Location: PHPKode > scripts > Button Maker Lite > button-maker-lite/readme.txt
####################################################################
#	Date: 19-10-2006 19:23
#	Author: B.Heesen (hide@address.com)
#	Version: 0.1
#	© Copyright 2006 De Bron Digital Solutions (http://www.dbds.nl)
####################################################################

README BUTTONMAKER-LITE

unzip the file
make a directorie: "fonts"
put your TTF fonts in the "fonts" directory
in the class the default is arial.ttf

In the full version there are also other features like:
shadow
upload fonts/images
use background image
gradient backgroundcolors
rotation


LEESMIJ BUTTONMAKER-LITE

pak het bestand uit
maak een mappen aan: "fonts"
plaats je TTF fonts in deze map "fonts"

In de volledige versie zijn er ook de volgende opties zoals:
schaduw
uploaden van lettertypes en afbeeldingen
gradient achtergrondkleuren
het gebruik van een achtergrond afbeelding
roterenExample/Voorbeeld:

require_once ('class.buttonmaker.lite.php');  //the needed classfile
$btn = new BMaker();		//initiate the class
$btn->format('jpg');		//imagetype : jpg,gif or png
$btn->text('test');	//text to put on button
$btn->font(''); //defaults to arial.ttf
$btn->fontsize(20);  //defaults to 10px
$btn->textx(5);  //nr of pixels from the left
$btn->texty(20);  // nr of pixels from the top
$btn->bordertype('out');	//in out flat
$btn->bgcolor('#FFFFFF');  //background color in HEX
$btn->fgcolor('#000000');		//fontcolor in HEX
$btn->Buttonmaker(100, 25);//width height
Return current item: Button Maker Lite