Location: PHPKode > scripts > GentleSource Poll & Voting > languages/language.no.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Language File
 ** Filename.....: language.no.inc.php (Norwegian)
 ** Author.......: Kim Idar Giske
 ** Homepage.....: 
 ** Contact......: argisk (at) online (dot) no
 ** Version......: 0.1
 ** Notes........: If you have translated this language
 **        file we would be happy if you could
 **        send us the file.
 ** Last changed.: 2004-03-08 
 ** Last change..:     
 *****************************************************/ $txt = array (


          'txt_charset'           => 'iso-8859-1',
          'txt_problems'           => '<p><strong>Problemer?</strong> Script dokumentasjon og instruksjoner: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Få svar på spørsmål i <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> på websiden til <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">{txt_script_name}</a> STADTAUS.com.</p>',
          'txt_set_off_note'         => '<strong>NB:</strong> Når script konfigurasjonen er ferdig kan du skru av system beskjeder (index.php - <i>$show_error_messages</i>).',
          'txt_system_message'        => 'System Beskjed',
          'txt_wrong_template_path'     => 'HTML template mappen ble ikke funnet. Vennligst fyll inn korrekt mappe adresse i index.php - <i>$path[\'templates\']</i>.',
          'txt_wrong_templates'       => 'Følgende HTML template(s) ble ikke funnet. Vennligst bekreft at filen eksisterer i template mappen eller korriger filnavnet i index.php - <i>$tmpl[\'...\']</i>.',
          'txt_wrong_form_type'       => 'Skjema felt typen i filen <i>index.php</i> er ikke korrekt. Eneste tillatt er valgene "radio" og "select" og "radio_image".',
          
          'txt_allow_cookie_setting'     => 'Vennligst ver sikker på at nettleseren din aksepterer Cookies. Hvis ikke kan du ikke stemme.',
          'txt_already_voted'        => 'Du har allerede stemt.',
          'txt_decimals_separator'      => '.',
          'txt_display_form'         => 'Stemme skjema',
          'txt_display_results'       => 'Vis resultat',
          'txt_empty_intern_vote_name'    => 'Ingen stemme har blitt valgt.',
          'txt_rating'            => 'Rating',
          'txt_submit'            => 'Stem',
          'txt_thanks'            => 'Takk for din stemme.',
          'txt_thousends_separator'     => ',',
          'txt_total_votes'         => 'Totale stemmer'        );?>
Return current item: GentleSource Poll & Voting