Location: PHPKode > scripts > Form Mail Lite > form/forms/cfg.php
<?php
if($_GET['fid']){
$Fid=$_GET['fid'];
$Log=file("./../log/form.cgi");
for($i=0;$i<sizeof($Log);$i++){
$line=explode(",",$Log[$i]);
if($line[0]==$Fid){
$FormTitle=$line[1];
$solid=$line[2];
$left=$line[3];
$right=$line[4];
$font=$line[5];
break;
}
}
}
?>
<?php
if($_POST['action'] == "send"){
$Fid=$_GET['fid'];
$Log=file("./../log/form.cgi");
for($i=0;$i<sizeof($Log);$i++){
$line=explode(",",$Log[$i]);
if($line[0]==$Fid){
$To=$line[6];
$Subject=$line[7];
$Text=$line[8];
$Sign=$line[9];
$Complete=$line[10];
$Remail=$line[11];
$Text=str_replace("<br />","\n",$Text);
$Sign=str_replace("<br />","\n",$Sign);
$Complete=str_replace("<br />","\n",$Complete); 
break;
}
}

}
?>
<?php
function form($Fid){
$Log=file("./../log/skin.cgi");
for($i=0;$i<sizeof($Log);$i++){
$line=explode(",",$Log[$i]);
if($line[1]==$Fid){
$Item = $line[2];
$Type = $line[3];
$Cols = $line[4];
$Rows = $line[5];
$Options = $line[6];
$Default = $line[7];
$H = $line[8];
if($H==1){
$H="<font color='#ff4500'>*</font>";
}
else{
$H='&nbsp;';
}
if($Type==0){
$form.="<tr><td align='left' bgcolor='$left'>".$H."E-mail</td><td bgcolor='$right'><input type='text' name='E-mail' size='$Cols' value='$Default'><br></td></tr>";
}
elseif($Type==1){
$form.="<tr><td align='left' bgcolor='$left'>$H$Item</td><td bgcolor='$right'><input type='text' name='$Item' size='$Cols' value='$Default'><br></td></tr>";
}

elseif($Type==2){
$form.="<tr><td align='left' bgcolor='$left'>$H$Item</td><td bgcolor='$right'><input type='password' name='$Item' size='$Cols' value='$Default'><br></td></tr>";
}

elseif($Type==3){
            $form.="<tr><td align='left' bgcolor='$left'>$H$Item</td><td bgcolor='$right'>";
	        $values = explode(':',$Options);
	        for($o = 0; $o < count($values); $o++) {
			$form.="<input type='radio' name='$Item' value='$values[$o]'>$values[$o]<br>";
	        }
            $form.="<br></td></tr>";
}
elseif($Type==4){
            $form.="<tr><td align='left' bgcolor='$left'>$H$Item</td><td bgcolor='$right'>";
	        $values = explode(':',$Options);
			for($o = 0; $o < count($values); $o++) {
			$form.="<input type='checkbox' name='$Item' value='$values[$o]'>$values[$o]<br>";
			}
            $form.="<br></td></tr>";
}

elseif($Type==5){
	
			$form.="<tr><td align='left' bgcolor='$left'>$H$Item</td><td bgcolor='$right'><select name='$Item' size='$Rows'><option value=''></option>";
	        $values = explode(":",$Options);
            for($o = 0; $o < count($values); $o++) {
            $form.="<option value='$values[$o]'>$values[$o]</option>";
            }           
            $form.="</select><br></td></tr>";
}

elseif($Type==6){
	$form.="<tr><td align='left' bgcolor='$left'>$H$Item</td><td bgcolor='$right'><textarea name='$Item' cols='$Cols' rows='$Rows'>$Default</textarea><br></td></tr>";
}

elseif($Type==7){
	$form.="<tr><td align='left'></td><td><input type='hidden' name='$Item' value='$Default'><br></td></tr>";
}

}
}
return $form;
}
?>
<?php 
if(($_POST['action'] == "send")||($_POST['action'] != "send")){

foreach($_POST as $key=>$var) {
$va .= $var;
}
$Log=file("./../log/ip.cgi");
$line=explode(",",$Log[0]);
$ip=$line[0];
$text=$line[1];
if($ip){
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
$ipline = explode("<br />",$ip);
for($i = 0; $i < count($ipline); $i++) {
if (ereg($ipline[$i], $ip)) {
$errm .= "<FONT color=#CC0000>Error</FONT><BR>";
$flag = 1;
}
}
}
if($text){
$tline = explode("<br />",$text);
for($i = 0; $i < count($tline); $i++) {
if (ereg($tline[$i], $va)) {
$errm .= "<FONT color=#CC0000>Error</FONT><BR>";
$flag = 1;
}
}
}
$Log=file("./../log/skin.cgi");
for($i=0;$i<sizeof($Log);$i++){
$line=explode(",",$Log[$i]);
if($line[1]==$_GET['fid']){
$Item = $line[2];
$Type = $line[3];
$Cols = $line[4];
$Rows = $line[5];
$Options = $line[6];
$Default = $line[7];
$H = $line[8];
if($H==1){
if(($Item)&&(empty($_POST[$Item]))) {
$errm .= "<FONT color=#CC0000>Please enter ".$Item."</FONT><BR>";
$flag = 1;
}
if($Type==0){
if(empty($_POST['E-mail'])) {
$errm .= "<FONT color=#CC0000>Please enter E-mail</FONT><BR>";
$flag = 1;
}
elseif(!ereg("^[^@]+@[^.]+\..+", $_POST['E-mail'])) {
$errm .= "<FONT color=#CC0000>E-mail seems invalid.</FONT><BR>";
$flag = 1;
}
}
}
}
}
}
?>
Return current item: Form Mail Lite