Location: PHPKode > projects > ZompLog > plugins/poll/plugin.php
<?php
//main configuration
$plugin_name = "poll"; // note: this should be the same name as the name of the plugin-folder (lowercase)
$plugin_author = "Royz";
$plugin_description = "This plugin allows you to create polls in the sidemenu of your blog.";
$plugin_version = "1.0";
// plugins are integrated into Zomplog by using so called 'hooks'


if($hook == "blogmenu-bottom"){

function displayPoll($spacer){
/* ip van de bezoeker bezoeker */
if(isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
} else {
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}

/* pollid, als er geen id is opgegeven wordt id 0 gebruikt en dan wordt de nieuwste actieve poll weergegeven */
if(isset($HTTP_GET_VARS['pollid']) && is_numeric($HTTP_GET_VARS['pollid'])) {
$pollid = $HTTP_GET_VARS['pollid'];
} else {
$pollid = 0;
}

/* class includen */
include("poll.inc.php");

/* class starten
params:
1: kenmerk van de bezoeker, dus bijv. ip of userid. Let op: als de bezoeker heeft gestemd zal dit kenmerk in de database worden gezet zodat de bezoeker niet nog een keer kan stemmen */
$poll = new wmpoll($ip);

/* display poll
params:
1: pollid, 0: the latest active poll
2: can visitors vote, 1: yes 0: no
3: width of the bars, in pixels
4: line-color of the bars
5: fill-color of the bars */
$poll->toon($pollid, 1, 175, "#FFFFFF", "#FCCD01");
}
?>
<!-- <div class="navtitle">Poll</div>  --><!-- updated for Zomplog V3.8.1  -->
<h2 class="plugin_title">Poll</h2>
<div class="padding_text">
<?php displayPoll(''); ?>
</div><br />
<?php
}

?>
Return current item: ZompLog