Location: PHPKode > scripts > EasyTemplate > easytemplate/docs/manual.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manual id="easy">

<title>دليل القالب السهل</title>
<description>دليل استخدام القالب السهل</description>
<intro>
 محرك قوالب سهل الاستخدام يساعد المبرمجين على فرز كود PHP عن كود HTML بطريقه ذكيه ليسهل على المبرمج والمصمم التحكم بالصفحات بشكل مستقل.
</intro>
<installation>
</installation>
<function>if</function>
<function>else</function>

</manual>
Return current item: EasyTemplate