Location: PHPKode > scripts > CJ Domain Whois > cj domain whois/languages/swahili.php
<?
/*

	SWAHILI LANGUAGE PACK
	
*/

$lang['currency_symbol'] = "£";
$lang['maximum_searches_reached'] = "Pole, tunakuruhusu kutafuta mara ".$maximumSearches." kwa siku.  Lakini, unaweza kurudia yale majina umeyatafuta hapo awali.";
$lang['tld_not_supported'] = "Pole, hatuwezi kukubali hilo Jina la Domain yako.";
$lang['domain_name_invalid'] = "Hiyo domain name yako inakaa kutotumika.";
$lang['no_whois_record'] = "Hiyo Domain name unaweza kuinunua!";
$lang['whois_records_below'] = "hapa chini kuna maelezo ya mwenye hiyo domain %domain%.%tld%";
$lang['whois_server_down'] = "maelezo kutoka kwa server %tld% ya hii domain hayako.";
$lang['close_window'] = "Funga hii dirisha";
$lang['whois_details_title'] = "Maelezo ya domain";
$lang['please_wait'] = "Tafadhali gojea tukiangalia maelezo ya";
$lang['domain_available'] = "Huree, domain yako iko tayari!";
$lang['domain_unavailable'] = "Pole, domain unayotafuta imechukuliwa.  unaweza angalia domain nyingine, ama domain iliyo na mwihso mingine tld (extension) hapa chini:";
$lang['domain_table_head'] = "Domain";
$lang['availability_table_head'] = "upatikanaji";
$lang['price_table_head'] = "Pesa";
$lang['year_label'] = "Mwaka";
$lang['register_label'] = "Regista";
$lang['check_another_label'] = "Angalia Domain Nyingine";
$lang['whois_timeout'] = "Maelezo yamepotea";
$lang['domain_available_short'] = "Iko";
$lang['domain_unavailable_short'] = "Domain Imechukuliwa";
$lang['whois_verify_human'] = "Kuzuia utumiaji mbaya, tunakuuliza udhibitishe wewe ni binadamu.";
$lang['whois_verify_button'] = "mimi ni binadamu, kabisa!";?>
Return current item: CJ Domain Whois