Location: PHPKode > projects > Yellow Duck Weblog > include/languages/language_nl.php
<?php

// General stuff
$GLOBALS['t']['not_found'] = 'Niets gevonden';
$GLOBALS['t']['sorry_not_there'] = 'Sorry, maar je bent iets aan het zoeken dat er niet is.';
$GLOBALS['t']['sorry_not_found'] = 'Sorry, maar je bent iets aan het zoeken dat er niet is.';
$GLOBALS['t']['no_items_found'] = 'Sorry, maar je bent iets aan het zoeken dat er niet is.';
$GLOBALS['t']['by'] = 'door';
$GLOBALS['t']['required'] = 'vereist';
$GLOBALS['t']['login'] = 'Aanmelden';
$GLOBALS['t']['actions'] = 'Acties';
$GLOBALS['t']['save'] = 'Bewaar';
$GLOBALS['t']['edit'] = 'wijzig';
$GLOBALS['t']['delete'] = 'verwijder';
$GLOBALS['t']['previous'] = 'vorige';
$GLOBALS['t']['next'] = 'volgende';
$GLOBALS['t']['total'] = 'totaal';
$GLOBALS['t']['of'] = 'van';
$GLOBALS['t']['at'] = 'op';
$GLOBALS['t']['title'] = 'Titel';
$GLOBALS['t']['install_warning'] = 'Je moet de install.php en install.tpl bestanden verwijderen voor veiligheidsredenen!';
$GLOBALS['t']['home'] = 'Home';
$GLOBALS['t']['view'] = 'toon';
$GLOBALS['t']['author'] = 'Auteur';
$GLOBALS['t']['more'] = 'meer';
$GLOBALS['t']['err_general'] = 'Er is een probleem';
$GLOBALS['t']['back'] = 'Ga terug';
$GLOBALS['t']['yes'] = 'ja';
$GLOBALS['t']['no'] = 'nee';
$GLOBALS['t']['confirm_action'] = 'Bent u zeker dat u de volgende actie wil uitvoeren?';
$GLOBALS['t']['rows'] = 'rij(en)';
$GLOBALS['t']['tables'] = 'Tabellen';
$GLOBALS['t']['related_items'] = 'Gerelateerde items aan';

// __std_header.tpl
$GLOBALS['t']['another_powered_by'] = 'Weer een weblog aangedreven door het ' . YD_FW_NAME . '!';

// __std_footer.tpl
$GLOBALS['t']['or'] = 'of';
$GLOBALS['t']['powered_by'] = 'Deze weblog is aangedreven door het';
$GLOBALS['t']['syndicate_as'] = 'Syndiceer deze weblog als ';
$GLOBALS['t']['syndicate_comments_as'] = 'Commentaren als ';
$GLOBALS['t']['syndicate_gallery_as'] = 'Foto albums als ';
$GLOBALS['t']['design_by'] = 'Design door Michael Heilemann.';

// __std_sidebar.tpl
$GLOBALS['t']['weblogs'] = 'Weblogs';
$GLOBALS['t']['weblog'] = 'Weblog';
$GLOBALS['t']['pages'] = 'Pagina\'s';
$GLOBALS['t']['page'] = 'Pagina';
$GLOBALS['t']['archives'] = 'Archieven';
$GLOBALS['t']['archives_gallery'] = 'Foto albums';
$GLOBALS['t']['categories'] = 'Categorie&euml;n';
$GLOBALS['t']['view_posts_filed_under'] = 'Toon alle posts gecatalogeerd onder';
$GLOBALS['t']['links'] = 'Links';
$GLOBALS['t']['link_to'] = 'Link naar';
$GLOBALS['t']['admin'] = 'Admin';

// archive.tpl

// category.tpl
$GLOBALS['t']['archive_for_the'] = 'Archief voor de ';
$GLOBALS['t']['category'] = 'Categorie';

// index.tpl
$GLOBALS['t']['posted_in'] = 'gepost in';
$GLOBALS['t']['older_items'] = 'Oudere posts';

// item.tpl
$GLOBALS['t']['older_post'] = 'oudere post';
$GLOBALS['t']['newer_post'] = 'nieuwere post';
$GLOBALS['t']['posted_under'] = 'Dit artikel werd gepost op';
$GLOBALS['t']['filed_under'] = 'en is gecatalogeerd onder';
$GLOBALS['t']['can_leave_comment'] = 'Je kan <a href="#respond">een commentaar nalaten</a>';
$GLOBALS['t']['trackback'] = 'trackback';
$GLOBALS['t']['from_your_site'] = 'van je eigen site.';
$GLOBALS['t']['to'] = 'op';
$GLOBALS['t']['says'] = 'zegt';
$GLOBALS['t']['leave_comment'] = 'Laat een commentaar na';
$GLOBALS['t']['error_comment'] = 'Er was een probleem om je commentaar toe te voegen';
$GLOBALS['t']['name'] = 'Naam';
$GLOBALS['t']['mail_not_published'] = 'Mail (wordt niet gepubliceerd)';
$GLOBALS['t']['website'] = 'Website';
$GLOBALS['t']['submit_comment'] = 'Voeg commentaar toe';
$GLOBALS['t']['ta_enter_url'] = 'Geef de URL in';
$GLOBALS['t']['ta_enter_email'] = 'Geef het email adres in';
$GLOBALS['t']['ta_enter_image'] = 'Geef de volledige URL naar het beeld in';
$GLOBALS['t']['err_name'] = 'Naam is niet ingegeven';
$GLOBALS['t']['err_name_email'] = 'Naam mag geen email adres zijn';
$GLOBALS['t']['err_email'] = 'Email is niet ingegeven of niet correct';
$GLOBALS['t']['err_website'] = 'De website is geen geldige URL';
$GLOBALS['t']['err_comment'] = 'Een commentaar is vereist';
$GLOBALS['t']['err_comment_length'] = 'Commentaar kan niet meer dan ' . YDConfig::get( 'max_comment_length', 1500 ) . ' karakters bevatten';
$GLOBALS['t']['err_comment_links'] = 'Commentaar kan niet meer dan ' . YDConfig::get( 'max_comment_links', 1500 ) . ' hyperlink bevatten';
$GLOBALS['t']['with'] = 'bij';
$GLOBALS['t']['item_closed'] = 'Dit item laat geen commentaren toe.';
$GLOBALS['t']['spam'] = 'Spam';
$GLOBALS['t']['no_spam'] = 'Geen spam';
$GLOBALS['t']['choose_no_spam'] = 'Kies hier "geen spam"';
$GLOBALS['t']['err_userspam'] = 'Detecteerde een spam aanval';
$GLOBALS['t']['err_duplicate_comment'] = 'Duplicaat commentaar gededecteerd';
$GLOBALS['t']['enter_security_code'] = 'Geef de veiligheidscode in';
$GLOBALS['t']['err_security_code_not_valid'] = 'De veiligheidscode is niet correct';

// comment_email.tpl
$GLOBALS['t']['new_comment'] = 'Nieuw commentaar';
$GLOBALS['t']['item_title'] = 'Item titel';
$GLOBALS['t']['wrote'] = 'schreef';

// item_email.tpl
$GLOBALS['t']['new_item'] = 'Nieuw item';

// page.tpl
$GLOBALS['t']['created_on'] = 'Aangemaakt op';
$GLOBALS['t']['last_modified_on'] = 'Laatst aangepast op';

// Comments
$GLOBALS['t']['no_comments_yet'] = 'Nog geen commentaren';
$GLOBALS['t']['comment'] = 'Commentaar';
$GLOBALS['t']['comments'] = 'Commentaren';
$GLOBALS['t']['err_name_length'] = 'Naam kan niet langer zijn dan 35 karakters';

// manage/__mng_header.tpl
$GLOBALS['t']['confirm_delete'] = 'Bent u zeker dat u het volgende wil verwijderen:';
$GLOBALS['t']['logoff'] = 'afmelden';
$GLOBALS['t']['view_site'] = 'toon site';
$GLOBALS['t']['user'] = 'gebruiker';
$GLOBALS['t']['server'] = 'Server';
$GLOBALS['t']['h_shortcuts'] = 'Snelkoppelingen';
$GLOBALS['t']['a_admin_home'] = 'Admin home';
$GLOBALS['t']['a_view_site'] = 'Toon site';
$GLOBALS['t']['h_contents'] = 'Inhoud';
$GLOBALS['t']['a_weblogs'] = 'Weblogs';
$GLOBALS['t']['a_items'] = 'Items';
$GLOBALS['t']['a_concepts'] = 'Concepten';
$GLOBALS['t']['a_comments'] = 'Commentaren';
$GLOBALS['t']['a_links'] = 'Links';
$GLOBALS['t']['a_pages'] = 'Pagina\'s';
$GLOBALS['t']['a_images'] = 'Beelden';
$GLOBALS['t']['a_categories'] = 'Categorie&euml;n';
$GLOBALS['t']['h_global_settings'] = 'Algemene instellingen';
$GLOBALS['t']['a_users'] = 'Gebruikers';
$GLOBALS['t']['a_settings'] = 'Instellingen';
$GLOBALS['t']['h_maintenance'] = 'Onderhoud';
$GLOBALS['t']['a_cleanup_cache'] = 'Cache bestanden';
$GLOBALS['t']['a_server_info'] = 'Server info';
$GLOBALS['t']['h_statistics'] = 'Statistieken';
$GLOBALS['t']['a_statistics'] = 'Statistieken';
$GLOBALS['t']['h_logoff'] = 'Afmelden';
$GLOBALS['t']['a_logoff'] = 'Afmelden';
$GLOBALS['t']['a_bad_behavior'] = 'Bad Behavior';

// manage/login.tpl
$GLOBALS['t']['username'] = 'Gebruiker';
$GLOBALS['t']['password'] = 'Paswoord';
$GLOBALS['t']['msg_login'] = 'Gelieve je gebruikersnaam en paswoord in te geven';
$GLOBALS['t']['err_login'] = 'Er was een probleem om je aan te melden';
$GLOBALS['t']['err_username'] = 'Gebruikersnaam is niet ingegeven';
$GLOBALS['t']['err_password'] = 'Paswoord is niet ingegeven of foutief';
$GLOBALS['t']['err_login_all'] = 'Gebruikersnaam en/of paswoord zijn foutief';

// manage/cache.tpl
$GLOBALS['t']['cleanup'] = 'Verwijder';
$GLOBALS['t']['cleanup_cache'] = 'Verwijder cache bestanden';
$GLOBALS['t']['cache_cleaned_up'] = 'De cache bestanden zijn verwijderd!';

// manage/serverinfo.tpl
$GLOBALS['t']['system'] = 'System';
$GLOBALS['t']['server_name'] = 'Server Naam';
$GLOBALS['t']['server_address'] = 'Server Adres';
$GLOBALS['t']['server_port'] = 'Server Poort';
$GLOBALS['t']['server_software'] = 'Server Software';
$GLOBALS['t']['operating_system'] = 'Besturingssysteem';
$GLOBALS['t']['version'] = 'versie';
$GLOBALS['t']['loaded_modules'] = 'Geladen modules';
$GLOBALS['t']['server_api'] = 'Server API';
$GLOBALS['t']['registered_streams'] = 'Geregistreerde PHP streams';
$GLOBALS['t']['include_path'] = 'Include Path';
$GLOBALS['t']['full_php_info'] = 'Volledige PHP informatie';

// manage/stats.tpl
$GLOBALS['t']['general_stats'] = 'Algemene Statistieken';
$GLOBALS['t']['installed_since'] = 'Ge&iuml;nstalleerd sinds';
$GLOBALS['t']['num_days_online'] = 'Aantal dagen online';
$GLOBALS['t']['days'] = 'dag(en)';
$GLOBALS['t']['hits'] = 'hit(s)';
$GLOBALS['t']['no_bots'] = ' (zonder automatic bots)';
$GLOBALS['t']['total_hits'] = 'Totaal aantal hits';
$GLOBALS['t']['total_hits_no_bots'] = $GLOBALS['t']['total_hits'] . $GLOBALS['t']['no_bots'];
$GLOBALS['t']['avg_hits_per_day'] = 'Gemiddeld aantal hits per dag';
$GLOBALS['t']['avg_hits_per_day_no_bots'] = $GLOBALS['t']['avg_hits_per_day'] . $GLOBALS['t']['no_bots'];
$GLOBALS['t']['hits_last_6_months'] = 'Hits van de laatste 6 maanden';
$GLOBALS['t']['total_average_stats'] = 'Totalen en gemiddelden';
$GLOBALS['t']['all_months'] = 'Alle maanden';
$GLOBALS['t']['hits_last_7_days'] = 'Hits laatste 7 dagen';
$GLOBALS['t']['all_days'] = 'Alle dagen';
$GLOBALS['t']['nothing_found'] = 'Niets gevonden';
$GLOBALS['t']['top_10_urls'] = 'De 10 meest bekeken URLs';
$GLOBALS['t']['all_urls'] = 'Alle URLs';
$GLOBALS['t']['web_browsers'] = 'Web browsers';
$GLOBALS['t']['operating_systems'] = 'Besturingssystemen';
$GLOBALS['t']['other'] = 'Andere';
$GLOBALS['t']['totalitems'] = 'Totaal aantal items';
$GLOBALS['t']['totalcomments'] = 'Totaal aantal commentaren';
$GLOBALS['t']['items'] = 'item(s)';
$GLOBALS['t']['top_10_commenters'] = 'De 10 meest actieve commentators';
$GLOBALS['t']['all_commenters'] = 'Alle commentators';
$GLOBALS['t']['reset_stats'] = 'Reset alle statistieken';

// manage/users.tpl
$GLOBALS['t']['useremail'] = 'Email adres';
$GLOBALS['t']['created'] = 'Aangemaakt op';
$GLOBALS['t']['add_user'] = 'Voeg nieuwe gebruiker toe';
$GLOBALS['t']['req_useremail'] = 'Email address ontbreekt of is incorrect';
$GLOBALS['t']['req_loginpass'] = 'Paswoord is vereist';
$GLOBALS['t']['user_dup'] = 'Gebruiker bestaat al';
$GLOBALS['t']['change_user_desc'] = 'Wijzig gebruiker:';
$GLOBALS['t']['is_admin_user'] = 'Administrator';

// manage/images.tpl
$GLOBALS['t']['upload_image'] = 'Upload beeld';
$GLOBALS['t']['ok'] = 'OK';
$GLOBALS['t']['size'] = 'Grootte';
$GLOBALS['t']['type'] = 'Type';
$GLOBALS['t']['dimensions'] = 'Afmetingen';
$GLOBALS['t']['no_images_found'] = 'Er werden geen beelden gevonden';

// manage/categories.tpl
$GLOBALS['t']['add_category'] = 'Voeg categorie toe';
$GLOBALS['t']['number_of_items'] = 'Aantal items';
$GLOBALS['t']['change_category_desc'] = 'Wijzig categorie';
$GLOBALS['t']['err_category_title'] = 'Naam van de categorie ontbreekt';
$GLOBALS['t']['err_unique_category'] = 'Categorie bestaat al';
$GLOBALS['t']['no_categories_found'] = 'Er werden geen categorie&euml;n gevonden';

// manage/links.tpl
$GLOBALS['t']['link_title'] = 'Link Titel';
$GLOBALS['t']['link_url'] = 'Link URL';
$GLOBALS['t']['add_link'] = 'Voeg link toe';
$GLOBALS['t']['err_link_title'] = 'Titel van de link is vereist';
$GLOBALS['t']['err_link_url'] = 'URL van de link is vereist';
$GLOBALS['t']['err_unique_link'] = 'Link URL bestaat al';
$GLOBALS['t']['change_link_desc'] = 'Wijzig link';
$GLOBALS['t']['no_links_found'] = 'Er werden geen links gevonden';
$GLOBALS['t']['num_visits'] = 'Visits';

// manage/pages.tpl
$GLOBALS['t']['add_page'] = 'Voeg pagina toe';
$GLOBALS['t']['page_title'] = 'Pagina titel';
$GLOBALS['t']['page_body'] = 'Pagina inhoud';
$GLOBALS['t']['change_page_desc'] = 'Wijzig pagina';
$GLOBALS['t']['err_page_title'] = 'Pagina titel is vereist';
$GLOBALS['t']['err_page_body'] = 'Pagina inhoud is vereist';
$GLOBALS['t']['no_pages_found'] = 'Er werden geen pagina\'s gevonden';

// manage/comments.tpl
$GLOBALS['t']['date'] = 'Datum';
$GLOBALS['t']['parent'] = 'Bovenliggend Item';
$GLOBALS['t']['change_comment_desc'] = 'Wijzig commentaar';
$GLOBALS['t']['mail'] = 'Email';
$GLOBALS['t']['no_comments_found'] = 'Er werden geen commentaren gevonden';
$GLOBALS['t']['no_spam_comments_found'] = 'Er werden geen spam commentaren gevonden';
$GLOBALS['t']['posted_from'] = 'Gepost van het IP adres';
$GLOBALS['t']['a_comments_spam'] = 'Spam commentaren';
$GLOBALS['t']['mark_as_spam'] = 'spam';
$GLOBALS['t']['mark_as_not_spam'] = 'niet spam';
$GLOBALS['t']['is_spam'] = 'Spam commentaar';
$GLOBALS['t']['ip_number'] = 'IP nummer';
$GLOBALS['t']['spam_delete_desc'] = 'Spam commentaren worden automatisch verwijderd na 7 dagen.';
$GLOBALS['t']['confirm_empty_spam'] = 'Bent u zeker dat u alle spam commentaren wil verwijderen?';
$GLOBALS['t']['empty_spam_now'] = 'Verwijder nu alle spam commentaren.';
$GLOBALS['t']['weight'] = 'Gewicht';
$GLOBALS['t']['max_comment_length'] = 'Maximum lengte van een commentaar';
$GLOBALS['t']['err_max_comment_length'] = 'Maximum lengte van een commentaar moet een nummer zijn';
$GLOBALS['t']['max_comment_links'] = 'Maximum aantal hyperlinks in een commentaar';
$GLOBALS['t']['err_max_comment_links'] = 'Maximum aantal hyperlinks in een commentaar moet een nummer zijn';

// manage/config.tpl
$GLOBALS['t']['cfg_db_settings'] = 'Database Instellingen';
$GLOBALS['t']['cfg_db_host'] = 'Database Hostnaam';
$GLOBALS['t']['cfg_db_name'] = 'Database Naam';
$GLOBALS['t']['cfg_db_user'] = 'Database Gebruiker';
$GLOBALS['t']['cfg_db_pass'] = 'Database Paswoord';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_settings'] = 'Weblog Instellingen';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_title'] = 'Weblog Titel';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_description'] = 'Weblog Beschrijving';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_entries_fp'] = 'Aantal items op de voorpagina';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_skin'] = 'Weblog skin';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_language'] = 'Weblog Taal';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_date_format'] = 'Datum formaat';
$GLOBALS['t']['cfg_notification'] = 'Notificatie Instellingen';
$GLOBALS['t']['cfg_notification_email_comment'] = 'Email nieuwe commentaren';
$GLOBALS['t']['cfg_notification_email_item'] = 'Email niewe items naar de site auteurs';
$GLOBALS['t']['cfg_rss'] = 'Syndicatie Instellingen';
$GLOBALS['t']['cfg_rss_max_syndicated_items'] = 'Aantal gesyndiceerde items';
$GLOBALS['t']['err_db_host'] = 'Database Hostnaam is vereist';
$GLOBALS['t']['err_db_name'] = 'Database Naam is vereist';
$GLOBALS['t']['err_db_user'] = 'Database Gebruiker is vereist';
$GLOBALS['t']['err_weblog_title'] = 'Weblog Titel is vereist';
$GLOBALS['t']['err_weblog_entries_fp'] = 'Aantal items op de voorpagina is vereist';
$GLOBALS['t']['err_weblog_entries_fp_num'] = 'Aantal items op de voorpagina moet een getal zijn';
$GLOBALS['t']['err_max_syndicated_items'] = 'Aantal gesyndiceerde items is vereist';
$GLOBALS['t']['err_max_syndicated_items_num'] = 'Aantal gesyndiceerde items moet een getal zijn';
$GLOBALS['t']['change_config'] = 'Wijzig';
$GLOBALS['t']['cfg_db_prefix'] = 'Database tabel prefix';
$GLOBALS['t']['cfg_cache'] = 'Caching';
$GLOBALS['t']['cfg_use_cache_comment'] = 'Cache publieke pagina\'s';
$GLOBALS['t']['cfg_friendly_urls'] = 'Vriendelijke URLs';
$GLOBALS['t']['cfg_spam_protection'] = 'Beveiliging tegen spam';
$GLOBALS['t']['cfg_auto_close_items'] = 'Laat geen commentaren toe na x dagen';
$GLOBALS['t']['err_auto_close_items'] = 'Laat geen commentaren toe na x dagen moet een getal zijn';
$GLOBALS['t']['cfg_include_debug_info'] = 'Toon debugging informatie';
$GLOBALS['t']['cfg_default_item_settings'] = 'Standaard waardes voor nieuwe posts';
$GLOBALS['t']['cfg_weblog_google_analytics'] = '<a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a> Account';
$GLOBALS['t']['cfg_google_analytics'] = 'Google Analytics';
$GLOBALS['t']['cfg_keep_stats'] = 'Houdt statistieken bij';
$GLOBALS['t']['cfg_blocked_ips'] = 'Geblokkeerde IP adressen gescheiden door comma\'s. Je kan een sterretje gebruiken als wildcard.';
$GLOBALS['t']['cfg_akismet_key'] = 'Akismet API key (<a href="http://wordpress.com/signup/" target="_blank">hier te verkrijgen</a>)';
$GLOBALS['t']['cfg_max_img_size'] = 'Maximale beeldgrootte';
$GLOBALS['t']['cfg_comment_interval'] = 'Commentaar interval in seconden';
$GLOBALS['t']['err_comment_interval_num'] = 'Commentaar interval moet een getal zijn';

// manage/item.tpl
$GLOBALS['t']['item_title'] = 'Item Titel';
$GLOBALS['t']['item_body'] = 'Item Inhoud';
$GLOBALS['t']['item_body_more'] = 'Item Inhoud (uitgebreid)';
$GLOBALS['t']['select_image'] = 'Selecteer Beeld';
$GLOBALS['t']['view'] = 'toon';
$GLOBALS['t']['add_item'] = 'Voeg item toe';
$GLOBALS['t']['change_item_desc'] = 'Wijzig Item';
$GLOBALS['t']['err_item_title'] = 'Item titel is vereist';
$GLOBALS['t']['err_item_body'] = 'Item inhoud is vereist';
$GLOBALS['t']['gallery'] = 'Foto\'s';
$GLOBALS['t']['allow_comments'] = 'Laat commentaren toe';
$GLOBALS['t']['auto_close_item'] = 'Sluit item automatisch ';
if ( YDConfig::get( 'auto_close_items', '' ) != '' ) {
    $GLOBALS['t']['auto_close_item'] .= 'na ' . YDConfig::get( 'auto_close_items', '' ) . ' dagen';
}
$GLOBALS['t']['is_draft'] = 'Concept (niet publiceren)';
$GLOBALS['t']['draft'] = 'concept';
$GLOBALS['t']['closed'] = 'gesloten';
$GLOBALS['t']['active_items'] = 'actieve items';
$GLOBALS['t']['drafts_items'] = 'concepten';
$GLOBALS['t']['closed_items'] = 'gesloten items';

// item_gallery.tpl
$GLOBALS['t']['no_images_yet'] = 'Nog geen foto\'s';
$GLOBALS['t']['image'] = 'foto';
$GLOBALS['t']['images'] = 'foto\'s';
$GLOBALS['t']['item'] = 'Item';
$GLOBALS['t']['edit_meta'] = 'informatie';

// manage/index.tpl
$GLOBALS['t']['latest_items'] = 'Laatste items';
$GLOBALS['t']['overview'] = 'Overzicht';

// manage/dbbackup.tpl
$GLOBALS['t']['a_db_backup'] = 'Databank backup';
$GLOBALS['t']['bck_name'] = 'Databank backup bestandsnaam';
$GLOBALS['t']['gz_compress'] = 'Comprimeer backup met GZip compressie';
$GLOBALS['t']['backup'] = 'Backup';
$GLOBALS['t']['err_bck_name'] = 'Databank backup bestandsnaam is vereist';
$GLOBALS['t']['bck_name_comment'] = 'Gebruik "%%DBNAME" voor de databank naam en <a href="http://www.php.net/strftime" target="_blank">gelijk welke strftime optie</a> voor de tijdsaanduiding. De extensie wordt automatisch toegevoegd. Alle andere tekst wordt behouden.';
$GLOBALS['t']['bck_type'] = 'Backup type';
$GLOBALS['t']['bck_full'] = 'Volledige backup (structuur en data)';
$GLOBALS['t']['bck_structure_only'] = 'Enkel de structuur';
$GLOBALS['t']['bck_data_only'] = 'Enkel de data';

// manage/version_info.tpl
$GLOBALS['t']['h_diagtools'] = 'Tools';
$GLOBALS['t']['a_version_info'] = 'Auto Update';
$GLOBALS['t']['version_check'] = 'Controleer Versie';
$GLOBALS['t']['installed_version'] = 'Ge&iuml;nstalleerde versie';
$GLOBALS['t']['development_version'] = 'Ontwikkel versie';
$GLOBALS['t']['msg_correct_version'] = 'Er zijn geen nieuwere versies beschikbaar';
$GLOBALS['t']['msg_install_update'] = 'Er zijn nieuwe versies beschikbaar';
$GLOBALS['t']['development_changelog'] = 'Ontwikkel Logboek';
$GLOBALS['t']['schema_version'] = 'Database schema versie';
$GLOBALS['t']['installed_on'] = 'ge&iuml;nstalleerd op';

// manage/bad_behavior.tpl
$GLOBALS['t']['total_bad_requests_stopped'] = 'Total Aantal Geweigerde Requests';
$GLOBALS['t']['requests'] = 'requests';
$GLOBALS['t']['bad_requests_stopped'] = 'Geweigerde Requests';
$GLOBALS['t']['post_requests'] = 'POST Requests';
$GLOBALS['t']['ip'] = 'IP';
$GLOBALS['t']['request_method'] = 'Methode';
$GLOBALS['t']['url'] = 'URL';
$GLOBALS['t']['request_details'] = 'Details request';
$GLOBALS['t']['id'] = 'ID';
$GLOBALS['t']['server_protocol'] = 'Server Protocol';
$GLOBALS['t']['http_headers'] = 'HTTP Headers';
$GLOBALS['t']['user_agent'] = 'User Agent';
$GLOBALS['t']['request_entity'] = 'Request Entiteit';
$GLOBALS['t']['key'] = 'Code';
$GLOBALS['t']['bb_delete_desc'] = 'Request informatie wordt automatisch verwijderd na 7 dagen.';
$GLOBALS['t']['confirm_empty_bb'] = 'Bent u zeker dat u alle request informatie wil verwijderen?';
$GLOBALS['t']['empty_bb_now'] = 'Verwijder nu alle request informatie.';

?>
Return current item: Yellow Duck Weblog