Location: PHPKode > scripts > GentleSource Poll & Voting > languages/language.sv.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Language File
 ** Filename.....: language.en.inc.php (English)
 ** Author.......: Ralf Stadtaus
 ** Homepage.....: http://www.stadtaus.com/
 ** Contact......: mailto:hide@address.com
 ** Version......: 0.4
 ** Notes........: If you have translated this language
 **        file we would be happy if you could
 **        send us the file.
 ** Last changed.: 2004-01-20
 ** Last change..:      
 *****************************************************/ $txt = array (


          'txt_charset'           => 'iso-8859-1',
          'txt_problems'           => '<p><strong>Fått problem?</strong> Skript dokumentation och instruktioner: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Få svar på dina frågor i <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> på webbadressen <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">{txt_script_name}</a> hos STADTAUS.com.</p>',
          'txt_set_off_note'         => '<strong>ObserveraNote:</strong> När skriptet är färdigkonfigurerat så kan du sätta off för system messages (index.php - <i>$show_error_messages</i>).',
          'txt_system_message'        => 'System Meddelande',
          'txt_wrong_template_path'     => 'HTML mallarnas bibliotek kunde inte hittas. Var snäll och skriv in rätt sökväg i index.php - <i>$path[\'templates\']</i>.',
          'txt_wrong_templates'       => 'Följande HTML mall(ar) kunde inte hittas. Förvissa dig att filen/filerna finns i mallbiblioteket eller rätta filnamnen i index.php - <i>$tmpl[\'...\']</i>.',
          'txt_wrong_form_type'       => 'Inställningarna för filtyp i filen <i>index.php</i> är felaktiga. De enda tillåtna är följande "radio" och "select" och "radio_image".',
          
          'txt_allow_cookie_setting'     => 'Förvissa dig om att din webbläsare accepterar Cookies. Om den ej gör det, kan du inte rösta.',
          'txt_already_voted'        => 'Du har redan röstat!',
          'txt_decimals_separator'      => '.',
          'txt_display_form'         => 'Tillbaka till röstningen',
          'txt_display_results'       => 'Visa resultatet',
          'txt_empty_intern_vote_name'    => 'Inget röstningsalternativ har valts.',
          'txt_rating'            => 'Resultat',
          'txt_submit'            => 'Rösta',
          'txt_thanks'            => 'Tack för att du röstade.',
          'txt_thousends_separator'     => ',',
          'txt_total_votes'         => 'Totalt antal röstningar'        );?>
Return current item: GentleSource Poll & Voting