Location: PHPKode > scripts > GentleSource Form Mail > form_mail_3.11.1/languages/utf-8/language.da.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Form Mail Script Language File (Danish/Dansk)
 ** Filename.....: language.da.inc.php
 ** Author.......: Benjamin Schrøder Aarup
 ** Homepage.....: http://www.stadtaus.com/
 ** Contact......: mailto:hide@address.com
 ** Version......: 0.1
 ** Notes........: Hvor du oversætter denne sprog-fil
          til et andet sprog, vil vi blive
          glade, hvis du kunne sende den til os.
 **
 ** Last changed.:
 ** Last change..:
 *****************************************************/ $txt = array (


          'txt_attachment'          => 'Attachment',
          'txt_content_direction'      => 'ltr',
          'txt_charset' => 'utf-8',
          'txt_cannot_lock_file'       => 'Kan ikke låse filen: ',
          'txt_cannot_open_file'       => 'Kan ikke åbne filen: ',
          'txt_captcha_note'         => 'To prevent automated Bots from form spamming, please enter the text you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.',
          'txt_captcha_try_again'      => 'You did not enter the correct text displayed in the spam-prevention image box. Please look at the image and enter the values displayed there.',
          'txt_comment'           => 'Kommentarer',
          'txt_compare_and'         => ' and ',
          'txt_confirm_email'        => 'Confirm E-mail',
          'txt_email'            => 'E-mail',
          'txt_email_syntax'         => 'Vær venlig at undersøge e-mail adressen i de følgende felter:',
          'txt_empty_referrer'        => 'Tom reference (refereret side). For en sikkerhedsskyld, kan denne formular kun blive brugt, hvis reference-siden er en del af dette websted. En tom reference kan skyldes browsere, firewalls eller andre programmer der gemmer referencerne. Beklager.',
          'txt_error_captcha'        => 'Captcha image could not be generated.',
          'txt_error_compare'        => 'Please make sure the following fields contain the same values:',
          'txt_error_user_agent'       => 'User Agent error.',
          'txt_fill_in'           => 'Udfyld venligst følgende felter:',
          'txt_firstname'          => 'Fornavn',
          'txt_form_not_submitted'      => 'The form could not be submitted.',
          'txt_ip_address_expiration'    => 'Du har nået grænsen for hvor mange e-mails du kan sende med din nuværende IP-adresse. Denne begrænsning er for at forhindre uhensigtsmæssig brug af denne funktion. Du vil være i stand til at benytte funktionen, næste gang du går på internettet, og får tildelt en ny IP-adresse.',
          'txt_lastname'           => 'Efternavn',
          'txt_mandatory_fields'       => 'Påkrævet felt',
          'txt_no'              => 'Nej',
          'txt_password'           => 'Password',
          'txt_confirm_password'       => 'Confirm Password',
          'txt_popen_error'         => 'Fejl i funktionen popen().',
          'txt_preview'           => 'Udkast',
          'txt_problems'           => '<p><strong>Løbet ind i problemer?</strong> Script dokumentation og instruktioner: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Få svar på dine spørgsmål i <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> på <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">Form Mail Scripts</a> hjemmeside.</p>',
          'txt_receive_information'     => 'Modtag mere information?',
          'txt_required_lastname'      => 'Vær venlig at indtaste dit efternavn.',
          'txt_required_email'        => 'Vær venlig at indtaste din e-mail adresse.',
          'txt_required_subject'       => 'Vær venlig at indtaste et emne.',
          'txt_syntax_email'         => 'E-mail adressen du har indtastet, er ugyldig.',
          'txt_salutation'          => 'Hilsner',
          'txt_script_name'         => 'Form Mail Script',
          'txt_set_off_note'         => '<b>Bemærk:</b> Når du er færdig med at konfigurere scriptet, skulle du tage at fjerne disse system-beskederved at sætte $show_error_messages konfigurationsfilen index.php til "off".',
          'txt_subject'           => 'Emne',
          'txt_submit'            => 'Send',
          'txt_subscribe_newsletter'     => 'Tilmelde nyhedsbrevet?',
          'txt_system_message'        => 'Systembesked',
          'txt_thank_you'          => 'Mange tak. Din mail er nu sendt.',
          'txt_vote'             => 'Kan du godt lide Form Mail Script?',
          'txt_wrong_html_template'     => 'HTML-skitsen som er defineret i konfigurationsfilen for index.php (<i>$file[\'default_html\']</i>) eller i &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;html_template&quot; value=&quot;&quot; /&gt; findes ikke. Vær sikker på at filens navn er stavet korrekt, og at filen er tilgængelig i mappen med skitser (templates).',
          'txt_wrong_ip_address'       => 'Den IP-adresse du bruger, er på vores IP banliste. Du har ikke lov til at udfylde denne formular.',
          'txt_wrong_mail_template'     => 'Den mail-skitse som er defineret i konfigurationsfilen for index.php (<i>$file[\'default_mail\']</i>) eller &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;mail_template&quot; value=&quot;&quot; /&gt; findes ikke. Vær sikker på at filens navn er stavet korrekt, og at filen er tilgængelig i mappen med skitser (templates).',
          'txt_wrong_referrer'        => 'Forkert reference (refereret side). PÃ¥ grund af sikkerhed, kan denne formular kun blive brugt, hvis reference-siden er en del af dette websted.',
          'txt_wrong_referrer_admin'     => '<br /><br />Besked til admin: Vær venlig at tilføje navnet på din server i reference-variablen i konfigurationsfilen for index.php: ',
          'txt_wrong_template_path'     => 'Stien til skitsemappen (templates) er forkert. Vær venlig at indsætte den korrekte sti i variablen <i>$path[\'templates\']</i> i konfigurationsfilen for index.php.',
          'txt_yes'             => 'Ja',
          'txt_your_data'          => 'Dette er dine indtastede data.'        );?>
Return current item: GentleSource Form Mail