Location: PHPKode > scripts > eventCreator > eventCreator-2.0/languages/lang.se.php
<?php
/*
 * eventCreator
 * ver 2.0
 *
 * The iCal file event php-HTML form editor
 *
 * copyright (c) 2007 Kjell-Inge Gustafsson kigkonsult
 * www.kigkonsult.se/iCalcreator/eventCreator/index.php
 * hide@address.com
 * updated 20070612
 *
 * Translations for other langauges are welcome, send file in via email!
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 *
 * This script creates all swedish textual output for editing iCal event
 *
**/
defined( '_VALID_KIG' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

$EClang = array(
 'ATTENDEEdelText'   => 'Ta bort deltagare'
, 'ATTENDEElabel'    => 'Deltagare'
, 'ATTENDEEhelptext'  => 'Ange en emailadress'
, 'AttendeeText'    => 'Lägg till fler deltagare.'
, 'backwardlabel'    => 'föregående'
, 'CLASSlabel'     => 'Säkerhet'
, 'CLASShelptext'    => 'Ange&nbsp;en&nbsp;säkerhetsnivå'
, 'CLASShelptextRSS'  => 'Ange&nbsp;en&nbsp;säkerhetsnivå. Obligatoriskt&nbsp;för&nbsp;RSS-utdata.'
, 'CLASS_options'    => array( ''       => ''
                , 'PUBLIC'    => 'Publik'
                , 'PRIVAT'    => 'Privat'
                , 'CONFIDENTIAL' => 'Konfidentiell'
                )
, 'COMMENTdelText'   => 'Ta bort kommentar'
, 'COMMENTlabel'    => 'Kommentarer'
, 'COMMENThelptext'   => 'Kommentar om händelsen.'
, 'CommentsText'    => 'lägg till kommentarer om händelsen.'
, 'confirmEventRemoval' => 'Bekräfta borttag av kalenderhändelse'
, 'confirmFileRemoval' => 'Bekräfta borttag av kalenderfil'
, 'createiCalText'   => 'skapa iCal-fil'
, 'createxCalText'   => 'skapa xCal-fil'
, 'createrssCalText'  => 'skapa rssCal-fil'
, 'createrss2CalText'  => 'skapa RSS 2.0 iCal-fil'
, 'deleteEventlabel'  => 'ta bort'
, 'DESCRIPTIONlabel'  => 'Beskrivning'
, 'DESCRIPTIONhelptext' => 'En längre beskrivning av händelsen.'
, 'directoryNotWriteable' => 'EJ skrivrättighet : '
, 'DTSTARTlabel'    => 'Datum'
, 'DTSTARThelptext'   => 'Startdatum (År/mån/dag) och -tid (tim/min) för händelsen.'
, 'DTtimelabel'     => 'Tid'
, 'DTnoendlabel'    => 'utan slut'
, 'DTENDlabel'     => 'Slut'
, 'DTENDhelptext'    => 'Slutdatum (År/mån/dag) och -tid (tim/min) för händelsen.'
, 'errClassText'    => 'Obligatoriskt fält saknas: Säkerhet'
, 'errDescriptionText' => 'Obligatoriskt fält saknas: Beskrivning'
, 'errEmail'      => 'Ogiltig eMailadress'
, 'errEndDate'     => 'Ogiltigt slutdatum'
, 'errLocationText'   => 'Obligatoriskt fält saknas: Plats'
, 'errOrganizerText'  => 'Obligatoriskt fält saknas: Organisatör'
, 'errStartDate'    => 'Ogiltigt datum'
, 'errSummaryText'   => 'Obligatoriskt fält saknas: Sammanfattning'
, 'errTRIGGERemail'   => 'Deltagare måste anges för påminnelse via eMail'
, 'errUrlText'     => 'Obligatoriskt fält saknas: Url'
, 'eventLoaded'     => 'Händelse : '
, 'eventNotFound'    => 'Händelse saknas'
, 'eventRemovalSuccessfull' => 'Händelse borttagen : '
, 'eventSaved'     => 'Händelse sparad '
, 'Extra'        => 'Extra'
, 'fileCreationSuccessfull' => 'Ny kalenderfil skapad : '
, 'fileerror'      => array(
   1 => 'V.v. välj en fil att ladda upp'
  , 2 => 'Filnamn (min 3pos) får bara innehålla alfanumeriska tecken utan mellanslag.'
  , 3 => 'Fil av fel filtyp, bara *.ics accepteras'
  , 4 => 'Filstorlek 0 (?) eller för stor'
  , 5 => 'Uppladdning misslyckad och med fel: Ingen fil uppladdad'
  , 6 => 'Uppladdning misslyckad och med fel: Fil endast delvis uppladdad'
  , 7 => 'Uppladdning misslyckad och med fel: Filstorlek överstiger formulärsatt gräns'
  , 8 => 'Uppladdning misslyckad och med fel: Filstorlek överstiger default gräns'
  , 9 => 'Fil uppladdad men fel vid sättning av behörighet'
  , 10 => 'Ingen fil att ladda upp'
                )
, 'filelabel'      => 'Kalenderfil'
, 'fileNotFoundOrRemoved' => 'Fil saknas eller borttagen'
, 'fileOverwriteQ'   => 'Fil finns.\nSkriva över befintlig fil?'
, 'fileRemoved'     => 'Kalenderfil borttagen : '
, 'fileSelected'    => 'Vald kalenderfil : '
, 'firstlabel'     => 'första'
, 'forwardlabel'    => 'nästa'
, 'HEADERtext'     =>
'Editera iCal filer och kalenderhändelser \'on-demand\', skapa utdatafil iCal/xCal/rsscal-format. '.
'Fyll i obligatoriska/valfria fält, tryck sedan resp. knapp underst i formuläret för utdata i format för iCal/xCal/rsscal (för rss endast aktuell händelse). eventCreator finns också i popup-version för editering av specifik fil/händelse'
, 'helptextOnOff'    => 'Hjälptext av/på'
, 'lastlabel'      => 'sista'
, 'LOCATIONlabel'    => 'Plats'
, 'LOCATIONhelptext'  => 'Plats där händelse inträffar eller förekommer.'
, 'newEventCreated'   => 'Ny händelse skapad : '
, 'newEventlabel'    => 'ny'
, 'noCreateEventPermission' => 'EJ tillåtet att skapa ny kalenderhändelse!!'
, 'noCreateFilePermission' => 'EJ tillåtet att skapa ny fil!!'
, 'noDeleteEventPermission' => 'EJ tillåtet att radera kalenderhändelse!!'
, 'noDeleteFilePermission' => 'EJ tillåtet att radera fil!!'
, 'noFileUploadPermission' => 'Uppladdning av filer EJ tillåtet!!'
, 'noFileSelected'     => 'Ingen fil vald'
, 'noSelectFilePermission' => 'Byte av kalenderfil EJ tillåtet!!'
, 'noUpdateEventPermission' => 'EJ tillåtet att uppdatera kalenderhändelse'
, 'Optional'      => 'Valfritt'
, 'ORGANIZERlabel'   => 'Organisatör'
, 'ORGANIZERhelptext'  => 'Organisatör av händelsen, ansvarig eller \'ordförande\'. Ange en emailadress.'
, 'Required'      => 'Obligatoriskt'
, 'RequiredText'    => 'Alla fält är obligatoriska.'
, 'selectFilelabel'   => 'välj&nbsp;kalenderfil'
, 'SUMMARYlabel'    => 'Sammanfattning'
, 'SUMMARYhelptext'   => 'En kort sammanfattning av händelsen.'
, 'TRANSPlabel'     => 'Visa som'
, 'TRANSPhelptext'   => 'Visa i kalender som'
, 'TRANSP_options'   => array( ''      => ''
                , 'TRANSPERENT' => 'Ledig tid'
                , 'OPAQUE'   => 'Upptagen tid'
                )
, 'TRIGGERlabel'    => 'PÃ¥minnelse'
, 'TRIGGERDISPLAYlabel' => 'Visa påminnelse'
, 'TRIGGERDISPLAYhelptext' => 'Visning&nbsp;påminnelse.'
, 'TRIGGEREMAILlabel'  => 'PÃ¥minnelse eMail'
, 'TRIGGEREMAILhelptext' => 'eMail-avisering. Deltagare måste anges!'
, 'TRIGGER_options'   => array( ''      => ''
                , 10      => '10 min'
                , 15      => '15 min'
                , 30      => '30 min'
                , 60      => '1 tim'
                , (60 * 2)   => '2 tim.'
                , (60 * 3)   => '3 tim.'
                , (60 * 4)   => '4 tim.'
                , (60 * 24)   => '1 dag'
                , (60 * 48)   => '2 dagar'
                , (60 * 72)   => '3 dagar'
                , (60 * 24 * 7) => '1 vecka'
                )
, 'unableToRemoveFile' => 'Kan inte ta bort fil : '
, 'updateEventlabel'  => 'spara'
, 'upload_btn'     => 'import'
, 'uploadFilelabel'   => 'ladda&nbsp;upp'
, 'uploadSuccessfull'  => 'Uppladdad kalendarfil : '
, 'URLlabel'      => 'URL'
, 'URLhelptext'     => 'URL där mer information om händelsen finns.'
, 'URLhelptextRSS'   => 'URL där mer information om händelsen finns. Obligatorisk för utdata i RSS-format.'
);
?>
Return current item: eventCreator