Location: PHPKode > scripts > Calculator > calculator/Turkce_matematik.class.php
<?php

/**
 *@package DortIslem
 *@author Serkan Ceylani hide@address.com
 *@copyright 2005 turk-php.com
 */

class DortIslem {
  
  /**
   * Islemlerde kullanilan birinci grup sayi kumesi (X).
   * array(3,4,7,8); seklinde dizi olarak verildiginde,
   * dizinin toplami esas alinir...
   * 
   * @var array
   *
   *
   */
  
  public $IsSayilarX = array();
  
  /**
   * Islemlerde kullanilan ikinci grup sayi kumesi (Y).
   * array(3,4,7,8); seklinde dizi olarak verildiginde,
   * dizinin toplami esas alinir...
   * 
   * @var array
   *
   *
   */
  
  public $IsSayilarY = array(); 
  
  /**
   * Verilen sayi kumesinin toplam sekline donusturulmus sekli.
   *
   * @var integer
   *
   *
   */

  public $X;
  
  /**
   * Verilen sayi kumesinin toplam sekline donusturulmus sekli.
   *
   * @var integer
   *
   *
   */  
  
  public $Y;

  /**
    * X ve Y sayilari ile DortIslem nesnesi olusturuluyor.(Constructor)
    *
    * @param $sayilarX -- X sayi kumesi,
    * @param $sayilarY -- Y sayi kumesi,
    *
    * @return void
  */
  
  /**
    * Dort islem nesnesi icin ornek kullanim:
    * <code>
    * $sayiX  = array (3,5,1,2);
    * $sayiY  = array (1,1,2,1);
    *
    * $math   = new DortIslem($sayiX,$sayiY);
    * 
    * print "X Sayisi : {$math->X } \n<br />";
    * print "Y Sayisi : {$math->Y } \n<br />";
    * print "\n<br />";
    * print "Toplam  : {$math->Toplama()} \n<br />";
    * print "Fark   : {$math->Cikarma()} \n<br />";
    * print "Carpim  : {$math->Carpma() } \n<br />";
    * print "Bolum   : {$math->Bolme() } \n<br />";
    * print "Modul   : {$math->Modul() } \n<br />";
    * </code>
  */
  function __construct($sayilarX,$sayilarY){
    
    $this->IsSayilarX = $sayilarX;
    $this->IsSayilarY = $sayilarY;
  
    $this->X     = $this->SetX();
    $this->Y     = $this->SetY();
    
  }
  
  
  /**
    * X ve Y sayilari icin toplama islemi.
    *
    * @return $this->Toplam integer
    * 
  */
  function Toplama() {
    
    $this->Toplam = $this->X + $this->Y;
    return ($this->Toplam);
  }
  /**
    * X ve Y sayilari icin cikarma islemi.
    *
    * @return $this->Fark integer
    * 
  */
  function Cikarma() {
    
    $this->Fark = $this->X - $this->Y; 
    return ($this->Fark);
  }
  /**
    * X ve Y sayilari icin carpim islemi.
    *
    * @return $this->Carpim integer
    * 
  
  */  
  function Carpma() {
    
    $this->Carpim = $this->X * $this->Y;
    return ($this->Carpim);
    
  }
  /**
    * X ve Y sayilari icin bolum islemi.
    *
    * @return $this->Bolum integer
    * 
  */  
  function Bolme() {
    
    
    if ($this->Y == 0 || $this->Y === null ) {
      die("Bolunen sayi sifir olamaz");
    }
    
    $this->Bolum = $this->X/$this->Y;
    return ($this->Bolum);
    
  }
  /**
    * X ve Y sayilari icin modul islemi.
    *
    * @return $this->Modul integer
    * 
  */  
  function Modul() {
    
    
    $this->Modul = $this->X % $this->Y;
    return ($this->Modul);
    
  }
  
  function AsalMi ($sayi,$aralik=false) {
    
  }
  
  function SetX(){
    if (is_array($this->IsSayilarX)){ // dizi ise
      $X = array_sum($this->IsSayilarX);
    } else {
      $X = $this->IsSayilarX;
    }
    return (real)$X;
  }
  
  function SetY(){
    if (is_array($this->IsSayilarY)){ // dizi ise
      $Y = array_sum($this->IsSayilarY);
    } else {
      $Y = $this->IsSayilarY;
    }
    return (real)$Y;
  }
  
  function SetSayi (){
    if (is_array($this->Sayi)){ // dizi ise
      $tempT = array_sum($this->Sayi);
    } else {
      $tempT = $this->Sayi;
    }
    return (real)$tempT;
  }
  
}


class KareKok extends DortIslem {
  
  
  
  public $Sayi;
  /**
   * Karekok icin ornek kullanim :
   * <code>
   * $sayiX   = array (3,5,1,2);
   * $karekok  = new KareKok($sayiX);
   * print "SayiX icin ( {$karekok->SetSayi()} ) icin Karekok = {$karekok->Sonuc()} \n<br />";
   * </code>
   */
  function __construct ($sayi) {
    $this->Sayi = $sayi;
  }
  
  
  
  function Sonuc () {
    return sqrt($this->SetSayi());
  }
  
}

class Faktoryel extends DortIslem {
  
  public $Sayi;
  /**
   * Faktoryel icin ornek kullanim :
   * <code>
   * $sayiX   = array (3,5,1,2);
   * $faktoryel = new Faktoryel($sayiX);
   * print "( {$faktoryel->SetSayi()}) sayisi icin
   * Faktoryel = {$faktoryel->Sonuc($faktoryel->SetSayi())}
   * \n<br />";
   * </code>
   */
  function __construct ($sayi) {
    $this->Sayi = $sayi;
  }
  
  function Sonuc ($n) {  
    
    if ($n == 0 || $n == 1)
    { // $n == 0 veya $n == 1 ise donguden cik
    return 1;
    }
    else
    { // dongu satiri 10*9*8*7*6... gibi
    return ( $n * $this->Sonuc ($n-1));
    }
  }
  
}

class KesirliYazim extends DortIslem {
  
  public $Sayi;
  /**
   * Kesirli yazim icin icin ornek kullanim :
   * <code>
   * $kesirli = new KesirliYazim(1.5);
   * print ("\n<br />".$kesirli->Sonuc());
   * </code>
   */
  function __construct ($sayi) {
    $this->Sayi = $sayi;
  }
  
  function _Kesir($sayiA, $sayiB) {
    
    while ( $sayiB != 0){
      
      $kalan = $sayiA % $sayiB;
      $sayiA = $sayiB;
      $sayiB = $kalan;
    
    }
  return abs ($sayiA);
  }
  
  function Sonuc (){
    
    list($TamKesim,$OndalikKesim) = explode(".",$this->Sayi);
    $OnlukHaneleri        = 1 . str_repeat(0, strlen($OndalikKesim));
    
    $kesir            = $this->_Kesir($OndalikKesim,$OnlukHaneleri);
    
    $OndalikKesim         = $OndalikKesim / $kesir;
    $OnlukHaneleri        = $OnlukHaneleri / $kesir;
    
    return sprintf ('%d <sup>%d</sup>/<sub>%d</sub>',$TamKesim,$OndalikKesim,$OnlukHaneleri);
  }
}


/**
 *@package Taban
 *@author Serkan Ceylani hide@address.com
 *@copyright 2005 turk-php.com
 */


class Taban {
  
  public $Ifade;
  public $CevrilenTaban;
  public $CevrilecekTaban;
  /**
   *  Taban icin ornek kullanim:
   *  <code>
   *  $taban   = new Taban("FF00FF","16","2"); //Test degerleri
   *  print "FF00FF ifadesi 16 lik tabandan 2 lik Tabana cevrilirse : {$taban->Sonuc()}";
   *  </code>
   */
   
  function __construct($ifade,$cevrilen,$cevrilecek){
    
    $this->Ifade      = $ifade;
    $this->CevrilenTaban  = $cevrilen;
    $this->CevrilecekTaban = $cevrilecek;
  
  }
  
  function Sonuc () {
    return base_convert($this->Ifade,$this->CevrilenTaban,$this->CevrilecekTaban);
  }
}


/**
 *@package FonksiyonKokleriniBul
 *@author Serkan Ceylani hide@address.com
 *@copyright 2005 turk-php.com
 */

class FonksiyonKokleriniBul {
  
  public $Fonksiyon;
  public $XAramaBaslangicNoktasi;
  public $XAramaBitisNoktasi;
  public $Tolerans;
  public $Adim;
  
  /**
   * Fonksiyon koklerini bulmak icin ornek kullanim:
   * Sablon:$fonksiyon,$xsolnokta,$xsagnokta,$tolerans,$adim
   * <code>
   * $kokler  = new FonksiyonKokleriniBul("(x*x-9)","-10","+10","0.01","0.1");
   * print_r ($kokler->Sonuc());
   * </code>
   */
  
  function __construct($fonksiyon,$xsolnokta,$xsagnokta,$tolerans,$adim) {
    
    $this->Fonksiyon       = $fonksiyon;
    $this->XAramaBaslangicNoktasi = $xsolnokta;
    $this->XAramaBitisNoktasi   = $xsagnokta;
    $this->Tolerans        = $tolerans;
    $this->Adim          = $adim;
    $this->Kokler         = array();
  }

  function Sonuc(){
		$index = 0;
		$solnokta   = $this->XAramaBaslangicNoktasi;
		do {
			$bulundumu = 0;
			
      $sagnokta = $solnokta + $this->Adim; 
			
      while( abs ( $sagnokta - $solnokta ) > $this->Tolerans){
				
        eval('$solnoktaYdegeri='.str_replace('x','$sagnokta',$this->Fonksiyon).";"); 
				eval('$sagnoktaYdegeri='.str_replace('x','$solnokta',$this->Fonksiyon).";"); 
				
        if( $solnoktaYdegeri * $sagnoktaYdegeri < 0 ) {
					
          $bulundumu = 1;
					
          $karsilikXdegeri = (real)($solnokta + $sagnokta) / (real)2;
					
          eval('$karsilikYdegeri='.str_replace('x','$karsilikXdegeri',$this->Fonksiyon).";");
					
          if( $karsilikYdegeri * $solnoktaYdegeri < 0 ){
						$sagnokta = $karsilikXdegeri;
					} else {
						$solnokta = $karsilikXdegeri;
					}
					continue;
        } else {
          break;
        }
			}
			if($bulundumu == 1){	
				$this->Kokler[$index++] = (real)($solnokta);
			}
			$solnokta = $sagnokta;
		} while( $sagnokta < $this->XAramaBitisNoktasi );
	return ($this->Kokler);
	}
}

/**
 *@package Daire
 *@author Serkan Ceylani hide@address.com
 *@copyright 2005 turk-php.com
 */

class Daire {
  
  public $Yaricap;
  
  /**
   * Daire icin ornek kullanim:
   * <code>
   *  $daire = new Daire (3); // Yaricapi 3 birim olan daire nesnesi
   *  print ("<br>Daire Cevresi:" . $daire->Cevre ()." Birim ");
   *  print ("<br>Daire Alani :" . $daire->Alan ()." Birim ");
   *  print ("<br>Daire Dilimi Alani (180 derece icin)" . $daire->DaireDilimiAlani (180)." Birim ");
   *  </code>
   */
  
  function __construct($yaricap) {
    
    $this->Yaricap = $yaricap;
  }
  
  function Cevre () {
    return ( 2 * M_PI * $this->Yaricap );
  }
  
  function Alan () {
    return M_PI * pow($this->Yaricap,2);
  }
  
  function DaireDilimiAlani ($aci) {
    return ( M_PI * pow($this->Yaricap,2) * $aci / 360 );
  }
  
  function DaireYayiUzunlugu ($aci) {
    return ( 2 * M_PI * $this->Yaricap * $aci / 360 );
  }
}

/**
 *@package Ucgen
 *@author Serkan Ceylani hide@address.com
 *@copyright 2005 turk-php.com
 */


class Ucgen {
  
  public $UcgenKenar1;
  public $UcgenKenar2;
  public $UcgenKenar3;
  
  public $UcgenAci1;
  public $UcgenAci2;
  public $UcgenAci3;
  
  public $Yukseklik;
  public $Taban;
  
  /**
   *
   * Ucgen nesnesi kenar uzunluklari verilerek olusturuluyor.
   *
   * Kenar uzunluklari bilinen bir ucgen icin Alan ve Aci degerleri
   * hesaplaniyor...
   * <code> 
   *  $ucgen = new Ucgen;
   *
   *  $ucgen->Kenarlar(6,8,10);
   *
   *  echo $ucgen->AciA();
   *  print "\n <br />";
   *  echo $ucgen->AciB();
   *  print "\n <br />";
   *  echo $ucgen->AciC();
   *  print "\n <br />";
   *
   *  echo $ucgen->Alan();
   *  </code>
   */
  
  
  function __construct () {
  }
  
  function Kenarlar ($kenar1,$kenar2,$kenar3) {
    
    $this->UcgenKenar1 = (real)$kenar1;
    $this->UcgenKenar2 = (real)$kenar2;
    $this->UcgenKenar3 = (real)$kenar3;
    
    if (($this->UcgenKenar1 < 0) || ($this->UcgenKenar2 < 0) || ($this->UcgenKenar3 < 0)) {
      die ("Ucgen icin kenar uzunlugu negatif olamaz...");
    }
    
    $tS = (int)$this->getS();
    
    if ( $tS * ($tS - $this->UcgenKenar1) * ($tS - $this->UcgenKenar2) * ($tS - $this->UcgenKenar3) < 0 ) {
      die ("Verilen uzunluklar ile gercek bir ucgen yaratilamaz...");
    }
  }
  
  private function getS () {
    return (1 / 2 * ($this->UcgenKenar1 + $this->UcgenKenar2 + $this->UcgenKenar3));
  }
  
  function Acilar ($aci1=null,$aci2=null,$aci3=null) {
    
    $this->UcgenAci1 = (real)$aci1;
    $this->UcgenAci2 = (real)$aci2;
    $this->UcgenAci3 = (real)$aci3;
    
    if (($this->UcgenAci1 < 0) || ($this->UcgenAci2 < 0) || ($this->UcgenAci3 < 0)) {
      die ("Ucgen icin aci degeri negatif olamaz...");
    }
    
    if ( ($this->UcgenAci1 + $this->UcgenAci2 + $this->UcgenAci3) != 180 ) {
      die ("Verilen ic acilarin toplami 180 olmalidir...");
    }
  }
  
  function Alan () {
    if ($this->kenarDegerleri()){
    
    $tS = (real)$this->getS();
    
      return sqrt(
      ($tS * ($tS - $this->UcgenKenar1) *
      ($tS - $this->UcgenKenar2) * ($tS - $this->UcgenKenar3))
      );
    }
    if (isset($this->Yukseklik) && isset($this->Taban)){
      return ( 1 / 2 * $this->Yukseklik * $this->Taban );
    }
    
  die("Ucgenin alani icin kenar veya yukseklik degerlerini belirlemelisiniz...");
  return FALSE;
  }
  
  function kenarDegerleri () {
    return (isset($this->UcgenKenar1) && isset($this->UcgenKenar2) && isset($this->UcgenKenar3));
  }
  
  function setYukseklik ($yukseklik) {
    $this->Yukseklik = (real)$yukseklik;
  }
  
  function setTaban   ($taban) {
    $this->Taban   = (real)$taban;
  }
  
  function getYukseklik () {
    return $this->Yukseklik;
  }
  
  function getTaban () {
    return $this->Taban;
  }
  
  function AciA () {
    if ($this->kenarDegerleri()){
      
      $tempIfade1 = pow($this->UcgenKenar2,2) + pow($this->UcgenKenar3,2) - pow($this->UcgenKenar1,2);
      $tempIfade2 = 2 * $this->UcgenKenar2 * $this->UcgenKenar3;
      $tempIfade3 = $tempIfade1 / $tempIfade2;
      
      $sonuc = round(rad2deg(acos($tempIfade3)));
      
      return ($sonuc);
      
    }
    return FALSE;
  }
  
  function AciB () {
    if ($this->kenarDegerleri()){
      
      $tempIfade1 = (int) pow($this->UcgenKenar1,2) + pow($this->UcgenKenar3,2) - pow($this->UcgenKenar2,2);
      $tempIfade2 = (int) 2 * $this->UcgenKenar1 * $this->UcgenKenar3;
      $tempIfade3 = (int) $tempIfade1 / $tempIfade2;

      $sonuc = round(rad2deg(acos($tempIfade3)));
      
      return ($sonuc);
      
    }
    return FALSE;
  }
  
  function AciC () {
    if ($this->kenarDegerleri()){
      
      $tempIfade1 = (int) pow($this->UcgenKenar1,2) + pow($this->UcgenKenar2,2) - pow($this->UcgenKenar3,2);
      $tempIfade2 = (int) 2 * $this->UcgenKenar1 * $this->UcgenKenar2;
      $tempIfade3 = (int) $tempIfade1 / $tempIfade2;
      
      
      $sonuc = round(rad2deg(acos($tempIfade3)));
      
      return ($sonuc);
      
    }
    return FALSE;
  }
}
?>
Return current item: Calculator