Location: PHPKode > scripts > AfterLogic WebMail Lite PHP > afterlogic-webmail-lite-php/webmail/lang/Danish.php
<?php
// Danish translation by Mike Johnsen, adjusted by Jeppe Richardt
// Last edited 05-27-2009: JR

// core strings

define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Der opstod en fejl ved oprettelsen af konto');
define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Forkert konto adgangskode');
define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Kan ikke logge ind i ikke-standard konto');
define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Kan ikke oprette nyt filter');
define('PROC_FOLDER_EXIST', 'En mappe med det navn eksisterer allerede');
define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Kan ikke oprette mappe');
define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Kan ikke oprette ny gruppe');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Kan ikke oprette ny kontakt');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Kan ikke oprette ny kontakt(er)');
define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Kan ikke tilføje kontakt(er) til gruppe');
define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Der opstod en fejl ved opdatering af konto');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Kan ikke opdatere kontakt indstillinger');
define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Kan ikke hente indstillinger');
define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Kan ikke opdatere indstillinger');
define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Der opstod en fejl ved sletning af mappe(r)');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Kan ikke opdatere kontakt');
define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Kan ikke læse mappe træ');
define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Kan ikke læse email liste');
define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Denne email er allerede blevet slettet fra mail serveren');
define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Kan ikke hente kontakt indstillinger');
define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Kan ikke hente konto signatur');
define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Kan ikke hente kontakt fra DB');
define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Kan ikke hente kontakt(er) fra DB');
define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Kan ikke slette konto');
define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Kan ikke slette filter');
define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Kan ikke slette kontakt(er) og/eller gruppe(r)');
define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Et forsøg på uautoriseret adgang til en konto tilhørende en anden bruger er blevet opdaget.');
define('PROC_SESSION_ERROR', 'Den tidligere session blev lukket pga en timeout.');

define('MailBoxIsFull', 'Mailbox er fuld');
define('WebMailException', 'Webmail undtagelse opstod');
define('InvalidUid', 'Ugyldig email UID');
define('CantCreateContactGroup', 'Kan ikke oprette kontakt gruppe');
define('CantCreateUser', 'Kan ikke oprette bruger');
define('CantCreateAccount', 'Kan ikke oprette konto');
define('SessionIsEmpty', 'Session er tom');
define('FileIsTooBig', 'Filen er for stor');

define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Kan ikke markere alle emails som læst');
define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Kan ikke markere alle emails som ulæst');
define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Kan ikke rense email(s)');
define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Kan ikke slette email(s)');
define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Kan ikke fortryde sletning af email(s)');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Kan ikke markere email(s) som læst');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Kan ikke markere email(s) som ulæst');
define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Kan ikke sætte email flag');
define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Kan ikke fjerne email flag');
define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Kan ikke ændre email mappe');
define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Kan ikke sende email.');
define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Kan ikke gemme email.');
define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Kan ikke hente konto oversigten');
define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Kan ikke hente filter oversigten');

define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Du kan ikke lade * felter stå tomme');

define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Kan ikke opdatere mappe');
define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Kan ikke opdatere filter');

define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'Denne konto kan ikke bliver tilføjet fordi den bliver brugt at en anden bruger.');
define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Konto status kan ikke ændres til standard.');
define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Kan ikke oprette ny konto (IMAP4 forbindelses fejl)');
define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Kan ikke slette sidste standard konto');

define('LANG_LoginInfo', 'Login Information');
define('LANG_Email', 'Email');
define('LANG_Login', 'Brugernavn');
define('LANG_Password', 'Adgangskode');
define('LANG_IncServer', 'Indgående Mail');
define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
define('LANG_IncPort', 'Port');
define('LANG_OutServer', 'SMTP Server');
define('LANG_OutPort', 'Port');
define('LANG_UseSmtpAuth', 'Brug SMTP godkendelse');
define('LANG_SignMe', 'Automatisk login');
define('LANG_Enter', 'Enter');

// interface strings
define('JS_LANG_TitleLogin', 'Login');
define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Email liste');
define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Email liste');
define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Vis email');
define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Ny email');
define('JS_LANG_TitleSettings', 'Indstillinger');
define('JS_LANG_TitleContacts', 'Kontakter');

define('JS_LANG_StandardLogin', 'Standard&nbsp;Login');
define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Avanceret&nbsp;Login');

define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Vent venligst mens webmail henter indstillingerne&hellip;');
define('JS_LANG_Loading', 'Loader&hellip;');
define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Vent venligst mens webmail henter email listen');
define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'Mappen er tom');
define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Siden loader stadig&hellip;');
define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Emailen blev sendt');
define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Emailen blev gemt');
define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Du har importeret');
define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'ny(e) kontakt(er) i din kontakt liste.');
define('JS_LANG_InfoToDelete', 'For at slette');
define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'mappen skal du slette al dens indhold først.');
define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Det er ikke tilladt at slette mapper med indhold. For at slette ikke markerbare mapper, slet deres indhold først.');
define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* skal udfyldes');

define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Er du sikker?');
define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'De valgte email(s) vil bliver PERMANENT slettet! Er du sikker??');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Indstillingerne er ikke gemt. Klik OK for at gemme.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Kontakt indstillingerne er ikke gemt. Klik OK for at gemme.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Konto indstillingerne er ikke gemt. Klik OK for at gemme.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Filter indstillingerne er ikke gemt. Klik OK for at gemme.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Signaturen er ikke gemt. Klik OK for at gemme.');
define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Mapperne er ikke gemt. Klik OK for at gemme.');
define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'Advarsel: Ved at ændre formateringen at denne email fra HTML til ren tekst vil du tabe al nuværende formatering i din nuværende email. Klik OK for at fortsætte.');
define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'For at tilføje en mappe er det nødvendigte at gemme ændringerne. Klik OK for at gemme.');
define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Emne feltet er tomt. Vil du fortsætte?');

define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Email: feltet skal<br />udfyldes');
define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Brugernavn: feltet skal<br />udfyldes');
define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Til: feltet skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'POP3 og SMTP port nummeret skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Tom søge linje. Indtast det ord du vil søge efter.');
define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Marker mindst en ting i listen');
define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Mappen kan ikke flyttes da den ligger p et andet niveau');
define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Indtast email eller navn');
define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Indtast gruppe navn');

define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Email feltet skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'POP3(IMAP4) feltet skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'POP3(IMAP4) port nummer skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'POP3(IMAP4) brugernavnet skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Feltet POP3(IMAP4) skal indeholde tal.');
define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Standard POP3(IMAP4) port nummer er 110(143).');
define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'POP3(IMAP4) adgangskoden skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'SMTP Server Port skal udfyldes');
define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'SMTP port feltet skal indeholde tal.');
define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Indtast korrekt email.');
define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Standard SMTP port nummer er 25.');

define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Endelse skal være .csv');
define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Vælg hvilket program du til kopiere dine kontakter fra');
define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Vælg en fil ved at klikke på gennemse knappen');

define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Kontakter pr side værdi er et positivt nummer');
define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Emails pr side er et positivt nummer');
define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Indtast et tal i feltet Messages on server days.');
define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Indtast søgeord');
define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Indtast mappe navn');

define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Forbindelse mislykkeds');
define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Data overførslen er ikke gennemført');
define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Objektet XMLHttpRequest mangler');
define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'Fejlen uden beskrivelse opstod');
define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Fejl ved gennemgang af XML.');
define('JS_LANG_ResponseText', 'Svar tekst:');
define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Tøm XML pakke');
define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Fejl ved import af kontakter');
define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Ingen kontakter til impotering');
define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Der opstod en fejl ved modtagelse af emails.');
define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Logger på serveren&hellip;');
define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Henter antallet af beskeder');
define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Modtager post');
define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Sletter email');
define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Sletter email(s)');
define('JS_LANG_Of', 'af');
define('JS_LANG_Connection', 'Forbindelse');
define('JS_LANG_Charset', 'Charset');
define('JS_LANG_AutoSelect', 'Auto-Vælg');

define('JS_LANG_Contacts', 'Kontakter');
define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Klassisk version');
define('JS_LANG_Logout', 'Logud');
define('JS_LANG_Settings', 'Indstillinger');

define('JS_LANG_LookFor', 'Søg efter: ');
define('JS_LANG_SearchIn', 'Søg i: ');
define('JS_LANG_QuickSearch', 'Søg kun i Fra, Til og Emne felterne (Hurtigere).');
define('JS_LANG_SlowSearch', 'Søg i hele emailen');
define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Alle mapper');
define('JS_LANG_AllGroups', 'Alle grupper');

define('JS_LANG_NewMessage', 'Ny email');
define('JS_LANG_CheckMail', 'Check email');
define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Genindlæs mappetræ');
define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Tøm papirkurv');
define('JS_LANG_MarkAsRead', 'Marker som læst');
define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Marker som ulæst');
define('JS_LANG_MarkFlag', 'Sæt flag');
define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Fjern flag');
define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Marker alle som læst');
define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Marker alle som ulæst');
define('JS_LANG_Reply', 'Besvar');
define('JS_LANG_ReplyAll', 'Besvar alle');
define('JS_LANG_Delete', 'Slet');
define('JS_LANG_Undelete', 'Genskab');
define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Rens slettede');
define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Flyt til mappe');
define('JS_LANG_Forward', 'Videresend');

define('JS_LANG_HideFolders', 'Skjul mapper');
define('JS_LANG_ShowFolders', 'Vis mapper');
define('JS_LANG_ManageFolders', 'Mapper');
define('JS_LANG_SyncFolder', 'Synkroniser mappe');
define('JS_LANG_NewMessages', 'Nye emails');
define('JS_LANG_Messages', 'Email(s)');

define('JS_LANG_From', 'Fra');
define('JS_LANG_To', 'Til');
define('JS_LANG_Date', 'Dato');
define('JS_LANG_Size', 'Størrelse');
define('JS_LANG_Subject', 'Emne');

define('JS_LANG_FirstPage', 'Første side');
define('JS_LANG_PreviousPage', 'Forrige side');
define('JS_LANG_NextPage', 'Næste side');
define('JS_LANG_LastPage', 'Sidste side');

define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Skift til ren tekst');
define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Skift til HTML');
define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Tilføj til kontakter');
define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Klik for at hente');
define('JS_LANG_View', 'Vis');
define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Vis hele brevhovedet');
define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Skjul brevhovedet');

define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'E-mails i mappen');
define('JS_LANG_YouUsing', 'Du bruger');
define('JS_LANG_OfYour', 'af dine');
define('JS_LANG_Mb', 'MB');
define('JS_LANG_Kb', 'KB');
define('JS_LANG_B', 'B');

define('JS_LANG_SendMessage', 'Send');
define('JS_LANG_SaveMessage', 'Gem');
define('JS_LANG_Print', 'Udskriv');
define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Forrige email');
define('JS_LANG_NextMsg', 'Næste email');
define('JS_LANG_AddressBook', 'Kontakter');
define('JS_LANG_ShowBCC', 'Vis BCC');
define('JS_LANG_HideBCC', 'Skjul BCC');
define('JS_LANG_CC', 'CC');
define('JS_LANG_BCC', 'BCC');
define('JS_LANG_ReplyTo', 'Besvar til');
define('JS_LANG_AttachFile', 'Vedhæft fil');
define('JS_LANG_Attach', 'Vedhæft');
define('JS_LANG_Re', 'Re');
define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Original email');
define('JS_LANG_Sent', 'Sendt');
define('JS_LANG_Fwd', 'Vds');
define('JS_LANG_Low', 'Lav');
define('JS_LANG_Normal', 'Normal');
define('JS_LANG_High', 'Høj');
define('JS_LANG_Importance', 'Vigtighed');
define('JS_LANG_Close', 'Luk');

define('JS_LANG_Common', 'Generelt');
define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Email konti');

define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Emails pr side');
define('JS_LANG_DisableRTE', 'Deaktiver formateret-tekst editor');
define('JS_LANG_Skin', 'Tema');
define('JS_LANG_DefCharset', 'Standard tegnsæt');
define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Standard indgående tegnsæt');
define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Standard udgående tegnsæt');
define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Standard tids forskel');
define('JS_LANG_DefLanguage', 'Standard sprog');
define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Standard dato format');
define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Email liste med læseområde');
define('JS_LANG_Save', 'Gem');
define('JS_LANG_Cancel', 'Annuller');
define('JS_LANG_OK', 'OK');

define('JS_LANG_Remove', 'Fjern');
define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Tilføj ny konto');
define('JS_LANG_Signature', 'Signatur');
define('JS_LANG_Filters', 'Filtre');
define('JS_LANG_Properties', 'Egenskaber');
define('JS_LANG_UseForLogin', 'Bruge disse konto egenskaber(brugernavn og adgangskode) til at logge ind på webmailen');
define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Dit navn');
define('JS_LANG_MailEmail', 'Email');
define('JS_LANG_MailIncHost', 'Indgående email server');
define('JS_LANG_Imap4', 'Imap4');
define('JS_LANG_Pop3', 'Pop3');
define('JS_LANG_MailIncPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Brugernavn');
define('JS_LANG_MailIncPass', 'Adgangskode');
define('JS_LANG_MailOutHost', 'SMTP Server');
define('JS_LANG_MailOutPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP brugernavn');
define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP adgangskode');
define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Brug SMTP godkendelse');
define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Du kan lade felterne SMTP brugernavn/adgangskode stå tomme, hvis de er det samme som  POP3/IMAP4 brugernavn/adgangskode)');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Bruge venligt navn i "Fra:" feltet');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Dit navn &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Hent/Synkroniser emails ved log ind');
define('JS_LANG_MailMode0', 'Slet modtagne emails fra serveren');
define('JS_LANG_MailMode1', 'Lad emails blive på serveren');
define('JS_LANG_MailMode2', 'Gem emails på serveren');
define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'dag(e)');
define('JS_LANG_MailMode3', 'Slet emails på serveren når de bliver slettet fra papirkurven');
define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Type af indbakke synkronation');

define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Synkroniser ikke');
define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Nye brevhoveder');
define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Alle brevhoveder');
define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Nye emails');
define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Alle emails');
define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Direkte tilstand');

define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Alle brevhoveder');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Alle emails');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Direkte tilstand');

define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Slet emails fra databasen hvis de ikke længere eksisterer på serveren');

define('JS_LANG_EditFilter', 'Rediger&nbsp;filter');
define('JS_LANG_NewFilter', 'Tilføj nyt filter');
define('JS_LANG_Field', 'Felt');
define('JS_LANG_Condition', 'Betingelse');
define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Indeholder tekst');
define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Indeholder sætning');
define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Indeholder ikke tekst');
define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'på');
define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'felt');
define('JS_LANG_Action', 'Handling');
define('JS_LANG_DoNothing', 'Gør intet');
define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Slet fra serveren med det samme');
define('JS_LANG_MarkGrey', 'Marker gråt');
define('JS_LANG_Add', 'Tilføj');
define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'Andre filter indstillinger');
define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Overvej X-Spam brevhoveder');
define('JS_LANG_Apply', 'Anvend');

define('JS_LANG_InsertLink', 'Indsæt Link');
define('JS_LANG_RemoveLink', 'Fjern Link');
define('JS_LANG_Numbering', 'Tal opstilling');
define('JS_LANG_Bullets', 'Punkttegns opstilling');
define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Horisontal Linje');
define('JS_LANG_Bold', 'Fed');
define('JS_LANG_Italic', 'Kusiv');
define('JS_LANG_Underline', 'Understreget');
define('JS_LANG_AlignLeft', 'Venstre stillet');
define('JS_LANG_Center', 'Center');
define('JS_LANG_AlignRight', 'Hjre stillet');
define('JS_LANG_Justify', 'Lige margnier');
define('JS_LANG_FontColor', 'Skriftfarve');
define('JS_LANG_Background', 'Baggrund');
define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Skift til ren tekst tilstand');
define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Skift til HTML tilstand');
define('JS_LANG_AddSignatures', 'Tiljøj signatur til alle udgående emails');
define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Tilføj ikke signatur til svar og vidresendelser');

define('JS_LANG_Folder', 'Mappe');
define('JS_LANG_Msgs', 'Emails');
define('JS_LANG_Synchronize', 'Synkroniser');
define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Vis denne mappe');
define('JS_LANG_Total', 'Total');
define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Slet markerede');
define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Tilføj ny mappe');
define('JS_LANG_NewFolder', 'Ny mappe');
define('JS_LANG_ParentFolder', 'Hovedmappe');
define('JS_LANG_NoParent', 'Ingen hovedmappe');
define('JS_LANG_OnMailServer', 'Opret denne mappe i webmailen og på serveren');
define('JS_LANG_InWebMail', 'Opret kun mappen i webmailen');
define('JS_LANG_FolderName', 'Mappenavn');

define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Kontakter pr side');
define('JS_LANG_WhiteList', 'Kontakter som White List');

define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabic Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabic Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Baltic Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Baltic Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Central European Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Central European Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Chinese Simplified (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Chinese Simplified (GB2312)');
define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Chinese Traditional (Big5)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrillic Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrillic Alphabet (KOI8-R)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrillic Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Greek Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Greek Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebrew Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebrew Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japanese');
define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japanese (Shift-JIS)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Korean (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Korean (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latin 3 Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Turkish Alphabet');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Universal Alphabet (UTF-7)');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Universal Alphabet (UTF-8)');
define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Vietnamese Alphabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Western Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Western Alphabet (Windows)');

define('JS_LANG_TimeDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Eniwetok, Kwajalein, Dateline Time');
define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaii');
define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
define('JS_LANG_TimePacific', 'Pacific Time (US & Canada); Tijuana');
define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arizona');
define('JS_LANG_TimeMountain', 'Mountain Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Central America');
define('JS_LANG_TimeCentral', 'Central Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (East)');
define('JS_LANG_TimeEastern', 'Eastern Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantic Time (Canada)');
define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Greenland');
define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasilia');
define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
define('JS_LANG_TimeAzores', 'Azores');
define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisbon, London');
define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris');
define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warsaw, Zagreb');
define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'West Central Africa');
define('JS_LANG_TimeAthens', 'Athens, Istanbul, Minsk');
define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Time');
define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'East Africa, Nairobi');
define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Time');
define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, North Central Asia');
define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Western Australia');
define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard time');
define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Central Australia');
define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, East Australia');
define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga');

define('JS_LANG_DateDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD MÃ¥ned (01 Jan)');
define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Avanceret');

define('JS_LANG_NewContact', 'Ny kontakt');
define('JS_LANG_NewGroup', 'Ny gruppe');
define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Tilføj kontakter til');
define('JS_LANG_ImportContacts', 'Importer kontakter');

define('JS_LANG_Name', 'Navn');
define('JS_LANG_Email', 'Email');
define('JS_LANG_DefaultEmail', 'Standard Email');
define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Endnu ikke specificeret');
define('JS_LANG_ContactName', 'Navn');
define('JS_LANG_Birthday', 'Fødselsdag');
define('JS_LANG_Month', 'MÃ¥ned');
define('JS_LANG_January', 'Januar');
define('JS_LANG_February', 'Februar');
define('JS_LANG_March', 'Marts');
define('JS_LANG_April', 'April');
define('JS_LANG_May', 'Maj');
define('JS_LANG_June', 'Juni');
define('JS_LANG_July', 'Juli');
define('JS_LANG_August', 'August');
define('JS_LANG_September', 'September');
define('JS_LANG_October', 'Oktober');
define('JS_LANG_November', 'November');
define('JS_LANG_December', 'December');
define('JS_LANG_Day', 'Dag');
define('JS_LANG_Year', 'År');
define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Brug venligt navn');
define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(Fx, John Doe &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_Personal', 'Personlig');
define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Personlig email');
define('JS_LANG_StreetAddress', 'Vejnavn');
define('JS_LANG_City', 'By');
define('JS_LANG_Fax', 'Fax');
define('JS_LANG_StateProvince', 'Stat/Landsdel');
define('JS_LANG_Phone', 'Telefon');
define('JS_LANG_ZipCode', 'Postnummer');
define('JS_LANG_Mobile', 'Mobil');
define('JS_LANG_CountryRegion', 'Land/Region');
define('JS_LANG_WebPage', 'Website');
define('JS_LANG_Go', 'Go');
define('JS_LANG_Home', 'Hjem');
define('JS_LANG_Business', 'Firma');
define('JS_LANG_BusinessEmail', 'Firma email');
define('JS_LANG_Company', 'Firma');
define('JS_LANG_JobTitle', 'Job titel');
define('JS_LANG_Department', 'Afdeling');
define('JS_LANG_Office', 'Kontor');
define('JS_LANG_Pager', 'Personsøger');
define('JS_LANG_Other', 'Andet');
define('JS_LANG_OtherEmail', 'Anden email');
define('JS_LANG_Notes', 'Noter');
define('JS_LANG_Groups', 'Grupper');
define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Vis extra felter');
define('JS_LANG_HideAddFields', 'Skjul extra felter');
define('JS_LANG_EditContact', 'Rediger kontakt information');
define('JS_LANG_GroupName', 'Gruppenavn');
define('JS_LANG_AddContacts', 'Tilføj kontakter');
define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Hvis du vil angive mere end en adresse, adskil dem med komma)');
define('JS_LANG_CreateGroup', 'Opret gruppe');
define('JS_LANG_Rename', 'omdøb');
define('JS_LANG_MailGroup', 'Email gruppe');
define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Fjern fra gruppe');
define('JS_LANG_UseImportTo', 'Brug import for at kopiere kontakter fra Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express ind i din webmail kontaktliste.');
define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Vælg den fil (.CSV format) som du vil importere');
define('JS_LANG_Import', 'Importer');
define('JS_LANG_ContactsMessage', 'Dette er kontaktlisten!!!');
define('JS_LANG_ContactsCount', 'kontakt(er)');
define('JS_LANG_GroupsCount', 'gruppe(r)');

// webmail 4.1 constants
define('PicturesBlocked', 'Billeder i denne email er blevet blokeret.');
define('ShowPictures', 'Vis billeder');
define('ShowPicturesFromSender', 'Vis altid billeder i emails fra denne afsender');
define('AlwaysShowPictures', 'Vis altid billeder i emails');

define('TreatAsOrganization', 'Behandl som en organisation');

define('WarningGroupAlreadyExist', 'En gruppe med det navn eksistere allerede. Vælg et andet navn.');
define('WarningCorrectFolderName', 'Angiv korrekt mappenavn.');
define('WarningLoginFieldBlank', 'Brugernavnet skal udfyldes');
define('WarningCorrectLogin', 'Du skal angive et korrekt login.');
define('WarningPassBlank', 'Adgangskoden skal udfyldes');
define('WarningCorrectIncServer', 'Du skal angive en korrekt POP3(IMAP) server adresse.');
define('WarningCorrectSMTPServer', 'Du skal angive en korrekt SMTP server adresse.');
define('WarningFromBlank', 'Fra felt skal udfyldes');
define('WarningAdvancedDateFormat', 'Vælg et dato-tids format.');

define('AdvancedDateHelpTitle', 'Avanceret Dato');
define('AdvancedDateHelpIntro', 'Når &quot;Avanceret&quot; feltet er valg, kan du bruge tekst boksen til at angive dit egen dato format, som vil blive vist i AfterLogic WebMail Pro. Følgende muligheder er brugt i denne sammenhæng sammen med \':\' eller \'/\':');
define('AdvancedDateHelpConclusion', 'Fx. hvis du har specificeret &quot;mm/dd/yyyy&quot; værdien i tekst boksen &quot;Avanceret&quot;, bliver datoen vist som måned/dag/år (Fx. 11/23/2005)');
define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Dag i måneden (1 til 31)');
define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'MÃ¥ned (1 til 12)');
define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'MÃ¥ned (Jan til Dec)');
define('AdvancedDateHelpYear2', 'År, 2 tal');
define('AdvancedDateHelpYear4', 'År, 4 tal');
define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Dag i året (1 til 366)');
define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Kvartal');
define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Dag i ugen (Man til Søn)');
define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Uge i året (1 til 53)');

define('InfoNoMessagesFound', 'Ingen emails fundet.');
define('ErrorSMTPConnect', 'Kan ikke oprette forbindelse til SMTP serveren. Check SMTP server indstillinger.');
define('ErrorSMTPAuth', 'Forkert brugernavn og/eller adgangskode. Godkendelse mislykkeds.');
define('ReportMessageSent', 'Din email er blevet sendt.');
define('ReportMessageSaved', 'Din email er blevet gemt.');
define('ErrorPOP3Connect', 'Kan ikke oprette forbindelse til POP3 serveren, check POP3 server indstillinger.');
define('ErrorIMAP4Connect', 'Kan ikke oprette forbindelse til IMAP4 serveren, check IMAP4 server indstillinger.');
define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Forkert email/brugernavn og/eller adgangskode. Godkendelse mislykkeds.');
define('ErrorGetMailLimit', 'Din mailbox kapacitet er opbrugt.');

define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Indstillinger er blevet opdateret.');
define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Konto er blevet oprettet.');
define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Konto er blevet opdateret.');
define('ConfirmDeleteAccount', 'Er du sikker på du vil slette kontoen?');
define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filter er blevet opdateret.');
define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Signatur er blevet opdateret.');
define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Mapper er blevet opdateret.');
define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Kontakt indstillinger er blevet opdateret.');

define('ErrorInvalidCSV', 'CSV filen du valgte er i forkert format.');
// The group "guies" was successfully added.
define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Gruppen');
define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'blev oprettet.');
define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Gruppen er blevet opdateret.');
define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Kontakten er blevet oprettet.');
define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Kontakt er blevet opdateret.');
// Contact(s) was added to group "friends".
define('ReportContactAddedToGroup', 'Kontakt(er) blev tilføjet til gruppen');
define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Ingen kontakter eller grupper valgt.');

define('InfoListNotContainAddress', 'Hvis listen ikke indeholder adressen du leder efter så bliv ved med at indtaste de første bogstaver.');

define('DirectAccess', 'D');
define('DirectAccessTitle', 'Direkte Tilstand. WebMail tilgår emails direkte på mailserveren.');

define('FolderInbox', 'Indbakke');
define('FolderSentItems', 'Sendt post');
define('FolderDrafts', 'Kladder');
define('FolderTrash', 'Papirkurv');

define('FileLargerAttachment', 'Fil størrelsen er for stor til den kan vedhæftes.');
define('FilePartiallyUploaded', 'Kun en del af filen blev uploaded pga. en ukendt fejl.');
define('NoFileUploaded', 'Ingen filer blev uploaded.');
define('MissingTempFolder', 'Den midlertidige mappe mangler.');
define('MissingTempFile', 'Den midlertidige fil mangler.');
define('UnknownUploadError', 'En ukendt fejl opstod under upload.');
define('FileLargerThan', 'En ukendt fejl opstod under fil upload. Filene er sikkert størrer end ');
define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Kan ikke forbinde til databasen.');
define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Kan ikke finde den påkrævede sprog fil.');
define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Kontoen eksistere ikke, måske er den blevet slettet.');

define('DomainDosntExist', 'Det valgte domænenavn eksistere ikke på serveren.');
define('ServerIsDisable', 'Brug af mailserveren er blevet deaktiveret af administrator.');

define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Kontoen kan ikke oprettes da den allerede eksistere.');
define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Kan ikke fange email antal.');
define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Kan ikke fange mail data størrelse.');

define('Organization', 'Organisation');
define('WarningOutServerBlank', 'Du kan ikke lade SMTP server feltet være blank');

define('JS_LANG_Refresh', 'Opdater');
define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Email(s) i Indbakken');
define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Indbakken er tom');

// webmail 4.2 constants
define('BackToList', 'Tilbage til listen');
define('InfoNoContactsGroups', 'Ingen kontakter eller grupper.');
define('InfoNewContactsGroups', 'Du kan enten oprette nye kontakter/grupper eller importere kontakter fra en .CSV fil i MS Outlook format.');
define('DefTimeFormat', 'Standard tids format');
define('SpellNoSuggestions', 'Ingen forslag');
define('SpellWait', 'Vent venligst&hellip;');

define('InfoNoMessageSelected', 'Ingen email valgt.');
define('InfoSingleDoubleClick', 'Du kan enten klikke på en e-mail i listen for at se den, eller dobbelt klikke på den for at se den i fuld størrelse.');

// calendar
define('TitleDay', 'Dags visning');
define('TitleWeek', 'Uge visning');
define('TitleMonth', 'MÃ¥neds visning');

define('ErrorNotSupportBrowser', 'AfterLogic kalender understøtter ikke din browser. Benyt Firefox 2.0 eller nyere, Opera 9.0 eller nyere, Internet Explorer 6.0 eller nyere, Safari 3.0.2 eller nyere.');
define('ErrorTurnedOffActiveX', 'ActiveX support er slået fra . <br/>Du skal slå det til for at benytte dette program.');

define('Calendar', 'Kalender');

define('TabDay', 'Dag');
define('TabWeek', 'Uge');
define('TabMonth', 'MÃ¥ned');

define('ToolNewEvent', 'Ny&nbsp;begivenhed');
define('ToolBack', 'Tilbage');
define('ToolToday', 'I dag');
define('AltNewEvent', 'Ny begivenhed');
define('AltBack', 'Tilbage');
define('AltToday', 'I dag');
define('CalendarHeader', 'Kalender');
define('CalendarsManager', 'Kalender Manager');

define('CalendarActionNew', 'Ny kalender');
define('EventHeaderNew', 'Ny begivenhed');
define('CalendarHeaderNew', 'Ny Kalender');

define('EventSubject', 'Emne');
define('EventCalendar', 'Kalender');
define('EventFrom', 'Fra');
define('EventTill', 'til');
define('CalendarDescription', 'Beskrivelse');
define('CalendarColor', 'Farve');
define('CalendarName', 'Kalender navn');
define('CalendarDefaultName', 'Min kalender');

define('ButtonSave', 'Gem');
define('ButtonCancel', 'Annuller');
define('ButtonDelete', 'Slet');

define('AltPrevMonth', 'Forrige måned');
define('AltNextMonth', 'Næste måned');

define('CalendarHeaderEdit', 'Rediger kalender');
define('CalendarActionEdit', 'Rediger kalender');
define('ConfirmDeleteCalendar', 'Er du sikker på du vil slette kalender');
define('InfoDeleting', 'Sletter&hellip;');
define('WarningCalendarNameBlank', 'Kalender navnet skal udfyldes.');
define('ErrorCalendarNotCreated', 'Kalender ikke oprettet.');
define('WarningSubjectBlank', 'Emne skal udfyldes.');
define('WarningIncorrectTime', 'Den angivede tid indeholder ugyldige tegn.');
define('WarningIncorrectFromTime', 'Fra tidspunktet er ikke korrekt.');
define('WarningIncorrectTillTime', 'Til tidspunktet er ikke korrekt.');
define('WarningStartEndDate', 'Slut datoen skal være størrere eller lig med start datoen.');
define('WarningStartEndTime', 'Slut tidspunktet skal være størrere end start tidspunktet.');
define('WarningIncorrectDate', 'Datoen skal være korrekt.');
define('InfoLoading', 'Arbejder&hellip;');
define('EventCreate', 'Opret begivenhed');
define('CalendarHideOther', 'Skjul andre kalendere');
define('CalendarShowOther', 'Vis andre kalendere');
define('CalendarRemove', 'Fjern kalender');
define('EventHeaderEdit', 'Rediger begivenhed');

define('InfoSaving', 'Gemmer&hellip;');
define('SettingsDisplayName', 'Vist navn');
define('SettingsTimeFormat', 'Tids format');
define('SettingsDateFormat', 'Dato format');
define('SettingsShowWeekends', 'Vis weekender');
define('SettingsWorkdayStarts', 'Arbejdsdag starter');
define('SettingsWorkdayEnds', 'slutter');
define('SettingsShowWorkday', 'Vis arbejdsdag');
define('SettingsWeekStartsOn', 'Uge starter');
define('SettingsDefaultTab', 'Standard fane');
define('SettingsCountry', 'Land');
define('SettingsTimeZone', 'Tidszone');
define('SettingsAllTimeZones', 'Alle tidszoner');

define('WarningWorkdayStartsEnds', '\'Arbejdsdagen slutter\' tidspunkt skal være størrere end \'Arbejdsdag starter\' tidspunkt');
define('ReportSettingsUpdated', 'Indstillingerne er blevet opdateret.');

define('SettingsTabCalendar', 'Kalender');

define('FullMonthJanuary', 'Januar');
define('FullMonthFebruary', 'Februar');
define('FullMonthMarch', 'Marts');
define('FullMonthApril', 'April');
define('FullMonthMay', 'Maj');
define('FullMonthJune', 'Juni');
define('FullMonthJuly', 'Juli');
define('FullMonthAugust', 'August');
define('FullMonthSeptember', 'September');
define('FullMonthOctober', 'Oktober');
define('FullMonthNovember', 'November');
define('FullMonthDecember', 'December');

define('ShortMonthJanuary', 'Jan');
define('ShortMonthFebruary', 'Feb');
define('ShortMonthMarch', 'Mar');
define('ShortMonthApril', 'Apr');
define('ShortMonthMay', 'Maj');
define('ShortMonthJune', 'Jun');
define('ShortMonthJuly', 'Jul');
define('ShortMonthAugust', 'Aug');
define('ShortMonthSeptember', 'Sep');
define('ShortMonthOctober', 'Okt');
define('ShortMonthNovember', 'Nov');
define('ShortMonthDecember', 'Dec');

define('FullDayMonday', 'Mandag');
define('FullDayTuesday', 'Tirsdag');
define('FullDayWednesday', 'Onsdag');
define('FullDayThursday', 'Torsdag');
define('FullDayFriday', 'Fredag');
define('FullDaySaturday', 'Lørdag');
define('FullDaySunday', 'Søndag');

define('DayToolMonday', 'Man');
define('DayToolTuesday', 'Tir');
define('DayToolWednesday', 'Ons');
define('DayToolThursday', 'Tor');
define('DayToolFriday', 'Fre');
define('DayToolSaturday', 'Lør');
define('DayToolSunday', 'Søn');

define('CalendarTableDayMonday', 'M');
define('CalendarTableDayTuesday', 'T');
define('CalendarTableDayWednesday', 'O');
define('CalendarTableDayThursday', 'T');
define('CalendarTableDayFriday', 'F');
define('CalendarTableDaySaturday', 'L');
define('CalendarTableDaySunday', 'S');

define('ErrorParseJSON', 'JSON svar retunerede fra serveren can ikke blive parsed.');

define('ErrorLoadCalendar', 'Kan ikke hente kalendere');
define('ErrorLoadEvents', 'Kan ikke hente begivenheder');
define('ErrorUpdateEvent', 'Kan ikke gemme begivenhed');
define('ErrorDeleteEvent', 'Kan ikke slette begivenhed');
define('ErrorUpdateCalendar', 'Kan ikke opdatere kalender');
define('ErrorDeleteCalendar', 'Kan ikke slette kalender');
define('ErrorGeneral', 'Der opstod en fejl på serveren. Prøv igen senere.');

// webmail 4.3 constants
define('SharedTitleEmail', 'Email');
define('ShareHeaderEdit', 'Del/udgiv kalender');
define('ShareActionEdit', 'Del og udgiv kalender');
define('CalendarPublicate', 'Offentligør kalender');
define('CalendarPublicationLink', 'Link');
define('ShareCalendar', 'Del denne kalender');
define('SharePermission1', 'Kan lave ændringer og redigere deling');
define('SharePermission2', 'Kan ændre begivenheder');
define('SharePermission3', 'Kan se alle detaljer for begivenheder');
define('SharePermission4', 'Kan kun se fri/optaget (skjul detaljer)');
define('ButtonClose', 'Luk');
define('WarningEmailFieldFilling', 'Du skal udfylde email feltet først');
define('EventHeaderView', 'Vis begivenhed');
define('ErrorUpdateSharing', 'Kan ikke gemme deling og udgivelses data');
define('ErrorUpdateSharing1', 'Det er ikke muligt at dele til %s bruger da det ikke eksistere');
define('ErrorUpdateSharing2', 'Umuligt at dele denne kalender til brugeren %s');
define('ErrorUpdateSharing3', 'Denne kalender er allerede delt med brugeren %s');
define('Title_MyCalendars', 'Mine kalendere');
define('Title_SharedCalendars', 'Delte kalendere');
define('ErrorGetPublicationHash', 'Kan ikke oprette udgivelses link');
define('ErrorGetSharing', 'Kan ikke tilføje deling');
define('CalendarPublishedTitle', 'Denne kalender er udgivet');
define('RefreshSharedCalendars', 'Opdater Delte Kalendere');
define('Title_CheckSharedCalendars', 'Check Delte Kalendere');

define('GroupMembers', 'Medlemmer');

define('ReportMessagePartDisplayed', 'Bemærk at kun en del af beskeden er vist.');
define('ReportViewEntireMessage', 'For at vise hele beskeden,');
define('ReportClickHere', 'klik her');
define('ErrorContactExists', 'En kontakt med det navn og email eksisterer allerede.');

define('Attachments', 'Vedhæftninger');

define('InfoGroupsOfContact', 'Grupperne som kontakten er medlem af er markeret.');
define('AlertNoContactsSelected', 'Ingen kontakter er valgt.');
define('MailSelected', 'Email valgte adresser');
define('CaptionSubscribed', 'Tilmeldt');

define('OperationSpam', 'Uønsket');
define('OperationNotSpam', 'Ikke uønsket');
define('FolderSpam', 'Uønsket post');

// webmail 4.4 Kontakter
define('ContactMail', 'Kontakter');
define('ContactViewAllMails', 'Vis alle mails mht. denne person');
define('ContactsMailThem', 'Enviar mensagem para eles');
define('DateToday', 'I dag');
define('DateYesterday', 'I går');
define('MessageShowDetails', 'Vis detaljer');
define('MessageHideDetails', 'Skjul detaljer');

define('MessageNoSubject', 'Intet emne');
// hide@address.com to hide@address.com
define('MessageForAddr', 'Til');
define('SearchClear', 'Rens søg');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
define('SearchResultsInFolder', 'Søg efter "#s" i mappen #f:');
define('SearchResultsInAllFolders', 'Søg efter "#s" i alle mapper:');
define('AutoresponderTitle', 'Autosvarer');
define('AutoresponderEnable', 'Slå autosvarer til');
define('AutoresponderSubject', 'Emne');
define('AutoresponderMessage', 'Besked');
define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Autosvarer blev succesfuldt opdateret.');
define('FolderQuarantine', 'Karantæne');

// calendar
define('EventRepeats', 'Gentag');
define('NoRepeats', 'Ingen gentagelse');
define('DailyRepeats', 'Dagligt');
define('WorkdayRepeats', 'Hver uge (Man. - Fre.)');
define('OddDayRepeats', 'Hver Man.,Ons. og Fre.');
define('EvenDayRepeats', 'Hver Tir. og Tors.');
define('WeeklyRepeats', 'Ugentligt');
define('MonthlyRepeats', 'MÃ¥nedligt');
define('YearlyRepeats', 'Årligt');
define('RepeatsEvery', 'Gentag hver');
define('ThisInstance', 'Kun denne gang');
define('AllEvents', 'Alle begivenheder i denne serie');
define('AllFollowing', 'Alle følgende');
define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Vil du ændre denne begivenhed, alle begivenheder, eller denne samt alle fremtidig begivenheder i serien?');
define('RepeatEventHeaderEdit', 'Ændre gentagende begivenhed');
define('First', 'Eneste');
define('Second', 'Anden');
define('Third', 'Tredje');
define('Fourth', 'Fjerde');
define('Last', 'Sidste');
define('Every', 'Hver');
define('SetRepeatEventEnd', 'Sæt slut dato');
define('NoEndRepeatEvent', 'Ingen slut dato');
define('EndRepeatEventAfter', 'Slut efter');
define('Occurrences', 'forekomster');
define('EndRepeatEventBy', 'End med');
define('EventCommonDataTab', 'Grunddetaljer');
define('EventRepeatDataTab', 'Gengående detaljer');
define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'Denne begivenhed er blevet ændret og er ikke mere en del af en serie.');
define('UndoRepeatExclusion', 'Fortryd ændringer til at inkludere denne serie.');

define('MonthMoreLink', '%d flere...');
define('NoNewSharedCalendars', 'Ingen nye kalendere');
define('NNewSharedCalendars', '%d nye kalendere fundet');
define('OneNewSharedCalendars', '1 ny kalender fundet');
define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Ønsker du at genskabe denne begivenhed i serien?');

define('RepeatEveryDayInfin', 'Hver dag');
define('RepeatEveryDayTimes', 'Hver dag, %TIMES% gange');
define('RepeatEveryDayUntil', 'Hver dag, indtil %UNTIL%');
define('RepeatDaysInfin', 'Hver %PERIOD% dag');
define('RepeatDaysTimes', 'Hver %PERIOD% dag(e), %TIMES% gange');
define('RepeatDaysUntil', 'Hver %PERIOD% dage, indtil %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Hver uge på hverdage');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Hver uge på hverdage, %TIMES% gange');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Hver uge på hverdage, indtil %UNTIL%');
define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Hver %PERIOD% uge på hverdage');
define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Hver %PERIOD% uge på hverdage, %TIMES% gange');
define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Hver %PERIOD% uge på hverdage, indtil %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekInfin', 'Hver dag om %DAYS%');
define('RepeatEveryWeekTimes', 'Hver dag om %DAYS%, %TIMES% gange');
define('RepeatEveryWeekUntil', 'Hver dag om %DAYS%, indtil %UNTIL%');
define('RepeatWeeksInfin', 'Hver %PERIOD% uge om %DAYS%en');
define('RepeatWeeksTimes', 'Hver %PERIOD% uge den %DAYS%, %TIMES% gange');
define('RepeatWeeksUntil', 'Hver %PERIOD% uge den %DAYS%, indtil %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Hver måned den %DATE%');
define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Hver måned den %DATE%, %TIMES% gange');
define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Hver måned den %DATE%, indtil %UNTIL%');
define('RepeatMonthsDateInfin', 'Hver %PERIOD% måned den %DATE%');
define('RepeatMonthsDateTimes', 'Hver %PERIOD% måned den %DATE%, %TIMES% gange');
define('RepeatMonthsDateUntil', 'Hver %PERIOD% måned den %DATE%, indtil %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Hver måned den %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Hver måned den %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gange');
define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Hver måned den %NUMBER% %DAY%, indtil %UNTIL%');
define('RepeatMonthsWDInfin', 'Hver %PERIOD% måned den %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatMonthsWDTimes', 'Hver %PERIOD% måned den %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gange');
define('RepeatMonthsWDUntil', 'Hver %PERIOD% måned den %NUMBER% %DAY%, indtil %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Hvert år den %DATE%');
define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Hvert år den %DATE%, %TIMES% gange');
define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Hvert år den %DATE%, indtil %UNTIL%');
define('RepeatYearsDateInfin', 'Hver %PERIOD% år den %DATE%');
define('RepeatYearsDateTimes', 'Hver %PERIOD% år den %DATE%, %TIMES% gange');
define('RepeatYearsDateUntil', 'Hver %PERIOD% år den %DATE%, indtil %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Hvert år den %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Hvert år den %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gange');
define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Hvert år den %NUMBER% %DAY%, indtil %UNTIL%');
define('RepeatYearsWDInfin', 'Hver %PERIOD% år den %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatYearsWDTimes', 'Hver %PERIOD% år den %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gange');
define('RepeatYearsWDUntil', 'Hver %PERIOD% år den %NUMBER% %DAY%, indtil %UNTIL%');

define('RepeatDescDay', 'dag');
define('RepeatDescWeek', 'uge');
define('RepeatDescMonth', 'måned');
define('RepeatDescYear', 'Ã¥r');

// webmail 4.5 contacts
define('WarningUntilDateBlank', 'Angiv venligst gentagelsens slut dato');
define('WarningWrongUntilDate', 'Gentagelsens slut dato skal være senere end start gentagelses dato');

define('OnDays', 'PÃ¥ dage');
define('CancelRecurrence', 'Annuller gentagelse');
define('RepeatEvent', 'Gentag denne begivenhed');

define('Spellcheck', 'Stavekontrol');
define('LoginLanguage', 'Sprog');
define('LanguageDefault', 'Standard');

// webmail 4.5.x new
define('EmptySpam', 'Tøm Uønsket post');
define('Saving', 'Gemmer&hellip;');
define('Sending', 'Sender&hellip;');
define('LoggingOffFromServer', 'Logger af serveren&hellip;');

// webmail 4.6
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_SPAM', 'Kan ikke markere meddelelsen/erne som uønsket');
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_NOTSPAM', 'Kan ikke markere meddelelsen/erne som uønsket');
define('ExportToICalendar', 'Eksporter til iCalendar');
define('ErrorMaximumUsersLicenseIsExceeded', 'Din konto er blevet deaktiveret fordi det maksimale antal brugere tiladt af lincensen er overskredet. Kontakt venligst din systemadministrator.');

define('RepliedMessageTitle', 'Besvaret meddelelse');
define('ForwardedMessageTitle', 'Videresendte meddelelse');
define('RepliedForwardedMessageTitle', 'Besvaret og videresendte meddelselse');
define('ErrorDomainExist', 'Brugeren kan ikke oprettets, fordi det angivne domæne ikke eksisterer. Du skal oprette domænet først.');

// webmail 4.7
define('RequestReadConfirmation', 'Anmodning om læse bekræftelse');
define('FolderTypeDefault', 'Standard');
define('ShowFoldersMapping', 'Lad mig bruge en anden mappe som systemmappe (fx brug MinMappe istedet for Sendt post)');
define('ShowFoldersMappingNote', 'For eksempel, for at skifte Sendt post lokalitionen til MinMappe, vælg "Sendt post" i "Brug som" dropdown-boksen ved "MinMappe".');
define('FolderTypeMapTo', 'Brug som');

define('ReminderEmailExplanation','Denne meddelelse er sendt til din konto %EMAIL% fordi du har valgt begivenhed notifikation i din kalender %CALENDAR_NAME%');
define('ReminderOpenCalendar', 'Åben kalender');

define('AddReminder', 'PÃ¥mind mig om denne begivenhed');
define('AddReminderBefore', 'Påmind mig % før denne begivenhed');
define('AddReminderAnd', 'og % før');
define('AddReminderAlso', 'og også % før');
define('AddMoreReminder', 'Flere påmindelser');
define('RemoveAllReminders', 'Fjern alle påmindelser');
define('ReminderNone', 'Ingen');
define('ReminderMinutes', 'minuter');
define('ReminderHour', 'time');
define('ReminderHours', 'timer');
define('ReminderDay', 'dag');
define('ReminderDays', 'dage');
define('ReminderWeek', 'uge');
define('ReminderWeeks', 'uger');
define('Allday', 'Hele dagen');

define('Folders', 'Mapper');
define('NoSubject', 'Intet emne');
define('SearchResultsFor', 'Søgeresultater for');

define('Back', 'Tilbage');
define('Next', 'Næste');
define('Prev', 'Forrige');

define('MsgList', 'Messages');
define('Use24HTimeFormat', 'Brug 24 timers format');
define('UseCalendars', 'Brug kalendere');
define('Event', 'Begivenhed');
define('CalendarSettingsNullLine', 'Ingen kalendere');
define('CalendarEventNullLine', 'Ingen begivenheder');
define('ChangeAccount', 'Ændre konto');

define('TitleCalendar', 'Kalender');
define('TitleEvent', 'Begivenhed');
define('TitleFolders', 'Mapper');
define('TitleConfirmation', 'Bekræftelse');

define('Yes', 'Ja');
define('No', 'Nej');

define('EditMessage', 'Rediger besked');

define('AccountNewPassword', 'Nyt kodeord');
define('AccountConfirmNewPassword', 'Bekræft nyt kodeord');
define('AccountPasswordsDoNotMatch', 'Kodeord matcher ikke');

define('ContactTitle', 'Titel');
define('ContactFirstName', 'Fornavn');
define('ContactSurName', 'Efternavn');
define('ContactNickName', 'Kælenavn');

define('CaptchaTitle', 'Captcha');
define('CaptchaReloadLink', 'genindlæs');
define('CaptchaError', 'Captcha teksten er ikke korrekt.');

define('WarningInputCorrectEmails', 'Angiv korrekt email.');
define('WrongEmails', 'Forkerte emails:');

define('ConfirmBodySize1', 'Beklager, men tekst beskeder er max.');
define('ConfirmBodySize2', 'tegn langt. Alt over denne grænse bliver skåret af. Klik "annuller" hvis du vil redigere besked.');
define('BodySizeCounter', 'Tæller');
define('InsertImage', 'Indsæt billede');
define('ImagePath', 'Billede sti');
define('ImageUpload', 'Indsæt');
define('WarningImageUpload', 'Filen du vil vedhæfte er ikke et billede. Vælg en billede fil.');

define('ConfirmExitFromNewMessage', 'Ændringer vil gå tabt hvis du forlader siden. Vil du gemme en kladde før du forlader siden?');

define('SensivityConfidential', 'Behandl denne besked som fortrolig');
define('SensivityPrivate', 'Behandl denne besked som privat');
define('SensivityPersonal', 'Behandl denne besked som personlig');

define('ReturnReceiptTopText', 'Afsenderen af denne besked har bedt om at blive underrettet når du modtager denne besked.');
define('ReturnReceiptTopLink', 'Klik her for at underrette afsender.');
define('ReturnReceiptSubject', 'Kvittering (vist)');
define('ReturnReceiptMailText1', 'Dette er en kvittering for den email du sendte til');
define('ReturnReceiptMailText2', 'Note: Kvitteringen er kun et bevis for at beskeden blev vist på modtageres computer. Der er ingen garanti for at modtageren har læst eller forstået beskeden.');
define('ReturnReceiptMailText3', 'med emnet');

define('SensivityMenu', 'Vigtighed');
define('SensivityNothingMenu', 'Ingen');
define('SensivityConfidentialMenu', 'Fortrolig');
define('SensivityPrivateMenu', 'Privat');
define('SensivityPersonalMenu', 'Personlig');

define('ErrorLDAPonnect', 'Kan ikke forbinde til ldap server.');

define('MessageSizeExceedsAccountQuota', 'Denne besked størrelse overskrider din konto kvote.');
define('MessageCannotSent', 'Denne besked kan ikke sendes.');
define('MessageCannotSaved', 'Denne besked kan ikke gemmes.');

define('ContactFieldTitle', 'Felt');
define('ContactDropDownTO', 'TIL');
define('ContactDropDownCC', 'CC');
define('ContactDropDownBCC', 'BCC');

// 4.9 
define('NoMoveDelete', 'Besked(en) kan ikke flyttes til papirkurven. Typisk er det fordi denne er fyldt. Skal denne besked slettes?');

define('WarningFieldBlank', 'Dette felt skal udfyldes.');
define('WarningPassNotMatch', 'Kodeord matcher ikke.');
define('PasswordResetTitle', 'Kodeord genskabelse - trin %d');
define('NullUserNameonReset', 'bruger');
define('IndexResetLink', 'Glemt kodeord?');
define('IndexRegLink', 'Konto oprettelse');

define('RegDomainNotExist', 'Domæne eksistere ikke.');
define('RegAnswersIncorrect', 'Svar er ikke korrekt.');
define('RegUnknownAdress', 'Ukendt email adresse.');
define('RegUnrecoverableAccount', 'Kodeord genskabelse kan ikke aktivers for denne email adresse.');
define('RegAccountExist', 'Denne adresse eksistere allerede.');
define('RegRegistrationTitle', 'Registrering');
define('RegName', 'Navn');
define('RegEmail', 'email adresse');
define('RegEmailDesc', 'Fx., hide@address.comæne.dk. Denne information blive blive brugt til at logge ind i systemet.');
define('RegSignMe', 'Husk mig');
define('RegSignMeDesc', 'Spørg ikke efter login og kodeord ved næste login fra denne PC.');
define('RegPass1', 'Kodeord');
define('RegPass2', 'Gentag kodeord ');
define('RegQuestionDesc', 'Angiv to hemmelige spørgsmål og svar som kun du kender. Hvis du glemmer dit kodeord kan du bruge disse spørgsmål og svar for at genskabe dit kodroed.');
define('RegQuestion1', 'Hemmelig spørgsmål 1');
define('RegAnswer1', 'Svar 1');
define('RegQuestion2', 'Hemmelig spørgsmål 2');
define('RegAnswer2', 'Svar 2');
define('RegTimeZone', 'Tidszone');
define('RegLang', 'System sprog');
define('RegCaptcha', 'Captcha');
define('RegSubmitButtonValue', 'Registrer');

define('ResetEmail', 'Angiv din email adresse');
define('ResetEmailDesc', 'Angiv email adresse som du brugte ved registereingen.');
define('ResetCaptcha', 'CAPTCHA');
define('ResetSubmitStep1', 'Send');
define('ResetQuestion1', 'Hemmelig spørgsmål 1');
define('ResetAnswer1', 'Svar');
define('ResetQuestion2', 'Hemmelig spørgsmål 2');
define('ResetAnswer2', 'Svar');
define('ResetSubmitStep2', 'Send');

define('ResetTopDesc1Step2', 'Angiv email adresse');
define('ResetTopDesc2Step2', 'Verificer email gyldighed.');

define('ResetTopDescStep3', 'angiv herunder nyt kodeord for din email.');

define('ResetPass1', 'Nyt kodeord');
define('ResetPass2', 'Gentag kodeord');
define('ResetSubmitStep3', 'Send');
define('ResetDescStep4', 'Dit kodeord er blevet ændret.');
define('ResetSubmitStep4', 'Tilbage');

define('RegReturnLink', 'GÃ¥ tilbage til login siden');
define('ResetReturnLink', 'GÃ¥ tilbage til login siden');

// Appointments 
define('AppointmentAddGuests', 'Tilføj gæster');
define('AppointmentRemoveGuests', 'Annuller møde');
define('AppointmentListEmails', 'Angiv email adresse sepereret med komma og klik på gem');
define('AppointmentParticipants', 'Deltagere');
define('AppointmentRefuse', 'Afvis');
define('AppointmentAwaitingResponse', 'Venter på svar');
define('AppointmentInvalidGuestEmail', 'Følgende gæste email adresse er ugyldige:');
define('AppointmentOwner', 'Ejer');

define('AppointmentMsgTitleInvite', 'Inviter til begivenhed.');
define('AppointmentMsgTitleUpdate', 'Begivenhed blev opdateret.');
define('AppointmentMsgTitleCancel', 'Begivenhed blev annulleret.');
define('AppointmentMsgTitleRefuse', 'Gæst %guest% har afvist invitationen');
define('AppointmentMoreInfo', 'Mere info');
define('AppointmentOrganizer', 'Organisere');
define('AppointmentEventInformation', 'Begivenhed information');
define('AppointmentEventWhen', 'Hvornår');
define('AppointmentEventParticipants', 'Deltagere');
define('AppointmentEventDescription', 'Beskrivelse');
define('AppointmentEventWillYou', 'Vil du deltage');
define('AppointmentAdditionalParameters', 'Ekstra parametre');
define('AppointmentHaventRespond', 'Endnu ikke besvaret');
define('AppointmentRespondYes', 'Jeg vil deltage');
define('AppointmentRespondMaybe', 'Ikke sikker endnu');
define('AppointmentRespondNo', 'Vil ikke deltage');
define('AppointmentGuestsChangeEvent', 'Gæster kan ændre begivenheden');

define('AppointmentSubjectAddStart', 'Du har modtaget en invitation til en begivenhed ');
define('AppointmentSubjectAddFrom', ' fra ');
define('AppointmentSubjectUpdateStart', 'Opdater begivenhed ');
define('AppointmentSubjectDeleteStart', 'Annuller begivenhed ');
define('ErrorAppointmentChangeRespond', 'Kan ikke ændre møde besvarelse');
define('SettingsAutoAddInvitation', 'Tilføj invitationer til kalenderen automatisk');
define('ReportEventSaved', 'Din begivenhed er blevet gemt');
define('ReportAppointmentSaved', ' og invitationer blev afsendt');
define('ErrorAppointmentSend', 'Kan ikke afsende invitationer.');
define('AppointmentEventName', 'Navn:');

// End appointments

define('ErrorCantUpdateFilters', 'Kan ikke opdatere filtre');

define('FilterPhrase', 'Hvis der er %field header %condition %string så %action');
define('FiltersAdd', 'Opret filter');
define('FiltersCondEqualTo', 'ligmed');
define('FiltersCondContainSubstr', 'indeholder understreng');
define('FiltersCondNotContainSubstr', 'indeholder ikke understreng');
define('FiltersActionDelete', 'slet besked');
define('FiltersActionMove', 'flyt');
define('FiltersActionToFolder', 'til %folder mappe');
define('FiltersNo', 'Ingen filtre specificeret');

define('ReminderEmailFriendly', 'påmindelse');
define('ReminderEventBegin', 'starter: ');

define('FiltersLoading', 'Henter filtre...');
define('ConfirmMessagesPermanentlyDeleted', 'Alle beskeder i denne mappe vil blive slettet permanent.');

define('ReportCalendarSaved', 'Calendar has been saved.');
Return current item: AfterLogic WebMail Lite PHP