Location: PHPKode > scripts > GentleSource Poll & Voting > languages/language.sv.inc.php
<?php

  /*****************************************************
  ** Title........: Language File
  ** Filename.....: language.en.inc.php (English)
  ** Author.......: Ralf Stadtaus
  ** Homepage.....: http://www.stadtaus.com/
  ** Contact......: mailto:hide@address.com
  ** Version......: 0.4
  ** Notes........: If you have translated this language
  **                file we would be happy if you could
  **                send us the file.
  ** Last changed.: 2004-01-20
  ** Last change..:           
  *****************************************************/  $txt = array (


                   'txt_charset'                      => 'iso-8859-1',
                   'txt_problems'                     => '<p><strong>Fått problem?</strong> Skript dokumentation och instruktioner: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Få svar på dina frågor i <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> på webbadressen <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">{txt_script_name}</a> hos STADTAUS.com.</p>',
                   'txt_set_off_note'                 => '<strong>ObserveraNote:</strong> När skriptet är färdigkonfigurerat så kan du sätta off för system messages (index.php - <i>$show_error_messages</i>).',
                   'txt_system_message'               => 'System Meddelande',
                   'txt_wrong_template_path'          => 'HTML mallarnas bibliotek kunde inte hittas. Var snäll och skriv in rätt sökväg i index.php - <i>$path[\'templates\']</i>.',
                   'txt_wrong_templates'              => 'Följande HTML mall(ar) kunde inte hittas. Förvissa dig att filen/filerna finns i mallbiblioteket eller rätta filnamnen i index.php - <i>$tmpl[\'...\']</i>.',
                   'txt_wrong_form_type'              => 'Inställningarna för filtyp i filen <i>index.php</i> är felaktiga. De enda tillåtna är följande "radio" och "select" och "radio_image".',
                   
                   'txt_allow_cookie_setting'         => 'Förvissa dig om att din webbläsare accepterar Cookies. Om den ej gör det, kan du inte rösta.',
                   'txt_already_voted'                => 'Du har redan röstat!',
                   'txt_decimals_separator'           => '.',
                   'txt_display_form'                 => 'Tillbaka till röstningen',
                   'txt_display_results'              => 'Visa resultatet',
                   'txt_empty_intern_vote_name'       => 'Inget röstningsalternativ har valts.',
                   'txt_rating'                       => 'Resultat',
                   'txt_submit'                       => 'Rösta',
                   'txt_thanks'                       => 'Tack för att du röstade.',
                   'txt_thousends_separator'          => ',',
                   'txt_total_votes'                  => 'Totalt antal röstningar'               );?>
Return current item: GentleSource Poll & Voting