Location: PHPKode > scripts > Mysql Ajax Table Editor > php/lang/LangVars-nl.php
<?php 
/*
 * Mysql Ajax Table Editor
 *
 * Copyright (c) 2008 Chris Kitchen <hide@address.com>
 * All rights reserved.
 *
 * See COPYING file for license information.
 *
 * Download the latest version from
 * http://www.mysqlajaxtableeditor.com
 */
// LANGUAGE variables
class LangVars
{
	//Class Common
	var $errNoSelect  = 'Fout in sql: Selectie fout met %s database';
	var $errNoConnect = 'Fout in sql: Connectie fout met';
	var $errInScript  = 'Een fout is opgetreden in script %s in regel %s: %s';
	
	//Class AjaxTableEditor
	//function setDefaults
	var $optLike    = 'Bevat';
	var $optNotLike  = 'Bevat niet';
	var $optEq     = 'Exact gelijk';
	var $optNotEq   = 'Niet exact gelijk';
	var $optGreat   = 'Groter dan';
	var $optLess    = 'Kleiner dan';
	var $optGreatEq  = 'Gelijk of Groter dan';
	var $optLessEq   = 'Gelijk of Kleiner dan';
	
	var $ttlAddRow   = 'Toevoegen Rij';
	var $ttlEditRow  = 'Bewerk Rij';
	var $ttlEditMult  = 'Bewerk meerdere rijen';
	var $ttlViewRow  = 'Bekijk Rij';
	var $ttlShowHide  = 'Show/Verberg Kolommen';
	var $ttlOrderCols = 'Kolom volgorde';
	//function doDefault
	var $errNoAction  = 'Fout in programma %s actie niet gevonden.';
	//function doQuery
	var $errQuery   = 'Er is een fout opgetreden met de volgende query: ';
	var $errMysql   = 'mysql rapporteerd:';
	// function editMultRows
	var $edit1Row   = 'Je kan slechts 1 rij per keer bewerken.';
	// function valError
	var $errVal    = 'De rode velden dienen gecorrigeerd te worden.';
	// function formatIcons
	var $ttlInfo    = 'Info';
	var $ttlEdit    = 'Bewerk';
	var $ttlCopy    = 'Kopi&euml;er';
	var $ttlDelete   = 'Verwijder';
	// function getAdvancedSearchHtml
	var $lblSelect   = 'Selecteer';
	// All Buttons
	var $btnBack    = 'Terug';
	var $btnCancel   = 'Annuleer';
	var $btnEdit    = 'Bewerk';
	var $btnAdd    = 'Toevoegen';
	var $btnUpdate   = 'Vernieuwen';
	var $btnView    = 'Bekijk';
	var $btnCopy    = 'Kopi&euml;er';
	var $btnDelete   = 'Verwijder';
	var $btnExport   = 'Exporteer';
	var $btnSearch   = 'Zoeken';
	var $btnCSearch  = 'Zoeken verwijderen';
	var $btnASearch  = 'Uitgebreid zoeken';
	var $btnQSearch  = 'Snel Zoeken';
	var $btnReset   = 'Default';
	var $btnAddCrit  = 'Toevoegen Criteria';
	var $btnShowHide  = 'Show/Verberg Kolommen';
	var $btnOrderCols = 'Order Kolommen';
	var $btnCFilters  = 'Verwijder filters';
	var $btnFilters  = 'Toepassen filters';
	// function displayTableHtml
	var $ttlDispRecs  = 'In beeld %s - %s van %s Rijen';
	var $ttlDispNoRecs = 'In beeld 0 Rijen';
	var $ttlRecords  = 'Rijen';
	var $ttlNoRecord  = 'Geen rijen gevonden';
	var $lblSearch   = 'Zoeken';
	var $lblPage    = 'Pagina nr: ';
	var $lblDisplay  = 'In beeld ';
	var $lblMatch   = 'Match: ';
	var $lblAllCrit  = 'Alle Criteria';
	var $lblAnyCrit  = 'E&eacute;n van de Criteria';
	// function showHideColumns
	var $ttlColumn   = 'Kolom';
	var $ttlCheckBox  = 'Display';
	// function handleFileUpload
	var $errFileSize  = 'De %s was te groot';
	var $errFileReq  = '%s is een verplicht veld';
}
?>
Return current item: Mysql Ajax Table Editor