Location: PHPKode > scripts > Blip API > blip-api/blipapi_update.php
<?php

/**
 * Blip! (http://blip.pl) communication library.
 *
 * @author Marcin Sztolcman <marcin /at/ urzenia /dot/ net>
 * @version 0.02.15
 * @version $Id: blipapi_update.php 39 2009-03-27 23:38:41Z urzenia $
 * @copyright Copyright (c) 2007, Marcin Sztolcman
 * @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License v.2
 * @package blipapi
 */

/**
 * Blip! (http://blip.pl) communication library.
 *
 * @author Marcin Sztolcman <marcin /at/ urzenia /dot/ net>
 * @version 0.02.15
 * @version $Id: blipapi_update.php 39 2009-03-27 23:38:41Z urzenia $
 * @copyright Copyright (c) 2007, Marcin Sztolcman
 * @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License v.2
 * @package blipapi
 */

if (!class_exists ('BlipApi_Update')) {
  class BlipApi_Update implements IBlipApi_Command {
    /**
    * Creating update
    *
    * @param string $body body of status
    * @param sting $user recipient of message
    * @static
    * @access public
    * @return array parameters for BlipApi::__query
    */
    public static function create ($body, $user=null) {
      if (!$body) {
        throw new UnexpectedValueException ('Update body is missing.', -1);
      }

      if ($user) {
        $body = ">$user $body";
      }

      return array ('/updates', 'post', array ('update[body]' => $body));
    }

    /**
    * Reading update
    *
    * It's hard to explain what are doing specified parameters. Please consult with offcial API
    * documentation: {@link http://www.blip.pl/api-0.02.html}.
    *
    * Differences with official API: if you want messages from all users, specify $user == __all__.
    *
    * @param int $id Update ID
    * @param string $user
    * @param array $include array of resources to include (more info in official API documentation: {@link http://www.blip.pl/api-0.02.html}.
    * @param bool $since_id
    * @param int $limit
    * @param int $offset
    * @static
    * @access public
    * @return array parameters for BlipApi::__query
    */
    public static function read ($id=null, $user=null, $include=array(), $since_id=false, $limit=10, $offset=0) {
      # normalnie pobieramy updatey z tego zasobu
      $url = '/updates';

      # w odróżnieniu od samego API, chcemy ujednolicić pobieranie danych. podanie jako usera '__all__'
      # powoduje pobranie update'ów od wszystkich userów. Układ RESTowych urli blipa jest co najmniej...
      # dziwny... i mało konsekwentny.
      if ($user) {
        # ten user nie istnieje, wprowadzamy go dla wygody użytkownika biblioteka.
        if (strtolower ($user) == '__all__') {
          if ($id) {
            $url  .= '/'. $id;
            $id   = null;
          }
          $url    .= '/all';
          if ($since_id) {
            $url  .= '_since';
            $since_id = null;
          }
        }
        # jeśli pobieramy konkretnego usera, to wszystko jest prostsze
        else {
          $url = "/users/$user/updates";
        }
      }

      # dla pojedynczego usera, innego niż __all__, dodajemy id wpisu
      if (!is_null ($id) && $id) {
        $url .= '/'. $id;
      }

      if ($since_id) {
        $url .= '/since';
      }

      $params = array ();

      $limit = (int)$limit;
      if ($limit) {
        $params['limit'] = $limit;
      }
      $offset = (int)$offset;
      if ($offset) {
        $params['offset'] = $offset;
      }
      if ($include) {
        $params['include'] = implode (',', $include);
      }

      if (count ($params)) {
        $url .= '?' . BlipApi__arr2qstr ($params);
      }

      return array ($url, 'get');
    }

    /**
    * Deleting update
    *
    * Throws UnexpectedValueException when update ID is missing.
    *
    * @param int $id update ID
    * @static
    * @access public
    * @return array parameters for BlipApi::__query
    */
    public static function delete ($id) {
      if (!$id) {
        throw new UnexpectedValueException ('Update ID is missing.', -1);
      }
      return array ('/updates/'. $id, 'delete');
    }
  }
}

Return current item: Blip API