Location: PHPKode > scripts > DBManager > dbmanager/DBManager.class.php
<?php

/**
* class DBManager
*
* Deze class is een class, die een referentie
* naar elke database bijhoudt. Via de getxxxDB
* functie krijgt men een link naar een open DB connectie.
* Wanneer een andere methode op dezelfde pagina de
* functie opnieuw oproept, dan wordt hetzelfde object
* teruggegeven. Wanneer er geen call wordt gemaakt
* naar de functie, dan wordt ook geen database connectie
* gemaakt.
*
* Er moet nooit een object van deze class gemaakt worden.
* Wanneer deze file geinclude wordt is er steeds een 
* globale variabele gDBManager.
*
* @package database
* @copyright 2002, Jurgen Campforts	
*/

include_once "wandelmee/database/wandelMeeDB.class.php";

class DBManager {
	// singleton member variables.
	var $_db = null;

 	/**
	* Constructor
	*
	* initialiseert het object.
	*
	* @version 15/11/2002
 	* @author jcam
	*
	*/
	function DBManager(){
		
	}
   
	/**
	 * DBManager::getDB()
	 * 
	 * @return DB object
	 * @version 15/11/2002
	 * @author jcam  
	 */
	function getDB() {
		if ($this->_db == null) {
			$db = new wandelMeeDB();
			$result = $db->open();
				// we hoeven de $result niet te behandelen, 
				// want in de open() functie wordt er al 
				// serieus wat error boodschappen geschreven.
			
			$this->_db = $db;
		}
		
		return $this->_db;
	}   
}

// Global variable: door iedereen te gebruiken. 
// Gelieve zelf geen nieuwe variable te maken !!!
$gDBManager = new DBManager();


?>
Return current item: DBManager