Location: PHPKode > scripts > Fraction > fraction/fraction.php
<?php

	/** 
	 * Trida Fraction pro praci se zlomky. 
	 * 
	 * Trida Fraction obsahuje vsechny dulezite procedury pro praci se zlomky : 
	 * * Kraceni zlomku na zakladni tvar 
	 * * Predavedeni realnych cisel na zlomky
	 * * Zakladni matematické operace 
	 *  * Scitani 
	 *  * Odecitani 
	 *  * Nasobeni 
	 *  * Deleni 
	 * 
	 * @author Tomas Lang <hide@address.com> 
	 * @copyright Copyright (c) 2008+, Tomas Lang 
	 * @version 1.2
	 * @category Mathematic 
	 * @package Basic 
	 */ 
	class Fraction { 
		/** 
		 * @var int $numerator Citatel zlomku 
		 */ 
		private $numerator; 
		/** 
		 * @var int $denominator Jmenovatel zlomlu 
		 */ 
		private $denominator; 

		/** 
		 * Konstruktor 
		 * 
		 * Vytvori novou instanci tridy zlomek, nacte citatel a jmenovatel a
		 * nakonec zlomek zkrati do zakladniho tvaru. 
		 * 
		 * @param float $numerator Citatel zlomku 
		 * @param float $denominator Jmenovatel zlomlu 
		 *
		 * @todo: $number | $denominator = object Fraction
		 */ 
		public function __construct( $numerator = 1, $denominator = 1 ) { 
			$numerator = $this->realToFraction( $numerator );
			$denominator = $this->realToFraction( $denominator );
			
			$this->numerator = (int)( $numerator[ 0 ] * $denominator[ 1 ] ); 
			$this->denominator = (int)( $denominator[ 0 ] * $numerator[ 1 ] );
			
			if ( $this->denominator == 0 ) {
				throw new Exception( 'Denominator can\'t be 0!' );
			}
			
			$this->reduction(); 
		}

		/**
		 * Funkce prevede realne cislo do tvaru zlomku
		 *
		 * @param float $number
		 *
		 * @return array Pole o dvou prvcich (citatel, jmenovatel zlomku)
		 */
		private function realToFraction( $number ) {
			$endOfNumber = $number - (int)$number;
			if ( $endOfNumber != 0 ) {
				$mul = bcpow( 10, strlen( $endOfNumber ) - 2 );
				return array( $number * $mul, $mul );
			} else {
				return array( $number, 1 );
			}
		}

		/** 
		 * Funkce vraci citatel zlomku 
		 * 
		 * @return float $this->numerator Citatel zlomku 
		 */ 
		public function getNumerator() { 
			return $this->numerator; 
		}

		/** 
		 * Funkce vraci jmenovatel zlomku 
		 * 
		 * @return float $this->denominator Jmenovatel zlomku 
		 */ 
		public function getDenominator() { 
			return $this->denominator; 
		}

		/** 
		 * Funkce zkrati zlomek do zakladniho tvaru 
		 * 
		 * Pokud je citatel i jmenovatel zaporny, pak je zlomek preveden na
		 * kladny, pokud je zaporny pouze jmenovatel, je zapornost prenesena
		 * na citatele a jmenovatel je preveden na kladny, nasledne pak je
		 * zlomek zkracen do zakladniho tvaru na zaklade nalezeného nejvysiho
		 * spolecného jmenovatele. 
		 */ 
		public function reduction() { 
			if ( ( $this->numerator < 0 && $this->denominator < 0 ) || ( $this->denominator < 0 ) ) { 
				$this->expansion( -1 ); 
			}
			$hcd = $this->highestCommonDivisor( $this->numerator, $this->denominator ); 
			$this->numerator /= $hcd; 
			$this->denominator /= $hcd; 
		}

		/** 
		 * Funkce vraci hodnotu zlomku v realném cisle 
		 * 
		 * @return float 
		 */ 
		public function getRealValue() { 
			return $this->numerator / $this->denominator; 
		}

		/** 
		 * Funkce vraci nejvysiho spolecného delitele cilel $a a $b 
		 * 
		 * @param int $a 
		 * @param int $b 
		 */ 
		public function highestCommonDivisor( $a, $b ) { 
			$a = abs( $a ); 
			while ( $a != $b ) { 
				if ( $a > $b ) { 
					$a = $a - $b; 
				}else { 
					$b = $b - $a; 
				}
			}
			return $a; 
		}

		/** 
		 * Funkce vraci nejmensi spolecny nasobek cisel $a a $b 
		 * 
		 * @param float $a 
		 * @param float $b 
		 */   
		private function leastCommonMultiple( $a, $b ) { 
			return ( $a * $b ) / $this->highestCommonDivisor( $a, $b ); 
		}

		/** 
		 * Funkce prevede tento a zadany zlomek, na zlomly se spolecnym
		 * jmenovatelem 
		 * 
		 * @param object Fraction 
		 */ 
		public function commonDenominator( &$fraction ) { 
			$lcm = $this->leastCommonMultiple( $this->denominator, $fraction->denominator ); 
			$this->numerator = $this->numerator * ( $lcm / $this->denominator ); 
			$fraction->numerator = $fraction->numerator * ( $lcm / $fraction->denominator ); 
			$this->denominator = $fraction->denominator = $lcm; 
		}

		/** 
		 * Funkce rozsiri zlomek o hodnotu zlomku ci cisla $num 
		 * 
		 * @param object|float Fraction 
		 */ 
		private function expansion( $num ) { 
			$this->numerator *= $num; 
			$this->denominator *= $num; 
		}

		/** 
		 * Funkce zkrati zlomek o hodnotu zlomku ci cisla $parametr 
		 * 
		 * @param object|float 
		 */ 
		private function contraction( $parametr ) {
			$this->numerator /= $num; 
			$this->denominator /= $num; 
		}

		/** 
		 * Pricte zadany zlomek ci cislo k tomuto zlomku a zkrati jej na
		 * zakladni tvar 
		 * 
		 * @param object|float Fraction 
		 */ 
		public function add( $parametr ) { 
			if ( !( $parametr instanceOf Fraction ) && is_numeric( $parametr ) ) {
				$parametr = new Fraction( $parametr );
			} else {
				throw new Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
			}

			$this->commonDenominator( $parametr ); 
			$this->numerator = $this->numerator + $parametr->numerator; 

			$this->reduction(); 
		}

		/** 
		 * Odecte zadany zlomek ci cislo od tohoto zlomku a zkrati jej na
		 * zakladni tvar 
		 * 
		 * @param object|float Fraction 
		 */ 
		public function sub( $parametr ) { 
			if ( !( $parametr instanceOf Fraction ) && is_numeric( $parametr ) ) {
				$parametr = new Fraction( $parametr );
			} else {
				throw new Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
			}
			
			$this->commonDenominator( $parametr ); 
			$this->numerator = $this->numerator - $parametr->numerator; 
			
			$this->reduction(); 
		}

		/** 
		 * Vynasobi tento zlomek zadanym zlomkem ci cislem a zkrati jej na
		 * zakladni tvar 
		 * 
		 * @param object|float Fraction 
		 */ 
		public function multiplication( $parametr ) { 
			if ( $parametr instanceOf Fraction ) {
				$numerator = $parametr->numerator; 
				$denominator = $parametr->denominator;
			} elseif ( is_numeric( $parametr ) ) {
				$parametr = $this->realToFraction( $parametr );
				$numerator = $parametr[ 0 ]; 
				$denominator = $parametr[ 1 ];
			} else {
				throw new Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
			}
			
			$this->numerator *= (int)$numerator;
			$this->denominator *= (int)$denominator;
			
			$this->reduction(); 
		}

		/** 
		 * Vydeli tento zlomek zadanym zlomkem ci cislem a zkrati jej na
		 * zakladni tvar 
		 * 
		 * @param object|float Fraction 
		 */ 
		public function division( $parametr ) {
			if ( $parametr instanceOf Fraction ) {
				$numerator = $parametr->numerator; 
				$denominator = $parametr->denominator;
			} elseif ( is_numeric( $parametr ) ) {
				$parametr = $this->realToFraction( $parametr );
				$numerator = $parametr[ 0 ]; 
				$denominator = $parametr[ 1 ];
			} else {
				throw new Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
			}

			$this->numerator *= (int)$denominator;
			$this->denominator *= (int)$numerator;

			$this->reduction(); 
		}
	}

?>
Return current item: Fraction