Location: PHPKode > scripts > Easy PHP Calendar > languages/Dutch.inc.php
<?php
// Dutch Language set by Lesane
// Thursday, june 29 2006
$lang_addEvent    = "Activiteit Toevoegen";
$lang_today      = "Vandaag";
$lang_findEvent    = "Zoek";
$lang_cancel     = "Afbreken";
$lang_go       = "Ga";
$lang_logOut     = "Afmelden";
$lang_logIn      = "Login";
$lang_find      = "Zoeken";
$lang_showAll     = "Laat alles zien";
$lang_pleaseLogIn   = "Login";
$lang_eventsAdmin   = "Activiteiten Manager";
$lang_userName    = "Gebruikersnaam";
$lang_password    = "Wachtwoord";
$lang_loggingIn    = "Bezig met inloggen";
$lang_dataMode    = "Data Mode";
$lang_loggedOut    = "Je bent uitgelogd!";
$lang_databaseUpdated = "De kalender database is veranderd...";
$lang_clickHere    = "Klik Hier";
$lang_toContinue   = "ga door";
$lang_searchResults  = "Zoek Resultaten";
$lang_noResults    = "-- GEEN RESULTATEN GEVONDEN --";
$lang_exitResults   = "Verlaat Zoek Resultaten";
$lang_noSearch    = "Foutmelding: Vul een tekst in om te zoeken.";
$lang_changeFlat   = "Verander naar tekst-bestand database mode";
$lang_changeSQL    = "Verander naar mySQL database mode";
$lang_clickContinue  = "Klik hier om door te gaan";
$lang_eventFilter   = "Filter";
$lang_addNewEvent   = "Voeg Nieuw Activiteit Toe";
$lang_editEvent    = "Bewerk Activiteit";
$lang_shortDescr   = "Kleine Beschrijving";
$lang_details     = "Details";
$lang_startTime    = "Start Tijd";
$lang_endTime     = "Eind Tijd";
$lang_occurs     = "Komt voor";
$lang_once      = "Zodra";
$lang_repeating    = "Herhaling";
$lang_floating    = "Drijving / Herhaling";
$lang_startDate    = "Start Datum";
$lang_endDate     = "Eind Datum";
$lang_days      = "Dag(en)";
$lang_saveEvent    = "Activiteit Opslaan";
$lang_saveChanges   = "Opslaan";
$lang_deleteEvent   = "Verwijder Activiteit";
$lang_stopMessage   = "activiteiten. (0 = Ongelimiteerd)";
$lang_addMore     = "Meer activiteiten toevoegen";
$lang_deleteSingle  = "Verwijder Eenamlige Voorkoming";
$lang_removeTime   = "Verwijder Tijd";
$lang_setTime     = "Stel Tijd In";
$lang_spans      = "Spanwijdten";
$lang_edit      = "Bewerk";
$lang_starts     = "Begint";
$lang_ends      = "Eindigt";
$lang_first      = "Eerste";
$lang_second     = "Tweede";
$lang_third      = "Derde";
$lang_fourth     = "Vierde";
$lang_last      = "Laatste";
$lang_repeatEvery   = "Herhaal elke";
$lang_years      = "Ja(a)ren";
$lang_months     = "Maand(en)";
$lang_weeks      = "We(e)ken";
$lang_stopAfter    = "Stop Naar";
$lang_flatFile    = "Tekst-Bestand";
$lang_warnDel     = "Weet je zeker dat je deze activiteit wilt verwijderen? Dit kan niet meer teruggehaald worden!";
$lang_warnDelSel   = "Weet je het zeker dat je deze eenmalige voorkoming van activiteiten wilt verwijderen?";
$lang_warnShort    = "Een kleine beschrijving is vereist wanneer er activiteiten veranderd of toegevoegd worden.";
$lang_addCopy     = "Duplicaat Activiteit Informatie";
$lang_advanced    = "Geavanceerd";
$lang_advancedFilter = "Geavanceerd Filter";
$lang_matchExact   = "Match Exacte Selecties";
$lang_matchAny    = "Match Elke Selecties";
//$lang_     = "";
?>
Return current item: Easy PHP Calendar