Location: PHPKode > scripts > Linker IMG > linker-img/lang/dutch/u_common.php
<?php

// Translator : Blackcat
// E-mail : hide@address.com

$Scharset="iso-8859-1";

//==============================
// common language
//==============================

$l_cat = "Categorie";
$l_link = "Foto";
$l_comment = "Opmerking";

$l_list_view = "List View";
$l_nail_view = "Thumbnail View";
$l_slide_view = "Slide Show";


$l_title = "Titel";
$l_name = "Naam";
$l_email = "E-mail";
$l_file = "Bestand";
$l_upload = "Uploaden";
$l_down = "Downloaden";
$l_scont = "Korte omschrijving";
$l_lcont = "Info";
$l_content = "Opmerking";
$l_count = "Hits";
$l_visit = "Bezoekers";
$l_uptime = "Inschrijving";
$l_pass = "Wachtwoord";

$l_new = "Nieuwe foto";
$l_cool = "Top foto";
$l_pick = "Tip foto";
$l_tkword = "Zoekwoorden";
$l_recent = "Recent foto";

$l_search = "Zoeken";
$l_ext_search = "Zoek opties";
$l_search_result = "Zoek resultaten";

$l_vote = "Stemmen";
$l_vote_num = "Aantal stemmen";
$l_vote_ave = "Gem. waardering";


$l_cat_tree = "Mappen";
$l_link_add = " toevoegen";

$l_del = "Verwijderen";
$l_edit = "Bewerken";
$l_reset = "Resetten";
$l_input = "Invoer";
$l_submit = "Verzenden";

$l_sort = "Ordenen";
$l_asc_order = "Oplopend";
$l_desc_order = "Aflopend";


$l_total = "Total";
$l_etc = "ETC";
$l_over = "Over";
$l_score = "Score";
$l_source = "Source";
$l_num = "";
$l_year = "-";
$l_month = "-";
$l_day = "-";

//==============================
// common Error
//==============================

$l_error_1 = "Selecteer een categorie";
$l_error_2 = "U dient een titel in te vullen";
$l_error_3 = "U dient een URL in te vullen";
$l_error_4 = "U dient een korte omschrijving te geven";
$l_error_5 = "U dient een naam in te vullen";
$l_error_6 = "U dient een e-mail adres in te vullen";
$l_error_7 = "U dient een wachtwoord in te vullen";
$l_error_8 = "Het opgegeven e-mail adres is niet correct";
$l_error_9 = "Een niet geoorloofd bestandsformaat";
$l_error_10 = "Fill Foto field";
$l_error_11 = "File has 0 byte size";
$l_error_12 = "Foto doesn't has File Extension";

//==============================
// menu_bar
//==============================

$l_m_array[add] = $l_link_add;
$l_m_array[news] = $l_new;
$l_m_array[cool] = $l_cool;
$l_m_array[pick] = $l_pick;
$l_m_array[tkword] = $l_tkword;
$l_m_array[tree] = $l_cat_tree; 


//==============================
// search_order
//==============================

$l_s_array[result] = $l_search_result;
$l_s_array[num] = $l_num;
$l_s_array[title] =  $l_title;
$l_s_array[name] = $l_name;
$l_s_array[email] = $l_email;
$l_s_array[scont] = $l_scont ;
$l_s_array[counter] = $l_count;
$l_s_array[visit] = $l_visit;
$l_s_array[uptime] = $l_uptime ;
$l_s_array[ascorder] = $l_asc_order;
$l_s_array[descorder] = $l_desc_order;
$l_s_array[sortinput] = $l_sort;

//==============================
// link language
//==============================

$l_l_array[lcont] = $l_lcont;
$l_l_array[vote] = $l_vote;
$l_l_array[counter] = $l_count;
$l_l_array[visit] = $l_visit;
$l_l_array[vote_num] = $l_vote_num;
$l_l_array[comment] = $l_comment;
$l_l_array[vote_ave] = $l_vote_ave;
$l_l_array[uptime] = $l_uptime;


//==============================
// add.php
//==============================

$l_mailling = "Mailing Lijst";
$l_join = "Inschrijven";
$l_out = "Annuleren";
$l_noaddr = "Geef uw e-mail adres";
$l_join_success = "Inschrijving gereed";
$l_out_success = "Annulering gereed";

//==============================
// add.php
//==============================$l_add_pre_txt = "
<li> U dient alles in te vullen uitgezonderd het info veld</li>
<li> De korte omschrijving mag maximaal 200 karakters zijn (geen leestekens)</li>
<li> Onthoud het ingevoerde wachtwoord voor het wijzigen van een foto</li>";

$l_select_cat = "Selecteer categorie";
$l_add_submit = "Registratie";
$l_add_head = "Gegevens foto";
$l_added_content = "Genoteerde opmerkingen";

//==============================
// index.php
//==============================

$l_error_nocat = "Categorie niet gevonden";
$l_error_nokword = "Geef een zoekwoord";

$l_all_cat = "Alle categorie├źn";
$l_this_cat = "Huidige categorie ";

//==============================
// new.php
//==============================

$l_new_site = $l_new;
$l_error_nodate = " Geen datum";
$l_newadd_site = " Toegevoegde foto";
$l_newfor_site = " afgelopen dagen toegevoegde nieuwe fotos";

//==============================
// cool.php
//==============================//==============================
// pick.php
//==============================//==============================
// topkword.php
//==============================

$l_search_num = "Aantal keren";
$l_search_word = "Zoekwoorden";

//==============================
// ext_search.php
//==============================

$l_nofield = "Zoek opties";
$l_output_num = "Aantal zoek resultaten";
$l_nolimit = "Geen limiet";
$l_sort_type = "Sorteer wijze";
$l_search_type = "Zoekwijze";

//==============================
// comment.php
//==============================

$l_clowin = "Sluiten";
$l_already_com = "U heeft reeds een opmerking geplaatst";
$l_comment_ok = "Opmerking geplaatst";
$l_error_nolink = "Geen gegevens gevonden";
$l_error_noname = "U dient een naam in te vullen";
$l_error_nopass = "U dient een wachtwoord in te vullen";
$l_error_nodesc = "U dient een opmerking te geven";
$l_error_novote = "Selecteer Score";

//==============================
// del.php
//==============================

$l_del_link = "Foto verwijderen";
$l_error_misspass = "Verkeerd wachtwoord";

//==============================
// del.php
//==============================

$l_del_comment = "Opmerking verwijderd";

//==============================
// vote.php
//==============================

$l_already_vote = "U heeft reeds gestemd";
$l_vote_ok = "Stemming gereed";
$l_vote_txt =" Selecteer een waarde";

//==============================
// edit.php
//==============================

$l_edit_link = "Foto bewerken";
$l_edit_content = "Registreer opmerking";
$l_file_del = "Bestand verwijderen";
$l_file_edit = "Bestand bewerken";

//==============================
// review.php
//==============================

$l_no_comment = "Geen opmerkingen";
$l_vote_graph = "Analyse van stemmen ";
$l_go_list = "Terug";

//==============================
// code_view.php
//==============================

$l_vote_code = "Vote cote";

//==============================
// sitemap.php
//==============================

$l_ext_tree = "Open map";
$l_clo_tree = "Gesloten map";

?>
Return current item: Linker IMG