Location: PHPKode > scripts > DBManager > dbmanager/wandelmeeDB.class.php
<?php

/**
* class wandelMeeDB
*
* Deze class is een subclass van DB, 
* verbinding maakt met de ArtinfoDB database.
*
* @package database
* @copyright 2002, Jurgen Campforts	
*/

include_once "wandelmee/database/db_constants.php";
include_once "wandelmee/database/db.class.php";

class wandelMeeDB extends db {
 	/**
	* Constructor
	*
	* initialiseert het object.
	* De database wordt niet geopend. Zelf doen door open().
	*
	* @version 15/11/2002
	* @author jcam
	*
	*/
	function wandelMeeDB() {
   		DB::DB(wandelMeeDB::getHost(),wandelMeeDB::getUser(),wandelMeeDB::getPassword(), wandelMeeDB::getDBName());
   	}
   
 	/**
 	 * wandelMeeDB::getHost()
 	 * 
 	 * @return string	host waarop de db draait
	 * @version 15/11/2002
	 * @author jcam
 	 */
 	function getHost() {
		return DB_HOST_;
	}
	
	/**
	 * wandelMeeDB::getDBName()
	 * 
	 * @return string	naam van de database
	 * @version 15/11/2002
	 * @author jcam
	 */
	function getDBName() {
		return DB_NAAM_;
	}
	
	/**
	 * wandelMeeDB::getUser()
	 * 
	 * @return string	user om aan de db te authenticeren.
	 * @version 15/11/2002
	 * @author jcam
	 */
	function getUser() {
		return DB_USER_;
	}
 	
	/**
	 * wandelMeeDB::getPassword()
	 * 
	 * @return string	password om aan de db te authenticeren
	 * @version 15/11/2002
	 * @author jcam
	 */
	function getPassword() {
		return DB_PASSWD_;
	}
}

 
?>
Return current item: DBManager