Location: PHPKode > scripts > GentleSource Form Mail > form_mail_3.11.1/languages/language.sv.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Form Mail Script Language File (English)
 ** Filename.....: language.en.inc.php
 ** Author.......: Ralf Stadtaus
 ** Homepage.....: http://www.stadtaus.com/
 ** Contact......: mailto:hide@address.com
 ** Version......: 0.3
 ** Notes........: If you have translated this language
 **        file we would be happy if you could
 **        send us the file.
 **
 ** Last changed.:
 ** Last change..:
 *****************************************************/ $txt = array (


          'txt_attachment'          => 'Attachment',
          'txt_content_direction'      => 'ltr',
          'txt_charset'           => 'iso-8859-1',
          'txt_cannot_lock_file'       => 'Kan inte skriva till filen: ',
          'txt_cannot_open_file'       => 'Kan inte öppna filen: ',
          'txt_captcha_note'         => 'För att skydda inläggen mot automatiserad spamning måste du bekräfta texten som du ser i den svarta rutan. Genom att skriva den i textfältet innan du klickar på <b>skicka</b> knappen. Ditt inlägg kommer inta att skickas om inte texterna matchar varandra. Försäkra dig också om att din webbläsare stödjer och accepterar cookies, annars kommer ditt inlägg inte att verifieras korrekt.',
          'txt_captcha_try_again'      => 'Du skrev inte in rätt text som visades i spam skydds fönstret. Försök igen, skriv in texten som visas i fönstret vid knapparna.',
          'txt_comment'           => 'Kommentarer',
          'txt_compare_and'         => ' and ',
          'txt_confirm_email'        => 'Confirm E-mail',
          'txt_email'            => 'E-mail',
          'txt_email_syntax'         => 'Kontrollera e-mail adressen i följande fält:',
          'txt_empty_referrer'        => 'Tom reference (tillåtna siter). Av säkerhetskäl kan formuläret endast användas av sidor som är en del av denna webbsite. En tomt fält kan vara orsakad av din webbläsare, brandvägg eller andra program som döljer referensen. Beklagligt.',
          'txt_error_captcha'        => 'Captcha image could not be generated.',
          'txt_error_compare'        => 'Please make sure the following fields contain the same values:',
          'txt_error_user_agent'       => 'User Agent error.',
          'txt_fill_in'           => 'Fyll i följande fält:',
          'txt_firstname'          => 'Förnamn',
          'txt_form_not_submitted'      => 'The form could not be submitted.',
          'txt_ip_address_expiration'    => 'Du har skickat max antal e-mail från din IP-adress. Detta är en säkerhetsspärrför att förhindra missbruk av denna form mailer. Du kan använda den igen, efter din nästa inloggning på internet.',
          'txt_lastname'           => 'Efternamn',
          'txt_mandatory_fields'       => 'Obligatoriska fält',
          'txt_no'              => 'Nej',
          'txt_popen_error'         => 'Funktionen () fel. Kunde inte utföras',
          'txt_preview'           => 'Förhandsgranska',
          'txt_problems'           => '<p><strong>Fått problem?</strong> Skript dokumentationen och ainstruktioner: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Få svar på dina frågor <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> på webbsidan för <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">Form Mail Script</a>.</p>',
          'txt_receive_information'     => 'Ta emot mer information?',
          'txt_required_lastname'      => 'Please enter your last name.',
          'txt_required_email'        => 'Please enter your e-mail address.',
          'txt_required_subject'       => 'Please enter a subject.',
          'txt_syntax_email'         => 'The e-mail format is not correct. Please enter a valid e-mail address.',
          'txt_salutation'          => 'Lösning',
          'txt_script_name'         => 'Form Mail Script',
          'txt_set_off_note'         => '<b>Observera:</b> När du har konfigurerat skriptet klart, bör du sätta system messages off i $show_error_messages variabeln i index.php configuration filen till off.',
          'txt_subject'           => 'Ärende',
          'txt_submit'            => 'Skicka',
          'txt_subscribe_newsletter'     => 'Prenemurera på nyhetsbrev?',
          'txt_system_message'        => 'System Meddelande',
          'txt_thank_you'          => 'Tack. ditt e-mail är skickat.',
          'txt_vote'             => 'Rösta. Tycker du om Form Mail Skriptet?',
          'txt_wrong_html_template'     => 'Den HTML-mall som du angivit i index.php filen (<i>$file[\'default_html\']</i>) eller i &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;html_template&quot; value=&quot;&quot; /&gt; finns intet. Försäkra dig om att filens namn är rätt stavat och att filen finns i template biblioteket.',
          'txt_wrong_ip_address'       => 'Den IP-adress du använder nu är "svatlistad" hos oss. Du kan inte använda denna funktion.',
          'txt_wrong_mail_template'     => 'Den mail mall du definierat i index.php konfigurations filen (<i>$file[\'default_html\']</i>) eller &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;mail_template&quot; value=&quot;&quot; /&gt; finns inte. Försäkra dig om att filens namn är rätt stavat, och att filen finns i template biblioteket.',
          'txt_wrong_referrer'        => 'Fel hänvisad site (referring site). Av säkerhetsskäl formmail kan bara användas av sidor som är en del av denna webbsite.',
          'txt_wrong_referrer_admin'     => '<br /><br />För administratören: Lägg till namnet på din server i referensvariabeln i the index.php konfigurations filen: ',
          'txt_wrong_template_path'     => 'Sökvägen till template biblioteket är fel. Lägg till den korrekta sökvägen i variabeln <i>$path[\'templates\']</i> i index.php konfigurationsfilen',
          'txt_yes'             => 'Ja',
          'txt_your_data'          => 'Detta är dina data.'        );?>
Return current item: GentleSource Form Mail