Location: PHPKode > scripts > Linker IMG > linker-img/lang/norwegian/u_common.php
<?php

// Translator : Mads Str©ªmsnes
// E-mail : mailto:hide@address.com


$Scharset="iso-8859-1";

//==============================
// common language
//==============================

$l_cat = "Kategorier";
$l_link = "Foto";
$l_comment = "Kommentar";

$l_list_view = "List View";
$l_nail_view = "Thumbnail View";
$l_slide_view = "Slide Show";

$l_title = "Tittel";
$l_name = "Navn";
$l_email = "Epost";
$l_file = "File";
$l_upload = "Last opp";
$l_down = "Last ned";
$l_scont = "Kort beskrivelse";
$l_lcont = "Omtale";
$l_content = "Innhold";
$l_count = "Treff";
$l_visit = "Bes©ª";
$l_uptime = "Lagt til";
$l_pass = "Passord";

$l_new = "Nye Foto";
$l_cool = "Popul©¡e Foto";
$l_pick = "Utvalgte Foto";
$l_tkword = "N©ªkelord";
$l_recent = "Recent Foto";

$l_search = "S©ªk";
$l_ext_search = "Av.S©ªk";
$l_search_result = "Treff";

$l_vote = "Stem";
$l_vote_num = "Antall stemmer";
$l_vote_ave = "Karakter";


$l_cat_tree = "Kart";
$l_link_add = "Legg til Foto";

$l_del = "Slett";
$l_edit = "Rediger";
$l_reset = "Klar";
$l_input = "Input";
$l_submit = "Send";
$l_noresult = "No Result";

$l_sort = "Ordne";
$l_asc_order = "Oppover";
$l_desc_order = "Nedover";


$l_total = "Total";
$l_etc = "ETC";
$l_over = "Over";
$l_score = "Karakter";
$l_source = "Source";
$l_num = "";
$l_year = "-";
$l_month = "-";
$l_day = "-";

//==============================
// common Error
//==============================

$l_error_1 = "Velg kategori";
$l_error_2 = "Fyll tittel feltet";
$l_error_3 = "Fyll URL feltet";
$l_error_4 = "Fyll kort beskrivelses feltet";
$l_error_5 = "Fyll navn feltet";
$l_error_6 = "Fyll epost feltet";
$l_error_7 = "Fyll ut passord feltet";
$l_error_8 = "Ikke en gyldig epost adresse";
$l_error_9 = "Filtype ikke tillatt";
$l_error_10 = "Fill Foto field";
$l_error_11 = "File has 0 byte size";
$l_error_12 = "Foto doesn't has File Extension";

//==============================
// menu_bar
//==============================

$l_m_array[add] = $l_link_add;
$l_m_array[news] = $l_new;
$l_m_array[cool] = $l_cool;
$l_m_array[pick] = $l_pick;
$l_m_array[tkword] = $l_tkword;
$l_m_array[tree] = $l_cat_tree; 


//==============================
// search_order
//==============================

$l_s_array[result] = $l_search_result;
$l_s_array[num] = $l_num;
$l_s_array[title] =  $l_title;
$l_s_array[name] = $l_name;
$l_s_array[email] = $l_email;
$l_s_array[scont] = $l_scont ;
$l_s_array[counter] = $l_count;
$l_s_array[visit] = $l_visit;
$l_s_array[uptime] = $l_uptime ;
$l_s_array[ascorder] = $l_asc_order;
$l_s_array[descorder] = $l_desc_order;
$l_s_array[sortinput] = $l_sort;

//==============================
// link language
//==============================

$l_l_array[lcont] = $l_lcont;
$l_l_array[vote] = $l_vote;
$l_l_array[counter] = $l_count;
$l_l_array[visit] = $l_visit;
$l_l_array[vote_num] = $l_vote_num;
$l_l_array[comment] = $l_comment;
$l_l_array[vote_ave] = $l_vote_ave;
$l_l_array[uptime] = $l_uptime;


//==============================
// add.php
//==============================

$l_mailling = "Epost liste";
$l_join = "Abonner";
$l_out = "Avslutt abonnent";
$l_noaddr = "Fyll inn epost adressen";
$l_join_success = "Du er na med i listen";
$l_out_success = "Abonnentet er na avsluttet";

//==============================
// add.php
//==============================

$l_add_pre_txt = "
<li> * Merkede felt ma fylles ut.</li>
<li> Kort beskrivelse kan besta av maks 200 bokstaver.</li>
<li> Hust passordet om du ©ªnsker a redigere Fotos./li>";

$l_select_cat = "Velg kategori";
$l_add_submit = "Register";
$l_add_head = "Fyll Foto feltet";
$l_added_content = "Innhold lagt til";

//==============================
// index.php
//==============================

$l_error_nocat = "Kategori finnes ikke";
$l_error_nokword = "Fyll inn s©ªk";

$l_all_cat = "Alle kategoriene";
$l_this_cat = "Denne kategorien ";

//==============================
// new.php
//==============================

$l_new_site = $l_new;
$l_error_nodate = " Ingen dato";
$l_newadd_site = " Side lagt til";
$l_newfor_site = " av nyeste sidene i databasen";

//==============================
// cool.php
//==============================//==============================
// pick.php
//==============================//==============================
// topkword.php
//==============================

$l_search_num = "S?s nummer";
$l_search_word = "N?kelord";

//==============================
// ext_search.php
//==============================

$l_nofield = "Velg s©ªks felt";
$l_output_num = "Output nummer";
$l_nolimit = "Ingen grense";
$l_sort_type = "Ordne etter";
$l_search_type = "S©ªks type";

//==============================
// comment.php
//==============================

$l_clowin = "Lukk";
$l_already_com = "Du har allerede kommentert";
$l_comment_ok = "Kommentaren lagt til";
$l_error_nolink = "Data ikke funnet";
$l_error_noname = "Fyll navn";
$l_error_nopass = "Fyll passord";
$l_error_nodesc = "Fyll innhold";
$l_error_novote = "Velg karakter";

//==============================
// del.php
//==============================

$l_del_link = "Slett photo";
$l_error_misspass = "Feil passord";

//==============================
// del.php
//==============================

$l_del_comment = "Slett kommentar";

//==============================
// vote.php
//==============================

$l_already_vote = "Du har allerede stemt";
$l_vote_ok = "Stemme lagt til";
$l_vote_txt =" Velg karakter";

//==============================
// edit.php
//==============================

$l_edit_link = "Rediger Foto";
$l_edit_content = "Registrerte innhold";
$l_file_del = "Slett fil";
$l_file_edit = "Rediger fil";

//==============================
// review.php
//==============================

$l_no_comment = "Ingen kommentarer";
$l_vote_graph = "Stemme analyse ";
$l_go_list = "Go liste";

//==============================
// code_view.php
//==============================

$l_vote_code = "Vote cote";

//==============================
// sitemap.php
//==============================

$l_ext_tree = "Fold ut treet";
$l_clo_tree = "Fold inn treet";

?>

Return current item: Linker IMG