Location: PHPKode > scripts > LuxCal Web Based Event Calendar > lang/ui-norsk.php
<?php
/*
= LuxCal event calendar lamguage file =

Oversatt til norsk av Ove Almåsbakk. Kommentarer, forbedringsforslag osv kan sendes til hide@address.com

© Copyright 2009-2012  LuxSoft - www.LuxSoft.eu

This file is part of the LuxCal Web Calendar.
*/

//LuxCal ui language file version
define("LUI","2.7.2");

/* -- Titles on the Header of the Calendar -- */

$months = array("Januar","Februar","Marts","April","Maj","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","December");
$months_m = array("Jan","Feb","Mar","Apri","Maj","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dec");
$wkDays = array("Søndag","Mandag","Tirsdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","Lørdag","Søndag");
$wkDays_l = array("Søn","Man","Tir","Ons","Tor","Fre","Lør","Søn");
$wkDays_m = array("Sø","Ma","Ti","On","To","Fr","Lø","Sø");
$wkDays_s = array("S","M","T","O","T","F","L","S");


/* -- User Interface texts -- */

$xx = array(

//general
"submit" => "Submit",
"none" => "None.",
"back" => "Back",
"by" => "by",
"of" => "of",
"done" => "Done",
"at_time" => "@", //date and time separator (e.g. 11-09-2012 @ 10:45)
"no_way" => "You are not authorized to perform this action",

//index.php
"title_upcoming" => "Kommende begivenheter",
"title_event" => "Begivenhet",
"title_add_event" => "Legge til Begivenhet",
"title_check_event" => "Check Event",
"title_log_in" => "Logg In",
"title_search" => "Text Search",
"title_user_guide" => "LuxCal brukerveiledning",
"title_settings" => "Kalenderinnstillinger",
"title_edit_cats" => "Editer kategorier",
"title_edit_users" => "Editer brukere",
"title_manage_db" => "Manage databasen",
"title_changes" => "Legge til / endre / slette begivenheter",
"title_csv_import" => "CSV fil-import",
"title_ics_import" => "iCal fil-import",
"title_ics_export" => "iCal fil-eksport",
"idx_log_in" => "Logg inn for og se denne kalenderer",
"idx_public_name" => "Offentlig visning",

//header.php
"hdr_button_options" => "Options",
"hdr_options_submit" => "Make your choice and press 'Done'",
"hdr_options_panel" => "Options panel",
"hdr_select_date" => "GÃ¥ til dato ",
"hdr_view" => "Type",
"hdr_select_view" => "Velg type",
"hdr_filter" => "Filter",
"hdr_select_filter" => "Velg filter",
"hdr_lang" => "Språk",
"hdr_select_lang" => "Velg språk",
"hdr_all_cats" => "Alle kategorier",
"hdr_all_users" => "Alle brukere",
"hdr_year" => "År",
"hdr_month_full" => "MÃ¥ned (7d)",
"hdr_month_work" => "Work month",
"hdr_week_full" => "Uke (7d)",
"hdr_week_work" => "Work week",
"hdr_day" => "Dag",
"hdr_upcoming" => "Kommende",
"hdr_changes" => "Endringer",
"hdr_select_admin_functions" => "Velg admin funksjon",
"hdr_admin" => "Administrasjon",
"hdr_settings" => "Innstillinger",
"hdr_categories" => "Kategorier",
"hdr_users" => "Brukere",
"hdr_database" => "Database",
"hdr_import_csv" => "CSV import",
"hdr_import_ics" => "iCal import",
"hdr_export_ics" => "iCal export",
"hdr_calendar" => "Go to calendar",
"hdr_button_print" => "Skriv ut",
"hdr_print_page" => "Skriv ut denne siden",
"hdr_button_todo" => "Todo",
"hdr_todo_list" => "Todo List",
"hdr_button_upco" => "Upcoming",
"hdr_upco_list" => "Kommende begivenheter",
"hdr_button_search" => "Search",
"hdr_search" => "Text Search",
"hdr_button_add" => "Add",
"hdr_add_event" => "Legge til begivenheter",
"hdr_button_help" => "Hjelp",
"hdr_help" => "User Guide",
"hdr_button_log_in" => "Logg inn",
"hdr_button_log_out" => "Logg ut",
"hdr_today" => "i dag", //dtpicker.js
"hdr_clear" => "slette", //dtpicker.js

//header_s.php
"hdr_close_window" => "Lukk vinduet",

//event.php
"evt_no_title" => "Ingen tittel",
"evt_no_start_date" => "Ingen startdato",
"evt_bad_date" => "Feil dato",
"evt_bad_rdate" => "Feil repeter slutt dato",
"evt_no_start_time" => "Ingen starttid",
"evt_bad_time" => "Feil tid",
"evt_end_before_start_time" => "Sluttid før starttid",
"evt_end_before_start_date" => "Sluttdato før startdato",
"evt_until_before_start_date" => "Repeat end før startdato",
"evt_title" => "Tittel",
"evt_venue" => "Sted",
"evt_category" => "Kategori",
"evt_description" => "Beskrivelse",
"evt_date_time" => "Dato / tid",
"evt_mailer" => "mailer",
"evt_private_event" => "Privat begivenhet",
"evt_start_date" => "Start",
"evt_end_date" => "Slutt",
"evt_select_date" => "Velg dato",
"evt_select_time" => "Velg tid",
"evt_all_day" => "Hele dagen",
"evt_change" => "Endre",
"evt_set_repeat" => "Sett på gjentakelse",
"evt_set" => "OK",
"evt_repeat_not_supported" => "Angivelige gjentakelse ikke støttet",
"evt_no_repeat" => "Ingen gjentakelse",
"evt_repeat" => "Gjenta",
"evt_repeat_on" => "Gjenta hver",
"evt_until" => "inntil",
"evt_blank_no_end" => "blank: ingen ende",
"evt_each_month" => "each month",
"evt_interval1_1" => "hver",
"evt_interval1_2" => "hver andre",
"evt_interval1_3" => "hver tredje",
"evt_interval1_4" => "hver fjerde",
"evt_interval1_5" => "hver femte",
"evt_interval1_6" => "hver sjette",
"evt_interval2_1" => "første",
"evt_interval2_2" => "andre",
"evt_interval2_3" => "tredje",
"evt_interval2_4" => "fjerde",
"evt_interval2_5" => "siste",
"evt_period1_1" => "dag",
"evt_period1_2" => "uke",
"evt_period1_3" => "måned",
"evt_period1_4" => "Ã¥r",
"evt_notify" => "Alarmer",
"evt_now_and_or" => "NÃ¥ og/eller",
"evt_event_added" => "Den følgende eventen har blitt lagret",
"evt_event_edited" => "Den følgende eventen har blitt endret",
"evt_event_deleted" => "Den følgende eventen har blitt slettet",
"evt_days_before_event" => "dag(er) før begivenheten",
"evt_notify_eml_list" => "emailadresser som skal alarmeres - Adskilt av Semikolon(eks. hide@address.com; hide@address.com) - max. 255 tegn.",
"evt_eml_list_too_long" => "Email-adresselisten er for lang.",
"evt_eml_list_missing" => "Det mangler en alarm-email",
"evt_not_in_past" => "Notifikasjons datoen har vært",
"evt_not_days_invalid" => "Notifikasjons dagene er feil",
"evt_status" => "Status",
"evt_url_format" => "link til webside: url eller url [navn]. f.eks. www.google.com [søke]",
"evt_confirm_added" => "begivenhet lagt til",
"evt_confirm_saved" => "begivenhet lagret",
"evt_confirm_deleted" => "begivenhet slettet",
"evt_add_close" => "Add and close",
"evt_add" => "Lagt til",
"evt_edit" => "Edit",
"evt_save_close" => "Lagre og legge ned",
"evt_save" => "Lagre",
"evt_clone" => "Lagre som ny",
"evt_delete" => "Slett",
"evt_close" => "Steng",
"evt_open_calendar" => "Åpne kalender",
"evt_added" => "Lagt til",
"evt_edited" => "Endret",
"evt_is_repeating" => "er en repeterende begivenhet.",
"evt_is_multiday" => "er en begivenhet som går over flere dager.",
"evt_edit_series_or_occurrence" => "Vil du editere denne serien eller begivenheten?",
"evt_edit_series" => "Editere denne serien",
"evt_edit_occurrence" => "Editere denne begivenheten",

//views
"vws_add_event" => "Legge til begivenhet",
"vws_view_month" => "Vis måned",
"vws_view_week" => "Vis uke",
"vws_view_day" => "Vis dag",
"vws_click_for_full" => "For full kalender, klikk på måned",
"vws_view_full" => "Vis full kalender",
"vws_prev_month" => "Forrige måned",
"vws_next_month" => "Neste måned",
"vws_today" => "Dag",
"vws_back_to_today" => "Tilbake til dagens måned",
"vws_week" => "Uke",
"vws_wk" => "Uke",
"vws_time" => "Tid",
"vws_events" => "Begivenheter",
"vws_all_day" => "Hele dagen",
"vws_earlier" => "Earlier",
"vws_later" => "Later",
"vws_venue" => "Sted",
"vws_events_for_next" => "Kommende begivenheter for de neste",
"vws_days" => "dag(er)",
"vws_added" => "Lagt til",
"vws_edited" => "Edited",
"vws_notify" => "Alarmer",
"vws_none_due_in" => "No events due in the next",

//changes.php
"chg_from_date" => "Fra dato",
"chg_select_date" => "Velg start dato",
"chg_notify" => "Alarmer",
"chg_days" => "Dag(er)",
"chg_added" => "Lagt til",
"chg_edited" => "Edited",
"chg_deleted" => "Slettet",
"chg_changed_on" => "Forrandret den",
"chg_changes" => "Endringer",
"chg_no_changes" => "Ingen endringer.",

//search.php
"sch_define_search" => "Define search",
"sch_search_text" => "Search text",
"sch_event_fields" => "Event fields",
"sch_all_fields" => "All fields",
"sch_title" => "Title",
"sch_description" => "Description",
"sch_venue" => "Venue",
"sch_event_cat" => "Event category",
"sch_all_cats" => "All Categories",
"sch_occurring_between" => "Occurring between",
"sch_select_start_date" => "Select start date",
"sch_select_end_date" => "Select end date",
"sch_search" => "Search",
"sch_invalid_search_text" => "Search text missing or too short",
"sch_bad_start_date" => "Bad start date",
"sch_bad_end_date" => "Bad end date",
"sch_no_results" => "No results found",
"sch_new_search" => "New Search",
"sch_calendar" => "Go to calendar",
"sch_instructions" =>
"<h4>Text Search Instructions</h4>
<p>The calendar database can be searched for events matching specific text.</p>
<br><p><b>Search text</b>: The selected fields (see below) of each event will 
be searched. The search is case insensitive.</p>
<p>Two wildcard characters can be used:</p>
<ul>
<li>Underscore characters (_) in the search text will match any single 
character.<br>E.g.: '_e_r' matches 'beer', 'dear', 'heir'.</li>
<li>Ampersand characters (&amp;) in the search text will match any number of 
characters.<br>E.g.: 'de&amp;r' matches 'December', 'dear', 'developer'.</li>
</ul>
<p>However, the search text must contain at least two other characters.</p>
<br><p><b>Event fields</b>: The selected fields will be searched only.</p>
<br><p><b>Event category</b>: Events in the selected category will be searched 
only.</p>
<br><p><b>Occurring between</b>: The start and end date are both optional. A 
blank start date means: one year from now in the past and a blank end date 
means: one year from now in the future.</p>
<br><p>The search results will be displayed in chronological order.</p>",

//stand-alone sidebar (lcsbar.php)
"ssb_upco_events" => "Upcoming Events",
"ssb_all_day" => "All day",
"ssb_none" => "No upcoming events."
);
?>
Return current item: LuxCal Web Based Event Calendar