Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/index.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<xmlindex>
	<group>
		<id>mainmenu</id>
		<title>Huvudmeny</title>
		<keyword>all</keyword>
		<page>
			<id>home</id>
			<title>Huvudsida</title>
			<summary>XML Nuke Exempelsida</summary>
		</page>
		<page>
			<id>firstpage</id>
			<title>Min första sida</title>
			<summary>Hur du skapar din första XMLNuke-sida</summary>
		</page>
		<page>
			<id>dynmenu_main</id>
			<title>Dynamiska menyer</title>
			<summary>Hur du skapar dynamiska menyer</summary>
		</page>
		<page>
			<id>forms</id>
			<title>XMLNUke och formulär</title>
			<summary>XMLNuke och formulär</summary>
		</page>
		<page>
			<id>custommodule</id>
			<title>Anpassade moduler</title>
			<summary>Arbeta med anpassade moduler</summary>
		</page>
		<page>
			<id>formsjs</id>
			<title>Formulär med validering</title>
			<summary>Demonstration av hur man kan använda formulär med validering genom att använda JavaScript.</summary>
		</page>
		<page>
			<id>editlist</id>
			<title>Redigera lista</title>
			<summary>Hur man skapar specifika taggar - Redigera lista exempel</summary>
		</page>
		<page>
			<id>calendar</id>
			<title>Kalenderexempel</title>
			<summary>Visar ett enkelt prov på kalenderfunktion i XMLnuke.</summary>
		</page>
		<page>
			<id>email</id>
			<title>Skicka epost</title>
			<summary>XMLNuke-modulen för att skicka epost</summary>
		</page>
		<page>
			<id>tabview</id>
			<title>Tab View</title>
			<summary>Hur grupp visuella kontroller i flikar</summary>
		</page>
		<page>
			<id>visualedit</id>
			<title>Visual Editor</title>
			<summary>Redigera text och vad du ser är vad du får.</summary>
		</page>
		<page>
			<id>duallist</id>
			<title>Dual List</title>
			<summary>Visa data i en dubbel-listan komponent.</summary>
		</page>
		<page>
			<id>treeview</id>
			<title>Treeview</title>
			<summary>TreeView komponent.</summary>
		</page>
	</group>
	<group>
		<id>dynmenu</id>
		<title>Dynamiska menyer</title>
		<keyword>grpdynmenu</keyword>
		<page>
			<id>dynmenu_page1</id>
			<title>Sida ett</title>
			<summary>Dynamisk meny sida ett</summary>
		</page>
		<page>
			<id>dynmenu_page2</id>
			<title>Sida två</title>
			<summary>Dynamisk meny sida två</summary>
		</page>
	</group>
</xmlindex>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML