Location: PHPKode > scripts > KG Image Resizer Thumbnail Class > kg-image-resizer-thumbnail-class/resize.php
<?PHP
require_once('kgResizer.class.php');

$kgResizer =& new kgResizer();
$kgResizer -> resizer_set('./', 'no_image.gif', '100', '75', '255,255,255', 'advancedsettings.png', '300', '225', 'yeni_isim.png');
/*
resizer_set fonksiyonu argümanları (sırayla)
1 - kök dizin
2 - resim bulunamadığı takdirde gösterilecek resim
3 - varsayılan genişlik
4 - varsayılan yükseklik
5 - boyutlandırmadan sonra arta kalan kısımlardaki arkaplan rengi
6 - istenilen genişlik
7 - istenilen yükseklik
8 - tarayıcı üzerinde resim kaydedilirken hangi isimle kaydedilecek
*/
?>
Return current item: KG Image Resizer Thumbnail Class