Location: PHPKode > scripts > AfterLogic WebMail Lite PHP > afterlogic-webmail-lite-php/webmail/lang/Ukrainian.php
<?php
//WebMail Pro supports the following languages:
//English, Українська, Русский
define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Виникла помилка під час створення акаунта');
define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Невірний пароль');
define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Спроба залогінитись в недефолтний акаунт');
define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Помилка при створенні фільтру');
define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Папка з вказаним ім\'ям неіснує');
define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Помилка при створенні папки');
define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Помилка при додаванні нової групи');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Помилка при створенні контакту');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Помилка при додаванні нового(их) контакту(ів)');
define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Помилка при додаванні контакту(ів) в групу');
define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Відбулась помилка під час оновлення акаунту');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Помилка під час оновлення налаштувань контактів');
define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Помилка при одержанні налаштувань');
define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Помилка під час оновлення акаунту');
define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Відбулась помилка під час видалення папки(ок)');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Помилка під час оновлення контакту');
define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Помилка при одержанні дерева папок');
define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Помилка при одержанні списка папок');
define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Лист був видалений з сервера');
define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Помилка завантаження налаштувань контактів');
define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Помилка завантаження підпису акаунта');
define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Помилка при одержанні контакту з бази даних');
define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Помилка при одержанні контакту(ів) з бази даних');
define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Помилка видалення акаунта по ідентифікатору');
define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', '	Помилка під час видалення фільтру з ідентифікатором');
define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Помилка при видаленні контакту(ів) та/або груп(и)');
define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Виявлена спроба несанкціонованого доступу до акаунта іншим користувачем');
define('PROC_SESSION_ERROR', 'Попередня сесія була завершена по тайм-ауту');

define('MailBoxIsFull', 'Поштова скринька переповнена');
define('WebMailException', 'Бідбулась помилка');
define('InvalidUid', 'Неправильний UID повідомлення');
define('CantCreateContactGroup', 'Помилка при створенні групи контактів');
define('CantCreateUser', 'Помилка при створенні користувача');
define('CantCreateAccount', 'Помилка при створенні облікового запису');
define('SessionIsEmpty', 'Пуста сесія');
define('FileIsTooBig', 'Файл занадто великий');

define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Неможливо позначити всі повідомлення прочитаними');
define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Неможливо позначити всі повідомлення непрочитаними');
define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Неможливо видалити позначені на вилучення листи');
define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Помилка при видаленні листа(ів)');
define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Неможливо помітити як такі , що невидаляються');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Неможливо помітити лист(и), як прочитані');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Неможливо помітити лист(и), як непрочитані');
define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Неможливо виставити флаг листу(ам)');
define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Неможливо зняти флаг листу(ам)');
define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Помилка під час переміщення листа(ів) в іншу папку');
define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Помилка при відправленні листа');
define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Помилка при збереженні листа');
define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Помилка під час отримання списку акаунтів');
define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Помилка під час отримання списку фільтрів');

define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Поля, помічені *, обов\'язкові до заповнення');

define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Помилка при оновленні папки');
define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Помилка при оновленні фільтру');

define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'Цей акаунт неможливо додати, тому що він використовується як дефолтний іншим користувачем');
define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Неможливо змінити статус даного акаунту на дефолтний');
define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Помилка при створенні акаунта (підключення до IMAP4-серверу)');
define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Неможливо видалити останній дефолтний акаунт');

define('LANG_LoginInfo', 'Вхід в поштову скриньку');
define('LANG_Email', 'E-mail');
define('LANG_Login', 'Логін');
define('LANG_Password', 'Пароль');
define('LANG_IncServer', 'Вхідна пошта');
define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
define('LANG_IncPort', 'Порт');
define('LANG_OutServer', 'SMTP-сервер');
define('LANG_OutPort', 'Порт');
define('LANG_UseSmtpAuth', 'Вик. SMTP-аутентифікацію');
define('LANG_SignMe', 'Запам\'ятати');
define('LANG_Enter', 'Готово');

define('JS_LANG_TitleLogin', 'Логін');
define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Список листів');
define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Список листів');
define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Перегляд листа');
define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Новий лист');
define('JS_LANG_TitleSettings', 'Налаштування');
define('JS_LANG_TitleContacts', 'Контакти');

define('JS_LANG_StandardLogin', 'Стандартний&nbsp;логін');
define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Розширений&nbsp;логін');

define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Почекайте, йде завантаження&hellip;');
define('JS_LANG_Loading', 'Завантаження&hellip;');
define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Почекайте, поки завантажиться увесь список листів&hellip;');
define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'В папці немає листів');
define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Сторінка завантажується&hellip;');
define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Лист відправлено.');
define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Лист збережено');
// You have imported 3 new contact(s) into your contacts list.
define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Було імпортовано');
define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'нових контактів до списку контактів');
define('JS_LANG_InfoToDelete', 'Щоб видалитиь папку');
define('JS_LANG_InfoDeleteContent', ', 	необхідно спочатку видалити весь її вміст');
define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Видалення непустих папок недоступне. Попередньо видаліть весь їх вміст');
define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* обов\'зкові поля');

define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Ви впевнені?');
define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'Видалені листи будуть НАЗАВЖДИ видалені! Ви впевнені?');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Налаштування не були збережені. Виберіть OK для збереження');
define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Налаштування контактів не були збережені. Виберіть OK для збереження');
define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Властивості акаунта не були збережені. Виберіть OK для збереження');
define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Властивості фільтру не були збережені. Виберіть OK для збереження');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Підпис не був збережений. Виберіть OK для збереження');
define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Папки не були збережені. Виберіть OK для збереження');
define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'Попередження: При змінюванні форматування тексту листа з HTML на простий текст поточне форматування буде скасовано. Виберіть OK для продовження');
define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Перед додаванням папки необходідно, зберегти зміни. Виберіть OK для збереження');
define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Ви не вказали тему листа. Хочете продовжити?');

define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Необхідно заповнити поле E-mail');
define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Необхідно заповнити поле Логін');
define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Необхідно заповнити поле Кому');
define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'Необхідно заповнити поля POP3 та<br />SMTP сервера/порта');
define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Строка поиска пустая. Введите, пожалуйста подстроку, которую необходимо найти');
define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Помітьте, хоча б один лист в списку');
define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Неможливо перемістити папку, тому що вона іншого рівня');
define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Введіть E-mail або ім\'я');
define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Введіть ім\'я групи');

define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Необхідно заповнити поле E-mail');
define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'Необхідно заповнити поле POP3(IMAP4) сервера');
define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'Необхідно заповнити поле порту POP3(IMAP4) сервера');
define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'Необхідно заповнити поле POP3(IMAP4) логіну');
define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Необхідно вказати правильне число в полі порта POP3(IMAP4) сервера');
define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Значення порта POP3(IMAP4) по замовчуванню - 110(143)');
define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'Необхідно заповнити поле POP3(IMAP4) паролю');
define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'Необхідно заповнити поле порта SMTP сервера');
define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'Необхідно вказати правильне число в поле порта SMTP сервера');
define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Необхідно вказати коректний E-mail');
define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Значення порта SMTP по замовчуванню - 25');

define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Розширення файлу повинно бути - .csv');
define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Виберіть, будь-ласка, програму, з якої ви хочете імпортувати контакти');
define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Виберіть, будь-ласка, файл');

define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Значення поля контактів на сторінку повинно бути позитивним числом');
define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Значення поля листів на сторінку повинно бути позитивним числом');
define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Необхідно вказати позитивне число в поле кількості днів для зберігання листів на сервері');
define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Введіть підстроку, будь-ласка');
define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Введіть, будь-ласка, і\'мя папки');

define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Невдале з\'єднання');
define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Завантаження даних небуло завершено');
define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Об\'єкт XMLHttpRequest відсутній');
define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'Відбулась невідома помилка');
define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Помилка XML');
define('JS_LANG_ResponseText', 'Текст відповіді:');
define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Пустий XML пакет');
define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Відбулась помилка під час імпорту контактів');
define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Немає контактів для імпорту');
define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Поштовий сервіс тимчасово непрацює');

define('JS_LANG_LoggingToServer', 'З\'єднання з поштовим сервером');
define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Отримання кількості листів');
define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Одержання листів');
define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Видалення листа');
define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Видалення листів');
define('JS_LANG_Of', 'з');
define('JS_LANG_Connection', 'З\'єднання');
define('JS_LANG_Charset', 'Кодування');
define('JS_LANG_AutoSelect', 'Автоматичний вибір');

define('JS_LANG_Contacts', 'Контакти');
define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Класична версія');
define('JS_LANG_Logout', 'Вихід');
define('JS_LANG_Settings', 'Налаштування');

define('JS_LANG_LookFor', 'Слово для пошуку');
define('JS_LANG_SearchIn', 'Шукати в');
define('JS_LANG_QuickSearch', 'Шукати тільки в полях Від, Кому і Тема (швидкий пошук)');
define('JS_LANG_SlowSearch', 'Шукати у всіх листах');
define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Всі папки');
define('JS_LANG_AllGroups', 'Всі групи');

define('JS_LANG_NewMessage', 'Новий лист');
define('JS_LANG_CheckMail', 'Перевірити пошту');
define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Перезавантажити дерево папок');
define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Очистити кошик');
define('JS_LANG_MarkAsRead', 'Помітити прочитаним');
define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Помітити,як не прочитане');
define('JS_LANG_MarkFlag', 'Виставити флаг');
define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Зняти флаг');
define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Помітити всі листи,як прочитані');
define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Помітити всі листи,як непрочитані');
define('JS_LANG_Reply', 'Відповісти');
define('JS_LANG_ReplyAll', 'Відповісти всім');
define('JS_LANG_Delete', 'Видалити');
define('JS_LANG_Undelete', 'Відмінити видалення');
define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Видалити помічені');
define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Перемістити в папку');
define('JS_LANG_Forward', 'Переслати');

define('JS_LANG_HideFolders', 'Приховати папки');
define('JS_LANG_ShowFolders', 'Показати папки');
define('JS_LANG_ManageFolders', 'Налаштування папок');
define('JS_LANG_SyncFolder', 'Синхронізована папка');
define('JS_LANG_NewMessages', 'Нові листи');
define('JS_LANG_Messages', 'Листів');

define('JS_LANG_From', 'Від');
define('JS_LANG_To', 'Кому');
define('JS_LANG_Date', 'Дата');
define('JS_LANG_Size', 'Розмір');
define('JS_LANG_Subject', 'Тема');

define('JS_LANG_FirstPage', 'Перша сторінка');
define('JS_LANG_PreviousPage', 'Попередня сторінка');
define('JS_LANG_NextPage', 'Наступна сторінка');
define('JS_LANG_LastPage', 'Остання сторінка');

define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Переключитись на простий текст');
define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Переключитись в HTML');
define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Додати в адресну книгу');
define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Клікніть для завантаження');
define('JS_LANG_View', 'Перегляд');
define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Показати всі заголовки');
define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Приховати всі заголовки');

define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'листів в поштовій скриньці');
define('JS_LANG_YouUsing', 'Ви використали');
define('JS_LANG_OfYour', 'з');
define('JS_LANG_Mb', 'MB');
define('JS_LANG_Kb', 'KB');
define('JS_LANG_B', 'B');

define('JS_LANG_SendMessage', 'Відправити');
define('JS_LANG_SaveMessage', 'Зберегти');
define('JS_LANG_Print', 'Друк');
define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Попередній лист');
define('JS_LANG_NextMsg', 'Наступний лист');
define('JS_LANG_AddressBook', 'Адресна книга');
define('JS_LANG_ShowBCC', 'Показати приховані копії');
define('JS_LANG_HideBCC', 'Приховати приховані копії');
define('JS_LANG_CC', 'Копії');
define('JS_LANG_BCC', 'Приховані копії');
define('JS_LANG_ReplyTo', 'Зворотня адреса');
define('JS_LANG_AttachFile', 'Прикріпити файл');
define('JS_LANG_Attach', 'Завантажити');
define('JS_LANG_Re', 'Re');
define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Лист,що пересилається');
define('JS_LANG_Sent', 'Відправлено');
define('JS_LANG_Fwd', 'Fwd');
define('JS_LANG_Low', 'Низький');
define('JS_LANG_Normal', 'Звичайний');
define('JS_LANG_High', 'Високий');
define('JS_LANG_Importance', 'Пріоритет');
define('JS_LANG_Close', 'Закрити');

define('JS_LANG_Common', 'Загальне');
define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Персональне');

define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Повідомлень на одній сторінці');
define('JS_LANG_DisableRTE', 'Заборонити розширений редактор');
define('JS_LANG_Skin', 'Вигляд');
define('JS_LANG_DefCharset', 'Кодування');
define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Вхідне кодування по замовчуванню');
define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Вихідна кодування по замовчуванню');
define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Часовой пояс');
define('JS_LANG_DefLanguage', 'Мова');
define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Формат дати');
define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Список листів з переглядом вибраного листа');
define('JS_LANG_Save', 'Зберегти');
define('JS_LANG_Cancel', 'Відміна');
define('JS_LANG_OK', 'Створити');

define('JS_LANG_Remove', 'Видалити');
define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Додати новий аккаунт');
define('JS_LANG_Signature', 'Підпис');
define('JS_LANG_Filters', 'Фільтр');
define('JS_LANG_Properties', 'Властивості');
define('JS_LANG_UseForLogin', 'Використовувати налаштування цього аккаунта (логін та пароль) для входу');
define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Ваше ім\'я');
define('JS_LANG_MailEmail', 'E-mail');
define('JS_LANG_MailIncHost', 'Сервер вхідної пошти');
define('JS_LANG_Imap4', 'IMAP4');
define('JS_LANG_Pop3', 'POP3');
define('JS_LANG_MailIncPort', 'Порт');
define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Логін');
define('JS_LANG_MailIncPass', 'Пароль');
define('JS_LANG_MailOutHost', 'SMTP сервер');
define('JS_LANG_MailOutPort', 'Порт');
define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP логін');
define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP пароль');
define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Вик. SMTP аутентифікацію');
define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Ви можете залишити поля SMTP логіну та/або паролю порожніми, якщо вони збігаються з полями POP3/(IMAP4) логіну та/або паролю)');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Використовувати дружнє ім\'я в полі Від');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Ваше ім\'я &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Одержувати/синхронізувати пошту при вході');
define('JS_LANG_MailMode0', 'Видаляти прийняті листи з поштового серверу');
define('JS_LANG_MailMode1', 'Залишати листи на сервері');
define('JS_LANG_MailMode2', 'Зберігати листи на сервері');
define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'день(дній)');
define('JS_LANG_MailMode3', 'Видаляти повідомлення на поштовому сервері при видаленні їх з Кошику');
define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Тип синхронізоції папки Вхідні');

define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Не синхронізувати');
define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Нові заголовки');
define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Всі заголовки');
define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Нові листи');
define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Всі листи');
define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Режим прямого доступу');

define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Заголовки');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Листи');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Режим прямого доступу');

define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Видаляти листи з бази даних, якщо вони не існують на поштовому сервері');

define('JS_LANG_EditFilter', 'Редагувати');
define('JS_LANG_NewFilter', 'Створити фільтр');
define('JS_LANG_Field', 'Поле');
define('JS_LANG_Condition', 'Умова');
define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Містить  підстроку');
define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Містить точну фразу');
define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Не містить підстроку');
define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'в поле');
define('JS_LANG_FilterDesc_Field', '');
define('JS_LANG_Action', 'Дія');
define('JS_LANG_DoNothing', 'Нічого не робити');
define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Негайно видалити з сервера');
define('JS_LANG_MarkGrey', 'Помітити,як сіре');
define('JS_LANG_Add', 'Додати');
define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'Інші налаштування фільтру');
define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Враховувати X-Spam заголовки');
define('JS_LANG_Apply', 'Зберегти');

define('JS_LANG_InsertLink', 'Вставити посилання');
define('JS_LANG_RemoveLink', 'Видалити посилання');
define('JS_LANG_Numbering', 'Нумерація');
define('JS_LANG_Bullets', 'Список');
define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Горизонтальна лінія');
define('JS_LANG_Bold', 'Напівжирний');
define('JS_LANG_Italic', 'Курсив');
define('JS_LANG_Underline', 'Підкреслений');
define('JS_LANG_AlignLeft', 'По лівому краю');
define('JS_LANG_Center', 'По центру');
define('JS_LANG_AlignRight', 'По правому краю');
define('JS_LANG_Justify', 'По ширині');
define('JS_LANG_FontColor', 'Колір тексту');
define('JS_LANG_Background', 'Колір фону');
define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Переключити в тектовий режим');
define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Переключити в HTML режим');
define('JS_LANG_AddSignatures', 'Добавляти підпис до всіх вихідних листів');
define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Не добавляти підпис до Відповідей');

define('JS_LANG_Folder', 'Папка');
define('JS_LANG_Msgs', 'Листів');
define('JS_LANG_Synchronize', 'Синхронізація');
define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Показувати папку');
define('JS_LANG_Total', 'Всього');
define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Видалити вибрані папки');
define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Додати нову папку');
define('JS_LANG_NewFolder', 'Нова папка');
define('JS_LANG_ParentFolder', 'Батьківська папка');
define('JS_LANG_NoParent', 'Немає');
define('JS_LANG_OnMailServer', 'Створити папку в поштовому сервісі і на поштовому сервері');
define('JS_LANG_InWebMail', 'Створити папку тільки в поштовому сервісі');
define('JS_LANG_FolderName', 'Ім\'я папки');

define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Кількість контактів на одній сторінці');
define('JS_LANG_WhiteList', '	Використовувати адресну книгу як білий список');

define('JS_LANG_CharsetDefault', 'По замовчуванню');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabic Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabic Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Baltic Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Baltic Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Central European Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Central European Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Chinese Simplified (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Chinese Simplified (GB2312)');
define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Chinese Traditional (Big5)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrillic Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrillic Alphabet (KOI8-R)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrillic Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Greek Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Greek Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebrew Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebrew Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japanese');
define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japanese (Shift-JIS)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Korean (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Korean (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latin 3 Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Turkish Alphabet');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Universal Alphabet (UTF-7)');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Universal Alphabet (UTF-8)');
define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Vietnamese Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Western Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Western Alphabet (Windows)');

define('JS_LANG_TimeDefault', 'По замовчуванню');
define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Eniwetok, Kwajalein, Dateline Time');
define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaii');
define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
define('JS_LANG_TimePacific', 'Pacific Time (US & Canada); Tijuana');
define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arizona');
define('JS_LANG_TimeMountain', 'Mountain Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Central America');
define('JS_LANG_TimeCentral', 'Central Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (East)');
define('JS_LANG_TimeEastern', 'Eastern Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantic Time (Canada)');
define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Greenland');
define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasilia');
define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
define('JS_LANG_TimeAzores', 'Azores');
define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisbon, London');
define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris');
define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warsaw, Zagreb');
define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'West Central Africa');
define('JS_LANG_TimeAthens', 'Athens, Istanbul, Minsk');
define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Time');
define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'East Africa, Nairobi');
define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Time');
define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, North Central Asia');
define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Western Australia');
define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard time');
define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Central Australia');
define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, East Australia');
define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga,');

define('LanguageEnglish', 'Англійська');
define('LanguageCatala', 'Каталонська');
define('LanguageNederlands', 'Голандська');
define('LanguageFrench', 'Французська');
define('LanguageGerman', 'Німецька');
define('LanguageItaliano', 'Італійська');
define('LanguagePortuguese', 'Португальська');
define('LanguageEspanyol', 'Іспанска');
define('LanguageSwedish', 'Шведська');
define('LanguageTurkish', 'Турецька');

define('JS_LANG_DateDefault', 'По замовчуванню');
define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD Month (01 Бер)');
define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Інший');

define('JS_LANG_NewContact', 'Новий контакт');
define('JS_LANG_NewGroup', 'Нова група');
define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Додати контакти в');
define('JS_LANG_ImportContacts', 'Імпорт контактів');

define('JS_LANG_Name', 'І\'мя');
define('JS_LANG_Email', 'E-mail');
define('JS_LANG_DefaultEmail', 'E-mail');
define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Ще не вказана');
define('JS_LANG_ContactName', 'І\'мя');
define('JS_LANG_Birthday', 'День Народження');
define('JS_LANG_Month', 'Місяць');
define('JS_LANG_January', 'Січень');
define('JS_LANG_February', 'Лютий');
define('JS_LANG_March', 'Березень');
define('JS_LANG_April', 'Квітень');
define('JS_LANG_May', 'Травень');
define('JS_LANG_June', 'Червень');
define('JS_LANG_July', 'Липень');
define('JS_LANG_August', 'Серпень');
define('JS_LANG_September', 'Вересень');
define('JS_LANG_October', 'Жовтень');
define('JS_LANG_November', 'Листопад');
define('JS_LANG_December', 'Грудень');
define('JS_LANG_Day', 'День');
define('JS_LANG_Year', 'Рік');
define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Використовувати ім\'я');
define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(наприклад, Вася Пупкін &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_Personal', 'Дім');
define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Домашній E-mail');
define('JS_LANG_StreetAddress', 'Адреса');
define('JS_LANG_City', 'Місто');
define('JS_LANG_Fax', 'Факс');
define('JS_LANG_StateProvince', 'Регіон');
define('JS_LANG_Phone', 'Телефон');
define('JS_LANG_ZipCode', 'Індекс');
define('JS_LANG_Mobile', 'Мобільний');
define('JS_LANG_CountryRegion', 'Країна');
define('JS_LANG_WebPage', 'Web');
define('JS_LANG_Go', 'Перевірити');
define('JS_LANG_Home', 'Дім');
define('JS_LANG_Business', 'Робота');
define('JS_LANG_BusinessEmail', 'Робочий E-mail');
define('JS_LANG_Company', 'Компанія');
define('JS_LANG_JobTitle', 'Назва работи');
define('JS_LANG_Department', 'Департамент');
define('JS_LANG_Office', 'Офіс');
define('JS_LANG_Pager', 'Пейджер');
define('JS_LANG_Other', 'Інше');
define('JS_LANG_OtherEmail', 'Додатковий E-mail');
define('JS_LANG_Notes', 'Замітки');
define('JS_LANG_Groups', 'Групи');
define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Показати додаткові поля');
define('JS_LANG_HideAddFields', 'Приховати додаткові поля');
define('JS_LANG_EditContact', 'Редагувати');
define('JS_LANG_GroupName', 'Ім\'я групи');
define('JS_LANG_AddContacts', 'Додати контакти');
define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Якщо Ви хочете вказати більш ніж одну адрусу, розділяйте їх комами)');
define('JS_LANG_CreateGroup', 'Створити групу');
define('JS_LANG_Rename', 'Переіменувати');
define('JS_LANG_MailGroup', 'Написати групі');
define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Видалити з групи');
define('JS_LANG_UseImportTo', '	Використовуйте імпорт для копіювання контактів з Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express в ваш список контактів.');
define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Виберіть файл (.CSV формату), який будете імпортувати');
define('JS_LANG_Import', 'Імпортувати');
define('JS_LANG_ContactsMessage', 'Сторінка контактів');
define('JS_LANG_ContactsCount', 'контакт(ів)');
define('JS_LANG_GroupsCount', 'груп(а)');

// webmail 4.1 constants
define('PicturesBlocked', 'Малюнки в повідомленні заблоковані з міркувань безпеки');
define('ShowPictures', 'Показати малюнки');
define('ShowPicturesFromSender', 'Завжди показувати зображення в повідомленнях від даного відправника');
define('AlwaysShowPictures', 'Завжди показувати зображення в повідомленнях');

define('TreatAsOrganization', 'Розглядати як організацію');

define('WarningGroupAlreadyExist', 'Група з такою назвою вже існує');
define('WarningCorrectFolderName', 'Необхідно вказати коректне ім\'я папки');
define('WarningLoginFieldBlank', 'Необхідно вказати ім\'я користувача');
define('WarningCorrectLogin', 'Необхідно вказати коректне значення поля Логін');
define('WarningPassBlank', 'Необхідно вказати пароль');
define('WarningCorrectIncServer', 'Необхідно вказати коректне значення поля POP3(IMAP) сервер');
define('WarningCorrectSMTPServer', 'Необхідно вказати коректне значення поля SMTP сервер');
define('WarningFromBlank', 'Необхідно вказати значение поля Кому');
define('WarningAdvancedDateFormat', 'Вкажіть, дудь-ласка, формат дати');

define('AdvancedDateHelpTitle', 'Розширена дата');
define('AdvancedDateHelpIntro', 'Якщо виберете опцію &quot;Інший&quot;, то тут ви можете редагувати особистий формата дати, в якому буде відображатись дата в списку листів. Наступні опції можна використовувати, розділяючи їх знаками \':\' або \'/\':');
define('AdvancedDateHelpConclusion', 'Наприклад , якщо ви вкажете &quot;mm/dd/yyyy&quot; в текстовому полі , то дата буде відображатись як місяць/день/рік (ось так: 11/23/2008)');
define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'День в місяці (від 1 до 31)');
define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'Місяць (від 1 до 12)');
define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'Місяць (від Січ до Гру)');
define('AdvancedDateHelpYear2', 'Рік, 2 цифри');
define('AdvancedDateHelpYear4', 'Рік, 4 цифри');
define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'День в році (від 1 до 366)');
define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Квартал');
define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'День в тижні (від Пон до Нед)');
define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Тиждень в році (від 1 до 53)');

define('InfoNoMessagesFound', '	Жодного листа не знайдено');
define('ErrorSMTPConnect', 'Помилка з\'єднання з SMTP сервером');
define('ErrorSMTPAuth', 'Невірний логін та/або пароль. Невдала аутентифікація');
define('ReportMessageSent', 'Ваш лист відправлено');
define('ReportMessageSaved', 'Ваш лист збережено');
define('ErrorPOP3Connect', 'Помилка з\'єднання з POP3 сервером');
define('ErrorIMAP4Connect', 'Помилка з\'єднання з IMAP4 сервером');
define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Невірний логін та/або пароль');
define('ErrorGetMailLimit', 'Перевищено ліміт використання вашої скриньки');

define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Налаштування збережено');
define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Успішно створено');
define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Аккаунт успішно оновлено');
define('ConfirmDeleteAccount', 'Ви дійсно хочете видалити акаунт ?');
define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Фільтр успішно обновлено');
define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Підпис успішно оновлено');
define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Папки успішно оновлені');
define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Налаштування контактів успішно оновлено');

define('ErrorInvalidCSV', 'Вибраний CSV файл має неправильний формат');
// The group "guies" was successfully added.
define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Група');
define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'була успішно добавлена');
define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Група успішно оновлена');
define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Контакт успішно доданий');
define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Контакт успішно оновлено');
// Contact(s) was added to group "friends".
define('ReportContactAddedToGroup', 'Контакт доданий в групу');
define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Жодні групи чи контакти не вибрані');

define('InfoListNotContainAddress', 'Якщо в списку немає адреси, яку ви шукаєте, продовжуйте набирати його перші букви');

define('DirectAccess', 'П');
define('DirectAccessTitle', 'Режим прямого доступу. Ви отримуєте доступ до листів напряму з поштового серверу');

define('FolderInbox', 'Вхідні');
define('FolderSentItems', 'Відправлені');
define('FolderDrafts', 'Чорновики');
define('FolderTrash', 'Кошик');

define('LanguageDanish', 'Датська');
define('LanguagePolish', 'Польська');

define('FileLargerAttachment', 'Розмір файлу перевищує ліміт допустимого прикріплюваних файлів');
define('FilePartiallyUploaded', 'Відбулась невідома помилка. Завантажено лише частину файла');
define('NoFileUploaded', 'Жодного файлу небуло завантажено');
define('MissingTempFolder', 'Тимчасова папка відсутня');
define('MissingTempFile', 'Тимчасовий файл відсутній');
define('UnknownUploadError', 'Відбулась невідома помилка');
define('FileLargerThan', 'Помилка завантаження файлу. Можливо, файл більший, ніж ');
define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Увійти до поштової скриньки ,зараз можливо лише за допомогою Light версії ,клікнувши на посилання внизу екрана');
define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Відсутній мовний файл');
define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Поштовий сервіс тимчасово непрацює');

define('DomainDosntExist', 'Такого домена неіснує в поштовому сервері');
define('ServerIsDisable', 'Викокистання поштового сервера заборонено адміністратором');

define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Неможливо створити, такий акаунт вже існує');
define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Помилка при спробі отримати кількість повідомлень');
define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Помилка при спробі отримати розмір поштової скриньки');

define('Organization', 'Організація');
define('WarningOutServerBlank', 'Необхідно заповнити поле SMTP сервера');

//
define('JS_LANG_Refresh', 'Оновити');
define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Листів');
define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Немає листів');

// webmail 4.2 constants
define('LanguagePortugueseBrazil', 'Португало-Бразильська');
define('LanguageHungarian', 'Угорська');

define('BackToList', 'Назад');
define('InfoNoContactsGroups', 'Список контактів та груп пустий');
define('InfoNewContactsGroups', 'Ви можете створювати нові контакти/групи або імпортувати контакти з .CSV файлу в форматі MS Outlook');
define('DefTimeFormat', 'Формат часу');
define('SpellNoSuggestions', 'немає варіантів');
define('SpellWait', 'почекайте, будь-ласка&hellip;');

define('InfoNoMessageSelected', 'Не вибрано жодного листа');
define('InfoSingleDoubleClick', 'Клікніть один раз на листі , щоб переглянути його зміст внизу вікна, або два рази для того щоб відкрити лист в повному вікні');	

// calendar
define('TitleDay', 'Перегляд дня');
define('TitleWeek', 'Перегляд тижня');
define('TitleMonth', 'Перегляд місяця');

define('ErrorNotSupportBrowser', 'Календар не підтримує ваш браузер. Використовуйте для цього FireFox 2.0 і вище, Opera 9.0 і вище, Internet Explorer 6.0 і вище, Safari 3.0.2 і вище');
define('ErrorTurnedOffActiveX', 'Можливо, у вас відключена підтримка ActiveX. Необхідно включити її для користування Календарем');

define('Calendar', 'Календар');

define('TabDay', 'День');
define('TabWeek', 'Тиждень');
define('TabMonth', 'Місяць');

define('ToolNewEvent', 'Нова&nbsp;подія');
define('ToolBack', 'Назад');
define('ToolToday', 'Сьогодні');
define('AltNewEvent', 'Нова подія');
define('AltBack', 'Назад');
define('AltToday', 'Сьогодні');
define('CalendarHeader', 'Календар');
define('CalendarsManager', 'Менеджер календарів');

define('CalendarActionNew', 'Новий календар');
define('EventHeaderNew', 'Нова подія');
define('CalendarHeaderNew', 'Новий календар');

define('EventSubject', 'Тема');
define('EventCalendar', 'Календар');
define('EventFrom', 'Від');
define('EventTill', 'до');
define('CalendarDescription', 'Опис');
define('CalendarColor', 'Колір');
define('CalendarName', 'Назва календаря');
define('CalendarDefaultName', 'Мій календар');

define('ButtonSave', 'Зберегти');
define('ButtonCancel', 'Відмінити');
define('ButtonDelete', 'Видалити');

define('AltPrevMonth', 'Попередній місяць');
define('AltNextMonth', 'Наступний місяць');

define('CalendarHeaderEdit', 'Редагування календаря');
define('CalendarActionEdit', 'Редагувати календар');
define('ConfirmDeleteCalendar', 'Ви впевнені, що хочете видалити календар');
define('InfoDeleting', 'Видалення&hellip;');
define('WarningCalendarNameBlank', 'Неможна залишати поле назви календаря пустим');
define('ErrorCalendarNotCreated', 'Календар не створено');
define('WarningSubjectBlank', 'Неможна залишати поле теми пустим');
define('WarningIncorrectTime', 'Вказаний час містить недопустимі символи');
define('WarningIncorrectFromTime', 'Від ,-час некоректний');
define('WarningIncorrectTillTime', 'До ,-час некоректний');
define('WarningStartEndDate', 'Кінцева дата повинна бути більшою або такою ж, як початкова');
define('WarningStartEndTime', 'Кінцевийй час повинен бути більшим від початкового');
define('WarningIncorrectDate', 'Некоректно вказана дата');
define('InfoLoading', 'Завантажується&hellip;');
define('EventCreate', 'Створити подію');
define('CalendarHideOther', 'Приховати інші календарі');
define('CalendarShowOther', 'Показати інші календарі');
define('CalendarRemove', 'Видалити календар');
define('EventHeaderEdit', 'Редагування події');

define('InfoSaving', 'Збереження&hellip;');
define('SettingsDisplayName', 'Ім\'я , що відображується');
define('SettingsTimeFormat', 'Формат часу');
define('SettingsDateFormat', 'Формат дати');
define('SettingsShowWeekends', 'Показувати вихідні дні');
define('SettingsWorkdayStarts', 'Робочий день починається з');
define('SettingsWorkdayEnds', 'закінчується в');
define('SettingsShowWorkday', 'Виділяти робочий день');
define('SettingsWeekStartsOn', 'Тиждень починається в');
define('SettingsDefaultTab', 'Таб по замовчуванню');
define('SettingsCountry', 'Країна');
define('SettingsTimeZone', 'Часовий пояс');
define('SettingsAllTimeZones', 'Всі часові пояси');

define('WarningWorkdayStartsEnds', 'Час закінчення робочого дня повинен бути більшим ніж час початку робочого дня');
define('ReportSettingsUpdated', 'Налаштування успішно збережено');

define('SettingsTabCalendar', 'Календар');

define('FullMonthJanuary', 'Січень');
define('FullMonthFebruary', 'Лютий');
define('FullMonthMarch', 'Березень');
define('FullMonthApril', 'Квітень');
define('FullMonthMay', 'Травень');
define('FullMonthJune', 'Червень');
define('FullMonthJuly', 'Липень');
define('FullMonthAugust', 'Серпень');
define('FullMonthSeptember', 'Вересень');
define('FullMonthOctober', 'Жовтень');
define('FullMonthNovember', 'Листопад');
define('FullMonthDecember', 'Грудень');

define('ShortMonthJanuary', 'Січ');
define('ShortMonthFebruary', 'Лют');
define('ShortMonthMarch', 'Бер');
define('ShortMonthApril', 'Кві');
define('ShortMonthMay', 'Тра');
define('ShortMonthJune', 'Чер');
define('ShortMonthJuly', 'Лип');
define('ShortMonthAugust', 'Сер');
define('ShortMonthSeptember', 'Вер');
define('ShortMonthOctober', 'Жов');
define('ShortMonthNovember', 'Лис');
define('ShortMonthDecember', 'Гру');

define('FullDayMonday', 'Понеділок');
define('FullDayTuesday', 'Вівторок');
define('FullDayWednesday', 'Середа');
define('FullDayThursday', 'Четвер');
define('FullDayFriday', 'П\'ятниця');
define('FullDaySaturday', 'Субота');
define('FullDaySunday', 'Неділя');

define('DayToolMonday', 'Пн');
define('DayToolTuesday', 'Вт');
define('DayToolWednesday', 'Ср');
define('DayToolThursday', 'Чт');
define('DayToolFriday', 'Пт');
define('DayToolSaturday', 'Сб');
define('DayToolSunday', 'Нд');

define('CalendarTableDayMonday', 'Пн');
define('CalendarTableDayTuesday', 'Вт');
define('CalendarTableDayWednesday', 'Ср');
define('CalendarTableDayThursday', 'Чт');
define('CalendarTableDayFriday', 'Пт');
define('CalendarTableDaySaturday', 'Сб');
define('CalendarTableDaySunday', 'Нд');

define('ErrorParseJSON', 'Відбулась помилка парсингу JSON відповіді сервера');

define('ErrorLoadCalendar', 'Неможливо завантажити календарі');
define('ErrorLoadEvents', 'Неможливо завантажити події');
define('ErrorUpdateEvent', 'Неможливо зберегти події');
define('ErrorDeleteEvent', 'Неможливо видалити подію');
define('ErrorUpdateCalendar', 'Неможливо зберегти календар');
define('ErrorDeleteCalendar', 'Неможливо видалити календар');
define('ErrorGeneral', 'На сервері відбулась помилка. Спробуйте пізніше');

// webmail 4.3 constants
define('SharedTitleEmail', 'E-mail');
define('ShareHeaderEdit', 'Відкриття доступу');
define('ShareActionEdit', 'ВІдкрити доступ');
define('CalendarPublicate', 'Відкрити загальний доступ до цього календаря');
define('CalendarPublicationLink', 'Посилання');
define('ShareCalendar', 'Загальний доступ для окремих користувачів');
define('SharePermission1', 'Вносити зміни та надавати доступ');
define('SharePermission2', 'Вносити зміни');
define('SharePermission3', 'Переглядати всі відомості про міроприємства');
define('SharePermission4', 'Переглядати інфомацію тільки про вільний та зайнятий час');
define('ButtonClose', 'Закрити');
define('WarningEmailFieldFilling', 'Необхідно заповнити поле E-mail');
define('EventHeaderView', 'Перегляд події');
define('ErrorUpdateSharing', 'Неможливо зберегти дані про загальний доступ');
define('ErrorUpdateSharing1', 'Неможливо надати доступ до календаря користувачу %s, так як він не зареєстрований в системі');
define('ErrorUpdateSharing2', 'Неможливо надати доступ до календаря користувачу %s');
define('ErrorUpdateSharing3', 'Користувачу %s вже надано доступ до цього календаря');
define('Title_MyCalendars', 'Мої календарі');
define('Title_SharedCalendars', 'Інші календарі');
define('ErrorGetPublicationHash', 'Неможливо надати загальний доступ до цього календаря');
define('ErrorGetSharing', 'Неможливо надати доступ до цього календаря');
define('CalendarPublishedTitle', 'Цей календар опубліковано');
define('RefreshSharedCalendars', 'Оновити інші календарі');
define('Title_CheckSharedCalendars', 'Перевірити наявність інших календарів');

define('GroupMembers', 'Учасники');

define('ReportMessagePartDisplayed', 'Зверніть увагу, що лист відображений не повністю');
define('ReportViewEntireMessage', 'Ви можете переглянути його цілком,');
define('ReportClickHere', 'клікнувши тут');
define('ErrorContactExists', 'Контакт з таким іменем та E-mail вже існує');

define('Attachments', 'Вкладення');

define('InfoGroupsOfContact', 'Контакт є учасником тих груп, котрі вже помічені');
define('AlertNoContactsSelected', 'Жодного контакту невибрано');
define('MailSelected', 'Написати вибраним адресатам');
define('CaptionSubscribed', 'Підписка');

define('OperationSpam', 'Спам');
define('OperationNotSpam', 'Не спам');
define('FolderSpam', 'Спам');

// webmail 4.4 contacts
define('ContactMail', 'Написати');
define('ContactViewAllMails', 'Переглянути листи з цим контактом');
define('ContactsMailThem', 'Написати');
define('DateToday', 'Сьогодні');
define('DateYesterday', 'Вчора');
define('MessageShowDetails', 'Показати деталі');
define('MessageHideDetails', 'Приховати деталі');
define('MessageNoSubject', 'Без теми');
// hide@address.com to hide@address.com
define('MessageForAddr', 'для');
define('SearchClear', 'Відмінити пошук');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
define('SearchResultsInFolder', 'Результати пошуку для "#s" в папці #f:');
// Search results for "search string" in all mail folders:
define('SearchResultsInAllFolders', 'Результати пошуку для "#s" в усіх папках:');
define('AutoresponderTitle', 'Автовідповідач');
define('AutoresponderEnable', 'Увімкнути автовідповідач');
define('AutoresponderSubject', 'Тема');
define('AutoresponderMessage', 'Лист');
define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Автовідповідач успішно оновлено');
define('FolderQuarantine', 'Карантин');

// calendar
define('EventRereats', 'Повтор');
define('NoRepeats', 'Не повторюється');
define('DailyRepeats', 'Кожен день');
define('WorkdayRepeats', 'Кожен тиждень (Пн. - Пт.)');
define('OddDayRepeats', 'Кожен Пн., Ср. та Пт.');
define('EvenDayRepeats', 'Кожен Вт. та Чт.');
define('WeeklyRepeats', 'Кожен тиждень');
define('MonthlyRepeats', 'Кожен місяць');
define('YearlyRepeats', 'Кожен рік');
define('RepeatsEvery', 'Повторювати кожен');
define('ThisInstance', 'Тільки цього разу');
define('AllEvents', 'Всі міроприємства цієї серії');
define('AllFollowing', 'Всі настуні');
define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Змінити тільки цю подію, всі події в цій серії або і цю, і всі наступні події в цій серії ?');
define('RepeatEventHeaderEdit', 'Змінити повторювані події');
define('First', 'Перший');
define('Second', 'Другий');
define('Third', 'Третій');
define('Fourth', 'Четвертий');
define('Last', 'Останній');
define('Every', 'Кожен');
define('SetRepeatEventEnd', 'Закінчення');
define('NoEndRepeatEvent', 'Немає дати закінчення');
define('EndRepeatEventAfter', 'Закінчити після');
define('Occurrences', 'повторів');
define('EndRepeatEventBy', 'Закінчити');
define('EventCommonDataTab', 'Основні деталі');
define('EventRepeatDataTab', 'Деталі повторень');
define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'Ця подія була змінена і більше не входить в серію');
define('UndoRepeatExclusion', 'Відмінити зміни, щоб включити його в серію');

define('MonthMoreLink', 'ще %d...');
define('NoNewSharedCalendars', 'Немає нових календарів');
define('NNewSharedCalendars', 'Знайдено %d нових календарів');
define('OneNewSharedCalendars', 'Знайдено 1 новий календар');
define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Відновити подію в серії повторів?');

define('RepeatEveryDayInfin', 'Кожен день');
define('RepeatEveryDayTimes', 'Кожен день %TIMES% разів');
define('RepeatEveryDayUntil', 'Кожен день по %UNTIL%');
define('RepeatDaysInfin', 'Кожен %PERIOD% день');
define('RepeatDaysTimes', 'Кожен %PERIOD% день %TIMES% разів');
define('RepeatDaysUntil', 'Кожен %PERIOD% день по %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Кожен тиждень в робочі дні');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Кожен тиждень в робочі дні, %TIMES% разів');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Кожен тиждень в робочі дні по %UNTIL%');
define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Кожен %PERIOD% тиждень в робочі дні');
define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Кожен %PERIOD% тиждень в робочі дні %TIMES% разів');
define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Кожен %PERIOD% тиждень в робочі дні по %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekInfin', 'Кожен тиждень по %DAYS%');
define('RepeatEveryWeekTimes', 'Кожен тиждень по %DAYS% %TIMES% разів');
define('RepeatEveryWeekUntil', 'Кожен тиждень по %DAYS% по %UNTIL%');
define('RepeatWeeksInfin', 'Кожен %PERIOD% тиждень по %DAYS%');
define('RepeatWeeksTimes', 'Кожен %PERIOD% тиждень по %DAYS%, %TIMES% разів');
define('RepeatWeeksUntil', 'Кожен %PERIOD% тиждень по %DAYS% по %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Кожен місяць %DATE% числа');
define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Кожен місяць %DATE% числа %TIMES% разів');
define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Кожен місяць %DATE% числа по %UNTIL%');
define('RepeatMonthsDateInfin', 'Кожен %PERIOD% місяць %DATE% числа');
define('RepeatMonthsDateTimes', 'Кожен %PERIOD% місяць %DATE% числа %TIMES% раз(а)');
define('RepeatMonthsDateUntil', 'Кожен %PERIOD% місяць %DATE% числа по %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Кожен %NUMBER% %DAY% місяця');
define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Кожен %NUMBER% %DAY% місяця %TIMES% разів');
define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Кожен %NUMBER% %DAY% місяця по %UNTIL%');
define('RepeatMonthsWDInfin', 'Кожен %PERIOD% місяця %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatMonthsWDTimes', 'Кожен %PERIOD% місяця %NUMBER% %DAY% %TIMES% разів');
define('RepeatMonthsWDUntil', 'Кожен %PERIOD% місяця %NUMBER% %DAY% по %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Кожен рік %DATE%');
define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Кожен рік %DATE%, %TIMES% разів');
define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Кожен рік %DATE%, по %UNTIL%');
define('RepeatYearsDateInfin', 'Кожен %PERIOD% рік %DATE%');
define('RepeatYearsDateTimes', 'Кожен %PERIOD% рік %DATE% %TIMES% разів');
define('RepeatYearsDateUntil', 'Кожен %PERIOD% рік %DATE% по %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Кожен рік по %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Кожен рік по %NUMBER% %DAY%, %TIMES% разів');
define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Кожен рік по %NUMBER% %DAY%, по %UNTIL%');
define('RepeatYearsWDInfin', 'Кожен %PERIOD% рік по %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatYearsWDTimes', 'Кожен %PERIOD% рік по %NUMBER% %DAY% %TIMES% разів');
define('RepeatYearsWDUntil', 'Кожен %PERIOD% рік по %NUMBER% %DAY% по %UNTIL%');

define('RepeatDescDay', 'день');
define('RepeatDescWeek', 'тиждень');
define('RepeatDescMonth', 'місяць');
define('RepeatDescYear', 'рік');

// webmail 4.5 contacts
define('WarningUntilDateBlank', 'Будь-ласка, вкажіть дату закінчення повторюваної події');
define('WarningWrongUntilDate', 'Будь-ласка, вкажіть дату закінчення повторюваної події пізнішою дати початку повторюваної події');

define('OnDays', 'По днях');
define('CancelRecurrence', 'Відмінити повторюваність');
define('RepeatEvent', 'Повторювати цю подію');

define('Spellcheck', 'Перевірка правопису');
define('LoginLanguage', 'Мова');
define('LanguageDefault', 'По замовчуванню');

// webmail 4.5.x new
define('EmptySpam', 'Почистити спам');
define('Saving', 'Зберігаю&hellip;');
define('Sending', 'Відсилаю&hellip;');
define('LoggingOffFromServer', 'Від\'єднання від серверу&hellip;');

// webmail 4.6
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_SPAM', 'Неможливо помітити листи , як спам');
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_NOTSPAM', 'Неможливо помітити листи , як не спам');
define('ExportToICalendar', 'Експортувати в iCalendar');
define('ErrorMaximumUsersLicenseIsExceeded', 'Ваш аккаунт вимкнено оскільки максимальну кількість користувачів дозволено ліцензією перевищено. Будь-ласка зв\'яжіться з адміністратором');
define('RepliedMessageTitle', 'Лист-відповідь');
define('ForwardedMessageTitle', 'Пересланий лист');
define('RepliedForwardedMessageTitle', 'Пересланий лист-відповідь');
define('ErrorDomainExist', 'Неможливо створити аккаунт , оскільки такий домен неіснує.Спочатку створіть відповідний домен');

// webmail 4.6.x or 4.7
define('RequestReadConfirmation', 'Request Return Confirmation');
define('FolderTypeDefault', 'Default');
define('ShowFoldersMapping', 'Let me use another folder as a system folder (e.g. use MyFolder as Sent Items)');
define('ShowFoldersMappingNote', 'For instance, to change Sent Items location from Sent Items to MyFolder, specify "Sent Items" in "Use for" dropdown of "MyFolder".');
define('FolderTypeMapTo', 'Use for');

define('ReminderSubjectStart', 'Reminder for: ');
define('ReminderEmailFriendlyName', 'Autoreminder');
define('ReminderEventCalendar', 'Calendar');
define('ReminderEmailExplanation','This message has come to your account %EMAIL% because you ordered event notification in your calendar %CALENDAR_NAME%');
define('ReminderOpenCalendar', 'Open calendar');

define('AddReminder', 'Remind me about this event');
define('AddReminderBefore', 'Remind me % before this event');
define('AddReminderAnd', 'and % before');
define('AddReminderAlso', 'and also % before');
define('AddMoreReminder', 'More reminders');
define('RemoveAllReminders', 'Remove all reminders');
define('ReminderNone', 'None');
define('ReminderMinutes', 'minutes');
define('ReminderHour', 'hour');
define('ReminderHours', 'hours');
define('ReminderDay', 'day');
define('ReminderDays', 'days');
define('ReminderWeek', 'week');
define('ReminderWeeks', 'weeks');
define('Allday', 'All day');

define('Folders', 'Folders');
define('NoSubject', 'No Subject');
define('SearchResultsFor', 'Search results for');

define('Back', 'Back');
define('Next', 'Next');
define('Prev', 'Prev');

define('MsgList', 'Messages');
define('Use24HTimeFormat', 'Use 24 hour time format');
define('UseCalendars', 'Use calendars');
define('Event', 'Event');
define('CalendarSettingsNullLine', 'No calendars');
define('CalendarEventNullLine', 'No events');
define('ChangeAccount', 'Change account');

define('TitleCalendar', 'Calendar');
define('TitleEvent', 'Event');
define('TitleFolders', 'Folders');
define('TitleConfirmation', 'Confirmation');

define('Yes', 'Yes');
define('No', 'No');

define('EditMessage', 'Edit Message');

define('AccountNewPassword', 'New password');
define('AccountConfirmNewPassword', 'Confirm new password');
define('AccountPasswordsDoNotMatch', 'Passwords do not match.');

define('ContactTitle', 'Title');
define('ContactFirstName', 'First name');
define('ContactSurName', 'Surname');
define('ContactNickName', 'Nickname');

define('CaptchaTitle', 'Captcha');
define('CaptchaReloadLink', 'reload');
define('CaptchaError', 'Captcha text is incorrect.');

define('WarningInputCorrectEmails', 'Please specify correct emails.');
define('WrongEmails', 'Incorrect emails:');

define('ConfirmBodySize1', 'Sorry, but text messages are max.');
define('ConfirmBodySize2', 'characters long. Everything beyond the limit will be truncated. Click "Cancel" if you want to edit the message.');
define('BodySizeCounter', 'Counter');
define('InsertImage', 'Insert Image');
define('ImagePath', 'Image Path');
define('ImageUpload', 'Insert');
define('WarningImageUpload', 'The file being attached is not an image. Please choose an image file.');

define('ConfirmExitFromNewMessage', 'Changes will be lost if you leave the page. Would you like to save draft before leaving the page?');

define('SensivityConfidential', 'Please treat this message as Confidential');
define('SensivityPrivate', 'Please treat this message as Private');
define('SensivityPersonal', 'Please treat this message as Personal');

define('ReturnReceiptTopText', 'The sender of this message has asked to be notified when you receive this message.');
define('ReturnReceiptTopLink', 'Click here to notify the sender.');
define('ReturnReceiptSubject', 'Return Receipt (displayed)');
define('ReturnReceiptMailText1', 'This is a Return Receipt for the mail that you sent to');
define('ReturnReceiptMailText2', 'Note: This Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient\'s computer. There is no guarantee that the recipient has read or understood the message contents.');
define('ReturnReceiptMailText3', 'with subject');

define('SensivityMenu', 'Sensitivity');
define('SensivityNothingMenu', 'Nothing');
define('SensivityConfidentialMenu', 'Confidential');
define('SensivityPrivateMenu', 'Private');
define('SensivityPersonalMenu', 'Personal');

define('ErrorLDAPonnect', 'Can\'t connect to ldap server.');

define('MessageSizeExceedsAccountQuota', 'This message size exceeds your account quota.');
define('MessageCannotSent', 'The message cannot be sent.');
define('MessageCannotSaved', 'The message cannot be saved.');

define('ContactFieldTitle', 'Field');
define('ContactDropDownTO', 'TO');
define('ContactDropDownCC', 'CC');
define('ContactDropDownBCC', 'BCC');

// 4.9 
define('NoMoveDelete', 'Message(s) can\'t be moved to Trash. Most likely your message box is full. Should this unmoved message(s) be deleted?');

define('WarningFieldBlank', 'This field cannot be empty.');
define('WarningPassNotMatch', 'Passwords do not match, please check.');
define('PasswordResetTitle', 'Password recovery - step %d');
define('NullUserNameonReset', 'user');
define('IndexResetLink', 'Forgot password?');
define('IndexRegLink', 'Account Registration');

define('RegDomainNotExist', 'Domain does not exist.');
define('RegAnswersIncorrect', 'Answers are incorrect.');
define('RegUnknownAdress', 'Unknown email address.');
define('RegUnrecoverableAccount', 'Password recovery cannot be applied for this email address.');
define('RegAccountExist', 'This address is already used.');
define('RegRegistrationTitle', 'Registration');
define('RegName', 'Name');
define('RegEmail', 'e-mail address');
define('RegEmailDesc', 'For example, hide@address.com This information will be used to enter the system.');
define('RegSignMe', 'Remember me');
define('RegSignMeDesc', 'Do not ask for login and password on next login to the system on this PC.');
define('RegPass1', 'Password');
define('RegPass2', 'Repeat password ');
define('RegQuestionDesc', 'Please, provide two secret questions and answers which know only you. In case of password lost you can use these questions in order to recover the password.');
define('RegQuestion1', 'Secret question 1');
define('RegAnswer1', 'Answer 1');
define('RegQuestion2', 'Secret question 2');
define('RegAnswer2', 'Answer 2');
define('RegTimeZone', 'Time zone');
define('RegLang', 'Interface language');
define('RegCaptcha', 'Captcha');
define('RegSubmitButtonValue', 'Register');

define('ResetEmail', 'Please provide your email');
define('ResetEmailDesc', 'Provide emails address used for registration.');
define('ResetCaptcha', 'CAPTCHA');
define('ResetSubmitStep1', 'Send');
define('ResetQuestion1', 'Secret question 1');
define('ResetAnswer1', 'Answer');
define('ResetQuestion2', 'Secret question 2');
define('ResetAnswer2', 'Answer');
define('ResetSubmitStep2', 'Send');

define('ResetTopDesc1Step2', 'Providede email address');
define('ResetTopDesc2Step2', 'Please confirm correctness.');

define('ResetTopDescStep3', 'please specify below new password for your email.');

define('ResetPass1', 'New password');
define('ResetPass2', 'Repeat password');
define('ResetSubmitStep3', 'Send');
define('ResetDescStep4', 'Your password has been changed.');
define('ResetSubmitStep4', 'Return');

define('RegReturnLink', 'Return to login screen');
define('ResetReturnLink', 'Return to login screen');

// Appointments 
define('AppointmentAddGuests', 'Add guests');
define('AppointmentRemoveGuests', 'Cancel Meeting');
define('AppointmentListEmails', 'Enter email addresses separated by commas and press Save');
define('AppointmentParticipants', 'Participants');
define('AppointmentRefuse', 'Refuse');
define('AppointmentAwaitingResponse', 'Awaiting response');
define('AppointmentInvalidGuestEmail', 'The following guest email addresses are invalid:');
define('AppointmentOwner', 'Owner');

define('AppointmentMsgTitleInvite', 'Invite to event.');
define('AppointmentMsgTitleUpdate', 'Event was modified.');
define('AppointmentMsgTitleCancel', 'Event was cancelled.');
define('AppointmentMsgTitleRefuse', 'Guest %guest% is refuse invitation');
define('AppointmentMoreInfo', 'More info');
define('AppointmentOrganizer', 'Organizer');
define('AppointmentEventInformation', 'Event information');
define('AppointmentEventWhen', 'When');
define('AppointmentEventParticipants', 'Participants');
define('AppointmentEventDescription', 'Description');
define('AppointmentEventWillYou', 'Will you participate');
define('AppointmentAdditionalParameters', 'Additional parameters');
define('AppointmentHaventRespond', 'Not responded yet');
define('AppointmentRespondYes', 'I will participate');
define('AppointmentRespondMaybe', 'Not sure yet');
define('AppointmentRespondNo', 'Will not participate');
define('AppointmentGuestsChangeEvent', 'Guests can change event');

define('AppointmentSubjectAddStart', 'You\'ve received invitation to event ');
define('AppointmentSubjectAddFrom', ' from ');
define('AppointmentSubjectUpdateStart', 'Modification of event ');
define('AppointmentSubjectDeleteStart', 'Cancellation of event ');
define('ErrorAppointmentChangeRespond', 'Unable to change appointment respond');
define('SettingsAutoAddInvitation', 'Add invitations into calendar automatically');
define('ReportEventSaved', 'Your event has been saved');
define('ReportAppointmentSaved', ' and invitations were send');
define('ErrorAppointmentSend', 'Can\'t send invitations.');
define('AppointmentEventName', 'Name:');

// End appointments

define('ErrorCantUpdateFilters', 'Can\'t update filters');

define('FilterPhrase', 'If there\'s %field header %condition %string then %action');
define('FiltersAdd', 'Add Filter');
define('FiltersCondEqualTo', 'equal to');
define('FiltersCondContainSubstr', 'containing substring');
define('FiltersCondNotContainSubstr', 'not containing substring');
define('FiltersActionDelete', 'delete message');
define('FiltersActionMove', 'move');
define('FiltersActionToFolder', 'to %folder folder');
define('FiltersNo', 'No filters specified yet');

define('ReminderEmailFriendly', 'reminder');
define('ReminderEventBegin', 'starts at: ');

define('FiltersLoading', 'Loading Filters...');
define('ConfirmMessagesPermanentlyDeleted', 'All messages in this folder will be permanently deleted.');

define('ReportCalendarSaved', 'Calendar has been saved.');
Return current item: AfterLogic WebMail Lite PHP