Location: PHPKode > scripts > GentleSource Form Mail > form_mail_3.11.1/languages/language.nl.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Form Mail Script Language File (English)
 ** Filename.....: language.en.inc.php
 ** Author.......: Ralf Stadtaus
 ** Homepage.....: http://www.stadtaus.com/
 ** Contact......: mailto:hide@address.com
 ** Version......: 0.5
 ** Notes........: If you have translated this language
 **        file we would be happy if you could
 **        send us the file.
 **
 ** Last changed.:
 ** Last change..:
 *****************************************************/$txt = array (


  'txt_attachment'          => 'Bijlage',
  'txt_birthday'           => 'Verjaardag',
  'txt_content_direction'      => 'ltr',
  'txt_charset'           => 'iso-8859-1',
  'txt_cannot_lock_file'       => 'Kan het bestand niet lock-en: ',
  'txt_cannot_open_file'       => 'Kan het bestand niet openen: ',
  'txt_captcha_note'         => 'Tervoorkoming van spam door automatische robots, vul de tekst, welke je ziet in het plaatje, in in de daarvoor bestemde invoerveld. Uw opmerking wordt allen opgestuurd als de tekst overeenkomt. Zorg ervoor dat uw browser cookies accepteert, anders kan uw opmerking niet worden geverifieerd.',
  'txt_captcha_try_again'      => 'U heeft niet dezelfde text ingegeven zoals vermeld in het anit-Spam scherm. Kijk naar het plaatje en neem de gegevens die hier staan over.',
  'txt_city'             => 'Stad',
  'txt_comment'           => 'Opmerkingen',
  'txt_country'           => 'Land',
  'txt_compare_and'         => ' en ',
  'txt_confirm_email'        => 'Bevestig E-mail',
  'txt_email'            => 'E-mail',
  'txt_email_syntax'         => 'Controleer het e-mail address in het volgende form veld:',
  'txt_empty_referrer'        => 'Empty referrer (referring site). For security reasons the form can only be used, if the referring page is part of this website. An empty referrer can be caused by web browsers, firewalls or other programs that hide the referrer. Sorry.',
  'txt_extendedaddress'       => 'Uitgebreid adres',
  'txt_error_captcha'        => 'Captcha plaatje kan niet worden gegenereerd.',
  'txt_error_compare'        => 'Zorg ervoor dat de volgende velden dezelfde waarde bevatten:',
  'txt_error_user_agent'       => 'User Agent fout.',
  'txt_fill_in'           => 'Vul alstublief the volgend form velden in:',
  'txt_firstname'          => 'Voornaam',
  'txt_form_not_submitted'      => 'The form could not be submitted.',
  'txt_home'             => 'Home',
  'txt_ip_address_expiration'    => 'U heeft het maximum aantal emails verstuurd vanaf dit IP-adres. Dit is een beveiligings optie om misbruik te voorkomen. U kunt dit formulier weer gebruiken als u een nieuw IP-adres heeft of als u opnieuw inbelt.',
  'txt_lastname'           => 'Achternaam',
  'txt_mandatory_fields'       => 'Verplichte velden',
  'txt_middlename'          => 'Tussen voegsel',
  'txt_nickname'           => 'Bijnaam',
  'txt_no'              => 'Nee',
  'txt_note'             => 'Noot',
  'txt_office'            => 'Kantoor',
  'txt_organization'         => 'Organisatie',
  'txt_password'           => 'Wachtwoord',
  'txt_confirm_password'       => 'Bevestig wachtwoord',
  'txt_pobox'            => 'Postbus',
  'txt_popen_error'         => 'Function popen() error.',
  'txt_preview'           => 'Voorbeeld',
  'txt_problems'           => '<p><strong>Heeft u een probleem?</strong> Script documentatie en instructie: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Uw vragen worden beantwoord op het <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> op een website van <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">Form Mail Script</a>.</p>',
  'txt_receive_information'     => 'Wilt u meer informatie ontvangen?',
  'txt_required_lastname'      => 'Vul alstublieft uw achternaam in.',
  'txt_required_email'        => 'Vul alstublieft uw e-mail adres in.',
  'txt_required_subject'       => 'Vul alstublieft een onderwerp in.',
  'txt_role'             => 'Rol',
  'txt_syntax_email'         => 'Het e-mail formaat is niet goed. Vul alstublieft een geldig e-mail adres in.',
  'txt_salutation'          => 'Welkom',
  'txt_script_name'         => 'Form Mail Script',
  'txt_set_off_note'         => '<b>Noot:</b> Zodra u klaar bent met het configureren van het script, kunt u deze systeem boodschappen uit zetten door de variabele $show_error_messages in het index.php configuratie bestand op uit te zetten.',
  'txt_state'            => 'Staat',
  'txt_street'            => 'Straat',
  'txt_subject'           => 'Onderwerp',
  'txt_submit'            => 'Verzend',
  'txt_subscribe_newsletter'     => 'Nieuwsbrief ontvangen?',
  'txt_system_message'        => 'Systeem boodschap',
  'txt_telephone'          => 'Telefoon',
  'txt_thank_you'          => 'Dank u. Uw e-mail is onderweg.',
  'txt_title'            => 'Titel',
  'txt_vote'             => 'Vind u Form Mail Script leuk?',
  'txt_website'           => 'Website',
  'txt_work'             => 'Werk',
  'txt_wrong_html_template'     => 'De HTML template gedefinieerd in het index.php configuratie bestand (<i>$file[\'default_html\']</i>) of in &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;html_template&quot; value=&quot;&quot; /&gt; bestaat niet. Zorg ervoor dat de bestandsnaam goed is gespeld en dat het bestand beschikbaar is in de template directorie.',
  'txt_wrong_ip_address'       => 'Het IP address dat u momenteel gebruikt staat is onze IP banlijst. U bent niet geauthoriseerd om dit formulier te gebruiken.',
  'txt_wrong_mail_template'     => 'Het Mail template gedefinieerd in het index.php configuratie bestand (<i>$file[\'default_mail\']</i>) of &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;mail_template&quot; value=&quot;&quot; /&gt; bestaat niet. Zorg ervoor dat de bestandsnaam goed is gespeld en dat het bestand beschikbaar is in de template directorie.',
  'txt_wrong_referrer'        => 'verkeerde verwijzer (verwijzende site). om veiligheids redenen is het mogelijk om het formulier allen gebruikt worden als de verwijzende pagina onderdeel is van deze website.',
  'txt_wrong_referrer_admin'     => '<br /><br />Noot voor de Admin: Vul de naam van uw server in bij referrer variable in het index.php configuratie bestand.',
  'txt_wrong_template_path'     => 'Het path naar de template directorie is fout. Vul alstublieft het juiste path in, in de variabele <i>$path[\'templates\']</i> in het index.php configuratie bestand',
  'txt_yes'             => 'Ja',
  'txt_your_data'          => 'Dit is uw data.',
  'txt_zipcode'           => 'Postcode',);?>
Return current item: GentleSource Form Mail