Location: PHPKode > scripts > Class Salariu > class-salariu/clssalariu.php
<?php

/* ++++++++++++++++++++++++++++++++
      CREAT LA DATA DE 2 MARTIE 2006
      CLASA SALARIU
  ++++++++++++++++++++++++++++++++
  Toate drepturile rezervate - DANUT BIRCEANU hide@address.com

  functia aproximare - face aproximarea la intreg, de ex daca avem 2,4=2 iar 2,6=3
  functia persoane - returneaza numarul de persoane introdus de utilizator 0, 1, 2, 3, >=4
  functia calc_deducere - returneaza deducerea in functie de brut in conformitate cu legea contabilitatii
  CAS=9,5%
  CASS=6,5%
  SOMAJ=1%
  functia afisare - afiseaza rezultatele pentru a vedea fluturasul
  functia calc_salariu - realizeaza toate calculele pentru a obtine salariul net.
*/

class SALARIU
{
 var $sal_brut;
 var $spor_vech;
 var $adaos_imp;
 var $adaos_neimp;
 var $pers_intretinere;
 var $deducere;
 var $valoare_spor;
 var $brut_total;
 var $cas;
 var $cass;
 var $somaj;
 var $impozabil;
 var $impozit;
 var $net;
 var $afis;


   function aproximare($numar) 
   {
     if (is_numeric($numar)){
	if($numar<>intval($numar)){
		if ((($numar*10) %10)>=5){
		   $numar=intval($numar)+1;
		  } else {
		   $numar=intval($numar);
		}
       }
     } else {
	$numar=0;
     }

   return $numar;	
   }

   function preluare_spor($spor_sal)
   {
     if (is_numeric($spor_sal)){
	return $spor_sal;
	} else {
	return 0;
     }
		 
   }


   function persoane($pers_intretinere)
   {
     if(is_numeric($pers_intretinere)){
       $pers_intretinere=$pers_intretinere;
	} else {
	$pers_intretinere=4;
     }
     return $pers_intretinere;
   }
   
   function calc_deducere($brut,$pers)
   {
	if($pers==0) $ded_stas=250;
	if($pers==1) $ded_stas=350;
	if($pers==2) $ded_stas=450;
	if($pers==3) $ded_stas=550;
	if($pers=='>=4') $ded_stas=650;
	if ($brut<1001){
	  $ded=$ded_stas;
	  } elseif($brut>1000 and $brut<3001) {
	     $primul_intreg=$ded_stas*(1-($brut-1000)/2000);
            $v1=intval($primul_intreg);
 	     $primul_intreg=number_format($primul_intreg, 2, '.', ','); 
            $v1=number_format($v1, 2, '.', ',');

	     if (($v1>=$primul_intreg) and (($primul_intreg % 10) == 0)){
	        $ded_stas=intval($primul_intreg);
   	        } else {
	        $ded_stas=(intval($v1/10)+1)*10;
	    };
	} else {
		$ded_stas=0;
	};
    return $ded_stas;
   }
   
   
   function afisare()
   {
     if($this->sal_brut>=310){
       echo "<hr><font color=maroon size=2><b>Fluturas</b></font><table border=0 width=300>";
	echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=C0C0C0><font color=blue size=2 face=arial><b>BRUT</b></td><td align=right bgcolor=c0c0c0><font color=blue size=3 face=arial><b>$this->sal_brut</td></tr>";
       if ($this->spor_vech>0) echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=CCCCCC><font color=black size=2 face=arial><b>SPOR ($this->spor_vech %)</b></td><td align=right bgcolor=CCCCCC><font color=black size=3 face=arial><b>$this->valoare_spor</td></tr>";
       if ($this->adaos_imp>0) echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=CCCCCC><font color=black size=2 face=arial><b>ADAOS (imp)</b></td><td align=right bgcolor=CCCCCC><font color=black size=3 face=arial><b>$this->adaos_imp</td></tr>";
	if ($this->adaos_neimp>0) echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=CCCCCC><font color=black size=2 face=arial><b>ADAOS (neimp)</b></td><td align=right bgcolor=CCCCCC><font color=black size=3 face=arial><b>$this->adaos_neimp</td></tr>";
       if ($this->sal_brut<>$this->brut_total) echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=CCCCCC><font color=black size=2 face=arial><b>BRUT (impozabil) </b></td><td align=right bgcolor=CCCCCC><font color=black size=3 face=arial><b>$this->brut_total</td></tr>";
       echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=C0C0C0><font color=red size=2 face=arial><b>CAS (9,5 %)</b></td><td align=right bgcolor=c0c0c0><font color=red size=3 face=arial><b>$this->cas</td></tr>";
	echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=CCCCCC><font color=red size=2 face=arial><b>CASS (6,5 %)</b></td><td align=right bgcolor=cCcCcC><font color=red size=3 face=arial><b>$this->cass</td></tr>";
       echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=C0C0C0><font color=red size=2 face=arial><b>SOMAJ (1 %)</b></td><td align=right bgcolor=c0c0c0><font color=red size=3 face=arial><b>$this->somaj</td></tr>";
	echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=CCCCCC><font color=black size=2 face=arial><b>DEDUCERE</b></td><td align=right bgcolor=cCcCcC><font color=black size=3 face=arial><b>$this->deducere</td></tr>";
       echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=CCCCCC><font color=red size=2 face=arial><b>IMPOZIT (16 %)</b></td><td align=right bgcolor=cCcCcC><font color=red size=3 face=arial><b>$this->impozit</td></tr>";
       echo "<tr><td align=right width=150 bgcolor=C0C0C0><font color=maroon size=2 face=arial><b>NET </b></td><td align=right bgcolor=c0c0c0><font color=maroon size=3 face=arial><b>$this->net</td></tr>";
       echo "</table>";
     } else {
	echo "<hr><font color=red size=3 face=arial><b>Introduceti valorile pentru care doriti calcularea salariului !!!</font>";
     };
   }


   function calc_salariu($salariu, $spor, $adaos_neimp, $adaos_imp, $pers_intretinere){
     $this->sal_brut=$this->aproximare($salariu);
     $this->spor_vech=$this->preluare_spor($spor);
     $this->adaos_neimp=$this->aproximare($adaos_neimp);
     $this->adaos_imp=$this->aproximare($adaos_imp);
     $this->pers_intretinere=$this->persoane($pers_intretinere);
     $this->valoare_spor=$this->aproximare(($this->sal_brut*$this->spor_vech)/100);
     $this->brut_total=$this->sal_brut+$this->valoare_spor+$this->adaos_imp;
     $this->cas=$this->aproximare($this->brut_total*0.095);
     $this->cass=$this->aproximare($this->brut_total*0.065);
     $this->somaj=$this->aproximare($this->brut_total*0.01);
     $this->deducere=$this->calc_deducere($this->brut_total,$this->pers_intretinere);
     $this->impozabil=$this->brut_total-$this->cas-$this->cass-$this->somaj-$this->deducere;
     $this->impozit=$this->aproximare($this->impozabil*0.16);
     $this->net=$this->brut_total+$this->adaos_neimp-$this->cas-$this->cass-$this->somaj-$this->impozit;
     $this->afis=$this->afisare();
   }
  
}

?>
Return current item: Class Salariu