

	/**
	* cislo dle ktereho se bude radit - 1 = DESC, jinak ASC
	* @access public
	* @var string $ORD
	*/
	var $ORD;

	/**
	* v promenne bude vytvoren SQL dump
	* @access public
	* @var string $OUTPUT
	*/
	var $OUTPUT;


	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- */
	/* ---------------------------- p r i v a t e  m e t h o d s ------------------------------ */
	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- */	/**
	* Interni funkce zapisuje chybovou hlášku do error logu
	*
	* @access private
	* @param string $_errorNo cislo SQL chyby
	* @param string $_errorStr popis SQL chyby
	* @param string $_query SQL dotaz
	* @return false
	*/
	function _error($_errorNo, $_errorStr, $_query = null)
	{
		if ($this->LOG_ERROR == 1 && $this->ERRORLOG != null)
		{
			$mess .= "\r\nDošlo k chyb&#283; dne " . date('d.m.Y v H:i:s') . "\r\n" . $_errorNo . ': ' . $_errorStr . "\r\n";
			if ($_query != null)
				$mess .= "Dotaz:\r\n" . $_query . "\r\n\r\n";
			else 
				$mess .= "\r\n";	

			$f = fopen($this->LOGDIR . '/' . $this->ERRORLOG, 'a');
			@fwrite($f, $mess);
			@fclose($f);
		}
		if ($this->SHOW_ERROR == 1)
		{
			echo '<hr><b><font color=red><pre>Došlo k chyb&#283; dne ' . date('d.m.Y v H:i:s') . '</font><br>' . $_errorNo . ': ' . $_errorStr . '<br>';
			if ($_query != null)
				echo 'Dotaz: <br>' . str_replace("\t", ' ', $_query) . '</pre></b><hr><br>';
			else 
				echo '</pre><br>';
			echo '</b><hr>';
		}
		return false;
	}

	/**
	* Interni funkce vytvari pole pro strankovani
	*
	* Navratove pole je dvourozmerne. Pole bude mit vzdy minimalne 5 indexu (pocet zavisi na poctu
	* zobrazovanych odkazu).
	* Index 1: obsahuje pole s peti indexy. 1. kus SQL dotazy s LIMIT, 2. pocatecni radek, 3. pocet radku na strane
	* Ctvrty obsahuje celkovy pocet zaznamu paty pak lokalizovanou (ceskou) koncovku, pro slovo zaznam. Paty a sesty
	* index pole znamena cisla zobrazenych polozek, respektive cislo prvni zobrazene a cislo posledne zobrazene polozky
	* jinak se to da rict slovy od - do.
	* Zbyle indexy pole obsahuji stejne pararametry - prvni index obsahuje text odkazu, druhy pak cast, kterou je nutno
	* pridat do odkazu. Pokud je druhy index prazdny, pak v pripade sipkovych odakzu, neni odkaz aktivni. U jednotlivych
	* odkazu s cisly pak prazdna polozka znamena aktualni stranku.
	* Index 2: skok o x stran zpet
	* Index 3: skok o jednu stranu zpet
	* Index 4: skok o jednu stranu dale
	* Index 5: skok o x stran dopredu
	* Index 6 - x: jednotlive ciselne odkazy
	*
	* @access private
	* @param int $PAGENUMBER cislo aktualni stranky
	* @param int $ROWNUM celkovy pocet zaznamu
	* @param int $PERPAGE pocet zaznamu na strance
	* @param int $PERPAGELINKS pocet strankovacich odkazu
	* @param int $JUMP o kolik stranek se posova pri kliknuti na dvojitou sipku
	* @param string $VARNAME obsahuje nazev promenne pouzite v odkazech
	* @param string $SEPARATOR obsahuje cast url pred PGN=cislo - muze to byt cokoli, takze i cela url :-)
	* @return void
	*/
	function _make_paging(&$PAGENUMBER, &$ROWNUM, &$PERPAGE, &$PERPAGELINKS, &$JUMP, &$VARNAME, &$SEPARATOR)
	{
		$START = $PERPAGE *($PAGENUMBER - 1);
		$OUTPUT = array();
		$OUTPUT[] = array(' LIMIT ' . $START . ', ' . $PERPAGE, $START, $PERPAGE);

		$TOTALPAGE	= ceil($ROWNUM / $PERPAGE);

		if ($PAGENUMBER > $TOTALPAGE)	$PAGENUMBER = $TOTALPAGE;
		if ($PAGENUMBER < 1)	$PAGENUMBER=1;

		$FLOOR = (floor(($PAGENUMBER - 1) / $JUMP) * $JUMP) + 1;
		$PERPAGELINKS = ($FLOOR + $PERPAGELINKS);
		if ($PERPAGELINKS > $TOTALPAGE)	$PERPAGELINKS = $TOTALPAGE + 1;

		if ($PAGENUMBER > $JUMP)
  {
			$OUTPUT[] = array('<<', $SEPARATOR . $VARNAME . '=' . ($FLOOR - $JUMP));
  }
  else 
  {
			$OUTPUT[] = array('<<', '');
  }

		if ($PAGENUMBER > 1)
		{
			$OUTPUT[] = array('<', $SEPARATOR . $VARNAME . '=' . ($PAGENUMBER - 1));
		}
  else 
  {
  	$OUTPUT[] = array('<', '');
  }

		if ($PAGENUMBER < $TOTALPAGE)
		{
			$OUTPUT[] = array('>', $SEPARATOR . $VARNAME . '=' . ($PAGENUMBER + 1));
		}
  else 
  {
  	$OUTPUT[] = array('>', '');
  }

		if (($FLOOR + $JUMP) <= $TOTALPAGE)
		{
			$OUTPUT[] = array('>>', $SEPARATOR . $VARNAME . '=' . ($FLOOR + $JUMP));
		}
  else 
  {
  	$OUTPUT[] = array('>>', '');
  }

		for ($i = $FLOOR; $i < $PERPAGELINKS; $i++)
  {
			if ($i == $PAGENUMBER)	$OUTPUT[] = array($i, '');
			else										$OUTPUT[] = array($i, $SEPARATOR . $VARNAME . '=' . $i);
		}

		/* pouze ceska lokalizace, casem to predelam na moznost to nejak rozumne menit */
		if ($ROWNUM > 1 && $ROWNUM < 5)		$OUTPUT[0][4] = 'y';
		elseif ($ROWNUM == 1)							$OUTPUT[0][4] = '';
		else															$OUTPUT[0][4] = '&#367;';

		if ($PERPAGE + $START > $ROWNUM)	$OUTPUT[0][6] = $ROWNUM;
		else															$OUTPUT[0][6] = $START + $PERPAGE;

		$OUTPUT[0][3] = $ROWNUM;
		$OUTPUT[0][5] = $START + 1;

		$this->PAGING = &$OUTPUT;
		return true;
	}

	/**
	* Interni funkce strada output dumpu
	*
	* @access private
	* @param string $s SQL dotaz
	* @return false
	*/
	function _out($s)
	{ 
		$this->OUTPUT .= $s;
		return false;
	}

	/**
	* Interni funkce zapisuje hlášku do user logu
	*
	* @access private
	* @param string $_query SQL dotaz
	* @param string $_time cas provadeni dotazu
	* @return false
	*/
	function _writeUserLog($_query, $_time)
	{
		$_time = round($_time, $this->PRECISION);

		if ($this->LOG_MESSAGE == 1 && $this->USERLOG != null)
		{
			$mess = 'Dotaz z ' . date('d.m.Y v H:i:s') . ' trval: ' . $_time . "s\r\n" . $_query . "\r\n\r\n";
			$f = fopen($this->ULOGDIR . '/' . $this->USERLOG, 'a');
			@fwrite($f, $mess);
			@fclose($f);
		}
		if ($this->SHOW_MESSAGE == 1)
		{
			$mess = 'Dotaz z ' . date('d.m.Y v H:i:s') . ' trval: ' . $_time . "s\r\n" . $_query . "\r\n\r\n";
			echo '<hr><b><pre>Dotaz z ' . date('d.m.Y v H:i:s') . ' trval: ' . $_time . 's<br>';
			if ($_query != null)
				echo '<font color=blue>' . str_replace("\t", ' ', $_query) . '</font></pre></b><hr><br>';
			else 
				echo '</b></pre><br>';
		}
		return false;
	}	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- */
	/* ---------------------- p u b l i c  d a t a b a s e  m e t h o d s -------------------- */
	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- */	/**
	* Konstruktor tridy
	*
	* Konstruktor tridy vytvori pripojeni k databazi a pripadne zvoli zadanou databazi
	*
	* @access public
	* @param string $server databazovy server
	* @param string $user databazovy user
	* @param string $pass databazove heslo
	* @param bool $new vytvaret nove spojeni (pouze v PHP 4.2+)
	* @param string $db nazev databaze
	* @return class link
	*/
	function db($server = '', $user = '', $pass = '', $new = false, $db = '')
	{
		if ($server)
		{
			$this->db_Connect($server, $user, $pass, $new);
			if ($db)
			{
				$this->db_Select_Db($db);
			}
		}
		return $this->CONN;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_affected_rows()
	* @access public
	* @param resource $conn identifikator pripojeni k databazi
	* @return integer
	*/
	function db_Affected_Rows($conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_affected_rows($this->CONN);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return 0;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_close()
	* @access public
	* @param resource $conn identifikator databazoveho spojeni
	* @return void
	*/
	function db_Close($conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_close($this->CONN);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_connect()
	* @access public
	* @param string $server SQL server
	* @param string $user SQL user
	* @param string $pass SQL heslo
	* @param bool $new vytvaret novy link
	* @return ResourceID
	*/
	function &db_Connect($server = null, $user = null, $pass = null, $new = false)
	{
		if ($server != null)		$this->SERVER = $server;
		if ($user != null)			$this->USER = $user;
		if ($pass != null)			$this->PASS = $pass;
		if ($new != null)				$this->NEW = $new;
		if (!$this->PHPVersion)	$this->PHPVersion = $this->getPHPVersion();
		
		if ($this->NEW && $this->PHPVersion >= 40200)
			$this->CONN = @mysql_connect($this->SERVER, $this->USER, $this->PASS, $this->NEW);
		else 
			$this->CONN = @mysql_connect($this->SERVER, $this->USER, $this->PASS);
		
		if ($this->CONN)
		{
			return $this->CONN;
		}
		else
		{
			if ($this->DEBUG == 1) $this->_error(@mysql_errno(), @mysql_error());
			return false;
		}
	}
	
	/**
	* Ekvivalent mysql_data_seek()
	* @access public
	* @param integer $row cislo radku
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return bool
	*/
	function db_Data_Seek($row = 0, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_data_seek($this->SQL,$row);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_create_db()
	* @access public
	* @param string $database nazev databaze
	* @param resource $conn identifikator pripojeni k databazi
	* @return string
	*/
	function db_Create_Db($database,$conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_create_db($database, $this->CONN);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_db_query()
	* @access public
	* @param string $query SQL dotaz
	* @param string $db nazev databaze
	* @param resource $conn identifikator pripojeni
	* @return resource
	*/
	function &db_Db_Query($query, $db = null, $conn = null)
	{
		if ($db != null)	$this->DB = $db;
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		if ($this->ULOG == 1)
		{
			$_timeStart = microtime();
			$this->SQL = @mysql_db_query($this->DB, $query, $this->CONN);
			$_timeStop = microtime();
			$_tmpStart = explode(" ", $_timeStart);
			$_tmpStop = explode(" ", $_timeStop);
			$_tmpSec = $_tmpStop[1] - $_tmpStart[1];
			if ($_tmpSec == 0)
				$_tmpMS = $_tmpStop[0] - $_tmpStart[0];
			else
				$_tmpMS = 1 - $tmpStart[0] + $tmpStop[0];
			$_time = $_tmpSec + $_tmpMS;
			$this->_writeUserLog($query, $_time);
		}
		else
		{
			$this->SQL = @mysql_db_query($this->DB, $query, $this->CONN);
		}
		if ($this->SQL)
		{
			return $this->SQL;
		}
		else
		{
			if ($this->DEBUG == 1) $this->_error(@mysql_errno(), @mysql_error(), &$query); 
			return false;
		}
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_dbname()
	* @access public
	* @param integer $row poradi ve vysledku
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Dbname($row, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_dbname($this->SQL, $row);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_drop_db()
	* @access public
	* @param string $database nazev databaze
	* @param resource $conn identifikator databazoveho spojeni
	* @return bool
	*/
	function db_Drop_Db($database, $conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_drop_db($database, $this->CONN);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_escape_string()
	* @access public
	* @param string $tmp retezec ktery bude opatren escape sekvencemi
	* @return string
	*/
	function db_Escape_String($tmp)
	{
		$tmp = @mysql_escape_string($tmp);
		return $tmp;
	}

	/**
	* Obdoba db_fetch_into().
	*
	* Obdoba db_fetch_into(). Funkce vlozi do pole vsechny hodnoty z dotazu.
	*
	* @access public
	* @param array $pole jmeno pole do ktereho se naliji data
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @param integer $count pocet radku ktere se maji do pole ulozit
	* @param integer $start cislo radku od ktereho se zacnou vkladat data
	* @return integer
	*/
	function db_Fetch_All_Into(&$pole, $sql = null, $count = 0, $start = 0)
	{
		$pole = array(); // reset pole
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$radku = $this->db_num_rows();
		$this->db_Data_Seek($start);
		if ($count == 0 || ($start + $count) > $radku)
		{
			while($row = $this->db_fetch_assoc())
			{
				$pole[] = $row;
			}
		}
		else 
		{
			for ($i = $start; $i < $start + $count; $i++)
			{
				$pole[] = $this->db_Fetch_Assoc();
			}
		}
		return $radku;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_fetch_array()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return array
	*/
	function db_Fetch_Array($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_fetch_array($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_fetch_assoc()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return array
	*/
	function db_Fetch_Assoc($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_fetch_assoc($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_fetch_field()
	* @access public
	* @param integer $item cislo polozky vysledku
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return object
	*/
	function db_Fetch_Field($item, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_fetch_field($this->SQL, $item);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent odbc_fetch_into()
	*
	* Ekvivalent odbc_fetch_into(). Funkce vlozi do pole vsechny
	* hodnoty z definovaneho sloupce.
	*
	* @access public
	* @param mixed $col nazev nebo poradi sloupce ve vysledku
	* @param array $pole jmeno pole do ktereho se naliji data
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return integer
	*/
	function db_Fetch_Into($col, &$pole, $sql = null)
	{
		$pole = array(); // reset pole
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$radku = $this->db_num_rows();
		for($i = 0; $i < $radku; $i++) 
		{
			$pole[$i] = $this->db_result($i, $col);
		}
		return $radku;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_fetch_lengths()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return integer
	*/
	function db_Fetch_Lengths($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_fetch_lengths($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_fetch_object()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return object
	*/
	function db_Fetch_Object($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_fetch_object($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_fetch_row()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return array
	*/
	function db_Fetch_Row($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_fetch_row($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_field_flags()
	* @access public
	* @param integer $item cislo sloupce
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Field_Flags($item, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_field_flags($this->SQL, $item);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_field_len()
	* @access public
	* @param integer $item cislo sloupce
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Field_Len($item, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_field_len($this->SQL, $item);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_field_name()
	* @access public
	* @param integer $col cislo sloupce
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Field_Name($col = 0, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_field_name($this->SQL, $col);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_field_seek()
	* @access public
	* @param integer $item cislo sloupce
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return bool
	*/
	function db_Field_Seek($item, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_field_seek($this->SQL, $item);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_field_table()
	* @access public
	* @param integer $item cislo sloupce
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Field_Table($item, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_field_table($this->SQL, $item);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_field_type()
	* @access public
	* @param integer $item cislo sloupce
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Field_Type($item, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_field_type($this->SQL, $item);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_free_result()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return bool
	*/
	function db_Free_Result($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_free_result($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_get_client_info()
	* @access public
	* @param void
	* @return string
	*/
	function db_Get_Client_Info()
	{
		$tmp = @mysql_get_client_info();
		return $tmp;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_get_host_info()
	* @access public
	* @param resource $conn identifikator databazoveho spojeni
	* @return string
	*/
	function db_Get_Host_Info($conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_get_host_info($this->CONN);
		return $tmp;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_get_proto_info()
	* @access public
	* @param resource $conn identifikator databazoveho spojeni
	* @return string
	*/
	function db_Get_Proto_Info($conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_get_proto_info($this->CONN);
		return $tmp;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_get_server_info()
	* @access public
	* @param resource $conn identifikator databazoveho spojeni
	* @return string
	*/
	function db_Get_Server_Info($conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_get_server_info($this->CONN);
		return $tmp;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_insert_id()
	* @access public
	* @param void
	* @return integer
	*/
	function db_Insert_Id()
	{
		$tmp = @mysql_insert_id();
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_num_fields()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return integer
	*/
	function db_Num_Fields($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_num_fields($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return 0;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_list_dbs()
	* @access public
	* @param resource $conn identifikator databazoveho spojeni
	* @return string
	*/
	function db_List_Dbs($conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_list_dbs($this->CONN);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_list_fields()
	* @access public
	* @param string $table nazev tabulky
	* @param string $db nazev databaze
	* @param resource $conn identifikator pripojeni k databazi
	* @return resource
	*/
	function db_List_Fields($table, $db = null, $conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		if ($db != null)	$this->DB = $db;
		$tmp = @mysql_list_fields($this->DB, $table, $this->CONN);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_list_tables()
	* @access public
	* @param $db string nazev databaze
	* @param resource $conn identifikator databazoveho spojeni
	* @return bool
	*/
	function db_List_Tables($db = null, $conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		if ($db != null)	$this->DB = $db;
		$tmp = @mysql_list_tables($this->DB, $this->CONN);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_num_rows()
	* @access public
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return integer
	*/
	function db_Num_Rows($sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_num_rows($this->SQL);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return 0;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_pconnect()
	* @access public
	* @param string $server SQL server
	* @param string $user SQL user
	* @param string $pass SQL heslo
	* @return ResourceID
	*/
	function &db_pConnect($server = null, $user = null, $pass = null)
	{
		if ($server != null)	$this->SERVER = $server;
		if ($user != null)		$this->USER = $user;
		if ($pass != null)		$this->PASS = $pass;
		$this->CONN = @mysql_pconnect($this->SERVER, $this->USER, $this->PASS);
		if ($this->CONN)
		{
			return $this->CONN;
		}
		else
		{
			if ($this->DEBUG == 1) $this->_error(@mysql_errno(), @mysql_error());
			return false;
		}
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_query()
	* @access public
	* @param string $query SQL dotaz
	* @param resource $conn identifikator pripojeni
	* @return resource
	*/
	function &db_Query($query, $conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		if ($this->ULOG == 1)
		{
			$_timeStart = microtime();
			$this->SQL = @mysql_query($query, $this->CONN);
			$_timeStop = microtime();
			$_tmpStart = explode(' ', $_timeStart);
			$_tmpStop = explode(' ', $_timeStop);
			$_tmpSec = $_tmpStop[1] - $_tmpStart[1];
			if ($_tmpSec == 0)
				$_tmpMS = $_tmpStop[0] - $_tmpStart[0];
			else
				$_tmpMS = 1 - $tmpStart[0] + $tmpStop[0];
			$_time = $_tmpSec + $_tmpMS;
			$this->_writeUserLog($query, $_time);
		}
		else
		{
			$this->SQL = @mysql_query($query, $this->CONN);
		}
		if ($this->SQL)
		{
			return $this->SQL;
		}
		else
		{
			if ($this->DEBUG == 1) $this->_error(@mysql_errno(), @mysql_error(), &$query); 
			return false;
		}
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_result()
	* @access public
	* @param integer $row cislo radku
	* @param mixed $col cislo nebo nazev sloupce
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Result($row, $col, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_result($this->SQL, $row, $col);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_select_db()
	* @access public
	* @param string $db nazev databaze
	* @param resource $conn identifikator pripojeni
	* @return bool
	*/
	function &db_Select_DB($db = null, $conn = null)
	{
		if ($db != null)	$this->DB = $db;
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		$tmp = @mysql_select_db($this->DB,$this->CONN);
		if ($tmp)
		{
			return true;
		}
		else
		{
			if ($this->DEBUG == 1) $this->_error(@mysql_errno(), @mysql_error());
			return false;
		}
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_tablename()
	* @access public
	* @param integer $row cislo radku
	* @param resource $sql identifikator SQL dotazu
	* @return string
	*/
	function db_Tablename($row, $sql = null)
	{
		if ($sql != null)	$this->SQL = $sql;
		$tmp = @mysql_tablename($this->SQL, $row);
		if ($tmp)	return $tmp;
		else		return false;
	}

	/**
	* Ekvivalent mysql_unbuffered_query()
	* @access public
	* @param string $query SQL dotaz
	* @param resource $conn identifikator pripojeni
	* @return resource
	*/
	function &db_Unbuffered_Query($query, $conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;
		if ($this->ULOG == 1)
		{
			$_timeStart = microtime();
			$this->SQL = @mysql_unbuffered_query($query, $this->CONN);
			$_timeStop = microtime();
			$_tmpStart = explode(' ', $_timeStart);
			$_tmpStop = explode(' ', $_timeStop);
			$_tmpSec = $_tmpStop[1] - $_tmpStart[1];
			if ($_tmpSec == 0)
				$_tmpMS = $_tmpStop[0] - $_tmpStart[0];
			else
				$_tmpMS = 1 - $tmpStart[0] + $tmpStop[0];
			$_time = $_tmpSec + $_tmpMS;
			$this->_writeUserLog($query, $_time);
		}
		else
		{
			$this->SQL = @mysql_unbuffered_query($query, $this->CONN);
		}
		if ($this->SQL)
		{
			return $this->SQL;
		}
		else
		{
			if ($this->DEBUG == 1) $this->_error(@mysql_errno(), @mysql_error(), &$query); 
			return false;
		}
	}	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- */
	/* -------------------------- o t h e r  p u b l i c  m e t h o d s ---------------------- */
	/* ----------------------------------------------------------------------------------------- *//**
	* Zapinani / vypinani debug modu
	*
	* Zapinani / vypinani debug modu. Zapne, vypne a nastavi moznost logovani a zobrazovani chyb.
	*
	* @access public
	* @param bool $DEBUG 1 = zapnuty debug mod, 0 = vypnuty
	* @param bool $SHOW_ERROR 1 = zobrazuhe chyby na strance
	* @param bool $LOG_ERROR 1 = loguje chyby do souboru
	* @param string $ERRORLOG cesta k errorlogu. Neni li zadana, pouzije se defaultni. Vhodne uvadet absolutni cestu.
	* @return void
	*/
	function debug($DEBUG = 1, $SHOW_ERROR = 1, $LOG_ERROR = 0, $ERRORLOG = null)
	{
		if ($DEBUG == 1)
		{

			$this->DEBUG = 1;
			if ($ERRORLOG != null)
			{
				$this->ERRORLOG = basename($ERRORLOG);
				$this->LOGDIR = dirname($ERRORLOG);
			}
			else
			{
				$this->ERRORLOG = 'mysql_db_class_error.log';
				$this->LOGDIR = dirname($GLOBALS['SCRIPT_FILENAME']) . '/logs';
			}
		}
		else
		{
			$this->DEBUG = 0;
		}
		$this->SHOW_ERROR = $SHOW_ERROR;
		$this->LOG_ERROR = $LOG_ERROR;
	}

	/**
	* Funkce provede EXPLAIN SQL dotazu a zobrazi jej v HTML tabulce
	* @access public
	* @param string $query SQL dotaz
	* @return void
	*/
	function explain($query)
	{
		$tmp = $this->SQL;
		echo $this->show_data($this->db_query('EXPLAIN ' . $query));
		$this->SQL = $tmp;
		return false;
	}

	/**
	* Vraci ciselne vyjadreni verze PHP
	* @access public
	* @return double
	*/
	function getPHPVersion()
	{
		$phpver = phpversion();
		if (!ereg('([0-9]{1,2}).([0-9]{1,2}).([0-9]{1,2})', $phpver, $match))
		{
			$result = ereg('([0-9]{1,2}).([0-9]{1,2})', $phpver, $match);
		}
		if (isset($match) && !empty($match[1]))
		{
			if (!isset($match[2]))
			{
				$match[2] = 0;
			}
			if (!isset($match[3]))
			{
				$match[3] = 0;
			}
			$phpver = (int)sprintf('%d%02d%02d', $match[1], $match[2], $match[3]);
			unset($match);
		}
		else
		{
			$phpver = 0;
		}
		return $phpver;
	}

	/**
	* Vytvori dump dane databaze
	*
	*	db_dump using phpMyDump v 1.0
	* check for new version
	* http://szewo.com/php/mydump/eng
	* some functions are adapted from the phpMyAdmin 
	*
	* @access public
	* @param string $dbname nazev databaze
	* @param bool $structure_only FALSE = struktura i data, TRUE = pouze struktura
	* @param string $crlf oddelovac radku
	* @return string
	*/
	function db_dump($dbname, $structure_only = FALSE, $crlf = "\r\n")
	{
		$this->OUTPUT = '';
		$con = $this->CONN;
	
		// here we check MySQL Version
		$result=@mysql_query("SELECT VERSION() AS version"); 
		if ($result != FALSE && @mysql_num_rows($result) > 0)
		{
			$row  = @mysql_fetch_array($result);
			$match = explode('.', $row['version']);
		}
		else
		{
			$result=@mysql_query("SHOW VARIABLES LIKE \'version\'"); 
			if ($result != FALSE && @mysql_num_rows($result) > 0)
			{
				$row  = @mysql_fetch_row($result);
				$match = explode('.', $row[1]);
			}
		}
	
		if (!isset($match) || !isset($match[0]))
		{
			$match[0] = 3;
		}
		if (!isset($match[1]))
		{
			$match[1] = 21;
		}
		if (!isset($match[2]))
		{
			$match[2] = 0;
		}
		if(!isset($row))
		{
			$row = '3.21.0';
		}
	
		define('MYSQL_INT_VERSION', (int)sprintf('%d%02d%02d', $match[0], $match[1], intval($match[2])));
		define('MYSQL_STR_VERSION', $row['version']);
		unset($match);
	
		$sql = "# MySQL dump by phpMyDump".$crlf;
		$sql.= "# Host: $this->SERVER Database: $dbname".$crlf;
		$sql.= "----------------------------".$crlf;
		$sql.= "# Server version: ".MYSQL_STR_VERSION.$crlf;
	
		$sql.= $crlf.$crlf.$crlf;   
		$this->_out($sql);
		$res=@mysql_list_tables($dbname); 
		$nt=@mysql_num_rows($res); 
	
		for ($a=0;$a<$nt;$a++)
		{ 
	 		$row=mysql_fetch_row($res); 
			$tablename=$row[0];
	
			$sql=$crlf."# ----------------------------------------".$crlf."# table structure for table '$tablename' ".$crlf;
			// For MySQL < 3.23.20 
			if (MYSQL_INT_VERSION >= 32321)
			{
				$result=mysql_query("SHOW CREATE TABLE $tablename");
				if ($result != FALSE && mysql_num_rows($result) > 0)
				{
					$tmpres = mysql_fetch_array($result);
					$pos      = strpos($tmpres[1], ' (');
					$tmpres[1]   = substr($tmpres[1], 0, 13) . $tmpres[0] . substr($tmpres[1], $pos);
					$sql .= $tmpres[1].";".$crlf.$crlf;
				}
				mysql_free_result($result);
			}
			else
			{ 
				$sql.="CREATE TABLE $tablename(".$crlf; 
				$result=mysql_query("show fields from $tablename",$con); 
	
				while ($row = mysql_fetch_array($result))
				{
					$sql .= " ".$row['Field'];
					$sql .= ' ' . $row['Type'];
					if (isset($row['Default']) && $row['Default'] != '')
					{
						$sql .= ' DEFAULT \'' . $row['Default'] . '\'';
					}
					if ($row['Null'] != 'YES')
					{
						$sql .= ' NOT NULL';
					}
					if ($row['Extra'] != '')
					{
						$sql .= ' ' . $row['Extra'];
					}
					$sql .= ",".$crlf;
				}
	 
				mysql_free_result($result);
				$sql = ereg_replace(',' . $crlf . '$', '', $sql);
	 
				$result = mysql_query("SHOW KEYS FROM $tablename");
				while ($row = mysql_fetch_array($result))
				{
					$ISkeyname  = $row['Key_name'];
					$IScomment = (isset($row['Comment'])) ? $row['Comment'] : '';
					$ISsub_part = (isset($row['Sub_part'])) ? $row['Sub_part'] : '';
					if ($ISkeyname != 'PRIMARY' && $row['Non_unique'] == 0)
					{
						$ISkeyname = "UNIQUE|$kname";
					}
					if ($IScomment == 'FULLTEXT')
					{
						$ISkeyname = 'FULLTEXT|$kname';
					}
					if (!isset($index[$ISkeyname]))
					{
						$index[$ISkeyname] = array();
					}
					if ($ISsub_part > 1)
					{
						$index[$ISkeyname][] = $row['Column_name'] . '(' . $ISsub_part . ')';
					}
					else
					{
						$index[$ISkeyname][] = $row['Column_name'];
					}
				} 
				mysql_free_result($result);
	
				while (list($x, $columns) = @each($index))
				{
					$sql   .= ",".$crlf;
					if ($x == 'PRIMARY')
					{
						$sql .= ' PRIMARY KEY (';
					}
					else if (substr($x, 0, 6) == 'UNIQUE')
					{
						$sql .= ' UNIQUE ' . substr($x, 7) . ' (';
					}
					else if (substr($x, 0, 8) == 'FULLTEXT')
					{
						$sql .= ' FULLTEXT ' . substr($x, 9) . ' (';
					}
					else
					{
						$sql .= ' KEY ' . $x . ' (';
					}
					$sql   .= implode($columns, ', ') . ')';
				} 
				$sql .= $crlf.");".$crlf.$crlf;
			}
			$this->_out($sql);
	
			if ($structure_only == FALSE)
			{
				// here we get table content
				$result = mysql_query("SELECT * FROM $tablename");
				$fields_cnt  = mysql_num_fields($result);
				while ($row = mysql_fetch_row($result))
				{
					$table_list   = '(';
					for ($j = 0; $j < $fields_cnt; $j++)
					{
						$table_list .= mysql_field_name($result, $j) . ', ';
					}
					$table_list = substr($table_list, 0, -2);
					$table_list   .= ')';
	
					$sql = 'INSERT INTO ' . $tablename . ' VALUES (';
					for ($j = 0; $j < $fields_cnt; $j++)
					{
						if (!isset($row[$j]))
						{
							$sql .= ' NULL, ';
						}
						else if ($row[$j] == '0' || $row[$j] != '')
						{
							$type     = mysql_field_type($result, $j);
							// a number
							if ($type == 'tinyint' || $type == 'smallint' || $type == 'mediumint' || $type == 'int' || $type == 'bigint' ||$type == 'timestamp')
							{
								$sql .= $row[$j] . ', ';
							}
							// a string
							else
							{
								$dummy = '';
								$srcstr = $row[$j];
								for ($xx = 0; $xx < strlen($srcstr); $xx++)
								{
									$yy = strlen($dummy);
									if ($srcstr[$xx] == '\\')  $dummy .= '\\\\';
									if ($srcstr[$xx] == '\'')  $dummy .= '\\\'';
									if ($srcstr[$xx] == "\x00") $dummy .= '\0';
									if ($srcstr[$xx] == "\x0a") $dummy .= '\n';
									if ($srcstr[$xx] == "\x0d") $dummy .= '\r';
									if ($srcstr[$xx] == "\x1a") $dummy .= '\Z';
									if (strlen($dummy) == $yy) $dummy .= $srcstr[$xx];
								}
								$sql .= "'" . $dummy . "', ";
							}
						}
						else
						{
							$sql .= "'', ";
						} // end if
					} // end for
					$sql = ereg_replace(', $', '', $sql);
					$sql .= ");".$crlf;
					$this->_out($sql);  
				} 
				mysql_free_result($result);
			}
		}
		return $this->OUTPUT;
	}

	/**
	* Vytvori pole pro paging - strankovani
	*
	* Vytvori pole pro paging - strankovani. Z tohoto pole pak lze zobrazit ruzne druhy
	* strankovani. Fukce se chova tremi odlisnymi zpusoby dle zadaneho argumentu type.
	* Vice v prikladu
	*
	*
	* Pole args obsahuje nekolik parametru. Priklad definice:
	*
	* $args = array(
	*  PAGENUMBER  => ($_REQUEST[PGN]) ? $_REQUEST[PGN] : 1, // aktivni stranka
	*  PERPAGE   => 10, // zaznamu na strance
	*  PERPAGELINKS => 10, // strankovacich odkazu
	*  JUMP     => 10, // 
	*  VARNAME   => 'PGN', // nazev promenne s cislem aktivni stranky
	* );
	*
	* $type = COUNT_QUERY
	* v tomto pripade je parametr query SQL dotaz. napr. SELECT COUNT(*) FROM user
	*
	* $type = FULL_QUERY
	* v tomto pripade je parametr query SQL dotaz. napr. SELECT * FROM user
	*
	* $type = INTEGER
	* v tomto pripade je parametr query cislo s poctem zaznamu
	*
	*	Funkce vraci string obsahujici LIMIT klauzuli pouzitelnou do SQL dotazu.
	* Pole s definici strankovacich odkazu je mimo tridu dostupne pres $db->PAGING.
	*
	* Priklad pouziti (funkce show_paging je v adresari stuff)
	*
	* $db->db_Query('SELECT * FROM user' . $db->paging(&$args,COUNT_QUERY,'SELECT COUNT(*) FROM user'));
	* echo $db->show_data();
	* show_paging(&$db);
	*
	* @access public
	* @param array $args pole s parametry strankovani
	* @param string $type typ zpracovani
	* @param mixed $query bud SQL dotaz nebo cislo s poctem zaznamu
	* @param resource $conn link na pripojeni k databazi
	* @return string
	*/
	function Paging(&$args, $type, $query, $conn = null)
	{
		if ($conn != null)	$this->CONN = $conn;

		switch ($type)
		{
			case 'COUNT_QUERY':
				$this->SQL = $this->db_Query(&$query);
				$ROWNUM = $this->db_Result(0,0);
			break;
			case 'FULL_QUERY':
				$this->SQL = $this->db_Query(&$query);
				$ROWNUM = $this->db_Num_Rows();
			break;
			case 'INTEGER':
				$ROWNUM = &$query;
			break;
			default:
		}

		if (!isset($args[SEPARATOR]))	$args[SEPARATOR] = '';
		$this->_make_paging($args[PAGENUMBER], $ROWNUM, $args[PERPAGE], $args[PERPAGELINKS], $args[JUMP], $args[VARNAME], $args[SEPARATOR]);
		return $this->PAGING[0][0];
	}

	/**
	* Funkce pripravi data ziskane SQL dotazem. Data lze nafirmatovat bud do jednoduche HTML tabulky
	* nebo do CSV formatu. Pripadne lze definovat vlastni separator a CRLF - prechod na dalsi radek.
	* Pripravena data budou v navratove hodnote.
	* @access public
	* @param ResourceID $result identifikator SQL vysledku
	* @param integer $from radek od ktereho zacne zpracovani dat
	* @param integer $to radek na kterem konci zobrazeni dat. Je-li rovny 0 budou se data zpracovavat az po posledni radek vysledku
	* @param bool $csv FALSE pro HTML, TRUE pro CSV
	* @param string $separator separator sloupcu ve vyslednem CSV
	* @param string $crlf oddelovac radku
	* @return string
	*/
	function show_data($result = null, $from = 0, $to = 0, $csv = FALSE, $separator = ';', $crlf = "\r\n")
	{
		if ($result != null)	$this->SQL = $result;
		if ($to == 0)					$to = $this->db_num_rows();
		$this->db_data_seek($from);
		if ($csv == FALSE)
		{
			$out = '<table border=1 cellspacing=0, cellpadding=4><tr bgcolor=#D0D0D0><tr>';

			for($i = 0; $i < $this->db_num_fields(); $i++)
			{
				$out .= '<td>' . $this->db_field_name($i) . '</td>';
			}

			$out .= '</tr>';

			$i = 1;

			while ($row = $this->db_fetch_assoc())
			{
				$out .= '<tr>';
				foreach ($row as $value)
				{
					if ($value == '')	$value = '&nbsp;';
					$out .= '<td>' . $value . '</td>';
				}
				$out .= '</tr>';
			
				if ($i >= $to)	break;
				$i++;
			}
			$out .= '</table>';
		}
		else
		{
			for($i = 0; $i < $this->db_num_fields(); $i++)
			{
				$out .= $this->db_field_name($i) . $separator;
			}

			$out .= $crlf;

			$i = 1;

			while ($row = $this->db_fetch_assoc())
			{

				foreach ($row as $value)
				{
					$value = str_replace("\n", ' ', $value);
					$value = str_replace("\r", '', $value);
					$out .= $value . $separator;
				}
				$out .= $crlf;

				if ($i >= $to)	break;
				$i++;
			}
		}

		$this->db_data_seek(0);
		return $out;
	}

	/**
	* Zapinani / vypinani userlogu
	*
	* Zapinani / vypinani userlogu. Zapne, vypne a nastavi moznost logovani a zobrazovani SQL dotazu vcetne casu provadeni.
	*
	* @access public
	* @param bool $ULOG 1 = zapnuty log mod, 0 = vypnuty
	* @param bool $SHOW_MESSAGE 1 = zobrazuhe dotazy a casy provadeni ve strance
	* @param bool $LOG_MESSAGE 1 = loguje dotazy a casy provadeni ve strance do souboru
	* @param string $USERLOG cesta k userlogu. Neni li zadana, pouzije se defaultni. Vhodne uvadet absolutni cestu
	* @param int $PRECISION zaokrouhleni casu vykonavani na $PRECISION desetinnych mist
	* @return void
	*/
	function userLog($ULOG = 0, $SHOW_MESSAGE = 0, $LOG_MESSAGE = 0, $USERLOG = null, $PRECISION = 5)
	{
		$this->SHOW_MESSAGE = $SHOW_MESSAGE;
		$this->LOG_MESSAGE = $LOG_MESSAGE;
		$this->ULOG = $ULOG;
		if ($ULOG == 1)
		{
			if ($USERLOG != null)
			{
				$this->USERLOG = basename($USERLOG);
				$this->ULOGDIR = dirname($USERLOG);
			}
			else
			{
				$this->USERLOG = 'mysql_db_class_user.log';
				$this->ULOGDIR = dirname($GLOBALS['SCRIPT_FILENAME']) . '/logs';
			}
			$this->PRECISION = $PRECISION;
		}
	}

	/**
	* funkce pro tvorbu ORDER BY pro pouziti v SQL dotazu a v URL
	*/
	function orderby(&$ORDERBY, $by, $ord)
	{
		if (isset($_REQUEST[$ORDERBY[ORD]]))	$ord = ($_REQUEST[$ORDERBY[ORD]] == 1) ? 1 : 0;
		if (isset($_REQUEST[$ORDERBY[BY]]))		$by	= $_REQUEST[$ORDERBY[BY]];

		$this->ORD = ($ord == 1) ? 0 : 1; // dalsi order bude opacne
		return ' ORDER BY ' . $by . ' ' . (($ord == 1) ? 'DESC' : 'ASC') . ' ';
	}
}
?>
Return current item: New DB Class