Location: PHPKode > scripts > LuxCal Web Based Event Calendar > lang/ug-hungarian.php
<?php
/*
= LuxCal event calendar on-line user guide =

This user guide has been produced by LuxSoft - please send your comments/improvements to 
hide@address.com

&#169; Copyright 2009-2012 LuxSoft - www.LuxSoft.eu

This file is part of the LuxCal Web Calendar.

The LuxCal Web Calendar is free software: you can redistribute it and/or modify it under 
the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, 
either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

The LuxCal Web Calendar is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with the LuxCal 
Web Calendar. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/

//LuxCal ug language file version
define("LUG","2.7.2");

?>
<div  class="floatR">
<img src="lang/ug-layout.png" alt="LuxCal page layout"/><br>
a: c&#237;msor&nbsp;&nbsp;b: navig&#225;ci&#243;s s&#225;v&nbsp;&nbsp;c: napt&#225;r&nbsp;&nbsp;d: nap
</div>
<br>
<div  style="margin:0 20px">
<h4>T&#225;bl&#225;zat tartalma</h4>
<ol>
<li><p><a href="#ov">&#193;ttekint&#233;s</a></p></li>
<li><p><a href="#li">Bejelentkez&#233;s</a></p></li>
<li><p><a href="#ae">Esem&#233;ny hozz&#225;ad&#225;sa</a></p></li>
<li><p><a href="#ee">Esem&#233;ny szerkeszt&#233;s / T&#246;rl&#233;s</a></p></li>
<li><p><a href="#co">Calendar options</a></p></li>
<li><p><a href="#cv">Napt&#225;r n&#233;zetek</a></p></li>
<li><p><a href="#ts">Text Search</a></p></li>
<li><p><a href="#lo">Kijelentkez&#233;s</a></p></li>
<li><p><a href="#ca">Napt&#225;r adminisztr&#225;l&#225;s</a></p></li>
<li><p><a href="#al">About LuxCal</a></p></li>
</ol>
</div>
<div class="help">
<br>
<ol>
<li id="ov"><h4>&#193;ttekint&#233;s</h4>
<p>A LuxCal napt&#225;r egy webszerveren fut &#233;s b&#246;ng&#233;sz&#337;n kereszt&#252;l lehet megtekinteni/haszn&#225;lni.</p>
<p>A c&#237;msorban megjelenik a napt&#225;r c&#237;me, a d&#225;tum &#233;s az aktu&#225;lis felhaszn&#225;l&#243; neve.
K&#246;zvetlen&#252;l a c&#237;msor alatt a navig&#225;ci&#243;s s&#225;v tartalmaz t&#246;bb leg&#246;rd&#252;l&#337; men&#252;t &#233;s linket, navig&#225;lni, be- &#233;s kijelentkezni, esem&#233;nyt hozz&#225;adni &#233;s kiv&#225;lasztani az adminisztr&#225;ci&#243;s funkci&#243;kat. A felhaszn&#225;l&#243; hozz&#225;f&#233;r&#233;si jogosults&#225;gait&#243;l f&#252;gg&#337;en lesznek l&#225;that&#243;ak bizonyos men&#252;k &#233;s linkek.
A navig&#225;ci&#243;s s&#225;von bel&#252;l k&#252;l&#246;nf&#233;le napt&#225;rn&#233;zetek l&#225;that&#243;k</p>
<br></li>
<li id="li"><h4>Bejelentkez&#233;s</h4>
<p>A napt&#225;r haszn&#225;lat&#225;hoz, kattintson a Bejelentkez&#233;sre, a navig&#225;ci&#243;s s&#225;v jobb oldal&#225;n. Ezt k&#246;vet&#337;en megjelenik a bejelentkez&#233;si k&#233;perny&#337;. A felhaszn&#225;l&#243;n&#233;v vagy az email-c&#237;m (kett&#337; k&#246;z&#252;l az egyik) &#233;s a napt&#225;r adminisztr&#225;tor&#225;t&#243;l kapott jelsz&#243; be&#237;r&#225;sa ut&#225;n kattintson a "Bejelentkez&#233;s"-re.  If you select "Remember me" before clicking Log In, next times you launch the calendar you will be automatically logged in. Ha elfelejtette a jelszav&#225;t, kattintson a "Bejelentkez&#233;s"-re &#233;s ezt k&#246;vet&#337;en, a linkre, amely elk&#252;ldi email-ben az &#250;j jelsz&#243;t &#214;nnek.</p>
<p>Megv&#225;ltoztathatja az email-c&#237;m&#233;t &#233;s jelszav&#225;t, &#250;gy, hogy be&#237;rja a felhaszn&#225;l&#243;nev&#233;t / email-c&#237;m&#233;t &#233;s az aktu&#225;lis jelszav&#225;t &#233;s az &#250;j email-c&#237;m&#233;t &#233;s / vagy az &#250;j jelszav&#225;t.</p>
<p>Ha a napt&#225;r adminisztr&#225;tora adott jogosults&#225;got a napt&#225;r megtekint&#233;s&#233;re a nyilv&#225;nos hozz&#225;f&#233;r&#233;s&#369; felhaszn&#225;l&#243;knak, akkor a napt&#225;r megtekinthet&#337; bejelentkez&#233;s n&#233;lk&#252;l is.</p>
<br></li>
<li id="ae"><h4>Esem&#233;ny hozz&#225;ad&#225;sa</h4>
<p>Esem&#233;nyeket t&#246;bbf&#233;le m&#243;don adhat hozz&#225;:</p>
<ul style="margin:0 20px">
<li><p>az "Esem&#233;ny hozz&#225;ad&#225;s" linkre val&#243; kattint&#225;ssal, a navig&#225;ci&#243;s s&#225;vban</p></li>
<li><p>kiv&#225;lasztott nap cell&#225;j&#225;nak tetej&#233;re, &#233;ves vagy havi n&#233;zetben</p></li>
<li><p>&#225;th&#250;z&#225;ssal, egy bizonyos r&#233;sz&#233;t a napnak, heti vagy napi n&#233;zetben</p></li>
</ul>
<p>Mindegyik m&#243;don hozz&#225;adhat esem&#233;nyeket, az &#369;rlap seg&#237;ts&#233;g&#233;vel. Az &#369;rlap bizonyos mez&#337;i el&#337;re ki vannak t&#246;ltve, att&#243;l f&#252;gg&#337;en, hogy a fentiek m&#243;dok k&#246;z&#252;l melyikkel ad hozz&#225; esem&#233;nyt.</p>
<p>Az &#369;rlap els&#337; r&#233;sz&#233;ben, az esem&#233;nyt, a helysz&#237;nt, a kateg&#243;ri&#225;t &#233;s az esem&#233;ny le&#237;r&#225;s&#225;t tudja megadni &#233;s ki tudja v&#225;lasztani, hogy az esem&#233;ny szem&#233;lyes-e (Priv&#225;t esem&#233;ny). A bev&#225;lt gyakorlat az, hogy a c&#237;m mez&#337;ben egy r&#246;vid - frapp&#225;ns - nevet adjon meg &#233;s a le&#237;r&#225;sban r&#233;szletezze azt. A helysz&#237;n &#233;s a kateg&#243;ria mez&#337;k kit&#246;lt&#233;se opcion&#225;lis. A kateg&#243;ria kiv&#225;laszt&#225;sa sz&#237;nk&#243;dok seg&#237;ts&#233;g&#233;vel lehet, ha el&#337;re be&#225;ll&#237;tottuk az esem&#233;nyek elt&#233;r&#337; sz&#237;n&#233;t. A helysz&#237;n &#233;s a le&#237;r&#225;s egy bubor&#233;kban v&#225;lik l&#225;that&#243;v&#225; a k&#233;s&#337;bbiekben, ha az eg&#233;rkurzort az esem&#233;ny f&#246;l&#233; vissz&#252;k a napt&#225;r k&#252;l&#246;nb&#246;z&#337; n&#233;zeteiben. A szem&#233;lyes esem&#233;ny (Priv&#225;t esem&#233;ny) csak annak a felhaszn&#225;l&#243;nak lesz l&#225;that&#243;, aki ezt be&#225;ll&#237;totta, de m&#225;soknak nem.</p>
<p>Link(ek) hozz&#225;ad&#225;sa az esem&#233;ny le&#237;r&#225;s&#225;hoz, az &#369;rlap erre fenntartott mez&#337;j&#233;ben &#233;s a k&#246;vetkez&#337; form&#225;ban lehets&#233;ges: [ url | n&#233;v ] (p&#233;ld&#225;ul [www.enoldalam.hu | &#233;nnevem]), ezt automatikusan &#225;tkonvert&#225;lja linkk&#233;, amennyiben kiv&#225;lasztja a h&#243;nap vagy a teend&#337;k n&#233;zetet &#233;s az email &#233;rtes&#237;t&#233;st.</p>
<p>Az &#369;rlap m&#225;sodik r&#233;sz&#233;ben, a d&#225;tumot &#233;s az id&#337;pontokat tudja meghat&#225;rozni. Ha az "Eg&#233;sznapos esem&#233;ny"-t v&#225;lasztja ki, az id&#337; nem fog l&#225;tsz&#243;dni a napt&#225;r n&#233;zetben. A befejez&#337; d&#225;tum opcion&#225;lis, csak a t&#246;bb napos esem&#233;nyekn&#233;l szokt&#225;k haszn&#225;lni. A d&#225;tumot &#233;s az id&#337;pontot megadhatja be&#237;r&#225;ssal vagy a d&#225;tum / id&#337; leg&#246;rd&#252;l&#337; t&#225;bl&#225;n, a kapcsol&#243;k seg&#237;ts&#233;g&#233;vel. Esem&#233;nyeket ism&#233;tl&#337;d&#337; jelleggel is meg lehet hat&#225;rozni kiv&#225;lasztva a napi, heti, havi vagy &#233;ves ism&#233;tl&#337;d&#233;st, a leg&#246;rd&#252;l&#337; list&#225;b&#243;l. Ebben az esetben, az esem&#233;ny meg fog ism&#233;tl&#337;dni a kijel&#246;lt kezdett&#337;l a z&#225;r&#243; d&#225;tumig. Ha nincs meghat&#225;rozva a z&#225;r&#243; d&#225;tum, az esem&#233;ny meg fog ism&#233;tl&#337;dni "&#246;r&#246;kk&#233;", ami hasznos p&#233;ld&#225;ul a sz&#252;let&#233;snapokn&#225;l.</p>
<p>Az &#369;rlap utols&#243; r&#233;sz&#233;ben, az &#201;rtes&#237;t&#337; seg&#237;ts&#233;g&#233;vel kiv&#225;laszthatja, hogy k&#252;ldj&#246;n egy email eml&#233;keztet&#337;t egy, vagy t&#246;bb email-c&#237;mre, n&#233;h&#225;ny (1,2,4,7,14,30) nappal az esem&#233;ny aktu&#225;liss&#225; v&#225;l&#225;sa el&#337;tt. Ezen t&#250;lmen&#337;en, egy m&#225;sodik eml&#233;keztet&#337; email-t is elk&#252;ld automatikusan a rendszer az esem&#233;ny napj&#225;n. Az ism&#233;tl&#337;d&#337; esem&#233;nyekn&#233;l, egy email eml&#233;keztet&#337;t fog elk&#252;ldeni a rendszer, minden egyes esem&#233;ny bek&#246;vetkez&#233;se el&#337;tt annyi nappal, ahogy ezt kor&#225;bban kiv&#225;lasztottuk.</p>
<p>V&#233;g&#252;l, nyomjuk meg az Esem&#233;ny hozz&#225;ad&#225;sa nev&#369; gombot.</p>
<p>If the "Don't close this window" checkbox is checked, the Event window will not close when pressing Add Event. In this case three new buttons will appear at the bottom of the window, to update the added event, to delete the added event, or to re-use the current event data to create an other new event, for instance to duplicate the event on an other date.</p>
<br></li>
<li><a id="ee"></a><h4>Esem&#233;ny szerkeszt&#233;se / T&#246;rl&#233;se</h4>
<p>Az egyes napt&#225;rn&#233;zetekben egy esem&#233;nyre klikkelve megtekinthetj&#252;k &#233;s/vagy tov&#225;bb szerkeszthetj&#252;k. Ez hozza l&#233;tre, az Esem&#233;ny megtekint&#233;se/Szerkeszt&#233;s nev&#369; felugr&#243; ablakot, amely hasonl&#243; az Esem&#233;ny hozz&#225;ad&#225;sa nev&#369; ablakhoz (fentebb r&#233;szletezve), kiv&#233;ve az ablak nev&#233;t &#233;s a gombot (Esem&#233;ny felt&#246;lt&#233;se) az ablak alj&#225;n.</p>
<p>A hozz&#225;f&#233;r&#233;si jogosults&#225;gt&#243;l f&#252;gg&#337;en, megtekintheti az esem&#233;nyeket, vagy megtekintheti / szerkesztheti / t&#246;r&#246;lheti a saj&#225;t esem&#233;nyeket, vagy megtekintheti / szerkesztheti / t&#246;r&#246;lheti az &#246;sszes esem&#233;nyt, bele&#233;rtve a m&#225;s felhaszn&#225;l&#243;k &#225;ltal felt&#246;lt&#246;tt esem&#233;nyeket is.</p>
<p>A mez&#337;k le&#237;r&#225;s&#225;t l&#225;sd a fenti, Esem&#233;nyek hozz&#225;ad&#225;sa c&#237;m&#369; r&#233;szn&#233;l.</p>
<p>K&#233;rj&#252;k vegye figyelembe, ha r&#225;klikkel az Esem&#233;ny t&#246;rl&#233;se gombra, az esem&#233;ny azonnal t&#246;rl&#337;dni fog a napt&#225;rb&#243;l, <strong>a sz&#225;nd&#233;k meger&#337;s&#237;t&#233;s&#233;re val&#243; r&#225;k&#233;rdez&#233;s n&#233;lk&#252;l</strong>.</p>
<p>Ism&#233;tl&#337;d&#337; esem&#233;ny t&#246;rl&#233;s&#233;n&#233;l, mindegyik esem&#233;ny t&#246;rl&#337;dni fog, nem csak a kijel&#246;lt d&#225;tumhoz tartoz&#243; esem&#233;ny.</p>
<br></li>
<li id="co"><h4>Calendar Options</h4>
<p>Clicking the Options button on the navigation bar will open the calendar's Options Panel. On this panel you can select the following via check boxes:</p>
<ul style="margin:0 20px">
<li><p>The calendar view (year, month, week, day, upcoming or changes).</p></li>
<li><p>An event filter based on event owners. Events of one single owner or multiple owners can be selected.</p></li>
<li><p>An event filter based on event categories. Events in one single category or multiple categories can be selected.</p></li>
<li><p>The user interface language.</p></li>
</ul>
<p>Note: The display of the event filter menus and the language menu can be enabled/disabled by the calendar administrator.</p>
<p>After having made your choices in the Options Panel, the Options button in the navigation bar should be clicked again to activate your choices.</p> 
<br></li>
<li id="cv"><h4>Napt&#225;r n&#233;zetek</h4>
<p>Az &#246;sszes n&#233;zetben, az esem&#233;ny tov&#225;bbi le&#237;r&#225;s&#225;t, az esem&#233;ny f&#246;l&#233; vitt eg&#233;rkurzor hat&#225;s&#225;ra megjelen&#337; "bubor&#233;ksz&#246;vegben" olvashatja. For private events the background color of the pop up box will be ligh green. Az K&#246;vetkez&#337; esem&#233;nyek n&#233;zetben, az esem&#233;ny URL mez&#337;j&#233;be &#237;rt link automatikusan, klikkelhet&#337; linkk&#233; alakul &#225;t a kapcsol&#243;d&#243; weboldalak el&#233;r&#233;s&#233;hez.</p>
<p>Amikor megfelel&#337; hozz&#225;f&#233;r&#233;si jogokkal rendelkezik:</p>
<ul style="margin:0 20px">
<li><p>Az &#246;sszes n&#233;zetben, az esem&#233;nyre klikkelve meg fog ny&#237;lni az Esem&#233;ny szerkeszt&#337; ablaka, amelyben lehet&#337;s&#233;ge van megtekinteni/szerkeszteni vagy t&#246;r&#246;lni az esem&#233;nyt.</p></li>
<li><p>Az &#233;v &#233;s a h&#243;nap n&#233;zetben egy &#250;j esem&#233;nyt adhat hozz&#225; az aktu&#225;lis d&#225;tumhoz, &#250;gy hogy az adott nap cell&#225;j&#225;nak tetej&#233;re klikkel (az a sor, ahol a h&#243;nap adott napja l&#225;tszik).</p></li>
<li><p>A heti &#233;s a nap n&#233;zetben, az Esem&#233;ny hozz&#225;ad&#225;sa ablak megnyithat&#243; &#250;gy, hogy egy adott id&#337;pontn&#225;l lenyomott kurzorbillenty&#369; h&#250;z&#225;s&#225;val egy id&#337;tartam kijel&#246;lhet&#337;, amely azt&#225;n a megny&#237;lt Esem&#233;ny hozz&#225;ad&#225;sa ablak d&#225;tum &#233;s id&#337; mez&#337;j&#233;ben el&#337;re kit&#246;lt&#233;sre ker&#252;l.</p></li>
</ul>
<p>A V&#225;ltoztat&#225;sok n&#233;zetben egy kezd&#337; d&#225;tumot meghat&#225;rozhatunk. Egy list&#225;val, ahol az &#246;sszes esem&#233;nyhez hozz&#225;adhatunk inform&#225;ci&#243;t, szerkeszthetj&#252;k vagy t&#246;r&#246;lhetj&#252;k a jelzett, meghat&#225;rozott d&#225;tumt&#243;l kezdve.</p>
<p>Egy esem&#233;nyt &#225;tvihet&#252;nk egy &#250;j d&#225;tumra, vagy id&#337;pontra, az Esem&#233;ny szerkeszt&#337; ablak megnyit&#225;s&#225;val, r&#225;klikkelve az esem&#233;nyre &#233;s megv&#225;ltoztatva a d&#225;tumot &#233;s / vagy az id&#337;pontot. Az esem&#233;nyeket nem lehet r&#225;h&#250;zni egy &#250;j d&#225;tumra, vagy id&#337;pontra.</p>
<br></li>
<li id="ts"><h4>Text Search</h4>
<p>When clicking the button with the triangle on the right side in the navigation bar, the Text Search page will open. On this page the text search can be defined. The Text Search page contains detailed instructions.</p>
<br></li>
<li id="lo"><h4>Kijelentkez&#233;s</h4>
<p>Kil&#233;p&#233;shez klikkeljen a navig&#225;ci&#243;s s&#225;vban l&#233;v&#337; Kijelentkez&#233;s gombra. Ha bez&#225;rja a napt&#225;rat kijelentkez&#233;s n&#233;lk&#252;l, legk&#246;zelebbi alkalommal a napt&#225;r nyitva lesz &#233;s lehet, hogy an&#233;lk&#252;l fog indulni, hogy bejelentkezett volna.</p>
<br></li>
<li id="ca"><h4>Napt&#225;r adminisztr&#225;ci&#243;</h4>
<p>- A k&#246;vetkez&#337; funkci&#243;k adminisztr&#225;tori jogosults&#225;got ig&#233;nyelnek -</p>
<p>Amikor egy felhaszn&#225;l&#243; adminisztr&#225;tori joggal jelentkezik be, egy &#250;j leg&#246;rd&#252;l&#337; men&#252; lesz l&#225;that&#243;, a navig&#225;ci&#243;s s&#225;v jobb oldal&#225;n, az Adminisztr&#225;ci&#243;. A k&#246;vetkez&#337; men&#252;ket lehet kiv&#225;lasztani az adminisztr&#225;tori funkci&#243;k k&#246;z&#252;l:</p>
<br>
<h5>a. Be&#225;ll&#237;t&#225;sok</h5>
<p>Ezen az oldalon l&#225;that&#243; az aktu&#225;lis napt&#225;r be&#225;ll&#237;t&#225;sai, amelyek a k&#233;s&#337;bbiekben megv&#225;ltoztathat&#243;k. Az &#246;sszes be&#225;ll&#237;t&#225;st megtal&#225;lja a Napt&#225;r be&#225;ll&#237;t&#225;s v&#225;ltoztat&#225;sa nev&#369; oldalon. Az oldalon minden lehets&#233;ges be&#225;ll&#237;t&#225;sr&#243;l egy j&#243; le&#237;r&#225;st tal&#225;l.</p>
<br>
<h5>b. Kateg&#243;ri&#225;k</h5>
<p>Esem&#233;ny kateg&#243;ri&#225;k hozz&#225;ad&#225;s&#225;n&#225;l k&#252;l&#246;nb&#246;z&#337; sz&#237;nekkel - noha nem k&#246;vetelm&#233;ny - nagyban n&#246;veli a napt&#225;r &#225;ttekinthet&#337;s&#233;g&#233;t. P&#233;ld&#225;k a lehets&#233;ges Kateg&#243;ri&#225;kra 'szabads&#225;g', 't&#225;rgyal&#225;s', 'sz&#252;let&#233;snap', 'fontos', stb.</p>
<p>A telep&#237;t&#233;sn&#233;l csak egy kateg&#243;ria van megadva, "nem kategoriz&#225;lt" n&#233;ven. A Kateg&#243;ri&#225;kat kiv&#225;lasztva az adminisztr&#225;tori men&#252;b&#337;l, megadja azt az oldalt, ahol a kateg&#243;ri&#225;k list&#225;ja van, ahol lehet&#337;s&#233;ge van hozz&#225;adni &#250;j kateg&#243;ri&#225;t, vagy szerkeszteni/t&#246;r&#246;lni a megl&#233;v&#337;ket.</p>
<p>Amikor hozz&#225;ad/szerkeszt esem&#233;nyeket, a kateg&#243;ria leg&#246;rd&#252;l&#337; list&#225;j&#225;b&#243;l kiv&#225;laszthatja a hozz&#225; tartoz&#243; kateg&#243;ri&#225;t. A leg&#246;rd&#252;l&#337; list&#225;ban megjelen&#337; kateg&#243;ri&#225;k sorrendj&#233;t a Gyakoris&#225;g mez&#337; hat&#225;rozza meg. A mez&#337;k sz&#246;veg&#233;nek &#233;s a h&#225;tt&#233;r sz&#237;n&#233;nek meghat&#225;roz&#225;s&#225;val megk&#252;l&#246;nb&#246;ztethetj&#252;k a napt&#225;rban megjelen&#237;tett esem&#233;nyeket, att&#243;l f&#252;gg&#337;en melyik kateg&#243;ri&#225;ba tartoznak.</p>
<p>When adding / editing categories a 'repeat' value can be set; events in this category will automatically repeat as specified. The checkbox 'Public' can be used to hide events belonging to this category from being viewed by public access users (not logged in users) and exclude them from the RSS feeds.</p>
<p>One or two check marks can be activated, resulting in the calendar in the display of one or two check marks in front of the event title for all events in this category. The user can use these check marks to flag events for example as "approved" or "completed". The fields Text Color and Background define the colors used to display events in the calendar belonging to this category.</p>
<p>Amikor t&#246;rl&#252;nk egy kateg&#243;ri&#225;t, az ilyen kateg&#243;ri&#225;val jelzett esem&#233;nyhez tartoz&#243; kateg&#243;ria megjel&#246;l&#233;se t&#246;rl&#337;dni fog &#233;s a 'Kateg&#243;ria n&#233;lk&#252;l' lesz az alap&#233;rtelmezett be&#225;ll&#237;t&#225;sa.</p>
<br>
<h5>c. Felhaszn&#225;l&#243;k</h5>
<p>A felhaszn&#225;l&#243;k oldal&#225;n, a napt&#225;r adminisztr&#225;tor&#225;nak van enged&#233;lye arra, hogy hozz&#225;adjon &#233;s szerkessze a felhaszn&#225;l&#243;k adatait &#233;s a napt&#225;r kezel&#233;s&#233;hez val&#243; jogaikat. K&#233;t f&#337; ter&#252;let szerkeszthet&#337;: a felhaszn&#225;l&#243; neve / email-c&#237;me / jelszava &#233;s a felhaszn&#225;l&#243; hozz&#225;f&#233;r&#233;si jogai. Lehets&#233;ges jogosults&#225;gok: Megtekint&#233;s, Saj&#225;t (esem&#233;ny) felt&#246;lt&#233;s, &#214;sszes (esem&#233;ny) felt&#246;lt&#233;s &#233;s Adminisztr&#225;tor. Fontos, hogy &#233;rv&#233;nyes email-c&#237;met adjon meg, hogy fogadni tudjon email &#233;rtes&#237;t&#233;st az elk&#246;vetkezend&#337; esem&#233;nyekr&#337;l.</p>
<p>Via the Settings page, the administrator can enable "user self-registration" and set the access rights for self registered users. When self-registration is enabled, users can register to the calendar via the browser interface.</p> 
<p>Kiv&#233;ve, ha a napt&#225;r adminisztr&#225;tora Megtekint&#233;si jogokat adott a nyilv&#225;nos felhaszn&#225;l&#243;knak, a felhaszn&#225;l&#243;knak be KELL jelentkezni&#252;k, haszn&#225;lni a felhaszn&#225;l&#243;nev&#252;ket vagy az email-c&#237;m&#252;ket &#233;s a jelszavukat. A felhaszn&#225;l&#243; t&#237;pus&#225;t&#243;l f&#252;gg&#337;en, egy felhaszn&#225;l&#243; tud adni k&#252;l&#246;nb&#246;z&#337; hozz&#225;f&#233;r&#233;si jogokat.</p>
<p>For each user the default user-interface language on log-in can be specified. If no language is specified, the default calendar language specified on the settings page will be used.</p>
<br>
<h5>d. Database</h5>
<p>The database page allows the calendar administrator to execute the following fucntions:</p>
<ul>
<li>Check and Repair the database, to find and solve inconsistencies in the database tables</li>
<li>Compact database, to free unused space and to avoid overhead</li>
<li>Backup database, to create a backup file which can be used to recreate the database tables structure and content</li>
</ul>
<p>The first function, Check and Repair database, only needs to be run when the calendar views don't work properly. The second function, Compact database, could be run once a year to clean up the database, and the third function, Backup database, should be run more frequently, depending on the number of calendar updates.</p>
<br>
<h5>e. CSV F&#225;jl felt&#246;lt&#233;s</h5>
<p>Ezzel a funkci&#243;val import&#225;lhatunk a LuxCal napt&#225;rba esem&#233;ny adatokat, amit m&#225;s napt&#225;rb&#243;l export&#225;ltunk (p&#233;ld&#225;ul MS Outlook-b&#243;l). Tov&#225;bbi utas&#237;t&#225;sokat, a CSV felt&#246;lt&#337; oldal ad.</p>
<br>
<h5>f. iCal File Import</h5>
<p>This function can be used to import events from iCal files (file extension .ics) into the LuxCal Calendar. Further instructions are given on the iCal Import page. Only events, which are compatible with the LuxCal calendar will be imported. Other components, like: To-Do, Jounal, Free / Busy, Time zone and Alarm, will be ignored.</p>
<br>
<h5>g. iCal File Export</h5>
<p>This function can be used to export LuxCal events into iCal files (file extension .ics). Further instructions are given on the iCal Export page.</p>
<br>
</li>
<li id="al"><h4>About LuxCal</h4>
<p>Produced by: <b>Roel B.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Website and forum: <b><a href="http://www.luxsoft.eu/" target="_blank">www.luxsoft.eu/</a></b></p>
<p>LuxCal is freeware and may be redistributed and/or modified under the terms of the <b><a href="http://www.luxsoft.eu/index.php?pge=gnugpl" target="_blank">GNU General Public License</a></b>.</p>
<br></li>
</ol>
</div>
Return current item: LuxCal Web Based Event Calendar