Location: PHPKode > scripts > GentleSource Poll & Voting > languages/language.nl.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Language File
 ** Filename.....: language.en.inc.php (English)
 ** Author.......: Ralf Stadtaus
 ** Homepage.....: http://www.stadtaus.com/
 ** Contact......: mailto:hide@address.com
 ** Version......: 0.4
 ** Notes........: If you have translated this language
 **        file we would be happy if you could
 **        send us the file.
 ** Last changed.: 2004-01-20  
 ** Last change..:
 *****************************************************/ $txt = array (


          'txt_charset'           => 'iso-8859-1',
          'txt_problems'           => '<p><strong>Problemen?</strong> Script documentatie en instructies: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Antwoorden op je vragen in het <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> op de website van het <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">{txt_script_name}</a> op STADTAUS.com.</p>',
          'txt_set_off_note'         => '<strong>Note:</strong> Als je klaar bent met het instellen van het script, kun je de systeemmeldingen uit zetten (index.php - <i>$show_error_messages</i>).',
          'txt_system_message'        => 'Systeemmelding',
          'txt_wrong_template_path'     => 'Het HTML template directory kon niet niet worden gevonden. Geef a.u.b. het correcte pad op in index.php - <i>$path[\'templates\']</i>.',
          'txt_wrong_templates'       => 'Volgende HTML template(s) kon(den) niet gevonden worden. Zorg dat het/de bestand(en)in the template folder aanwezig zijn of corrigeer de bestandsna(a)m(en) in index.php - <i>$tmpl[\'...\']</i>.',
          'txt_wrong_form_type'       => 'De setting voor het type form field in bestand <i>index.php</i> is niet correct. Enkel toegestaan zijn de opties "radio" and "select" and "radio_select".',

          'txt_allow_cookie_setting'     => 'Zorg dat je browser Cookies accepteert. Zo niet, dan kuin je niet stemmen.',
          'txt_already_voted'        => 'Je hebt reeds gestemd.',
          'txt_decimals_separator'      => '.',
          'txt_display_form'         => 'Stemformulier',
          'txt_display_results'       => 'Toon resultaten',
          'txt_empty_intern_vote_name'    => 'Er is niet gestemd.',
          'txt_rating'            => 'Score',
          'txt_submit'            => 'Stem',
          'txt_thanks'            => 'Bedankt voor het stemmen.',
          'txt_thousends_separator'     => ',',
          'txt_total_votes'         => 'Totaal aantal stemmen'        );?>
Return current item: GentleSource Poll & Voting